Achterhoek (Markelo)

Plaats
Buurtschap
Hof van Twente
Twente
Overijssel

Achterhoek Markelo bordje nieuw [640x480].jpg

Achterhoek (buurtschap van Markelo) heeft geen eigen plaatsnaamborden, maar alleen een aanduiding op de achterkant van een plaatsnaambord van buur-buurtschap Pothoek aan de Postweg.

Achterhoek (buurtschap van Markelo) heeft geen eigen plaatsnaamborden, maar alleen een aanduiding op de achterkant van een plaatsnaambord van buur-buurtschap Pothoek aan de Postweg.

Achterhoek Markelo bordje oud [640x480].jpg

Achterhoek (buurtschap van Markelo), het oude plaatsnaambordje van vóór de gemeentelijke herindeling van 2001.

Achterhoek (buurtschap van Markelo), het oude plaatsnaambordje van vóór de gemeentelijke herindeling van 2001.

Achterhoek (Markelo)

Terug naar boven

Status

- Achterhoek is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Hof van Twente. T/m 2000 gemeente Markelo.

- Buurtschap Achterhoek had vroeger, toen het nog onder de gemeente Markelo viel, eigen plaatsnaambordjes. Na de herindeling van 2001 zijn die oude Markelose bordjes bij de buurtschappen verdwenen. In 2010 zijn bij de buurtschappen van de gemeente Hof van Twente weer plaatsnaamborden (terug)geplaatst. Behalve bij de Achterhoek, deze buurtschap had daar geen behoefte aan. Daarom heeft zij geen eigen plaatsnaamborden, maar alleen een aanduiding op de achterzijde van een plaatsnaambord van de nabijgelegen buurtschap Pothoek.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Achterhoek ligt direct NW van Markelo, O van de Holterweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Achterhoek niet (apart) vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. xx huizen met ca. xxx inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van de voormalige en niet meer bestaande havezathe Oldenhof in de Achterhoek bij Markelo.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2001 ontstond in de buurtschap Achterhoek het idee voor het project Erf & Land Markelo. Dit is de naam van het eerste project van Maarkels Landschap. Eigenlijk vormde dit project de basis van Stichting Maarkels Landschap. Het project had tot doel de belevingswaarde van het landschap in vooral noord Markelo (bestaande uit onder meer de buurtschappen Achterhoek, Pothoek en Herike- Elsen) te verbeteren, door samen te werken aan herstel van cultuurhistorisch agrarisch cultuurlandschap. Op diverse erven zijn gedurende de jaren 2003-2005 in totaal 10 karakteristieke streekeigen gebouwtjes zoals kapbergen en kookhuisjes hersteld.

Daarnaast is gekeken of er draagvlak was voor meer activiteiten, zoals het herstel van andere landschapselementen (o.a. houtwallen en boerenerven), het plaatsen van landhekken en het ontwikkelen van wandelpaden. Gaandeweg is hierdoor een netwerk ontstaan van mensen die het Markelose landschap een warm hart toedragen. Dit netwerk heeft de basis gevormd voor nieuwe landschapsprojecten rond Markelo.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit buurtschap Achterhoek op Facebook.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging De Achterhoek.

Reactie toevoegen