Oosthem

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

oosthem_collage.jpg

Oosthem, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Oosthem, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Easthim.jpg

Het is mooi binnenkomen in Oosthem

Het is mooi binnenkomen in Oosthem

Easthim (3).JPG

Oosthem, aan de Bolswardervaart

Oosthem, aan de Bolswardervaart

Easthim (4).JPG

Oosthem, een plaatje van een dorp

Oosthem, een plaatje van een dorp

Easthim (5).JPG

We kijken nog even om naar Oosthem

We kijken nog even om naar Oosthem

Oosthem

Terug naar boven

Status

- Oosthem is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.

- Onder het dorp Oosthem valt ook de buurtschap Draeisterhuzen en het grootste deel van de buurtschap Nijezijl.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Easthim.

Oudere vermeldingen
1453 Aesthem, 1478 Oesthem, 1505 Oestheem.

Naamsverklaring
De vorm uit 1505 is wellicht een verschrijving of aanknoping aan heem 'woonplaats'. Oost- ter onderscheiding van Westhem. Hem betekent 'binnenpolder, eigenlijk hoek aangeslibd land'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Oosthem ligt ZW van de stad Sneek en W van de stad IJlst, aan de waterloop de Wijmerts.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oosthem 30 huizen met 180 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 170 huizen met ca. 420 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Vriendenkring 'De Historie van Oosthem & Nijezijl'.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Oosthem-Nijezijl (onderaan de pagina te downloaden als pdf-bestand).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oosthem heeft 4 rijksmonumenten, zijnde de Johanneskerk, de toren van deze kerk, de naastgelegen pastorie, en het orgel van de Gereformeerde kerk.

- Een oude kaart uit 1851 laat zien dat de Hervormde Johanneskerk dan nog een stompe toren heeft. Enkele jaren later willen de inwoners een grotere kerk. Die komt er in 1860, met een ingebouwde toren. Ook de pastoriewoning wordt verbouwd tot een blokvormige woning met fraaie serre in neoclassicistische stijl. De kerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Oosthem, Abbega en Folsgare.

- De Gereformeerde Kerk dateert uit 1897 en heeft een kleine geveltoren. Naast deze kerk ligt een pad naar het schilderachtige waterbuurtje Hernepaed.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjevereniging Oosthem e.o. organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten, zoals Koningsdag (en de voorafgaande Koningsnacht) en in een weekend in juni de Dorpsfeesten.

- Toanielferiening 'Op Triljende Skonken' geeft jaarlijks een uitvoering (eind januari) in Dorpshuis It Himsterhûs.

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - Dorpshuis It Himsterhûs is het thuishonk voor een 15-tal verenigingen uit Oosthem e.o. Je kunt er terecht voor zowel sportieve activiteiten als voor vergaderingen, feesten en oefenruimten. Het is een functioneel en ruim gebouw, geheel aangepast aan de eisen van de huidige tijd. Met de aanwezige verlichtingsarmaturen in de zalen kan zowel voor sfeer als voor functionaliteit worden gekozen. De zalen zijn in te delen voor groepen van 20 / 40 / 60 / 100 / 200 personen voor vergaderingen, bedrijfspresentaties, jubilea, kinderfeesten en verjaardagspartijen. In de grote zaal worden sportieve activiteiten gehouden, maar ook worden er optredens voor muziek-, toneel en theatergroepen georganiseerd.

- Muziek: - Brassband Hâld Moed is opgericht in 1923.

- Zorg: - Basisschool East-Kime / Bernegea - die in 2012 zelf was voortgekomen uit een fusie met Basisschool Bernegea in buurdorp Abbega - en De Gearrin te Folsgare zijn in 2015 gefuseerd. De scholen zijn verder gegaan als Integraal Kindcentrum (IKC) De Gearrin in Folsgare. De oude basisschool is in 2016 verbouwd tot een complex van 6 huurappartementen voor ouderen. De bewoners kunnen op maat gebruik maken van de zorg- en dienstverlening van Patyna. De appartementen in wooncomplex East Kime hebben allemaal een slaapkamer, een badkamer en een woonkamer met voldoende ruimte, aangepast aan de hedendaagse wensen. Ook is er een gemeenschappelijke ruimte voor gezelligheid en huiselijkheid. De huishoudelijke taken worden gezamenlijk opgepakt.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oosthem.

Reactie toevoegen