Oosthem

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

oosthem_collage.jpg

Oosthem is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel. (© Jan Dijkstra, Houten)

Oosthem is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel. (© Jan Dijkstra, Houten)

Easthim.jpg

Het is mooi binnenkomen in Oosthem

Het is mooi binnenkomen in Oosthem

Easthim (3).JPG

Oosthem, aan de Bolswardervaart

Oosthem, aan de Bolswardervaart

Easthim (4).JPG

Oosthem, een plaatje van een dorp

Oosthem, een plaatje van een dorp

Easthim (5).JPG

We kijken nog even om naar Oosthem

We kijken nog even om naar Oosthem

oosthem_fanfare_hald_moed_slotconcert_7_juli_2018.jpg

De in 1923 opgerichte fanfare Hâld Moed uit Oosthem heeft tot het laatst op hoog niveau gemusiceerd. Ze hebben de moed erin gehouden t/m 7 juli 2018. Na het slotconcert op die datum zijn ze wegens terugloop van het aantal leden opgeheven.

De in 1923 opgerichte fanfare Hâld Moed uit Oosthem heeft tot het laatst op hoog niveau gemusiceerd. Ze hebben de moed erin gehouden t/m 7 juli 2018. Na het slotconcert op die datum zijn ze wegens terugloop van het aantal leden opgeheven.

Oosthem

Terug naar boven

Status

- Oosthem is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.

- Onder het dorp Oosthem valt ook de buurtschap Draeisterhuzen en het grootste deel van de buurtschap Nijezijl.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Easthim.

Oudere vermeldingen
1453 Aesthem, 1478 Oesthem, 1505 Oestheem.

Naamsverklaring
De vorm uit 1505 is wellicht een verschrijving of aanknoping aan heem 'woonplaats'. Oost- ter onderscheiding van Westhem. Hem betekent 'binnenpolder, eigenlijk hoek aangeslibd land'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Oosthem ligt ZW van de stad Sneek en W van de stad IJlst, aan de waterloop de Wijmerts.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oosthem 30 huizen met 180 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 180 huizen met ca. 450 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Er is een Dorpsvisie Oosthem-Nijezijl. Helaas is deze - voor zover ons bekend - niet meer op het internet te vinden.

- Fanfare Hâld Moed is opgericht in 1923. Voorheen speelde het muziekkorps van Nijland op de dorpsfeesten van Oosthem. In 1923 vond men het tijd worden voor een eigen Oosthemmer muziekkorps. Wat ze door de decennia heen zoal hebben meegemaakt kun je hier lezen. Na een 95-jarig bestaan, waarbij ze in 2017 nog de grote winnaar zijn geworden van het Voorjaarsconcours in De Lawei in Drachten, is de vereniging in 2018 opgeheven omdat het ledental te zeer was teruggelopen om nog verantwoord te kunnen doorgaan. - Video van de repetitie voor het Maestro concert op 16 november 2013.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oosthem heeft 4 rijksmonumenten, zijnde de Johanneskerk, de toren van deze kerk, de naastgelegen pastorie, en het orgel van de Gereformeerde kerk.

- De Hervormde (PKN) Johanneskerk (De Cingel 1) uit 1860 verving een middeleeuwse voorganger uit de 13e eeuw die gewijd was aan Johannes de Doper. De neoclassicistische zaalkerk met driezijdige koorsluiting en een ingebouwde, gepleisterde toren van drie geledingen met ingesnoerde naaldspits is gebouwd naar ontwerp van architect Albert Breunissen Troost. Het dak wordt gedekt door zeldzame, zogeheten Oegstgeester dakpannen. De rondboogvensters worden gescheiden door lisenen. De consistoriekamer bevindt zich aan de oostzijde. In de toren een mechanisch torenuurwerk (1915) van de Gebr. Van Bergen. Het gepleisterde interieur wordt gedekt door een tongewelf. Het orgel uit 1838 is gemaakt door Willem van Gruisen en is in 1860 door Willem Hardorff in de nieuwe kerk geplaatst. Een oude kaart uit 1851 laat zien dat de Hervormde Johanneskerk dan nog een stompe toren heeft. Enkele jaren later willen de inwoners een grotere kerk. Die komt er dus in 1860, met een ingebouwde toren. Ook de pastoriewoning wordt verbouwd tot een blokvormige woning met fraaie serre in neoclassicistische stijl. De Johanneskerk en de Gereformeerde kerk vormen samen met de Laurentiuskerk van Folsgare en de Gertrudiskerk van Abbega de Protestantse Gemeente Oosthem, Abbega en Folsgare.

- "De pastorie te Oosthem (Cingel 3), gebouwd in 1866, hoort bij de naastgelegen Hervormde kerk uit 1860. Net als de kerk is de pastorie als vervanging van een ouder exemplaar gebouwd. Architect was H.J. Jaarsma, die het bouwwerk ontwierp in Ambachtelijk-traditionele stijl. Om de bouw mogelijk te maken had de kerkvoogdij geld geleend van de rijke palinghandelaar J.A. Visser sr. te Heeg, een zeer invloedrijke figuur in de omgeving. In 1908 is aan de zuidzijde van de pastorie de serre aangebouwd, in 1915 zijn keuken en bijkeuken verbouwd. In 1919 heeft architect Stapenséa uit Sneek een plan gemaakt om het dak te vervangen door een gebroken schilddak. De voorgevel ligt in de verlenging van de absis van de kerk en is teruggerooid ten opzichte van het straatprofiel, waarvan het door een oorspronkelijk maar niet compleet gietijzeren hek wordt gescheiden. Het hek is alleen aan de voorzijde aanwezig. Het terrein wordt verder omringd door een brede sloot.

De pastorie uit 1866 te Oosthem is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang: vanwege de esthetische kwaliteit van het ontwerp; als essentieel en markant onderdeel van een bijzonder geheel (samen met de monumentale kerk) dat cultuurhistorisch en architectuurhistorisch van nationaal belang is; vanwege de situering, in relatie tot de kerk, in het centrum, op een prominente plek in het dorp; vanwege de in grote mate aanwezige architectonische gaafheid, met name van het exterieur; in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de dorpse omgeving." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

- De Gereformeerde kerk dateert uit 1897 en heeft een kleine geveltoren. Naast deze kerk ligt een pad naar het schilderachtige waterbuurtje Hernepaed.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjevereniging Oosthem e.o. organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten, zoals Koningsdag (en de voorafgaande Koningsnacht) en in een weekend in juni de Dorpsfeesten.

- Toanielferiening 'Op Triljende Skonken' geeft jaarlijks een uitvoering (eind januari) in Dorpshuis It Himsterhûs.

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - Dorpshuis It Himsterhûs is het thuishonk voor een 15-tal verenigingen uit Oosthem e.o. Je kunt er terecht voor zowel sportieve activiteiten als voor vergaderingen, feesten en oefenruimten. Het is een functioneel en ruim gebouw, geheel aangepast aan de eisen van de huidige tijd. Met de aanwezige verlichtingsarmaturen in de zalen kan zowel voor sfeer als voor functionaliteit worden gekozen. De zalen zijn in te delen voor groepen van 20 / 40 / 60 / 100 / 200 personen voor vergaderingen, bedrijfspresentaties, jubilea, kinderfeesten en verjaardagspartijen. In de grote zaal worden sportieve activiteiten gehouden, maar ook worden er optredens voor muziek-, toneel en theatergroepen georganiseerd.

- Zorg: - Basisschool East-Kime / Bernegea in Oosthem - die in 2012 zelf was voortgekomen uit een fusie met Basisschool Bernegea in buurdorp Abbega - en De Gearrin te Folsgare zijn in 2015 gefuseerd. De scholen zijn verder gegaan als Integraal Kindcentrum (IKC) De Gearrin in Folsgare. De oude basisschool is in 2016 verbouwd tot een complex van 6 huurappartementen voor ouderen. De bewoners kunnen op maat gebruik maken van de zorg- en dienstverlening van Patyna. De appartementen in wooncomplex East Kime hebben allemaal een slaapkamer, een badkamer en een woonkamer met voldoende ruimte, aangepast aan de hedendaagse wensen. Ook is er een gemeenschappelijke ruimte voor gezelligheid en huiselijkheid. De huishoudelijke taken worden gezamenlijk opgepakt.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oosthem.

Reactie toevoegen