Kleine-Lindt

Plaats
Buurtschap
Zwijndrecht
Drechtsteden
Zuid-Holland

kleine-lindt_heerjansdam_buurtschapsgezicht.jpg

Kleine-Lindt, buurtschapsgezicht

Kleine-Lindt, buurtschapsgezicht

Kleine-Lindt

Terug naar boven

Status

- Kleine-Lindt is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de regio Drechtsteden, gemeente Zwijndrecht. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1857. In 1858 over naar gemeente Heerjansdam, in 2003 over naar gemeente Zwijndrecht.

- De buurtschap Kleine-Lindt valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Heerjansdam.

- De buurtschap Kleine-Lindt heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De nederzetting is genoemd naar de ligging in de polder Kleine-Lindt, die op zijn beurt is genoemd naar het middeleeuwse riviereiland Linde. Misschien oorspronkelijk een waternaam Linde, ontstaan uit het Germaanse linþja-* 'langzaam, zachtjes stromend', verwant met het Nieuwnederlandse lenig en het Middelnederlandse linde 'kalm, zacht, week', vergelijk Linschoten. Een andere verklaring gaat uit van linde 'aanlegplaats', vergelijk het Oudhoogduitse lentî 'landingsplaats' en zie Lent. Slechts anecdotische waarde heeft Van der Aa** die meent dat de polders hier in het jaar 1331 werden bedijkt en genoemd naar een zekere Van der Linden, de stichter van de kerk in het dorp dat toen Lindekerke werd genoemd. Later werd het ambacht gesplitst in Groote-Lindt en Kleine-Lindt.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

** Dat geldt dan kennelijk ook voor deze verklaring op (2): "Kleine-Lindt is vernoemd naar N. van de Lindt, een van de acht mensen die na een oproep door Hendrik van Brederode in 1331 een deel van de inpoldering van de Zwijndrechtse waard financierden. Ieder die minimaal 1/16 aandeel van de kosten van de nieuwe waard voor zijn rekening zou nemen, zou de titel Ambachtsheer van een gedeelte van de waard krijgen. De acht personen die daarop reageerden waren: Heer Schobbeland van Zevenbergen, die het gebied rond het huidige Zwijndrecht verkreeg; N. van de Lindt, naar wie de Kleine- en Groote-Lindt zijn genoemd; Heer Oudeland, naar wie Heer Oudelands Ambacht is genoemd; Jan van Roozendaal, die Heerjansdam verkreeg; Daniel en Arnold van Kijfhoek; Claes van Meerdervoort; Adriaan van Sandelingen, die Sandelingen-Ambacht verkreeg en ten slotte Zeger van Kijfhoek, wiens zoon Hendrik Ido ambachtsheer werd."

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kleine-Lindt ligt rond de wegen Lindeweg (het gedeelte van deze weg W van de spoorweg), Lindtsedijk (het gedeelte W en NW van de driesprong van deze weg ter hoogte van huisnummer 103), Lage Nes, Hoge Nes, Develsluis, Develweg (het gedeelte van deze weg W van de spoorweg), Dorpsstraat (het gedeelte van deze weg O van het kruispunt met de Sportlaan) en Het Buitenland. De buurtschap ligt direct ZO van het dorp Heerjansdam, rond het water de Devel, O van de rivier de Oude Maas, WNW van het dorp Zwijndrecht, N van het dorp Puttershoek, ZW van de dorpen Rijsoord en Hendrik-Ido-Ambacht en W van de A16.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat gemeente en buurtschap Kleine-Lindt 60 huizen met 479 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in de buurtschappen Achter-Lindt, Kleine-Lindt e.o. (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten ziet, leg de datum dan een stuk, bijvoorbeeld een jaar, terug).

Reactie toevoegen