Heerjansdam

Plaats
Dorp
Zwijndrecht
Zuid-Holland

heerjansdam_plaatsnaambord_kopie.jpg

Heerjansdam is een dorp in de provincie Zuid-Holland, gemeente Zwijndrecht. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2002.

Heerjansdam is een dorp in de provincie Zuid-Holland, gemeente Zwijndrecht. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2002.

gemeente_heerjansdam_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Heerjansdam anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Heerjansdam anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Heerjansdam grens Barendrecht plaatsnaamborden [640x480].JPG

Op dit punt gaan Heerjansdam en Barendrecht (afgezien van de borden) ongemerkt in elkaar over. De gemeentegrens Zwijndrecht-Barendrecht (voorheen Heerjansdam-Barendrecht) loopt hier langs de rivier de Waal.

Op dit punt gaan Heerjansdam en Barendrecht (afgezien van de borden) ongemerkt in elkaar over. De gemeentegrens Zwijndrecht-Barendrecht (voorheen Heerjansdam-Barendrecht) loopt hier langs de rivier de Waal.

Heerjansdam gemeentehuis [640x480].JPG

Heerjansdam, het voormalige gemeentehuis, aan de Dorpsstraat, ligt vlakbij de grens met de gemeente Barendrecht

Heerjansdam, het voormalige gemeentehuis, aan de Dorpsstraat, ligt vlakbij de grens met de gemeente Barendrecht

Heerjansdam gemeentehuis eerste steen [640x480].JPG

Heerjansdam, de 'eerste steen' in het voormalige gemeentehuis van Heerjansdam

Heerjansdam, de 'eerste steen' in het voormalige gemeentehuis van Heerjansdam

heerjansdam_dorpsgezicht_met_toren_rm_dorpskerk.jpg

Heerjansdam, dorpsgezicht met op de achtergrond de toren van de Hervormde (PKN) Dorpskerk.

Heerjansdam, dorpsgezicht met op de achtergrond de toren van de Hervormde (PKN) Dorpskerk.

heerjansdam_rm_dorpskerk.jpg

De kerkklok van de Hervormde (PKN) dorpskerk in Heerjansdam wordt nog met de hand geluid, wat vandaag niet heel gangbaar meer is; veel kerken hebben hier inmiddels 'luidinstallaties' voor aangeschaft.

De kerkklok van de Hervormde (PKN) dorpskerk in Heerjansdam wordt nog met de hand geluid, wat vandaag niet heel gangbaar meer is; veel kerken hebben hier inmiddels 'luidinstallaties' voor aangeschaft.

heerjansdam_gm_dorpsstraat_20-26_arbeiderswoningen.jpg

De arbeiderswoningen op Dorpsstraat 20-26 in Heerjansdam zijn gemeentelijke monumenten.

De arbeiderswoningen op Dorpsstraat 20-26 in Heerjansdam zijn gemeentelijke monumenten.

heerjansdam_gm_dorpsstraat_99_dijkhuis.jpg

Ook het dijkhuis uit 1850 met bedrijfsgedeelte op dorpsstraat 99 in Heerjansdam is een gemeentelijk monument.

Ook het dijkhuis uit 1850 met bedrijfsgedeelte op dorpsstraat 99 in Heerjansdam is een gemeentelijk monument.

heerjansdam_gm_dorpsstraat_177_opslagloods.jpg

En ook de voormalige opslagloods uit 1860 voor de spuitwagen van de brandweer op Dorpsstraat 177 in Heerjansdam is een gemeentelijk monument.

En ook de voormalige opslagloods uit 1860 voor de spuitwagen van de brandweer op Dorpsstraat 177 in Heerjansdam is een gemeentelijk monument.

Heerjansdam

Terug naar boven

Status

- Heerjansdam is een dorp in de provincie Zuid-Holland, gemeente Zwijndrecht. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2002.

- Overwegingen van de regering en Tweede Kamer m.b.t. de herindeling van de gemeente.

- Wapen van de voormalige gemeente Heerjansdam.

- Onder het dorp valt ook de buurtschap Kleine-Lindt.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1323 Haren Heyenland, 1368 Heeren Heyenambacht, 1395-1396 Heynkerc, 1424-1425 Tsherheyenkerc, 1480-1481 Tsheynkerck alias here Jans Dam, 1773 Heer Jans dam.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk land 'polderland, gebied', respectievelijk ambacht 'rechtsdistrict', en kerk 'eigenkerk' van heer 'ambachtsheer' Heye (verkorte vorm van Hendrik). De huidige benaming verwijst naar Jan van Roozendaal, die in 1368 door Dirk van Wassenaar, burggraaf van Leiden, beleend werd met het ambacht "datmen nu ter tyt heet Heeren Heyenambacht".(1)

"De naam Heeren Heynen ambacht of Heren Heyenland komt voor het eerst voor in 1323, in een document waarmee een Amersfoortse abdij haar grond in de Zwijndrechtse Waard verkocht aan graaf Willem III. De naam Heerjansdam is afkomstig van Jan van Rosendaele, die het op 25 november 1368 die naam gaf. Jan van Rosendaele kon het dorp zijn naam geven omdat hij mede de bedijking van de Zwijndrechtse Waard bekostigde die in 1331 in gang was gezet door Willem III van Holland. In ruil hiervoor benoemde Hendrik van Brederode Jan van Rosendaele samen met zeven andere personen die de bedijking mede hadden gefinancierd tot Ambachtsheer van een deel van de waard."(2)

"De naam is afkomstig van de dam, die hier bij of na de bedijking van de Zwijndrechtse Waard in 1331 op kosten van de heer Jan van Rozendaal gelegd is om de Waal in het zuidwesten af te sluiten. Later, toen een erfdochter van een der eerste ambachtsheren in het huwelijk was getreden met Philips van der Does, heeft Heerjansdam ook de naam gevoerd van Philips-Ambacht van der Does. Voor de bedijking in 1331 was het dorp bekend onder de naam Heer Heynenkercke, waarschijnlijk naar heer Hendrik van Brederode, die eertijds vele bezittingen in deze streken had en van wie het tegenoverliggende dorp Heinenoord nog zijn naam heeft." (bron: Historische Vereniging Zwijndrecht De Vergulde Swaen)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Heerjansdam ligt aan de rivier de Oude Maas en ligt verder NW van het dorp Zwijndrecht, W van het dorp Hendrik-Ido-Ambacht, ZW van de dorpen Rijsoord, Ridderkerk en Oostendam, ZO van het dorp Barendrecht en de stad Rotterdam, ONO van het dorp Heinenoord en N van de dorpen Puttershoek en Maasdam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvatten de gemeente en het dorp Heerjansdam 100 huizen met 763 inwoners. Tegenwoordig omvat het dorp ca. 1.500 huizen met ca. 3.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Heemkunde
Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij het in 2000 opgerichte Historisch Genootschap Heerjansdam (HGH).* Sinds 2004 heeft het genootschap een onderkomen in het voormalige postkantoor. Van september t/m mei kun je hier op elke 1e zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur terecht voor vragen over de lokale geschiedenis, genealogie en over andere onderwerpen. Het Historisch Genootschap organiseert elk jaar een expositie, verzorgt publicaties over de geschiedenis van het dorp en beheert het diorama. Ook onder de link vind je al veel informatie over dit dorp en deze voormalige gemeente.
* Men is anno eind 2021 doende om de site opnieuw op te bouwen.

In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn enkele enthousiaste Heerjansdamse vrienden begonnen, als hobby, met het bouwen van een diorama; het op schaal nabouwen van een aantal historische gebouwen in Heerjansdam, in ‘Madurodam-stijl’. In 2003 is dit bijzondere project afgerond. Het diorama is permanent te bezichtigen in de aanbouw van clubgebouw ‘Het Oude Postkantoor’ aan de Vlasakkers. Je bent van harte welkom tijdens de in de vorige alinea vermelde openingstijden. - Nieuws van HGH op Facebook.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Heerjansdam heeft 6 rijksmonumenten.

Gemeentelijke monumenten
- Heerjansdam heeft 13 gemeentelijke monumenten.

Hervormde kerk
In de 12e eeuw werd Heerjansdam 'Thiedradeskercke bij de Duble' genoemd. Dit weten we door een brief uit 1101 van Burchard, een bisschop van Utrecht. In deze brief wordt onder meer gesproken over de Ecclesiam Thiedradeskercke. Deze kapel is in de 20e eeuw bij streekarcheologisch onderzoek teruggevonden op het terrein van de huidige molen Landzicht aan de Molenweg. Ondanks de vele overstromingen in het verleden begint men in 1340 aan de bouw van een nieuwe kapel op het hoger gelegen gebied van de binnenrivier de Waal. Deze kapel is uiteindelijk de huidige Dorpskerk aan de Molenweg geworden.

De Hervormde (PKN) Dorpskerk (Molenweg 6) is een 16e-eeuwse kerk met een eenbeukig schip, in de 19e eeuw aan de noordzijde met een dwarsvleugel uitgebreid. Diep, smaller koor met driezijdige sluiting en toren, waarvan de tweede geleding versierd is met bakstenen traceerwerk. Tongewelven met trekbalken. Inventaris: preekstoel, twee herenbanken en doophek (17e eeuw). Het orgel met hoofdwerk en nevenwerk is in 1869 gebouwd door P. Flaes. Het mechanische torenuurwerk, van B. Eijsbouts, met automatische opwinding, is buiten gebruik gesteld.

In 2006 kampte het kerkje met groot achterstallig onderhoud. Zo was er onder meer sprake van boktor in het hout van de toren. De gemeente Zwijndrecht trok ruim twee ton uit voor de restauratie. Daardoor was het wel een aantal maanden stil in Heerjansdam op de zondagmorgen. De restauratie is feestelijk afgesloten met het plaatsen van een gedenksteen door wethouder Peter van Steekelenburg en een open dag met een expositie van het Historisch Genootschap over de herstelwerkzaamheden aan de kerk. De kerkklok beiert sindsdien weer. De klok wordt hier overigens nog met de hand geluid, wat vandaag niet heel gangbaar meer is; veel kerken hebben hier inmiddels 'luidinstallaties' voor aangeschaft.

Molen
Molen Landzicht (Molenweg 64) uit 1868 is een windmolen van het type grondzeiler en is geheel in steen opgetrokken. In 1959 is de molen gerestaureerd om vervolgens tot en met 1967 als korenmolen in bedrijf te zijn. Daarna heeft de molen niet meer gewerkt en is mede daardoor langzaam in verval geraakt. De wieken zijn in 2005 vanwege de slechte bouwkundige staat om veiligheidsredenen verwijderd. In 2018 heeft molenmakersbedrijf Herrewijnen de kap na verwijdering gerestaureerd en weer teruggeplaatst. Door de aanwezigheid van het vele hoge groen in de directe omgeving (sportpark Molenwei) heeft de molen geen vrije windvang en kan dus niet draaien, en kan daarmee dus ook niet in draaivaardige staat worden gerestaureerd. Want daarvoor zou een aantal bomen gekapt moeten worden en daar was bij de inwoners geen draagvlak voor. Verplaatsen van de molen naar een andere locatie is overwogen, maar bleek uiteindelijk niet haalbaar.

Voormalig gemeentehuis
Het voormalige gemeentehuis van Heerjansdam (Dorpsstraat 33), met carillon, dateert uit 1958 en is ontworpen door architecten L. de Jonge en M.L. Dorst. Het is een gemeentelijk monument. In de loop der jaren zijn diverse voorstellen voor een herbestemming van het gemeentehuis de revue gepasseerd. Zo had de Dorpsraad het pand graag herbestemd gezien tot verenigingsruimten of jongerenhuisvesting. Enkele jaren geleden is het pand gekocht door een Ridderkerkse projectontiwkkelaar, die er in 2021 een verpleeghuis in gaat realiseren. Inwoners van het dorp en ouders van inwoners krijgen voorrang bij de toewijzing.

Poortgebouw begraafplaats
"Poortgebouw in neogotische stijl uit de tweede helft van de 19e eeuw aan de entree van de algemene begraafplaats van Heerjansdam. Een pad leidt vanaf de openbare weg over een dam naar het gebouwtje. De poort staat teruggerooid en met de noklijn evenwijdig aan de weg. De begraafplaats is omgeven door een sloot en coniferenhaag. Loodrecht op de poort ligt over de dodenakker een laan waarlangs enkele beuken. Aan weerszijden van de hoofdentree staan grote treurwilgen en een kastanjeboom. Deze aanleg versterkt de monumentaliteit van het poortgebouw. Behalve als entree fungeert het tevens als opslag voor gereedschap. Op de begraafplaats is in de jaren vijftig een kleine aula gerealiseerd met referenties aan de bouwstijl van het poortgebouw.

Het poortgebouw is van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als een representatief voorbeeld van een negentiende eeuws poortgebouw bij een begraafplaats, verwijzend naar de algemene invoering van het 'buiten begraven'. Het poortgebouw is van algemeen belang wegens architectuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van een 19-eeuws poortgebouw in Neo-Gotische stijl. Het object is gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering. Het poortgebouw heeft ensemblewaarde als onderdeel van en toegang tot een 19e-eeuwse begraafplaats met monumentale beplanting." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

Algemeen
"Activiteiten Vereniging Heerjansdam (AVH) is tot stand gekomen door samenvoeging van de IJsclub (opgericht 1879) en Vrijetijdsvereniging Triplicate (opgericht 1982). Hierdoor ontstond een vereniging van ruim 800 leden. De doelstelling van onze vereniging is het in het winterseizoen zo mogelijk tot stand brengen van een ijsbaan en gelegenheid bieden voor activiteiten in de sfeer van sport, spel en cultuur."

"Stichting de Heerjansdames organiseert jaarlijks Buitenspeeldag, Halloween, Buitenbios en de Levende Kerststal. Allemaal gratis evenementen voor alle kinderen uit het dorp. Er is altijd een hoop te doen, te snoepen en te drinken. Gefinancierd uit giften."

Koningsdag
"Oranjevereniging Heerjansdam (OVH) organiseert evenementen in het dorp in de periode rond Koningsdag."

Challenge
"De Heerjansdam Challenge (weekend in augustus) vindt plaats bij de ijsbaan op de Molenwei. In 2019 bestond de Challenge uit 4 onderdelen: de 15e Open Water Wedstrijd (inclusief het ONK Open Water Zwemmen), de zwemchallenge 'De Kilometer van Heerjansdam' (een challenge speciaal bedoeld voor recreanten; een kilometer zwemmen in ons parcours in ‘t Waaltje), de 3e Zwemloop en de 1e Triatlon."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Zwembad
"Het Waal- en Weidebad is een begrip in Heerjansdam en omstreken. Kom je om rustig banen te zwemmen of voor een dagje uit met de hele familie, in beide gevallen ben je hier aan het goede adres! Het Waal- en Weidebad is een gezellig familiebad aan de rand van de dorpskern. Het is een buitenbad dat alleen in het zomerseizoen geopend is. Op het terrein bevinden zich twee zwembaden: een L-vormig wedstrijdbad en een rond peuterbadje. In het diepe deel van het 25 meter lange wedstrijdbad kunnen bezoekers een lekker baantje zwemmen, terwijl in het ondiepe gedeelte van dat bad de jongere bezoekers volop van waterpret kunnen genieten. Voor de allerkleinsten is er een speels peuterbadje. Rondom beide baden is een zeer ruime ligweide. Voor de peuters zijn er leuke speeltoestellen en voor de grotere kinderen zijn er tafeltennistafels en een fitnessapparaat. Voor een hapje en een drankje kunnen bezoekers terecht bij het winkeltje. De slushpuppie en de ijsjes zijn er lekker koud, de koffie wordt altijd vers gezet en de zakjes snoep zijn beroemd in de regio."

Landgoed Het Buitenland
Het in 2014 gerealiseerde Landgoed Het Buitenland is eigendom van Heerjansdammer Henk van den Berg, maar is wel publiek toegankelijk. Het andere deel van polder Buitenland krijgt een extensieve recreatieve inrichting. Extensief betekent dat er slechts in geringe mate wordt ingegrepen in de natuur. Het agrarische karakter van de polder bijft behouden. Aan de oostzijde is een speelpolder gesitueerd. Deze is ontworpen door leerlingen van Basisschool het RaJuBiBos uit Heerjansdam. Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde gaat de polder beheren. (bron: gemeente Zwijndrecht) De naam van het landgoed heeft een historische oorsprong. Tot de Watersnoodramp van 1953 lag de polder buitendijks en was dus in meest letterlijke zin ‘het buitenland’. Openheid, water, bruggen en rietlanden bepalen de kleur. De lijnvoering van het landgoed is te herleiden uit historische kaarten. Dagelijks kan hier tussen zonsopkomst en zonsondergang gewandeld worden op de bijna 2 kilometer lange verharde en onverharde paden. (bron: Bergarde Galleries)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Heerjansdam (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - "Blik op Heerjansdam is een website met columns over verleden en heden van dit Waaldorp. De schrijver, Joop van der Ent, woont hier al 85 jaar en heeft in dit dorp veel zien veranderen. Middels zijn eigenzinnige blik op het dorp geeft de schrijver deze indrukken door, en vergroot hij het collectieve geheugen van de Heerjansdammers. Veel leesplezier toegewenst!"

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Heerjansdam is een commissie van advies aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De Dorpsraad bestaat uit een groep vrijwilligers die invulling wil geven aan de zorg voor en behoud van de leefbaarheid in het dorp. Periodiek vinden er openbare vergaderingen plaats om samen met de bewoners alles wat leeft in het dorp nader te kunnen bespreken. De openbare vergadering wordt over het algemeen mede bijgewoond door burgemeester Dominic Schrijer.

- Onderwijs, kinderopvang en educatie: - "RaJuBiBoS is een gebouw waarin vier partners huizen. Zij ondernemen activiteiten voor hun eigen doelgroep en werken waar mogelijk met elkaar samen. De naam is voortgekomen uit een prijsvraag. Alle inwoners van Heerjansdam werden uitgenodigd om een naam in te sturen. De scholen hebben de kinderen gemotiveerd om een naam te verzinnen. Alle namen werden door een jury bekeken en van alles wat binnengekomen is koos zij een shortlist. Van de shortlist is de naam RaJuBiBos gekozen door kinderen van de scholen en nauw betrokkenen. De prijsvraag is gewonnen door Yip van der Waal. De naam is samengesteld uit steeds de eerste twee letters van de partners. RAnk, JUlianaschool, BIbliotheek, BObo (nu Yes! Kinderopvang) en Speel-O-theek.

Het gebouw is op 13 mei 2013 in gebruik genomen en op 11 oktober 2013 officieel geopend door wethouder Aike Kamsteeg. RaJuBiBoS huisvest de volgende samenwerkende partners: OBS Koningin Julianaschool; Christelijjk Kindcentrum De Rank; Yes! Kinderopvang; Bibliotheek van A-Z. Het RaJuBiBoS gebouw heeft een ruime centrale hal met centrale keuken. Deze ruimte wordt regelmatig verhuurd aan derden. Wil jij deze ruimte ook huren en/of meer informatie hierover? Neem dan contact op met beheerder Sonja Kooij."

- "Op de Koningin Julianaschool in Heerjansdam bereiden we onze leerlingen voor op wat van hen in de 21e eeuw verwacht wordt. Tegelijkertijd realiseren we ons dat die verwachtingen morgen anders kunnen zijn. Dat zorgt voor uitdagingen en die gaan we graag aan. We bieden sprankelend onderwijs dat blijft boeien. We creëren een rijke leeromgeving waarin we vaardigheden als samenwerken, problemen oplossen, kritisch denken en communiceren stimuleren. En we zoeken continu naar balans: tussen traditionele en innovatieve lesmethoden, tussen persoonlijke aandacht en groepsdynamiek, en tussen presteren en plezier maken.

Onze school is een openbare basisschool. Openbaar onderwijs zien we als een ontmoetingsplaats van levensovertuigingen. Er wordt onderwijs gegeven zonder extra aandacht te besteden aan een bepaalde overtuiging. Onze school staat open voor iedereen. Verschillen tussen kinderen en ouders in uiterlijk, opvattingen en levensbeschouwing verzwijgen we niet. Wij gebruiken deze verschillen actief als uitgangspunt voor ons onderwijs, waarbij respect de leidraad is. Zonder enig waardeoordeel te geven, wordt er aandacht besteed aan verschillende levensovertuigingen en godsdiensten tijdens de burgerschapskunde lessen. Kinderen, ouders en leerkrachten zorgen ervoor dat onze school de samenleving in het klein is. Wij vinden het als openbare school belangrijk om ouders te betrekken bij het leer- en opvoedingsproces."

- "Christelijk kindcentrum De Rank in Heerjansdam is een van de kindcentra van PIT kinderopvang & onderwijs en maakt deel uit van brede school RaJuBiBos. Ons team wil kinderen laten zien waar ze moeten kijken, maar niet bepalen wat ze moeten zien. Ontdekken doet verwonderen en dat motiveert. Hier leren kinderen de wereld ontdekken. Met 'De Noordwijkse Methode' bieden wij toekomstgericht onderwijs. Nieuwsgierig? Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een vrijblijvende rondleiding. Graag tot ziens!"

- Voor de gegevens van Yes! Kinderopvang in Heerjansdam moet je op deze pagina even naar onderen scrollen. Zie ook de video over het kinderdagverblijf. Zie ook de video over de BSO.

- Muziek: - Muziekvereniging EMM (Eendracht Maakt Macht) is al sinds 1908 actief in de gemeenschap van Heerjansdam. De vereniging heeft een fanfare-orkest, een slagwerkgroep en een popkoor. EMM leidt zijn leerlingen zelf op en heeft ook een leerlingenorkest en Blokfluit Kids (video, en hier nog een video). EMM laat van zich horen op Koningsdag, bij de intocht van Sinterklaas en bij de Dodenherdenking. Ook geeft EMM jaarlijks een groot concert en een aantal buitenconcerten. "Samen musiceren, samen zingen. Muziek maken maakt mensen blij! Bij muziekvereniging EMM kun je terecht als je graag in een gezellige, ongedwongen sfeer wilt zingen in een koor, spelen in een fanfare orkest of slagwerkgroep. EMM heeft een eigen muziekopleiding, voor jong en ouder.

Fanfare-orkest. Het fanfareorkest van muziekvereniging EMM in Heerjansdam heeft als doelstelling gezellig samen mooie muziek maken. De muziek die we ten gehore brengen tijdens uitvoeringen, concerten, festivals, concoursen e.d. varieert van marsen tot musicals en van filmmuziek tot populair klassiek, voor elk wat wils. Het orkest staat onder leiding van Dik van Doorn en repeteert op maandagavond van 19.45-22.00 uur. Slagwerkgroep. De slagwerkgroep heeft als doel het samen maken van mooie, leuke en uitdagende slagwerkmuziek in een gezellige sfeer. De groep is steeds weer op zoek naar nieuwe uitdagingen, zowel qua prestatieniveau als diverse muziekstijlen. Degenen die het slagwerk willen leren, maar zeker ook zij die al een nootje kunnen wegslaan, zijn van harte welkom. De slagwerkgroep staat onder leiding van John Bonemeijer en repeteert op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur.

Leerlingenorkest. Het leerlingenorkest (alleen bij voldoende belangstelling) stelt leerlingen in staat om het samenspel op een makkelijke en leuke manier onder de knie te krijgen en is een goede voorbereiding op het fanfare-orkest. Het leerlingenorkest staat open voor alle leerlingen van EMM, jeugd en volwassenen, op alle instrumenten, dus ook voor de blokfluiters! Deelname aan het leerlingenorkest gaat in overleg met de docent en/of dirigent. Het leerlingenorkest repeteert op maandagavond van 19.00-19.30 uur. Muziekles. Bij EMM werken geschoolde en bevoegde docenten. Zij geven les op alle instrumenten die in de fanfare te vinden zijn én op blokfluit. De lessen zijn individueel en duren 30 minuten. Lestijden worden in overleg met de docent vastgesteld.

Popkoor Enjoy More Music in Heerjansdam is het jongste onderdeel van EMM en bestaat sinds september 2009. Het koor zingt vierstemmig, er wordt gerepeteerd met midi's (band opnames). Het repertoire is lichte pop en rockmuziek, zowel Engels als Nederlandstalig. Bij grote optredens wordt het koor begeleid door een bandje en uiteraard wordt er ook samen met het orkest gezongen! Onze dirigent - sinds 2021 - Junior Huigen is in 1994 geboren en studeert trombone en directie bij Codarts. Naast ons popkoor geeft hij leiding aan orkest “Dat Klinkt” (HGDK), is hij dirigent/docent bij de Oudenbossche Harmonie en speelt hij in de band Brassta La Vista. Junior is een muzikant in hart en nieren, hij treedt graag op en gaat ook regelmatig hiervoor op reis. Hij is een echte doorzetter, wat volgens hem te danken is aan zijn opa, die er ook voor heeft gezorgd dat hij trombone is gaan spelen. Wij vinden vooral zijn gezellige Brabantse invloed, zijn feilloze gehoor en enthousiasme een grote aanwinst. Zijn zelf geschreven arrangementen zijn heel verrassend en daarmee geeft hij zijn eigen draai aan de liedjes. Kortom, Junior zorgt voor een nieuwe impuls en we hopen dan ook dat we nog lang met hem mogen samenwerken!"

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Heerjansdam. "Ben jij een sportieve jongen of meid tussen de 7 en 14 jaar? Wil je (nog beter) leren voetballen, onderdeel uitmaken van een leuk team én spelen op écht gras? Dan zoeken wij jou! Voetballen bij ons staat voor plezier en jezelf ontwikkelen. Binnen de Heerjansdamse voetbalschool krijg je training op maat. Dat betekent niet alleen dat de oefeningen passen bij jouw leeftijd en die van je teamgenoten, maar ook dat we kijken naar wat bij jóu past. Blijven uitdagen is ons motto. Daarom maakt het niet uit of je net begint met voetballen of dat je al wat ervaring hebt. Wij hebben nog plek in verschillende teams en hebben zelfs een aantal speciale meidenteams. Waar wacht je nog op? Laat je ouders je hier aanmelden voor gratis proeftrainingen, dan kun je na de zomer meteen aan de slag in jouw nieuwe team."

- "Gymnastiekvereniging SVH is al jaren actief in Heerjansdam. We verzorgen verschillende lessen in meerdere takken van de gymnastische sport voor alle leeftijden. Zo kun je bij ons terecht voor recreatiegym voor kinderen, steps, bodyshape en conditietraining. Alle lessen worden gegeven in Sportzaal Den Dam."

- Motoren: - "Motorclub MC Heerjansdam is een deelvereniging van de Activiteiten Vereniging. De motorclub is opgericht in 1992 en bestaat uit een groep van gevarieerde motorrijders. Er is interesse voor de off-road sport, toeren met zware toermotoren en voor de wegrace sport. Een aantal leden van de club neemt regelmatig deel aan circuit dagen, waarbij het mogelijk is om, al dan niet onder begeleiding, op officiële racecircuits te rijden. Bekende circuits als Zolder in België, Zandvoort en natuurlijk het TT circuit Assen worden bezocht, maar ook kleinere circuits als Croix en Carole in Frankrijk. Drie enthousiaste leden hebben inmiddels hun KNMV Race licentie behaald, zodat nu kan worden deelgenomen aan officiële races."

- Toneel: - "Toneelvereniging De Zwarte Hazewinden (deelvereniging van de Activiteiten Vereniging) oefent elke woensdagavond intensief in het clubhuis aan de Molenweg. Menig Heerjansdammer heeft herinneringen aan de voorstellingen die worden gegeven in het dorpshuis. Ook alle bijkomende activiteiten, zoals grimeren en decor bouwen, wordt door de leden zelf uitgevoerd. Ook helpt de toneelvereniging Sinterklaas elk jaar weer om goed de weg naar Heerjansdam te vinden. Ben jij ook een acteur in de dop? Kom eens langs op de repetitieavond, woensdagavond vanaf 20.30 uur in het verenigingsgebouw bij de IJsbaan, aan de Molenweg. Misschien ligt een carrière als toneelspeler, decorbouwer of grimeur in het verschiet. Of stuur een mailtje naar noldijk@me.co, of bel Huib van Driel, tel. 06-53796685."

- Wonen: - "Woningbouwvereniging Heerjansdam is een toegelaten instelling die als opdracht heeft zich in te zetten voor de volkshuisvesting. Daarbij respecteren wij de regels die hiervoor door de overheid zijn gesteld. Onze missie is om betaalbare, sobere maar goed onderhouden woningen aan te bieden aan de doelgroep in ons dorp. Hierbij richting wij ons primair op huishoudens met de lagere inkomens. Wij doen dit vanuit een sterke sociale betrokkenheid met onze huurders, hun directe leefomgeving en het dorp. De kernwaarden voor onze vereniging zijn: samen, sociaal, betrokken, duurzaam en dichtbij.

Samen omdat Heerjansdam zich kenmerkt door een levendig verenigingsleven. Ondanks de geringe omvang is in het dorp sprake van een hoog voorzieningenniveau. Dit is belangrijk om de kern leefbaar te houden. Waar mogelijk ondersteunt en faciliteert onze vereniging de samenwerking tussen verenigingen en de grote groep vrijwilligers die actief zijn. Samen ook met onze partners in de Drechtsteden waar wij met collega-corporaties goede contacten onderhouden en samenwerken waar dit meerwaarde biedt. Sociaal omdat de mens bij ons centraal staat. Samen met maatschappelijke instanties zoeken we steeds naar mogelijkheden om mensen de helpende hand toe te steken of een zetje in de goede richting te geven.

Betrokken omdat we ons betrokken voelen bij Heerjansdam en de Heerjansdammers. Wij richten ons primair op ons dorp maar steeds met een open vizier voor onze partners in de Drechtsteden en daarbuiten. Duurzaam omdat alleen met een gezonde duurzame financiële positie onze kernwoorden kunnen worden waargemaakt. Wij wegen de beslissingen dan ook altijd vanuit de gedachte dat de financiële continuïteit voor nu en de toekomst gewaarborgd dient te zijn. Daarnaast zetten we in op het verduurzamen van ons bezit. Dichtbij omdat we er willen zijn voor onze huurders en stakeholders. Goede bereikbaarheid is daarbij van groot belang. Ons kantoor midden in het dorp, een goede en overzichtelijke site maar vooral een hands-on bestuur dat aanspreekbaar is in het dorp draagt hier aan bij. Dit is waar wij voor staan en op aangesproken kunnen en willen worden."

- Woonzorg: - "Midden-Inn is een levendig wooncentrum in de kern van Heerjansdam. Begin 2016 is het gebouw opgeleverd en alle 36 appartementen waren in korte tijd gevuld. Het is een toekomstproof woongebouw, dat voldoet aan de manier waarop de overheid tegenwoordig omgaat met de zorgvraag. Een mooie woon- en ontmoetingsplek, middenin het dorp. Niet alleen voor bewoners, maar voor alle Heerjansdammers! Wonen met een zorgvraag. Het Midden-Inn biedt mensen met een lichte zorgvraag de kans om langer zelfstandig te blijven wonen in een veilige, beschutte omgeving. En dankzij de hoogwaardige technologische voorzieningen kunnen bewoners ook in de appartementen blijven wonen als de zorgvraag toeneemt. De huurders in het Midden-Inn hebben een zorgindicatie. Om in aanmerking te komen voor een woning in het complex, heeft u deze indicatie ook nodig. Heeft u deze nog niet, maar denkt u wel in aanmerking te komen? Laat het ons (= de woningbouwvereniging) dan weten, zodat wij u op onze lijst kunnen plaatsen. Zodra er een woning vrijkomt, zullen wij u vervolgens persoonlijk benaderen om de mogelijkheden te bespreken.

Activiteiten. Het Midden-Inn is meer dan alleen een woongebouw: er worden het hele jaar door allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Van biljarten tot bingo en van filmavonden tot live eredivisie-wedstrijden. Kom gerust eens langs en doe gezellig mee! Bekijk hier wat er allemaal te doen is en wanneer. De brasserie. De brasserie van het Midden-Inn is een gezellige ontmoetingsplek voor zowel bewoners als andere Heerjansdammers. U kunt er terecht voor een kopje koffie of thee met wat lekkers of een lekkere lunch. Op vrijdagavond kunt u ook gezellig een hapje eten. Openingstijden brasserie: maandag t/m donderdag van 10.00-17.00 uur. Vrijdag: in de even weken van 10.00-19.00 uur, in de oneven weken van 10.00-17.00 uur. Kom gerust eens langs! Het financiële plaatje. De huurprijzen van het Midden-Inn liggen tussen de 615 en 720 euro (2021). De ligging en de afmeting van het appartement bepalen de definitieve huurprijs. Als u in verhouding tot uw inkomen te veel geld kwijt bent aan huur, dan komt u in aanmerking voor huurtoeslag."

Reactie toevoegen