Wolfersveen

Plaats
Buurtschap
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

Wolfersveen

Terug naar boven

Status

- Wolfersveen is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Zelhem.

- De buurtschap Wolfersveen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zelhem.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Heerenheide, 1556 's Konings veen, Heerenveen, Woltveen.

Naamsverklaring
"De plaatsnaam doet denken aan wolven, die inderdaad, tot waarschijnlijk begin 20e eeuw, deze woeste streek onveilig maakten. Toch kan daar de naam niet van herleid worden. De naam is zelf dubbel verwarrend, want ook de toevoeging 'veen' kan niet herleid worden. Wolfersveen is namelijk geen echt veengebied, ondanks het voorkomen van enig moerasveen. De naam komt van Woltmark of Woltveen, waarbij 'wolt' staat voor laaggelegen bos." (bron: website Oud Zelhem)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Wolfersveen ligt NO van Zelhem, NW van Halle, in het uiterste NO van de voormalige gemeente Zelhem.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het Wolfersveen maakt deel uit van een groot gebied in de midden-Achterhoek van tamelijk laaggelegen en laat ontgonnen gronden. Door de geringe hellingshoek heeft dit gebied een slechte afwatering. In de lage noordelijke helft waren in het verleden laagten met een aanzet tot veenvorming. Van 1639 tot 1813 hebben de gezamenlijke markegenoten van Hengelo en Zelhem het Wolfersveen gepacht voor 90 gulden per jaar. Het had begin 19e eeuw maar weinig gescheeld of het was één groot jachtgebied geworden. Toen na inlijving van ons land bij het Franse keizerrijk op grote schaal domeingronden te koop werden aangeboden, kwam in 1811 ook dit gebied namelijk in de verkoop. De belangrijkste gegadigde was jachtliefhebber baron Van Baak. De geërfden vonden dat maar niks. Ze hadden immers altijd gebruik gemaakt van de woeste grond en zouden hem nu het jachtrecht moeten verlenen; woeste grond was onmisbaar voor plaggen, schadden en kluunwinning. Ze vonden de baron gelukkig bereid van de koop af te zien. In plaats daarvan is het Wolfersveen in 1813 gekocht door de Zelhemse erfmarkerichter G.J. de Leeuw van Coolwijk.

In 1821 besluiten de gezamenlijke marken om stukken grond te verkopen op een openbare veiling, maar dit is geen succes. Daarom wordt in 1824 besloten om de gronden te verdelen om te ontginnen. Van de 265 gulden die de veiling opbrengt, worden ontginningswegen aangelegd. Nadat in 1828 de verdeling een feit is, blijkt er bitter weinig animo te bestaan voor ontginning. Rond 1860 komt er enige ontginning op gang, maar pas na de Eerste Wereldoorlog komt er echt schot in, door de oprichting van het waterschap, dat ervoor zorgt dat de Baakse Beek voldoende water afvoert. (bron: website Oud Zelhem)

Station
Buurtschap Wolfersveen had een stopplaats aan de spoorlijn Ruurlo-Doetinchem. De spoorlijn is geopend in 1885. Vanaf dat moment was hier een laadplaats voor hout. Het station is geopend in juni 1921, en is veel gebruikt voor de ontginning van dit gebied. De laatste personentrein van Borculo naar Zelhem reed in 1937. Toen is ook het station gesloten. Daarna is het nog enige tijd gebruikt voor goederentransport. - Nog een pagina over de geschiedenis van dit station. Wim Eenink, geboren (1965) en getogen in deze buurtschap, is zijn hele leven al geboeid door alles wat met zijn omgeving te maken heeft. Opgegroeid in het gezin van een pachtboer op Landgoed De Baaksekamp heeft hij een uniek stuk geschiedenis meegemaakt, wat hem tot op de dag van vandaag bezighoudt. Zo heeft hij als hobby het vastleggen van de geschiedenis van deze buurtschap in woord en beeld, als onderdeel waarvan hij o.a. een maquette heeft gebouwd van de spoorbaan en de Halte Wolfersveen.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze buurtschap, kun je terecht op de pagina's over de geschiedenis van het Wolfersveen op de site Oud Zelhem.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- In Wolfersveen is sinds enkele jaren de traditie van het Paasvuur in ere hersteld. Het jaarlijkse Paasvuur is naar eigen zeggen het gezelligste Paasvuur in het dorpsgebied van Zelhem, met lampionnenoptocht, natuurlijk een groot vuur, live muziek en kinderdisco.

- Weidepop Festival (op een zondag eind mei) is een gratis toegankelijk festival voor het hele gezin.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Z van de scherpe bocht in de provincialeweg N315, Z van de buurtschap Veldhoek, ligt het meertje Pikgat.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Aan het eind van schooljaar 2012-2013 zijn de basisscholen in Halle-Nijman, Halle-Heide, Veldhoek, Varssel en Wolfersveen gesloten. Reden is dat de scholen te klein zijn geworden; door de 'krimp' waren de leerlingenaantallen tot onder de norm gezakt. In de laatstgenoemde buurtschap, die sinds 1921 een school heeft, is een nieuwe school gekomen voor alle kinderen in het plattelandsgebied tussen Hengelo, Ruurlo, Halle en Zelhem. Leerlingen van de genoemde scholen kunnen op die nieuwe school terecht. De school heet Sccsschl 3.0.

- Sport: - Voetvalvereniging v.v. Wolfersveen is opgericht in 1947 en heeft ruim 200 leden. Het sportpark bevindt zich op Ruurloseweg 42. Helaas kunnen wij niets vertellen over de geschiedenis van de vereniging, want dat doen ze zelf op hun site ook niet...

Reactie toevoegen