Zelhem

Plaats
Dorp
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

zelhem_oud_zelhem_kopie.jpg

Met de website Oud Zelhem kun je vele avonden zoet zijn, want deze bevat duizenden foto's, ansichtkaarten en verhalen over allerlei objecten in Zelhem in vroeger tijden.

Met de website Oud Zelhem kun je vele avonden zoet zijn, want deze bevat duizenden foto's, ansichtkaarten en verhalen over allerlei objecten in Zelhem in vroeger tijden.

zelhem_zelhem_historie.png

En dan is er ook nog de site Zelhem Historie, waar ook veel verhalen over de geschiedenis van deze voormalige gemeente te vinden zijn.

En dan is er ook nog de site Zelhem Historie, waar ook veel verhalen over de geschiedenis van deze voormalige gemeente te vinden zijn.

zelhem_supermoto.png

Een van de jaarlijkse evenementen in Zelhem is de Supermoto, een van de meest spectaculaire takken van motorsport: het is een combinatie van motorcross, speedway en wegrace.

Een van de jaarlijkse evenementen in Zelhem is de Supermoto, een van de meest spectaculaire takken van motorsport: het is een combinatie van motorcross, speedway en wegrace.

zelhem_internationaal_folkloristisch_dansfestival_kopie.jpg

In Zelhem hebben ze voor elk wat wils: wie niet van scheurende motoren houdt, maar wel van volksdansen, kan terecht op het Internationaal Folkloristisch Dansfestival.

In Zelhem hebben ze voor elk wat wils: wie niet van scheurende motoren houdt, maar wel van volksdansen, kan terecht op het Internationaal Folkloristisch Dansfestival.

zelhem_septemberfeesten_kopie.jpg

In Zelhem houden ze van een feestje, want er zijn ook nog de Zelhemse Zomerfeesten (twee zaterdagen in juli) en tijdens de Septemberfeesten Zelhem kun je zelfs vier dagen lang uit je dak, w.o. bij de optocht op zaterdag, als deelnemer of als toeschouwer.

In Zelhem houden ze van een feestje, want er zijn ook nog de Zelhemse Zomerfeesten (twee zaterdagen in juli) en tijdens de Septemberfeesten Zelhem kun je zelfs vier dagen lang uit je dak, w.o. bij de optocht op zaterdag, als deelnemer of als toeschouwer.

zelhem_varkens_in_de_wei_kopie.jpg

Niet alleen koeien, ook varkens spelen liever in de wei dan met zijn duizenden opgesloten te zitten in een 'megastal'. Dat dat kan, bewijst o.a. deze boer uit Zelhem. Voor nadere toelichting zie het hoofdstuk Landbouw etc.

Niet alleen koeien, ook varkens spelen liever in de wei dan met zijn duizenden opgesloten te zitten in een 'megastal'. Dat dat kan, bewijst o.a. deze boer uit Zelhem. Voor nadere toelichting zie het hoofdstuk Landbouw etc.

gemeente_zelhem_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Zelhem anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Zelhem anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Zelhem

Terug naar boven

Status

- Zelhem is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2004. Bij de herindeling van 2005 is door grenscorrectie een klein stukje van de gemeente (zijnde een deel van de buurtschap Wassinkbrink) overgegaan naar de gemeente Doetinchem.

- Wapen van de voormalige gemeente Zelhem.

- Onder het dorp Zelhem vallen ook de buurtschappen De Meene, Heidenhoek, Oosterwijk, Wassinkbrink (sinds 2005 deels), Winkelshoek, Wittebrink en Wolfersveen en een deel van de buurtschap IJzevoorde. Dat zijn 8 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
801 kopie begin of midden 10e eeuw Salehem, 1144 Seleheim, 1152 Selehem, 1291 Selem, 1294-1295 Zelheym, 1528 Zelhem.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Oudnederlandse sale 'uit één vertrek bestaand gebouw, zaal' en hem 'woonplaats'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Zelhem ligt NO van Doetinchem. Het dorpsgebied omvat een compacte dorpskern met een omvangrijk buitengebied er omheen. De kern wordt voor 3/4 omsloten door de provinciale wegen N330 (Varsseveld - Hummelo), die O van de kern Halseweg heet en W van de kern Hummeloseweg. En door de N315 (Neede - Doetinchem), die N van de kern Ruurloseweg heet en Z van de kern Doetinchemseweg. Deze beide wegen liepen oorspronkelijk door het dorp maar zijn daar later omheen gelegd om het dorp van doorgaand verkeer te ontlasten. D.w.z. de oude wegen door het dorp liggen er nog wel maar zijn niet meer voor het doorgaande verkeer bestemd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Zelhem 537 huizen met 3.290 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 84/546 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Heidenhoek 45/279, Wassink (Wassinkbrink) en Veeninkbrink samen 64/374, Winkelshoek 49/322, Velswijk 124/712, Oosterwijk 61/367 en Halle 110/690. Tegenwoordig heeft het dorp, inclusief de bijbehorende buurtschappen, ca. 3.500 huizen met ca. 8.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Zelhem, kun je terecht bij de volgende instanties:

- In Museum Smedekinck vind je o.a. de erfgoedkamer van de voormalige gemeente Zelhem, met een tentoonstelling van een aantal goederen uit het voormalige Zelhemse gemeentehuis voor de herindeling van 2005. Verder een stijlkamer met compleet ingerichte ouderwetse boerenwoonkeuken. Kleding uit vervlogen tijden: klederdrachten, knipmutsen, kantklossen, spinnen, letterdoeken. Kijk hoe het vlas bewerkt werd. Tevens zijn er oude werktuigen; ploegen en andere, soms hele grote landbouwwerktuigen en gereedschappen voor landbouw, timmeren, bakken, smederijen en kuiperijen. Je kunt zien hoe midwinterhoorns werden gemaakt. En een expositie over het leven en werken van Ludger, die o.a. ruim 1200 jaar geleden de Zelhemse kerk stichtte en eigenaar was van deze boerderij. In 2001 is een replica gebouwd van het Ludgerkerkje, de kerk die missionaris Sint Ludger (742-809) hier in 801 heeft gebouwd, en van waaruit hij het christendom in de midden-Achterhoek predikte. Het kerkje is gebouwd met de materialen leem, hout, twijgen en riet.

- Oudheidkundige Vereniging Salehem.

- Stichting Oud Zelhem. Deze site omvat meer dan 14.000 oude ansichten en foto's van het dorp en zijn buurtschappen, plus veel verhalen over de geschiedenis van objecten in deze voormalige gemeente.

- Ook op de site Zelhem historie is heel veel informatie over de geschiedenis van dit dorp te vinden. O.a. over de Zelhemmer marken. En ook het boek 12 eeuwen Lambertikerk (Gerrit Rijsdorp, 336 pag., 2007) is via de link online te lezen.

Terug naar boven

Landbouw en veeteelt

- De afgelopen jaren is én de komende jaren wórdt gewerkt aan de voltooiing van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur, EHS). Dit grootschalige en veeljarige project beoogt een netwerk van robuuste, grote aaneengesloten natuurgebieden te creëren door het hele land. In dat kader moeten veehouderijen soms wijken die in of nabij een natuurgebied 'in de weg zitten'. Om die elders huisvesting te kunnen bieden, is een aantal Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) ingesteld, doorgaans in buurtschappen waarvan men het landschap kennelijk minder kwetsbaar acht. In de Achterhoek gaat het daarbij met name om de dorpen en buurtschappen Azewijn, Beltrum, Halle-Heide, Lintelo en Ruurlosebroek en in Twente om Fortwijk, Markelosebroek en Sint Isidorushoeve.

Maar de inwoners van die buitengebieden zitten doorgaans niet te wachten op de grootschalige intensieve veehouderijen die het vaak betreft, in verband met toename van verkeer, stank en aantasting van het landschap door 'megastallen'. Want vaak willen de boeren op de nieuwe locatie ook gelijk uitbreiden tot een omvang van vele duizenden varkens, omdat dat zou 'moeten' om een economisch gezond bedrijf te houden. Dat het ook anders kan en schaalverkléining óók een optie is, die voor boer, varken, consument, landschap én toerisme gunstig kan uitpakken, bewijst deze boer uit Zelhem, die zijn varkens mét hun biggen lekker in de wei laat lopen. Wat ons betreft een vorm van duurzame veehouderij die navolging verdient!

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zelhem heeft 3 rijksmonumenten.

- Zelhem heeft 21 gemeentelijke monumenten.

- Lambertikerk (protestants PKN).

- De Wittebrinksemolen staat in de buurtschap Wittebrink en wordt daarom aldaar beschreven.

- De ronde stenen korenmolen van Derk Coops (1768-1859) is gebouwd in 1818 op de Zelhemse Enk. Deze eerste, geheel uit steen opgebouwde molenromp, is de een na oudste molen van Zelhem. Vroeger stonden er op Zelhems grondgebied 7 molens, waarvan alleen de molen in de Wittebrink en de Coops-molen (Wiekenweg 5) nog zijn overgebleven. Het gehele complex is beeldbepalend in de omgeving en heeft een bijzondere herinneringswaarde. De molen verkeert al vele jaren in slechte staat. Alleen de molenromp is behouden. In de afgelopen jaren is op verschillende manieren geprobeerd om de molen van de ondergang te redden, maar al deze pogingen blijven helaas zonder resultaat. De molen raakt ondertussen steeds verder in verval.

De huidige eigenaresse, Hélène Pellegrini, koopt het molencomplex in 2015 met als doel om het geheel nieuw leven in te blazen en op die manier ‘terug te geven’ aan de gemeenschap. Daarom draagt zij de molen ook over aan Stichting Coops-molen. Deze stichting gaat in de toekomst de molen exploiteren. Na restauratie zal er door vrijwillig molenaars weer koren tot meel worden gemalen met de bedoeling dit product, en aanverwante molenproducten, in het naastgelegen oude maalderijgebouw met bezoekersfunctie te verkopen. In februari 2018 heeft de gemeente 100.000 euro toegezegd als bijdrage in de restauratiekosten. De totale verwachte kosten van de restauratie zijn € 550.000,-. Ook de provincie heeft een flinke bijdrage toegezegd. (bron: gemeente Bronckhorst) Zie ook de videoreportage over de restauratieplannen m.b.t. de Coops-molen.en de geschiedenis van de Coops-molen op de site Oud Zelhem.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Supermoto Zelhem (weekend in april). Supermoto is een van de meest spectaculaire takken van motorsport: het is een combinatie van motocross, speedway en wegrace. Het circuit bestaat voor 70 procent uit verhard en 30 procent uit onverhard wegoppervlak. In het onverharde deel kunnen springschansen worden aangelegd. Deze vorm van motorcompetitie is ontstaan in de Verenigde Staten, waar de beste rijders uit de wegrace, speedway en dirttrack tegen elkaar gingen racen. Hierdoor vind je bij Supermoto de beste allroundmotorsporters.

- Internationaal Folkloristisch Dansfestival Zelhem (op een zaterdag in juli).

- Zelhemse Zomerfeesten (2 zaterdagen in juli).

- Septemberfeesten Zelhem (4 dagen).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Theater De Brink.

- Overdekt zwembad De Brink.

- Een goede akoestiek, de hoge kwaliteit van het gebodene, de milde toegangsprijs en de intieme informele sfeer dragen bij tot het succes van de door Stichting Kamermuziek Zelhem georganiseerde concerten.

- Galerie Bibliotheek Zelhem brengt eigentijdse kunst van hoge kwaliteit bij een breed publiek onder de aandacht.

Terug naar boven

Eten en drinken

- In 2015 is door Zelhemse horeca-ondernemers de Boerenradler uitgevonden: 1 deel melk en 2 delen bier. Ze hopen dat het een trend wordt en zo wellicht kan bijdragen aan het terugdringen van de 'melkplas' waar anno 2015 door het afschaffen van de melkquota sprake van was.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zelhem (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Facebookpagina van, veur en deur Zelhemmers en natuurlijk ook voor anderen die in Zelhem geïnteresseerd zijn.

- Zorg: - Biozorgkwekerij Aaldering-De Stek.

Reactie toevoegen