Halle

Plaats
Dorp
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

Halle

Terug naar boven

Status

- Halle is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Zelhem.

- Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Halle-Heide, Halle-Nijman (deels) en Meuhoek.

Terug naar boven

Ligging

- Halle ligt NO van Doetinchem, NW van Varsseveld.

- Halle ligt op de Halserug, een 16 km lange ZO-NW lopende dekzandrug. Over deze rug loopt een historische weg, de Romienendiek. Deze weg is zowel cultuurhistorisch als aardkundig van belang.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Halle 110 huizen met 690 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorpsgebied in totaal ca. 900 huizen met ca. 2.300 inwoners, verdeeld in ca. 250 huizen met ca. 650 inwoners in de dorpskern en ca. 650 huizen met ca. 1.650 inwoners in de buurtschappen Halle-Heide en Halle-Nijman en het buitengebied van het dorp.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Hervormde Oude Kerk uit 1858 aan de Dorpsstraat is in 1945 door oorlogshandelingen verwoest.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Halle is anno 2017 doende met het opstellen van een Dorpsplan.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Halle heeft 8 gemeentelijke monumenten.

- Protestantse (PKN, voorheen Hervormde) Grote Kerk (Dorpsstraat 19) van de Protestantse Gemeente Halle uit 1952.

- Het in 2010 gerealiseerde Landgoed Heidevloed, gelegen ZW van Halle rond de weg Heidevloed, heeft de Architectuurprijs Achterhoek 2011 gewonnen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zaterdag eind mei organiseert Muziekvereniging Euterpe haar jaarlijkse gezellige Rommel- en Boekenmarkt, van 10.00 uur tot 14.00 uur. Er is een zeer uitgebreid aanbod en goed gesorteerd. Er is voor iedereen wel iets leuks te vinden, zoals boeken, gereedschap, huisraad, kleding, kleine meubelen en speelgoed. Entree € 2,00.

- Kermis (gedurende 4 dagen eind juni / begin juli).

- Rommelmarkt van de voetbalvereniging (juli).

- Halse Dagen (september).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In het buitengebied tussen Zelhem en Halle hebben buurtbewoners in 2002 de ca. 6 km lange wandelroute Boelekeerlspad aangelegd. De wandeling voert afwisselend door bos en agrarisch gebied. De route is uniek, omdat het een puur particulier initiatief is van enthousiaste buurtbewoners. Hij loopt door een gebied waar ruilverkaveling heeft plaatsgevonden en waar grote stukken zijn ingericht als natuurgebied. De bezoekers krijgen daardoor een rijk geschakeerde wandeling voorgeschoteld, door bos, heide, moeras, grasland, akkers en langs open water. Het pad is genoemd naar de 'boelekeerl', een boeman waarmee in vroeger tijden kinderen angst werd aangejaagd om ze op die manier bij putten, sloten en poelen vandaan te houden: "De boelekeerl zit onder 't vlonder, doarumme meug i-j nooit dichte bi-j 't water of bi-j de kolk kommen."

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Halle's Belang.

- Dorpshuis: - De voormalige Gereformeerde kerk uit 1937 (Dorpsstraat 85) was door het samengaan van hervormden en gereformeerden tot Protestantse Gemeente Halle (PKN) niet meer nodig. Het pand is in 2011 verbouwd tot Dorpshuis De Korenaar met huisartsenpraktijk.

- Onderwijs: - Dorpsschool Halle is in 2013 uitgebreid, omdat zij de leerlingen van de basisscholen in de buurtschappen Halle-Heide en Halle-Nijman, die in 2013 zijn gesloten, erbij heeft gekregen.

- Muziek: - Muziekvereniging Euterpe is opgericht in 1912.

- Sport: - Sportvereniging s.v. Halle heeft afdelingen voor voetbal en volleybal. - Halmac is een bij de KNMV aangesloten motocrosscircuit. Ze hebben een grote baan en een jeugdbaan.

- Zorg: - Zorghoeve activiteitencentrum Den Besselder.

Reactie toevoegen