Westerdiepsterdallen

Plaats
Buurtschap
Veendam
Veenkoloniën
Groningen

Westerdiepsterdallen de vorige versie van het plaatsnaambord [640x480].JPG

Westerdiepsterdallen, de gemeente Veendam bleek niet bereid om te voorzien in een plaatsnaambord voor dit unieke mini-buurtschapje, toen heeft men dit zelf maar vervaardigd...

Westerdiepsterdallen, de gemeente Veendam bleek niet bereid om te voorzien in een plaatsnaambord voor dit unieke mini-buurtschapje, toen heeft men dit zelf maar vervaardigd...

Westerdiepsterdallen de huidige versie van het plaatsnaambord [640x480].JPG

Westerdiepsterdallen, een latere, huidige versie van het plaatsnaambord

Westerdiepsterdallen, een latere, huidige versie van het plaatsnaambord

westerdiepsterdallen_groene_glazenmaker_sluipt_uit_kopie.jpg

Westerdiepsterdallen, een Groene Glazenmaker sluipt uit zijn larvenhuid

Westerdiepsterdallen, een Groene Glazenmaker sluipt uit zijn larvenhuid

westerdiepsterdallen_krabbenscheer_kopie.jpg

Westerdiepsterdallen, gezonde populatie Krabbenscheer in het vóór de grote 'verbouwing' deels nog ongerepte Westerdiepsterdalkanaal

Westerdiepsterdallen, gezonde populatie Krabbenscheer in het vóór de grote 'verbouwing' deels nog ongerepte Westerdiepsterdalkanaal

topografische_gids_van_nederland_kopie.jpg

Dit boek was nog maar net van de persen gerold, toen iemand mij kwam vertellen dat zijn plaatsnaam er niet in stond: Westerdiepsterdallen. Ai... Met deze homepage van Westerdiepsterdallen hoop ik dat alsnog te hebben goedgemaakt :-)

Dit boek was nog maar net van de persen gerold, toen iemand mij kwam vertellen dat zijn plaatsnaam er niet in stond: Westerdiepsterdallen. Ai... Met deze homepage van Westerdiepsterdallen hoop ik dat alsnog te hebben goedgemaakt :-)

Westerdiepsterdallen

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Westerdiepsterdallen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Westerdiepsterdallen.

Terug naar boven

Status

- Westerdiepsterdallen is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Veenkoloniën, gemeente Veendam. T/m 1968 gemeente Wildervank.

- De buurtschap Westerdiepsterdallen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wildervank. Vroeger heeft het overigens onder Borgercompagnie gevallen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Westerdiepsterdallen ligt WZW van Wildervank, aan de - onverharde - weg Westerdiepsterdallen, wat een (doodlopende) O zijweg is van de Kielsterachterweg (= de provincialeweg van Hoogezand naar Annerveenschekanaal).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De buurtschap Westerdiepsterdallen omvat tegenwoordig nog slechts 2 huizen met ca. 5 inwoners - er hebben ooit 6 huizen gestaan maar 4 zijn er afgebroken i.v.m. ruilverkaveling - en is daarmee een van de kleinste plaatsen van het land. Westerdiepsterdallen is in 1984 zelfs in het Guinness Book of Records terecht gekomen als kleinste plaats van Nederland, omdat het op dat moment slechts 1 inwoner had (Bonney Brattinga, die er nog altijd woont, zie ook hierna).

- In het oorpronkelijke postcodeboek stonden twee reeksen huisnummers: 1-1 en 2-266. Het laatste suggereert dat er forse woningbouwplannen zouden zijn (immers momenteel is bij de even nummers alleen huisnr. 2 in gebruik), maar bij ons weten is dat niet het geval. Wat de functie was van deze 'range', is ons dan ook een raadsel. In het huidige postcodeboek staat gewoon alleen nog nr. 2.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

Westerdiepsterdalkanaal
In 2009 is het Westerdiepsterdalkanaal gereed gekomen. Dit kanaal verbindt het Langebosschemeer in het westen van Wildervank met het Kieldiep (het kanaal dat door Kiel-Windeweer loopt), in het verlengde van de buurtschap Westerdiepsterdallen. Het beoogd grotere belang hiervan is dat Veendam hiermee wordt aangesloten op de recreatieve vaarverbinding tussen Oost-Groningen en het Zuidlaardermeer. Met de opening van het Westerdiepsterdalkanaal is tegelijkertijd het project 'Van Turfvaart naar Toervaart' afgesloten. Dit was een gezamenlijk initiatief van de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Veendam en Aa en Hunze en het Waterschap Hunze en Aa's. Met dit project zijn de kanalen in de Groningse en Drentse Veenkoloniën geschikt gemaakt om naar het Zuidlaardermeer te varen, en zo de vaarrecreatie in deze provincies - en de werkgelegenheid die hiermee verband houdt - te bevorderen. Tussen het Zuidlaardermeer en Bareveld telt het traject 30 bruggen en 3 sluizen. In het Westerdiepsterdalkanaal bevindt zich een zelfbedieningssluis; de pleziervaarders krijgen een sleutel waarmee zij de sluis kunnen bedienen. Ten westen van de sluis ligt het water een meter hoger. Zonder deze sluis zou men in Veendam geen droge voeten houden. Varend door dit gebied geniet je van de rust, van het uitzicht, van de Canadese ganzen, nijlganzen en futen, en natuurlijk van het uitzicht op een van de kleinste buurtschappen van het land: Westerdiepsterdallen.

Probleem hierbij was en is nog altijd dat door de aanleg van het Westerdiepsterdalkanaal het leefgebied van de schaarse, bedreigde en beschermde libellensoort Groene Glazenmaker is aangetast. Als compensatie moest hiervoor een geschikt leefgebied voor deze libelle in de nabije omgeving worden aangelegd. De speciaal hiervoor aangelegde 'compensatiesloot' blijkt echter tot heden niet te voldoen, d.w.z. de waterplant krabbenscheer, waar deze libelle haar eitjes in legt en die daarin overwinteren, slaat er niet aan, omdat de hydrologische condities niet goed blijken te zijn. Na vele procedures en uitspraken in de afgelopen jaren (zie bijvoorbeeld hier) heeft de Raad van State d.d. 18-2-2015 de ontheffing van de Flora- en Faunawet voor dit project ongeldig verklaard en daarmee in feite het project achteraf alsnog illegaal verklaard. Zie hier voor een samenvatting van de uitspraak. De staatssecretaris is nu aan zet om hier weer een uitspraak over te doen, waar Platform Berend Botje, dat zich inzet voor natuurbescherming in de regio in relatie tot de recreatievaart, evt. dan weer tegen in beroep kan bij de Raad van State. Wordt vervolgd dus... Zie ook het verslag van Platform Berend Botje over de aanleg van het Westerdiepsterdalkanaal en de onzorgvuldigheden en fouten die daarbij in hun optiek zijn begaan. En lees ook Henk Jaap Meijer over de aanleiding tot het oprichten van Platform Berend Botje.

Terug naar boven

Over hoe wij de plaats(naam) Westerdiepsterdallen hebben 'ontdekt'

Artikel van hoofdredacteur van Plaatsengids.nl Frank van den Hoven, rond 2000 verschenen in De Verzamelkrant, in het kader van de artikelenserie '100 bijzondere verzamelingen':
"Ik verzamel plaatsnamen van Nederland. Dat lijkt gek, want in het postcodeboek en telefoonboek staan ze toch allemaal, zou je denken? Niet dus, in het telefoonboek en postcodeboek staan er nog geen 3.000, en ik heb er nu in totaal ca. 6.000 (plus nog enkele duizenden inmiddels verdwenen plaatsen en plaatsnamen). Dat heeft verschillende oorzaken. In het verleden zijn veel plaatsen en plaatsnamen verdwenen door overstromingen en door aanleg van waterwegen, snelwegen, spoorlijnen, woonwijken en bedrijventerreinen. Die namen probeer ik allemaal weer te achterhalen met het verhaal erbij wanneer en waarom ze zijn verdwenen. Want van die plaatsen kun je bijvoorbeeld nog wél oude ansichten of poststempels hebben, of als genealoog ontdek je dat er familie geboren, getrouwd of overleden is, en dan is het toch leuk en interessant om meer van zo'n plaats te weten, waar je om welke reden dan ook 'iets' mee hebt.

Daarnaast vinden degenen die de telefoon- en postcodeboeken maken veel buurtschappen blijkbaar niet de moeite waard om apart te vermelden en worden ze dus onder een bijbehorende grotere plaats ‘weggemoffeld’. De cultuurbarbaren! Gemeenten zijn hier overigens primair schuldig aan; die geven bijvoorbeeld door aan PostNL ten behoeve van het postcodeboek, wat een ‘erkende’ woonplaats is, wat dat dan ook moge zijn. Duizenden buurtschappen - en dus woonplaatsen - hebben ter plekke wel plaatsnaamborden (en worden dús door de gemeente als woonplaats beschouwd), maar volgens het postcodeboek bestaan ze niet, die heeft ze gewoon “uitgegumd”. Tamelijk inconsequent dus, en bovendien een ontkenning van de identiteit van zo'n plaats én die van haar inwoners. Ook gedetailleerde atlassen vemelden lang niet alle buurtschappen.

Ik heb deze ‘plaatsentik’ geërfd van mijn vader, die als sorteerder bij de PTT alle plaatsen van Nederland uit zijn hoofd moest leren omdat er toen nog geen postcode was. En op zondag gingen wij vaak fietsen in de omgeving van onze woonplaats Amersfoort, waar ik als jongen van destijds een jaar of 10 ook toen al gefascineerd was door plaatsnaamborden van kleine buurtschapjes - bijv. in de toen nog bestaande gemeente Hoogland - waar bijna niemand van gehoord had. Later ging ik oude ansichtkaarten van heel Nederland verzamelen en poststempels op postzegels. Op beide kwam ik vaak plaatsnamen tegen die niet meer in de recente atlassen te vinden waren. Dat daagde mij uit om alle huidige en verdwenen plaatsen in kaart te gaan brengen met achtergrondinformatie. Toen ik dacht zo ongeveer compleet te zijn heb ik er een boek over geschreven, de 'Topografische gids van Nederland’ (na 5 jaar fulltime tikken en redigeren verschenen in 1998), met 15.000 huidige en verdwenen topografische namen, en 400 afbeeldingen van vooral kleine plaatsjes uit de categorie 'nooit van gehoord'. Incidenteel duiken er nog steeds buurtschappen op die er niet in staan, het bereiken van 100 procent compleetheid zal nog wel even duren…

De leukste ervaring wat dit betreft had ik in september 1998 op een prentbriefkaartenbeurs van de VDP in Barneveld, waar een bezoeker de zojuist van de pers gerolde 'Topografische gids van Nederland' doorbladerde en mij doodleuk meedeelde dat zijn woonplaats er niet in stond! Ik was natuurlijk razend nieuwsgierig wat dat dan wel mocht zijn. Het bleek Westerdiepsterdallen te zijn, gelegen W van Wildervank in de gemeente Veendam, een buurtschapje van slechts 2 woningen (ooit hebben er 6 woningen gestaan maar 4 zijn er in verband met ruilverkaveling afgebroken).

Deze meneer, Bonney Brattinga, heeft in het Guinness Book of Records gestaan met zijn buurtschap, omdat hij er enkele jaren ook nog alleen heeft gewoond (toen de andere woning leeg stond). Een buurtschap met 2 huizen en 1 inwoner! En daarmee dus destijds de kleinste plaats van Nederland (hoewel het altijd nog gekker kan; begin 19e eeuw heeft Nederland zelfs enkele gemeenten zonder inwoners gekend…). De plaats wordt in geen enkele atlas of plaatsnamenlijst genoemd (althans niet als plaatsnaam). Overigens is geen enkele ‘officiële’ plaatsnamenlijst hetzelfde… de Topografische Dienst, VUGA/Elsevier, de Staatsalmanak, het CBS, het postcodeboek, het telefoonboek; ze hebben allemaal hun eigen, van elkaar verschillende plaatsnamenlijsten en ze zijn allemaal ‘officieel’. Jaja, natuurlijk… Westerdiepsterdallen heeft wel een, zij het zelfgemaakt, plaatsnaambord. De gemeente Veendam bleek te zuunig om de paar honderd euro voor een plaatsnaambord voor deze unieke plaats op te hoesten, dus toen hebben ze die zelf maar gemaakt."

Terug naar boven

Links

- Interview met inwoner van Westerdiepsterdallen Bonney Brattinga (Dagblad van het Noorden, 2011)

- Videoreportage met Bonney Brattinga over 'zijn' Westerdiepsterdallen in het kader van de verkiezing van Leukste Dorp van Groningen 2013.

 

 

Reactie toevoegen