Bareveld

Plaats
Dorp
Aa en Hunze Veendam
GroningenDrenthe

Bareveld bord [640x480].jpg

Bareveld heeft aan de Drentse kant een eigen bebouwde kom, met bijbehorende officiële plaatsnaamborden, maar ligt voor de postadressen 'in' Nieuwediep.

Bareveld heeft aan de Drentse kant een eigen bebouwde kom, met bijbehorende officiële plaatsnaamborden, maar ligt voor de postadressen 'in' Nieuwediep.

bareveld_ophaalbrug.jpg

De ophaalbrug in Bareveld, met uitzicht op het Groningse deel van het dorpje, dat alleen aan het straatnaambordje Bareveld als zodanig te herkennen is.

De ophaalbrug in Bareveld, met uitzicht op het Groningse deel van het dorpje, dat alleen aan het straatnaambordje Bareveld als zodanig te herkennen is.

bareveld_voorm._gereformeerde_kerk_huisnr._10_kopie.jpg

Bareveld, met links de voormalige Gereformeerde kerk Licht en Kruis (© Google)

Bareveld, met links de voormalige Gereformeerde kerk Licht en Kruis (© Google)

Bareveld

Terug naar boven

Status

- Bareveld is een dorp in deels provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze (t/m 1997 gemeente Gieten), deels provincie Groningen, gemeente Veendam (t/m 1968 gemeente Wildervank).

- Het dorp Bareveld heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het Drentse deel van het dorp daarom sindsdien 'in' het O naastgelegen lintdorp Nieuwediep, het Groningse deel van het dorp ligt daarom sindsdien 'in' het N gelegen buurdorp Wildervank.

- Het Drentse deel van Bareveld heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en heeft dus een eigen 'bebouwde kom'. Het Groningse deel heeft geen eigen plaatsnaamborden, en ligt binnen de bebouwde kom van Wildervank.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Boareveld.

Oudere vermeldingen
Baarveld, Barreveld (foutief), 1817 Bareveld.

Naamsverklaring
De naam komt van 'het boare veld' = braakliggend stuk land.

Terug naar boven

Ligging

- Het dorp ligt Z van Wildervank, N van Gieterveen, rond de wegen Bareveldstraat, Ericastraat en Pijlkruidstraat (= het Groningse deel, het vroegere Zuideinde van Wildervank) en Bareveld en Oude Tolweg (= het Drentse deel). De Oude Tolweg is een klein doodlopend weggetje en heeft ca. 150 huisnummers, maar dat blijkt betrekking te hebben op het recreatiepark ter plekke en betreft dus geen woonhuizen.

- Bareveld ligt rond de kruising van de N33 (Assen-Eemshaven) met de N365 (Hoogezand-Stadskanaal). Het is een uniek ‘grensgeval’; doorsneden door het Grevelingskanaal, ligt aan de N zijde het Wildervankster deel (gem. Veendam, GR), aan de Z zijde het deel in de gem. Aa en Hunze (DR), en de brug over het kanaal is eigendom van de gem. Groningen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Bij beide toenmalige gemeenten (Gieten en Wildervank) komt Bareveld in de Volkstelling van 1840 niet apart voor. Nieuwediep overigens ook niet. Dit gebied was toen nog volop in ontginning en zal qua Volkstelling in die tijd onder Gieterveen hebben gevallen. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 150 huizen met ca. 350 inwoners (voor het Groningse en Drentse deel gezamenlijk).

Terug naar boven

Geschiedenis

"Bij het beroemde convenant, tusschen de stad Groningen en de Drentsche veengenooten der markten Eext tot en met Valthe, in 1817 gesloten, is onder anderen bedongen de afvoer der turf uit de markten beoosten Bareveld, door het nieuwe Stadskanaal, weshalve deze plaats niet kan of mag doorgegraven worden. Zij strekt tot verzekering van dien afvoer en van de daarmede verbonden inkomsten der Stad (Groningen, red.). Deze inkomsten moeten eene vergoeding opleveren voor de ontvangst en den zwaren last van het Drentsche water uit die markten in de kanalen, welke naar en door de Stad leiden, en voor de aanzienlijke kosten, welke de Stad jaarlijks tot het Stadskanaal enz. moet besteden, en bij voortduring moet dragen." (Van der Aa, 1840).

Huize Bareveld was in de 18e en 19e eeuw een bolwerk van de stad Groningen. Het werd, net als de grond er omheen, gekocht door de stadsbestuurders om te voorkomen dat de Drenten hun turf zouden afvoeren via het Oosterdiep in Wildervank. Daar kon de stad geen belasting en tol op heffen, op het nieuw gegraven Stadskanaal wél. Tot een paar jaar geleden was de stad Groningen nog eigenaar van dit stukje Drenthe.

Volgens Van der Aa lag in 1840 het grootste deel van deze plaats, met het woonhuis van herberg Huize Bareveld (een nog altijd bestaand pand), in de gem. Gieten (DR), en het kleinste deel, met de schuur van de herberg, in de gem. Wildervank (GR). Bij de voormalige herberg was vroeger een tolhuis en tolhek, op de grenzen van Groningen en Drenthe. De herberg is tegenwoordig een chauffeurscafé / restaurant.

Vlak voor de afdraai in de spoorlijn van Wildervank naar Stadskanaal lag het station van Bareveld. Het gebouw dateerde van 1910. De spoorlijn is in de loop der tijden steeds minder belangrijk geworden. Het station is in 1956 gesloten, het stationsgebouw is in 1979 helaas afgebroken.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Een groot deel van het Wildervankster deel van Bareveld gaat vanaf 2019 'op de schop'; alle 64 verouderde woningen aan de Ericastraat ende Pijlkruidstraat worden gesloopt. Ze worden vervangen door 32 tot 36 nieuwe woningen die weer helemaal aan de eisen des tijds voldoen.Als alles meezit zijn de eerste nieuwe huizen eind 2020 gereed. Die komen op wat nu een speelveld is, zodat de blijvers zo min mogelijk en anders zo kort mogelijk tijdelijk naar elders hoeven te verhuizen.

- De gemeenten Veendam en Aa en Hunze hebben in 2010 de Ontwikkelingsvisie Bareveld opgesteld, die de mogelijke en wenselijke ruimtelijke ontwikkelingen voor het dorp in de komende jaren inventariseert. Overigens heeft het plan ook betrekking op de buurdorpen Eexterveenschekanaal en Nieuwediep, gezien de banden die deze kleine buurkernen met elkaar hebben.

- De lagere school uit 1920 (Bareveldstraat 33) is in 1977 gesloten en in 2011 herbestemd tot Buurthuis Bareveld. In het pand werden ook kerkdiensten gehouden van de Volle Evangelie Gemeente. Eind 2017 is het pand gekocht door ondernemer Pieter Bouwman uit Siddeburen. Het pand is in 2018 verbouwd tot een grote eengezinswoning met meerdere slaapkamers en een gedeelde woning voor twee kleinere huishoudens. De woningen worden volledig ingericht tijdelijk te huur aangeboden aan mensen die bijvoorbeeld hun huis hebben verkocht en nog geen volgend huis hebben gekocht, en ter overbrugging tijdelijke woonruimte nodig hebben.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bareveld heeft 1 rijksmonument, zijnde de 19e-eeuwse boerderij van het Oldambster type op Bareveldkade 5.

- Het pand Bareveld 10 was een kerk van de Gereformeerde Kerken in Nederland. De kerk heette Licht en Kruis. Na de buitengebruikstelling is het pand gebruikt als opslagruimte. Tegenwoordig is het in gebruik als woonhuis.

- Tegenover Huize Bareveld, bij de ophaalbrug, staat nog een voor ons land zeldzaam restant van een tankwering. Het in 1939 aangelegde object bestaat uit schuin in de grond verankerde tramrails, wat een ‘aspergeversperring’ wordt genoemd, naar het uiterlijk, dat aan uit de grond stekende asperges doet denken. Dit restje van de oorlog is nooit opgeruimd omdat de gemeenten Gieten en Wildervank (sinds 1969 Veendam) en de stad Groningen het niet eens konden worden over wie dit moest betalen, waarmee het onbedoeld een monument is geworden. Naast oorlogsmonument is de versperring dus ook een gedenkteken voor bestuurlijk onvermogen...

Zoals bij veel andere monumentale objecten in ons land, vroeg de hoofdredacteur van Plaatsengids.nl zich ook hier af, toen hij er in de loop der jaren weleens langsreed, waarom hier geen informatiepaneel bij staat dat de argeloze voorbijganger toelicht wat er zo bijzonder is aan dit object. Petra Brands uit buurdorp Eexterveenschekanaal bedacht dat in 2015 ook en ging lobbyen om dit voor elkaar te krijgen. Het object staat precies op de grens van de provincies Drenthe en Groningen en daarmee van de gemeenten Aa en Hunze respectievelijk Veendam. Ze komt er achter dat het object zich kennelijk net op grondgebied van de gemeente Veendam bevindt en dat ze dus daar moet aankloppen. Petra schakelt Stichting Menno van Coehoorn in, een landelijke vrijwilligersorganisatie die ijvert voor het behoud van historische verdedigingswerken, die haar helpt om de gemeente Veendam te overtuigen van de bijzondere betekenis van de versperring. Het resulteert uiteindelijk in de onthulling van een plaquette op 4 mei 2018.

- Monument voor K.J. de Vrieze, landbouwveredelaar en kunstmestpromotor.

- Sluis Battjesverlaat in het Boven Oosterdiep.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Bareveld op de site van Piet Remeijer, waar je nog veel meer interessante informatie vindt in tekst en beeld over andere plaatsen in de regio.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Bareveld (online te bestellen).

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Belangenorganisatie: - Dorpsbelangen- en Buurtvereniging Nieuwediep/Bareveld is voor zover ons bekend niet met een website of -pagina op het internet aanwezig. P/a Nieuwediep 115. Contactpersoon mevr. M. Muntjewerf, tel. 0598-468472.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Bareveld is opgericht in 1946.

Reactie toevoegen