Wildervank

Plaats
Dorp
Veendam
Veenkoloniën
Groningen

wildervank oosterdiep 1911 [640x480].jpg

Wildervank Oosterdiep 1911

Wildervank Oosterdiep 1911

GR gemeente Wildervank in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Wildervank in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Wildervank in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Wildervank

Terug naar boven

Status

- Wildervank is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Veenkoloniën, gemeente Veendam. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1968. In 1969 is het dorp Wildervank met omgeving overgegaan naar de gemeente Veendam (met 2.970 hectare en 5.041 inwoners), het resterende deel van de gemeente Wildervank, zijnde de huidige NW uitloper van de kern Stadskanaal, ging op in de per 1969 opgerichte gemeente Stadskanaal (met 1.231 hectare en 4.113 inwoners). Dat deel heette oorspronkelijk Nieuw-Stadskanaal, waar ook de buurtschap Bonnermond / Pekelderweg deel van uitmaakte.

- Onder het dorp Wildervank vallen ook de buurtschappen Westerdiepsterdallen en Wildervanksterdallen. Voor de postadressen valt ook het Groningse deel van het dorp Bareveld onder het dorp Wildervank.

- Wapen van de voormalige gemeente Wildervank.

- Bij het ontstaan van het huidige postcodesysteem, in 1978, heeft de gemeente Veendam verzuimd voor het dorp Wildervank een eigen postcode met bijbehorende postale plaatsnaam aan te vragen, waardoor het dorp sindsdien voor de postadressen 'in' Veendam lag. Dat was niet erg praktisch. Kennelijk hebben inwoners ervoor geijverd dit alsnog 'recht te breien', want later heeft het dorp alsnog een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek gekregen waardoor men ook voor de postadressen sindsdien weer in Wildervank woont.

Terug naar boven

Ligging

Wildervank ligt direct ten zuiden van Veendam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Wildervank 754 huizen met 5.091 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 531/3.820 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Nieuw-Stadskanaal (deels) 200/1.191 en Borgercompagne (deels) 13/80. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.200 huizen met ca. 5.600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Wildervank is ontstaan in 1657, toen de van oorsprong Groninger koopman Adriaan Geerts Wildervanck, die in Amsterdam zijn zaken dreef, de exploitatie begon van de door hem aangekochte veengronden. Hierdoor ontstonden de dorpen Veendam en Wildervank. Door de vervening bepalen de rechte vaarten met bruggetjes hier het beeld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wildervank heeft 17 rijksmonumenten.

- Wildervank heeft 35 gemeentelijke monumenten. - In 2016 is het neogotische houten theehuisje uit ca. 1890 op Raadhuiskade 71 hieraan toegevoegd.

- De Grote Kerk (Gereformeerd PKN) uit 1911 valt onder de Protestantse Gemeente te Wildervank. Het orgel van de Grote Kerk is een zeer fraai laatromantisch orgel gebouwd door de beroemde orgelbouwer E.F. Walcker. De kerkelijke gemeente is er trots op dat men zo’n voor het noorden van Nederland uniek instrument heeft. Hier kun je beluisteren hoe de Duitse romantische muziek hoort te klinken, maar ook Franse en Engelse orgelmuziek in de romantische stijl zijn een lust voor het oor op dit orgel in de prachtige monumentale kerk.

- Bij de fusie naar de PKN is besloten de Oude Kerk of Margaretha Hardenbergkerk (Hervormd) uit 1687 te herbestemmen tot Cultuurcentrum Margaretha Hardenberg.

- Christelijke Gereformeerde Kerk uit 1912.

- Evangelisch-Lutherse Kerk uit 1700. - Evangelisch-Lutherse Gemeente Wildervank-Veendam.

- Het Porseleinen Dierenpark is een tentoonstelling van porseleinen miniatuurdieren van circa 1 cm tot 10 cm groot. De beeldjes komen uit de hele wereld. Landbouwstraat 27. Tel. 0598-625333.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Wildervank (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Dalton Westerschool.

- Sport: - v.v. Wildervank (voetbal).

- Welzijn: - Stichting Wildervank Fonds (die haar vermogen verkregen heeft uit de voormalige Bondsspaarbank Wildervank) stelt middelen beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven 'dicht bij huis'. Steun aan projecten die gericht zijn op de verbetering van de lokale of de regionale samenleving, projecten met een sociale, culturele of ideële strekking.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Wildervank Dalweg en - idem Herv.

Reactie toevoegen