Vaassen

Plaats
Dorp
Epe
Veluwe
Gelderland

vaassen groeten uit [640x480].jpg

Vaassen Groeten uit

Vaassen Groeten uit

GL kadastrale gemeente Vaassen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

kadastrale gemeente Vaassen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

kadastrale gemeente Vaassen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Vaassen

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Vaassen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vaassen (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Vaassen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Epe. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1817.

- Onder het dorp Vaassen vallen ook de buurtschappen Geerstraat, Hegge, 't Laar, Niersen, Oosterhof en een klein deel van de buurtschap Jonas. Dit zijn 6 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Ligging

Vaassen ligt N van Apeldoorn, Z van Epe en grenst in het O aan de A50.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Vaassen 78 huizen met 594 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 5.000 huizen met ca. 13.000 inwoners, en is daarmee nauwelijks kleiner dan de hoofdplaats Epe.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het gebied van de huidige gemeente Epe was vóór het begin van onze jaartelling al bewoond. Bijzonder in Nederland zijn de 'celtic fields' (prehistorische vierkante akkers omgeven door aarden walletjes). Er ligt een heel complex (ca. 76 hectare) van deze akkers bij Vaassen, rond de Gortelseweg. Ze dateren uit de IJzertijd.

De stichtingen Broken Wings '40-'45, Oud-Vaassen en Vaassen Reünie zijn in 2006 gestart met besprekingen met als doel om samen een historisch museum op te richten, zodat de verzamelde memorabilia aan het publiek getoond kunnen worden. Het materiaal lag opgeslagen op diverse locaties in het dorp. De conditie waaronder deze materialen werden bewaard was niet ideaal. Gevreesd werd dat behoud ervan voor de toekomst niet kon worden gewaarborgd. Visualisatie van de Vaassense historie zou daarmee ernstig in het gedrang komen. In 2008 hebben zij Stichting Vaassen Historie opgericht. Eind 2008 heeft men het pand op Dorpsstraat 73 betrokken. In april 2009 is daar Museum Vaassen Historie van start gegaan.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vaassen heeft 22 rijksmonumenten.

- Vaassen heeft 18 gemeentelijke monumenten.

- Kasteel Cannenburch is in het midden van de 16e eeuw gebouwd door de Gelderse maarschalk Marten van Rossem. Het kasteel ademt de sfeer van een eeuwenlang bewoond edelmanshuis. De vertrekken zijn in bewoonde sfeer ingericht met een belangrijke collectie meubels, porselein, schilderijen, etc. Het is net of de bewoners elk moment binnen kunnen komen. De fraaie ligging van het kasteel, het eeuwenoude muurwerk en de historische inrichting nodigen als vanzelf uit tot een nadere kennismaking. Kasteel Cannenburch is de afgelopen jaren grondig gerestaureerd. De restauratie is in 2010 gereed gekomen.

- Daams' Molen.

- Cannenburgher Molen.

- Gevelstenen in Vaassen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Rossumdaerpers.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Rode Beek en de Nieuwe Beek bij Vaassen, volgens Waterschap Veluwe het meest bijzondere sprengenstelsel van de Veluwe, zijn in 2009 heringericht. De geschiedenis herhaalt zich in Vaassen, waar eeuwen geleden sprengen werden gegraven om steeds meer molens van energie te voorzien. Molens die in de loop van de achterliggende eeuwen werden gesloopt en waarvan vaak niet veel meer dan een versleten waterrad, een oud geschrift of een fundering rest. Behoud van het ingewikkelde beken- en sprengenstelsel is van groot cultuurhistorisch en ecologisch belang.

De droge beddingen zijn uitgebaggerd, op de bodem is leem aangebracht zodat het water langer wordt vastgehouden, met planken is een scheiding aangebracht tussen de Rode Beek en de Nieuwe Beek en er zijn bomen aangeplant. Verder zijn er vistrappen aangelegd, waarlangs de beekprikken, bermpjes en stekelbaarsjes in het vervolg stroomopwaarts en stroomafwaarts kunnen zwemmen. Forellen en blauwbanden zijn exoten die de inheemse vissoorten bedreigen en dus moeten verdwijnen.

- In 2011 is de Hartense Molenbeek gesaneerd. De sanering was noodzakelijk om kwik en koper in de verontreinigde waterbodem en oevers te verwijderen. Andere herstelmaatregelen zoals het plaatselijk aanbrengen van duikers en nieuwe palen, die uitspoeling en instorten van de kade moeten voorkomen, zijn tegelijkertijd uitgevoerd. De Hartense Molenbeek maakt onderdeel uit van de Vaassense Beken.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Op Vaassens Weekblad Online vind je het nieuws uit Vaassen maar ook meer dan 150 artikelen over de geschiedenis van het dorp. - Nog een Vaassense nieuwssite. - Nieuws uit Vaassen op Facebook.

- Dorpshuis: - Dorpscentrum De Wieken.

- Muziek: - Shantykoor Kantje Boord. - Vrouwen Popkoor Nenoni.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Vaassen Oosterhof, - idem Wanenk en - idem Zwanenweg.

Reactie toevoegen