Niersen

Plaats
Buurtschap
Epe
Veluwe
Gelderland

Niersen

Terug naar boven

Status

- Niersen is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Epe.

- De buurtschap Niersen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Vaassen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1335-1336 in Niirsen, 1403 Niersen.

Naamsverklaring
Moeilijk te duiden. Is wel vergeleken met de Westfaalse plaatsnaam Neersen, 1276 Nedersen 'laag gelegen', maar het vocalisme wijkt af. De ligging aan de Molenbeek ondersteunt de aanname dat Niersen een afleiding is van een waternaam Niers, ontstaan uit het Indo-Europese ner/nor* 'binnendringen, onderduiken, holte', zie Neer, met s suffix. (1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Niersen ligt ZW van Epe, W van Vaassen, Z van de buurtschap Gortel, rond het punt waar de Enkhoutweg, Elburgerweg en Niersenseweg bij elkaar komen. De buurtschap grenst in het Z en ZW aan Kroondomein Het Loo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Niersen niet apart vermeld (in tegenstelling tot bijvoorbeeld het nabijgelegen Gortel). Tegenwoordig omvat de buurtschap 18 huizen met ca. 45 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In de omgeving van Niersen bevinden zich veel sprengen, die een vroege industrialisatie in het dorp Vaassen mogelijk maakten. Langs de loop van de verschillende beken werden papierfabrieken, wasserijen, forellenkwekerijen en andere molens gesticht.

Het aanwezige water maakte tevens landbouw mogelijk op de Niersense enk. De bevolking wist zich in vroegere tijden ook in leven te houden door veeteelt. De destijds omringende heidevelden werden met schaapskudden begraasd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Niersen telt 4 rijksmonumenten, allemaal terreinen met grafheuvels uit Neolithicum en/of Bronstijd, en deels met overblijfselen van prehistorische akkers, zogeheten Celtic fields.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Sinds april 2016 gaat de Elspeterweg in Niersen tussen zonsondergang en zonsopkomst op slot voor gemotoriseerd verkeer (behalve voor aanwonenden). Kroondomein Het Loo en bewonersvereniging Gortel Niersen wilden de weg volledig afgesloten hebben voor verkeer, maar zo ver wilde de gemeente niet gaan. Verkeersoverlast door mensen die de wilde zwijnen voeren verminderen en stille stroperij tegen gaan, waren de argumenten van het Kroondomein en de bewonersvereniging om een wens tot afsluiting van de weg in te dienen bij de gemeente Epe. Met name het risico op ongelukken met wild, is voor Epe een punt van zorg. Gebruikers en recreanten van het Kroondomein vreesden op hun beurt door een volledige afsluiting een slechtere bereikbaarheid van het Kroondomein. Met de gedeeltelijke afsluiting beoogt Epe daarom de risico's te beperken en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de wensen van omwonenenden en het Kroondomein. Tevens is de parkeerplaats op de hoek van de Elspeterweg -Enkhoutweg een kilometer in oostelijke richting verplaatst. Door voor deze oplossing te kiezen, blijft de recreatieve bereikbaarheid van het Kroondomein in stand gedurende de periode dat het ook open is voor het publiek. (bron: De Stentor)

- Inwoners van de buurtschappen Gortel en Niersen hebben eind 2010 de Vereniging Gortel-Niersen opgericht. De vereniging wil het bijzondere karakter van de buurtschappen met een rijke historie behouden. De vereniging wil samen met bijvoorbeeld het Kroondomein en de gemeente Epe periodiek overleggen over de toekomst van de omgeving. "We kunnen als klankbord fungeren. Ook hebben inwoners zelf aangegeven graag enkele houtwallen terug te zien. Daar willen we zelf ook wel de handen voor uit de mouwen steken", aldus beoogd voorzitter Herman Arentsen. Sommige landschapselementen worden binnenkort hersteld. Zo heeft het Kroondomein plannen voor het herstel van een aantal oorspronkelijke waterputten.

Reactie toevoegen