Jonas

Plaats
Buurtschap
Epe Apeldoorn
Veluwe
Gelderland

Jonas

Terug naar boven

Status

- Jonas is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, in grotendeels gemeente Apeldoorn, deels gemeente Epe.

- De buurtschap Jonas valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Wenum-Wiesel (gem. Apeldoorn), deels (enkele panden in het Z van de Jonasweg) onder het dorp Vaassen (gem. Epe).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1899 De Jonas.

Naamsverklaring
Jonas is de Griekse vorm van een Hebreeuwse naam die 'duif' betekent. Het is de naam van een oudtestamentische prediker, die met name vanwege zijn verblijf in een vis bekend is. Oorspronkelijk een huisnaam.(1)

Alternatieve naam
De buurtschap wordt ook wel Hafkamp genoemd. Deze naam komt in twee straatnamen ter plekke terug: de Hafkamperenkweg loopt vanaf de buurtschap naar het westen en de Hafkamperveldweg naar het oosten.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Jonas ligt rond de gelijknamige weg en de weg Jonaserf, direct O van het dorp Vaassen, en lijkt daar daarom op het eerste gezicht logischerwijs toe te behoren. De buurtschap ligt echter in het uiterste noordpuntje van de gemeente Apeldoorn en valt daarmee, althans voor de postadressen, grotendeels onder de enkele kilometers naar het ZW gelegen Apeldoornse tweelingbuurtschap Wenum-Wiesel. Overigens lagen Vaassen en Jonas oorspronkelijk verder bij elkaar vandaan, omdat Vaassen pas in de loop van de 20e eeuw is gegroeid tot het grote dorp dat het nu is. Bijzonder is dat volgens de Topografische atlas Gelderland (2) langs de weg Jonas een aantal grenspalen staat, om de grens tussen de gemeenten Apeldoorn en Epe aan te geven. De buurtschap grenst in het O aan het Apeldoorns Kanaal. Over dit kanaal ligt ter plekke de Jonasbrug.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Jonas niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Van 1899 tot 1918 is er in de buurtschap zuivelfabriek De Jonas geweest.

Reactie toevoegen