Smalle Ee

Plaats
Dorp
Smallingerland
Fryslân

Smalle Ee

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Smalle Ee.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Smalle Ee.

- Weekendarrangement Van der Valk Hotel Drachten met een dagje Ameland of Schiermonnikoog.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Smalle Ee.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Smalle Ee (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

Smalle Ee is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Smelle Ie.

Terug naar boven

Ligging

Smalle Ee ligt direct W van Drachten, en grenst in het ZO aan het dorpje De Wilgen, in het W aan het dorp De Veenhoop en in het N aan de waterlopen (van W naar O) Headamsleat, Wide Mûntsegroppe, Nije Mûntsegroppe en Smeliester Sân.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wetterskip Fryslân heeft in 2010 4 Friese zandwinplassen aangewezen om baggerslib en grond te storten die vrijkomt uit het beheersgebied. Het gaat om de zandwinplassen bij Suwâld, Wijde Ee ten westen van Burgum, Eesterzanding bij Smalle Ee en Eesterga ten noorden van Lemmer. Door het baggerslib en de grond te concentreren in 4 plassen verbetert de kwaliteit van de rest van het Friese water. Er wordt bespaard op maatschappelijke kosten, er wordt een nuttige inrichting van de zandwinplassen mogelijk en deze worden veiliger. Het gaat om plassen die erg diep zijn waardoor ze gevaarlijk zijn voor zwemmers en schaatsers. Door de maatregelen stijgt de ecologische waarde van de plassen. Zo krijgen andere planten- en diersoorten een kans. Er ontstaat bijvoorbeeld een verbinding tussen de natuurgebieden de Groote Wielen en het nationale park Alde Feanen door het opvullen van de zandwinplas bij Suwâld.

- Wetterskip Fryslân heeft in 2015 een gebied aan de Bûtendiken W van Smalle Ee ontpolderd om ruimte te maken voor water en natuur. Hierdoor zijn de petgaten bij De Veenhoop en de Wide Ie / Alde Feanen met elkaar verbonden. Verder is er 5 kilometer kaden opgehoogd en is 5,3 ha brede natuurvriendelijke oevers aangelegd. Daarnaast zijn 2 retentiepolders met een totale oppervlakte van 102 hectare ingericht voor de tijdelijke berging van water. En het waterschap heeft een deel van natuurgebied Oksekop uitgebaggerd en ingericht voor de uitbreiding van het leefgebied van de kolonie zwarte sterns. Zo is tegelijkertijd aan de water- en natuurbelangen tegemoet gekomen.

Reactie toevoegen