Smallingerland

Gemeente
Smallingerland
Fryslân

FR gemeente Smallingerland in ca. 1870 kaart B. Behrns [1024x768].gif

gemeente Smallingerland in ca. 1870 kaart B. Behrns

gemeente Smallingerland in ca. 1870 kaart B. Behrns

Smallingerland

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Smallingerland.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Smallingerland (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Smallingerland is een gemeente in de provincie Fryslân. De hoofdplaats is Drachten.

- De gemeente Smallingerland omvat de dorpen Boornbergum, De Tike (grotendeels), De Veenhoop, De Wilgen, Drachten, Drachtstercompagnie, Houtigehage, Kortehemmen, Nijega, Opeinde, Oudega, Rottevalle en Smalle Ee, en de buurtschappen Buitenstvallaat, De Geasten, De Kletten, De Koai, Eibertsgeasten, Goëngahuizen, Headammen, It Eilân, It Súd, It Utein, Luchtenveld, Middelbuorren, Noarderein, Opperbuorren, Sitebuorren en Wierren. In totaal zijn dit 13 dorpen en 16 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Smallingerland.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Smallingerland.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van de gemeente Smallingerland en haar kernen, door Klaas J. Bekkema.

- Site met de geschiedenis van de kernen van de gemeente Smallingerland in tekst en beeld.

- Smelne's Erfskip zet zich sinds 1991 in voor cultuurhistorische waarden in de gemeente Smallingerland. Daarbij gaat het bijv. om monumentale panden en belangwekkende historische elementen in het landschap en straatpatronen, en kleinere elementen als bruggen, sluisjes, grafzerken en bomen. Bovendien kent het cultureel erfgoed nog de 'zachte' kant van het immateriële erfgoed. Dan gaat het om tradities, rituelen, ambachten, waarden, overgeleverde verhalen en andere culturele uitingen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Bestemmingsplan Buitengebied Smallingerland is in 2013 vernieuwd.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Turfrace Smallingerland (voor skûtsjes, op een zaterdag in april) in 2013 was een groot succes. Daarom is besloten deze race 1x in de 3 jaar te organiseren. De eerstvolgende keer is dus in 2019. Start en finish van deze ouderwetse overlevingstocht zijn in de heropende Drachtsterfeart, aan het Moleneind in Drachten.
De race voert langs de dorpen Oudega, Smalle Ee, Opeinde, Rottevalle en de buurtschap Buitenstvallaat. Tijdens de race moet op een aantal plaatsen vracht van of aan boord worden gezet. Naast Drachten is ook in de genoemde dorpen op deze dag van alles te doen. - Impressie Turfrace 2016 (drone-film).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 2016 is een fiets- en wandelroute gerealiseerd langs 20 monumenten e.a. cultuurhistorische plekken in de kernen Boornbergum, Kortehemmen, De Veenhoop, Smalle Ee, De Wilgen en Buitenstvallaat. Bij de objecten zijn informatiepanelen geplaatst en er is een gidsje verschenen met de route en informatie over de monumenten. In Boornbergum en Kortehemmen gaat het om 9 informatieborden bij 3 rijksmonumenten, 4 gemeentelijke monumenten en 2 waardevolle bomen. In De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat gaat het om 5 informatieborden bij 1 rijksmonument, 1 gemeentelijk monument en 3 cultuurhistorische locaties. De Veenhoop heeft 6 informatieborden bij 1 rijksmonument en 5 gemeentelijke monumenten. Met de fiets- en wandelroute willen de Dorpsbelangen meer bekendheid geven aan de historie van deze omgeving, en het gebied zo aantrekkelijker maken voor toeristen en recreanten.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Smallingerland.

- Media / nieuws: - Smelne FM is het radiostation voor de de kernen in de gemeente Smallingerland en omgeving. - Nieuws uit Smallingerland van de Drachtster Courant.

- Welzijn: - Stichting Present gelooft dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is echter voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn. Present wil een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Present wil in Smallingerland een beweging op gang brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Het logo van Present beeldt uit waar zij als organisatie voor staat: een brug en een mens met open armen. Bruggen verbinden. Bij bruggen gebeurt wat, kunnen mensen elkaar ontmoeten. Generaties, wijken, straten, buren, collega´s en culturen worden met elkaar verbonden.

Reactie toevoegen