De Veenhoop

Plaats
Dorp
Smallingerland
Fryslân

de_veenhoop_veenhoopfestival_kopie.jpg

Hét evenement van het jaar in De Veenhoop is het Veenhoopfestival (weekend in juli). Het wordt ook wel 'de Swarte Cross van Friesland' genoemd en is het oudste meerdaagse popfestival van Nederland.

Hét evenement van het jaar in De Veenhoop is het Veenhoopfestival (weekend in juli). Het wordt ook wel 'de Swarte Cross van Friesland' genoemd en is het oudste meerdaagse popfestival van Nederland.

de_veenhoop_windmotor_de_veenhoop.jpg

Windmotor De Veenhoop (merk Herkules, type Metallicus) in het gelijknamige dorp bemaalt de Groote Veenpolder (© https://afanja.com/)

Windmotor De Veenhoop (merk Herkules, type Metallicus) in het gelijknamige dorp bemaalt de Groote Veenpolder (© https://afanja.com/)

De Veenhoop

Terug naar boven

Status

- De Veenhoop is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland.

- Wapen en vlag van De Veenhoop.

- Onder het dorp De Veenhoop valt ook de buurtschap Goëngahuizen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
De Feanhoop.

Oudere vermeldingen
1855 De Veenhoop.

Naamsverklaring
Betekent mogelijk hoop 'stapel' van veen. In de Friese veenstreken waren hoopsteden de plaatsen waar turf werd gestapeld. Vergelijk ook De Kluunhaap 'veenhoop'.(1) Een andere betekenis van deze plaatsnaam kan zijn 'gebied met veel veen'.(2)

Terug naar boven

Ligging

De Veenhoop omvat een kleine kern met een groot buitengebied, gelegen W van Drachten, O van Grou. De kern wordt omgeven door waterlopen: in het NO de Binnenringfeart en het Polderhoofdkanaal, in het N en NW het Grytmansrak, in het W de Flearbosksleat en in het ZW de Feanhoopsterfeart. Vanuit de kern lopen 3 bebouwingslinten het buitengebied in.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt De Veenhoop nog niet vermeld. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa (1839-1851) (3) vinden we onder Boornbergum het ontstaan van de nederzetting De Veenhoop beschreven: "Westwaarts vindt men veel laag hooiland, dat ’s winters onder water loopt, en veel vergraven land of putten, waarin riet wast. In het jaar 1819 is onder Boornbergum eene nieuwe veenderij aangelegd, die met polderdijken en molens is voorzien, en de Veenhoop genoemd wordt." De nederzetting is dus ontstaan als buurtschap van het dorp Boornbergum. Pas in 1955 is het een zelfstandig dorp geworden. - Nadere informatie over de geschiedenis van De Veenhoop.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool Op 'e Feanhoop heeft na afloop van schooljaar 2012-2013 na bijna 100 jaar de deuren moeten sluiten wegens te weinig leerlingen. In het nieuwe schooljaar zouden er nog maar 11 leerlingen zijn geweest, en dat was te weinig om nog verantwoord te kunnen doorgaan. Alles hebben ze eraan gedaan om meer leerlingen te krijgen. Ouders, leerkrachten en leerlingen hebben flyers verspreid, publiciteit gemaakt via de media, extra peuterochtenden gehouden en jonge gezinnen benaderd. Het mocht niet baten. In 2018 is het pand verkocht aan mensen die het verbouwen en herbestemmen tot woning, slaapzaal voor gasten en vergaderruimte.

- In november 2016 is Bestemmingsplan De Veenhoop - Recreatieterrein door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan is de planologische vertaling van de plannen voor het recreatieterrein in het dorp. In deze plannen worden de jachthaven en het kampeerterrein opgewaardeerd met een aantal recreatiebungalows, twee groepsaccommodaties en een multifunctioneel gebouw. Een deel van de recreatiebungalows komt aan een nieuw te graven water te liggen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Windmotor De Veenhoop (merk Herkules, type Metallicus) (rijksmonument) staat oorspronkelijk schuin aan de overkant van de Hooidamsloot, waar hij in verval raakt. Na herstel/herbouw in 2001 krijgt hij in het kader van natuurontwikkelingsproject Petgatten De Feanhoop van It Fryske Gea weer een bemalingsfunctie. Hij bemaalt nu de Groote Veenpolder. Hij staat aan de zuidkant van de Binnenringvaart en maalt daarop uit. - Filmpje van de windmotor vanuit de lucht, gemaakt met een drone. - Foto's van de windmotor.

- De Record Windmotor is hier rond 2008 vanuit elders geplaatst. Bijzonder is dat deze zwart is gecoat om schitteringen, die hinderlijk zouden kunnen zijn voor omwonenden, te voorkomen.

- De Veenhoop heeft 3 gemeentelijke monumenten: de brug uit 1926 bij Eijzengapaed 7, de brug uit 1926 bij Slûswei 16 en de voormalige brugwachterswoning, tegenwoordig Polderhuis op Kraenslânswei 1.

- Het typerende coulissenlandschap van de Noardlike Fryske Wâlden was in 2018 het podium voor het project WOODLandart. Zes kunstobjecten gemaakt van natuurlijke materialen stonden op bijzondere plaatsen verdeeld door het landschap. Zo attendeerde het project voorbijrijdende auto's, fietsers en wandelaars op het juweel 'Noardlike Fryske Wâlden'. Een van de objecten waren een paar reusachtige baltsende kraanvogels van wilgentenen, heel toepasselijk geplaatst in De Veenhoop in natuurgebied de Kraanlannen, dat immers genoemd is naar de kraanvogels die dit gebied vroeger bewoonden. - Weblogger Afanja heeft er een mooie fotoserie van gemaakt.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Korfbalvereniging Altijd Kwiek organiseert op een vrijdag begin juni een Rommelmarkt. De opbrengst komt ten goede aan de vereniging.

- Het Veenhoopfestival (weekend in juli) wordt ook wel 'de Swarte Cross van Friesland' genoemd en is het oudste meerdaagse popfestival van Nederland. Het Veenhoopfestival is sinds jaar en dag het begin van de noordelijke bouwvak. Ondanks dat er veel waarde wordt gehecht aan tradities is het festival toch ook steeds vernieuwend.

- Op een zaterdag in september is er de jaarlijkse trekkerbehendigheidswedstrijd Hânsum Trekkerriden It Swettegebiet. Per jaar wordt bekeken of men dit in Goëngahuizen doet of in De Veenhoop.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Z en O van de dorpskern liggen water- en moerasgebieden met petgaten (lange smalle stroken land en water als restant van de vervening). Het Z gebied heet de Kraanlannen, het O gebied heet de Bonnebuskepetten. Gezamenlijk heet het Petgatten De Feanhoop. Het gebied is voorzien van wandelroutes en een vogelkijkhut. In de Bonnebuskepetten ligt het Skriuwersarkje van de bekende Friese schrijver Rink van der Velde (1932-2001).

- Fiets- en voetveer Grietman tussen De Veenhoop en de Hooidammen.

- Het Polderhoofdkanaal tussen Nij Beets en De Veenhoop is de afgelopen jaren uitgediept om het geschikt te maken voor de recreatievaart. Het project is eind 2014 gereed gekomen. Voor verdere informatie over dit project zie bij Nij Beets.

- Johan Burger heeft kanoroute De Veenhoop (27 km) gemaakt, die vanuit dit dorp start en verder door met name de dorpen Nij Beets, Aldeboarn en Nes voert.

Terug naar boven

Beeld

- Virtuele rondleiding door De Veenhoop, vanuit de auto en vanuit de lucht.

- Filmpje van De Veenhoop anno 1941.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over De Veenhoop.

- Nieuws: - Nieuws over De Veenhoop in de Drachtster Courant.

- Sport: - Korfbalvereniging Altijd Kwiek (dat zullen we maar niet afkorten ;-) is opgericht in 1945.

- Zorg: - Woonlocatie De Veenhoop van zorginstelling FiliCare is een woonvorm voor maximaal 8 kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een gedragsstoornis, al dan niet met een ontwikkelingsachterstand en/of een autistische stoornis.

Reactie toevoegen