De Wilgen

Plaats
Dorp
Smallingerland
Fryslân

de_wilgen_plaatsnaambord_kopie.jpg

De Wilgen is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland. In 1955 heeft de gemeente deze plaats de dorpsstatus toegekend. Voorheen werd het als buurtschap (van het dorp Boornbergum) gekwalificeerd. (© H.W. Fluks)

De Wilgen is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland. In 1955 heeft de gemeente deze plaats de dorpsstatus toegekend. Voorheen werd het als buurtschap (van het dorp Boornbergum) gekwalificeerd. (© H.W. Fluks)

de_wilgen_kaart_openstreetmap.jpg

De Wilgen was decennialang een bescheiden lintdorp met ca. 80 huizen en ca. 200 inwoners. Rond 2000 is het in huizen- en inwonertal verdrievoudigd door de realisatie van nieuwbouwwijk De Sanding, in het NO van het dorpsgebied. (© www.openstreetmap.org)

De Wilgen was decennialang een bescheiden lintdorp met ca. 80 huizen en ca. 200 inwoners. Rond 2000 is het in huizen- en inwonertal verdrievoudigd door de realisatie van nieuwbouwwijk De Sanding, in het NO van het dorpsgebied. (© www.openstreetmap.org)

de_wilgen_witte_buizerd.jpg

Met een beetje geluk kun je bij De Wilgen deze mooie witte buizerd spotten (foto januari 2019). (© www.afanja.com)

Met een beetje geluk kun je bij De Wilgen deze mooie witte buizerd spotten (foto januari 2019). (© www.afanja.com)

De Wilgen

Terug naar boven

Status

- De Wilgen is een dorp* in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland.

* In 1955 heeft de gemeente deze plaats de dorpsstatus toegekend. Voorheen werd het als buurtschap (van het dorp Boornbergum) gekwalificeerd.

- Onder het dorp De Wilgen valt in de praktijk ook de buurtschap Smalle Ee (die formeel een zelfstandige woonplaats is en in 1955 eveneens de dorpsstatus toegekend heeft gekregen) en in de praktijk ook de buurtschap Bûtenstfallaat, die formeel - d.w.z. voor de postadressen - 'in' Drachten ligt.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
De Wylgen.

Oudere vermeldingen
1580 De Wilgen.

Naamsverklaring
Aldus genoemd vanwege de aanwezigheid van wilgenbomen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp De Wilgen ligt Z van het water de Smeliester of Smelliester Sân (Smalle Eesterzanding) en de dorpen Nijega en De Tike, ZW van de dorpen Opeinde en Rottevalle, W van de kern Drachten, NW van het dorp Kortehemmen, N van het dorp Boornbergum, NO van het dorp Nij Beets, O van buurtschap Smalle Ee en dorp De Veenhoop en ZO van het dorp Oudega.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft De Wilgen 38 huizen met 150 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ca. 650 inwoners (waarvan 174 huizen met ca. 450 inwoners in nieuwbouwwijk De Sanding).

Terug naar boven

Geschiedenis

Rond 1672 zijn versperringen opgeworpen tegen de soldaten van de bisschop van Munster, bijgenaamd Bommen Berend, bij de tegenwoordige brug over de Drait aan het - vanuit De Wilgen gezien - einde van de Biskopswei, op de grens met Drachten (Postlaan). Dit was rond die tijd slechts een doorwaardbare plek (getuige kaarten van die tijd). De soldaten werden verslagen, waarbij 3 soldaten werden gedood. Deze soldaten liggen hier nog altijd begraven, bij het gedenkteken met de tekst 'Bisschopsgraven'. Een mooi detail is dat waarschijnlijk een van de gewapende mannen Ritsert Wytses was. Hij woonde destijds bij Smalle Ee en is later verhuisd naar een huis in Opeinde. Dit blijkt Nijtap 3 te zijn, dat tegenwoordig de oudste woning in Smallingerland is. (Van Til et al., 2004).

De gemeente Smallingerland is gegroeid van oorspronkelijk 7 dorpen naar 14 dorpen tegenwoordig. Wat hieraan flink heeft bijgedragen is de opsplitsing van het dorpsgebied van Boornbergum in 1955, waarbij onder meer De Wilgen tot zelfstandig dorp is benoemd. De nederzetting als zodanig is al veel ouder. Dat het dorp nog maar vrij recent is voortgekomen uit Boornbergum valt ook af te leiden uit de weinige voorzieningen die er zijn. Zoals het ontbreken van een kerk (ook vroeger). Men was hierbij aangewezen op Smalle Ee (kloostertijdperk) en later voornamelijk Boornbergum.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Tegenwoordig is het dorp, met de groei van Drachten, veranderd in een forensendorp. De meeste forensen wonen echter niet in de oude dorpskern, maar in een opvallend stuk nieuwbouw; de NO van de oude dorpskern gelegen nieuwbouwwijk De Sanding, gebouwd tussen 1996 en 2002. Hiervoor heeft een grenscorrectie van dat grondgebied plaatsgevonden van Smalle Ee naar De Wilgen. Maar aangezien het feitelijk een uitbreiding van Drachten is en daar ook aan grenst, vragen wij ons af waarom men het met die grenscorrectie niet gelijk grondgebied van Drachten heeft gemaakt.

"De Sanding is een woonwijk met 174 grondgebonden woningen (villa's en twee-onder-een-kapwoningen), op grondgebied van het dorp De Wilgen, aan de rand van de kern Drachten. Alle woningen liggen aan open vaarwater. De wijk kenmerkt zich door een riante groene setting. Langs de randen van de wijk zijn brede natuurbuffers en recreatiegroen aangelegd. Het totale gebied is 75 hectare groot, waarvan 20 hectare rood en 55 hectare groen (en blauw). Het project is in 2002 gereedgekomen. De Sanding is begin jaren negentig van de vorige eeuw ontstaan uit een klein woningbouwinitiatief van Wind Groep en uitgegroeid tot een grootschalige integrale ontwikkeling van wonen en natuur. Grote delen van het projectgebied zijn letterlijk aan de natuur overgelaten. Dit heeft prachtige biotopen opgeleverd. Diverse vogelsoorten hebben hier een nieuw onderkomen gevonden.

De Sanding is niet opgezet als een rood-voor-groenproject. Het groen was mede bedoeld om een natuurlijke buffer te creëren tussen Drachten, de nieuwe wijk en het dorp De Wilgen. Het project is geheel uitgevoerd door Wind Groep. In totaal is er € 2,5 miljoen in het groen geïnvesteerd. Daarnaast is er per bouwkavel bijna € 1.500,- gestort in een onderhouds- en beheerfonds voor het groen. Dit project was het eerste natuurontwikkelingsproject op grote schaal in Fryslân en maakt deel uit van de provinciale ecologische verbindingszone. Nu, ruim 20 jaar na oplevering van de eerste woningen, staat er een werkelijk unieke wijk die grote bekendheid geniet en een hoge waardering krijgt van de bewoners. Het project is belangrijk geweest voor de regio. Niet alleen vanuit de natuurontwikkeling maar ook voor de leefbaarheid van de dorpen De Wilgen en Boornbergum." (bron: Wind Groep)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Wilgen heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde de boerderij uit 1933 op Drachtster Heawei 98.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Toneelvereniging De Wilgen brengt jaarlijks in maart een nieuw stuk op de planken. Voor zover ons bekend is deze vereniging nog niet met een website of -pagina op het internet aanwezig.

- Jaarlijks organiseert Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat op een woensdag begin juni een Waterconcert, bij toerbeurt in een van de drie genoemde kernen. Je kunt dan vanaf je boot, of die van je buren/bekenden, maar natuurlijk ook vanaf de walkant luisteren naar het populaire zomerconcert van de Drachtster Harmonie. Er is een verrassingsact om de avond feestelijk mee af te sluiten. Voor de walkanters: we zorgen voor wat zitbanken, maar neem gerust je eigen gerieflijke stoel mee. Het bestuur hoopt dat je na de voorstelling nog even 'aan wal' komt om gezellig een borreltje of glaasje fris te drinken. Ook tussendoor kun je in de tent van Plaatselijk Belang koffie en andere dranken kopen."

- Dorpsfeest (weekend eind augustus).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Met een beetje geluk kom je in de omgeving van De Wilgen een mooie witte buizerd tegen, zoals de fotograaf van de foto's onder de link in maart 2018 overkwam.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang (PB) De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat is opgericht in 1945 met als doel het behartigen van de belangen van de inwoners van deze 3 kernen en het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat. Door onder andere in contact te treden met de bewoners, gemeente, overheid en organisaties tracht PB dit doel te bereiken. Door het houden van bijeenkomsten en vergaderingen kunnen de inwoners meepraten en meedenken over de ontwikkeling en leefbaarheid van hun kern.

Gezien de belangrijke ontstaansgeschiedenis van dit gebied voor de gehele regio doet de vereniging veel aan het bijbrengen en in stand houden van cultuurhistorische waarden. Een andere missie van PB is het zorgen voor een veilige en gezonde omgeving voor de inwoners. Het plaatsen van AED’s en het creëren van verkeersveilige situaties zijn slechts enkele voorbeelden van acties die zijn uitgevoerd. Daarnaast wordt er een uitgebreid programma geboden van sociale activiteiten waaronder een nieuwjaarsreceptie, dorpsfeest, zomeravondconcert etc. Ongeveer 75% van alle inwoners in het werkgebied van PB is lid van de vereniging en neemt actief deel aan een of meerdere activiteiten. Plaatselijk Belang hoopt dat de inwoners nog lang kunnen blijven genieten van het leven in deze mooie, rustige en unieke omgeving tussen water en bos.

- Sport: - Roeivereniging De Dragt is opgericht in 1981. Sinds 2015 is de vereniging gehuisvest op het Gaasterdjip 1 in De Wilgen, tegenover Jachthaven De Drait. De vereniging beschikt over verschillende typen roeiboten. In de meeste boten wordt ‘scull’ geroeid. Het scullen is een variant van roeien waarbij elke roeier twee riemen heeft. Vaak wordt bij scullen gesproken van een ‘dubbel’ nummer: dus een ‘dubbel twee’ of een ‘dubbel vier’. Een andere manier van roeien is boordroeien. Hierbij wordt met één riem geroeid.

- Ook kanovereniging KV De Frosken is opgericht in 1981 en sinds 2015 gevestigd aan het Gaasterdjip in De Wilgen. "Tussen april en oktober wordt op dinsdagavonden in clubverband gevaren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gevorderden en beginners. We vertrekken dan om 19.00 uur vanaf de verenigingsloods van de Frosken aan het Gaasterdjip. Per avond bepaalt de groep waar naartoe wordt gevaren. Daarnaast organiseren wij diverse tochten over verschillende afstanden. Vaar je al kano, maar niet in clubverband, dan nodigen wij je graag uit om eens met ons mee te varen. Ook als je nog geen kano-ervaring hebt, ben je van harte welkom als nieuw lid. Ervaren instructeurs leren je de basistechnieken. Je zult merken dat kanovaren heel gemakkelijk en snel te leren is. In principe wordt iedere winter een cursus vaartechnieken georganiseerd. Je leert hier veiligheid, reddings- en eskimoteertechnieken. Deze cursus is voor iedereen geschikt. Wil je graag eens een proefvaart maken? Dat kan! Neem dan contact met ons op."

Reactie toevoegen