De Wilgen

Plaats
Dorp
Smallingerland
Fryslân

De Wilgen

Terug naar boven

Status

- De Wilgen is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland.

- In 1955 heeft de gemeente deze plaats de dorpsstatus toegekend. Voorheen werd het als buurtschap gekwalificeerd.

- Onder het dorp De Wilgen valt ook de buurtschap Smalle Ee.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
De Wylgen.

Oudere vermeldingen
1580 De Wilgen.

Naamsverklaring
Aldus genoemd vanwege de aanwezigheid van wilgenbomen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp De Wilgen ligt Z van het water de Smeliester of Smelliester Sân (Smalle Eesterzanding) en de dorpen Nijega en De Tike, ZW van de dorpen Opeinde en Rottevalle, W van de kern Drachten, NW van het dorp Kortehemmen, N van het dorp Boornbergum, NO van het dorp Nij Beets, O van buurtschap Smalle Ee en dorp De Veenhoop en ZO van het dorp Oudega.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft De Wilgen 38 huizen met 150 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 260 huizen met ca. 660 inwoners (waarvan ca. 450 in nieuwbouwwijk De Sanding).

Terug naar boven

Geschiedenis

- Rond 1672 zijn versperringen opgeworpen tegen de soldaten van de bisschop van Munster, bijgenaamd Bommen Berend, bij de tegenwoordige brug over de Drait aan het - vanuit De Wilgen gezien- einde van de Biskopswei, op de grens met Drachten (Postlaan). Dit was rond die tijd slechts een doorwaardbare plek (getuige kaarten van die tijd). De soldaten werden verslagen, waarbij 3 soldaten werden gedood. Deze soldaten liggen hier nog altijd begraven, bij het gedenkteken met de tekst 'Bisschopsgraven'. Een mooi detail is dat waarschijnlijk een van de gewapende mannen Ritsert Wytses was. Hij woonde destijds bij Smalle Ee en is later verhuisd naar een huis in Opeinde. Dit blijkt Nijtap 3 te zijn, dat tegenwoordig de oudste woning in Smallingerland is. (Van Til et al., 2004).

De gemeente Smallingerland is gegroeid van oorspronkelijk 7 dorpen naar 14 dorpen tegenwoordig. Wat hieraan flink heeft bijgedragen is de opsplitsing van het dorpsgebied van Boornbergum in 1955. Hieruit is o.a. De Wilgen als zelfstandig dorp naar voren gekomen. De nederzetting als zodanig is al veel ouder. Dat het dorp is voortgekomen uit Boornbergum valt ook af te leiden uit de weinige voorzieningen die er aanwezig zijn. Zoals het ontbreken van een kerk (ook vroeger). Men was hierbij aangewezen op Smalle Ee (kloostertijdperk) en later voornamelijk Boornbergum. Tegenwoordig is het dorp, met de groei van Drachten, veranderd in een forensendorp. Toch zijn de meeste forensen niet gaan wonen in de 'oude dorpskern', maar in een opvallend stuk nieuwbouw; nieuwbouwwijk De Sanding, gebouwd tussen 1996 en 2002, die formeel onder het dorp De Wilgen valt, maar gezien infrastructuur en karakter eigenlijk meer tot Drachten valt te rekenen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Wilgen heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde de boerderij uit 1933 op Drachtster Heawei 98.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Dorpsfeest (weekend eind augustus).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Met een beetje geluk kom je in de omgeving van De Wilgen een mooie witte buizerd tegen, zoals de fotograaf van de foto's onder de link in maart 2018 overkwam.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat is opgericht in 1945 met als doel het behartigen van de belangen van de inwoners van deze 3 kernen en het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat. Door onder andere in contact te treden met de bewoners, gemeente, overheid en organisaties tracht P.B. dit doel te bereiken. Door het houden van bijeenkomsten en vergaderingen kunnen de inwoners meepraten en meedenken over de ontwikkeling en leefbaarheid van hun kern.

Gezien de belangrijke ontstaansgeschiedenis van dit gebied voor de gehele regio doet de vereniging veel aan het bijbrengen en in stand houden van cultuurhistorische waarden. Een andere missie van P.B. is het zorgen voor een veilige en gezonde omgeving voor de inwoners. Het plaatsen van AED’s en het creëren van verkeersveilige situaties zijn slechts enkele voorbeelden van acties die zijn uitgevoerd. Daarnaast wordt er een uitgebreid programma geboden van sociale activiteiten waaronder een nieuwjaarsreceptie, dorpsfeest, zomeravondconcert etc. Ongeveer 75% van alle inwoners in het werkgebied van P.B. is lid van de vereniging en neemt actief deel aan een of meerdere activiteiten. Plaatselijk Belang hoopt dat de inwoners nog lang kunnen blijven genieten van het leven in deze mooie, rustige en unieke omgeving tussen water en bos.

- Sport: - Roeivereniging De Dragt is opgericht in 1981. Sinds 2015 is de vereniging gehuisvest op het Gaasterdjip 1 in De Wilgen, tegenover Jachthaven De Drait. De vereniging beschikt over verschillende typen roeiboten. In de meeste boten wordt ‘scull’ geroeid. Het scullen is een variant van roeien waarbij elke roeier twee riemen heeft. Vaak wordt bij scullen gesproken van een ‘dubbel’ nummer: dus een ‘dubbel twee’ of een ‘dubbel vier’. Een andere manier van roeien is boordroeien. Hierbij wordt met één riem geroeid.

Reactie toevoegen