Goëngahuizen

Plaats
Buurtschap
Smallingerland
Fryslân

Goëngahuizen

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Goëngahuizen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Goëngahuizen.

Terug naar boven

Status

- Goëngahuizen (Fries: Goaijingahuzen) is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland.

- De buurtschap Goëngahuizen heeft een eigen postcode (8497) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele woonplaats.

- Onder de buurtschap Goëngahuizen valt ook het eiland en de buurtschap It Eilân.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Goëngahuizen heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- De Roekmolen staat op It Eilân en wordt aldaar verder beschreven.

- Molen De Modderige Bol.

- Molen Heechhiem.

- De Jansmolen of De Modden.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Door aankoop van 10 hectare tussenliggende grond zijn in 2012 twee belangrijke natuurgebieden bij Goëngahuizen die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur, Kobbelân en Unlân fan Jelsma, met elkaar verbonden. Hierdoor is nu één groot natuurgebied van in totaal 30 hectare ontstaan. Planten en dieren kunnen zo beter overleven. It Fryske Gea beheert de natuurgebieden Kobbelân en Unlân fan Jelsma. Het zijn bijzondere gebieden met waardevolle petgaten en blauwgraslanden. Dit zijn natte hooilanden op voedselarme gronden. Hiervan zijn er nog maar weinig in Midden-Fryslân. De gebieden zijn belangrijk voor zeldzame plantensoorten als spaanse ruiter en blauwe zegge. Ook broeden er zwarte sterns. Als gevolg van het inrichtingsplan voor het nieuwe grote natuurgebied is een ontbrekend stuk kade aangelegd als onderdeel van het oever- en kadenproject van Wetterskip Fryslân. Verder zijn nieuwe petgaten gegraven en legakkers (smalle stroken grond) gemaakt. (bron: DLG, 1-10-2012)

Reactie toevoegen