Roodeschool

Plaats
Dorp
Het Hogeland
Hoogeland
Groningen

roodeschool_plaatsnaambord_kopie.jpg

Het dorp Roodeschool viel vanouds onder de gemeente Uithuizermeeden, en valt, na diverse herindelingen in de loop der jaren, sinds 2019 onder de in dat jaar opgerichte gemeente Het Hogeland.

Het dorp Roodeschool viel vanouds onder de gemeente Uithuizermeeden, en valt, na diverse herindelingen in de loop der jaren, sinds 2019 onder de in dat jaar opgerichte gemeente Het Hogeland.

Roodeschool

Terug naar boven

Status

- Roodeschool is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. T/m 1978 gemeente Uithuizermeeden. In 1979 over naar gemeente Hefshuizen, in 1990 over naar gemeente Eemsmond, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland.

- Voor de postadressen valt onder Roodeschool ook het dorp Oosteinde.

Terug naar boven

Naam

Klemtoon
Roodeschóól.

In het Gronings
Roodschoul, Roschoul.

Oudere vermeldingen
1847 en 1851-1855 De Roode School.

Naamsverklaring
Op een kaart van 1631 van Johan Sems is ter hoogte van Roodeschool al een weg met huisjes ingetekend. Volgens volksoverlevering genoemd naar een school met rode dakpannen, daterend van ca. 1730 en gebouwd als vervanging van een schoolgebouw uit 1685. De schoolmeester van Uithuizermeeden schreef in 1828 dat de naam is ontleend aan een schoolgebouw dat van buiten en van binnen rood geverfd was.(1)

Terug naar boven

Ligging

Roodeschool ligt NO van Uithuizermeeden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Roodeschool niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 550 huizen met ca. 1.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tweede Wereldoorlog
Roodeschool is op 21 april 1945 bevrijd. Alhoewel sommigen beweren dat het dorp op 20 april is bevrijd, op dezelfde dag als bijvoorbeeld Uithuizen en Uithuizermeeden, is deze datum niet correct. Het dorp is op zaterdag 21 april bevrijd door de Regina Rifles. Dit Infanterieregiment viel onder de 3e Canadese Infanteriedivisie. De Regina Rifles waren afkomstig uit de plaats Regina in de Canadese ‘prairieprovincie’ Saskatchewan. Ze werden ook wel ‘The Johns’ genoemd. Met Farmer John werd in Canada voornamelijk de boerenstand aangeduid. De Regina Rifles waren al vanaf D-Day in Europa. De Regina Rifles kwamen op 19 april vanuit de omgeving Meppel/Steenwijk aan op het Hogeland. Het viel hen op dat zij ontelbare slootjes en maren moesten oversteken. Meestal moesten de infanteristen grote afstanden omlopen, om betrekkelijk korte stukjes te overbruggen. Niettemin maakten The Johns sprongsgewijze van dorp naar dorp goede vorderingen. Het hoofdkwartier van de Regina’s werd gevestigd in Onderdendam. Van hier gingen de compagnieën naar de verschillende dorpen in de buurt, om deze te zuiveren van de bezetter.

21 april 1945. Om 00:45 uur krijgen de commandanten te horen dat zij bij zonsopkomst richting de dorpen Roodeschool en Garsthuizen moeten om deze dorpen te bevrijden. Om 09:00 uur staan ze in Garsthuizen. Geen Duitser te zien. Om 09:30 uur rijdt een sectie Carriers ons dorp binnen. Om 11:00 uur geeft de commandant door dat er geen Duitsers meer zijn en de C-compagnie trekt het dorp in om het te bevrijden. De verkenners van 7th Recce Regt gaan om 12:00 uur vanuit ons dorp via Oosteinde richting Spijk. Daar stuiten de verkenners op hevig mortiervuur van de buitenste verdedigingslinie van de Festung Delfzijl. Zij zijn genoodzaakt terug te trekken. De Regina Rifles worden afgelost door het Perth Regiment. De Regina’s trekken zich terug naar Roodeschool. Het HQ van de Regina’s vestigt zich hier om 14:50 uur. Dit is ten noorden van de Hooilandseweg en ten westen van de Laanweg geweest waar nu de Ubbegalaan ligt. Dit heette vroeger het Coolman’s pad en de ingang van het pad lag naast De Witte Villa, bezet door de Duitsers die toen al gevlucht waren. De locatie is op een topografische kaart van die tijd ingetekend. De Ubbegalaan, Ripperdahof, Bauwemalaan en een deel van de Westerdijkstraat bestonden toen nog niet.

De verschillende compagnieën gaan naar Godlinze, Zijldijk en ’t Zandt. In het oorlogsdagboek schrijven de Canadezen dat de Duitsers in hun aftocht naar Delfzijl/Emden meerdere bruggen hebben opgeblazen. Ze merken tevens dat er op hen wordt geschoten maar dat gebeurt niet gericht. Met andere woorden de Duitsers weten de positie van de Canadezen niet (precies). Vermoedelijk wordt geschoten vanaf Borkum maar het kan ook van de Stelling Nansum komen. Op 22 april krijgen de Regina’s het commando dat zij via Groningen naar de Beerta’s moeten trekken. Aldaar aangekomen krijgen ze de opdracht om de batterij Dollard-Süd uit te schakelen. Dit is het laatste wapenfeit van The John’s in Nederland. Zij trekken vervolgens naar Ost-Friesland (Weener, Leer Aurich en Emden). Het aantal Canadezen dat op Nederlandse bodem sneuvelde, bedraagt ongeveer 7.600. Zij brachten het ultieme offer voor onze vrijheid. 20 april 2020. Jack van Dijken." (bron en voor nadere informatie zie het artikel over de bevrijding van Roodeschool e.o. op de site van Dorpsbelangen)

In oktober 2016 is het boek 'Verloren en herwonnen vrijheid. Geschiedenis van Roodeschool, Oosteinde en Oudeschip tijdens de Tweede Wereldoorlog' verschenen. Samenstelling: Bert Bultena, Albert Bosch, Hillechien Hilberink en Dette van der Molen. Eindredactie: Teun Juk.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2019 is een dorpspark aangelegd.

- De hoofdweg door Roodeschool, de provinciale weg N363, die ter plekke Hooilandseweg heet, is in 1995 ingrijpend onderhanden genomen na een dodelijk ongeluk op die weg. Die reconstructie was een compromis tussen veiligheid en de doorgaande (landbouw)verkeersfunctie. Volgens Dorpsbelangen-voorzitter Jack van Dijken zijn daardoor de veiligheid noch het straatbeeld er in de praktijk op vooruit gegaan. Fietsers werden weliswaar gescheiden van het autoverkeer, maar de snelheden zijn nauwelijks omlaag gegaan. Bovendien waren de betonnen ‘broodjes’ die tussen fietspad en rijbaan lagen letterlijk en figuurlijk een steen des aanstoots; automobilisten zagen ze slecht en botsten er regelmatig bovenop, waardoor auto’s én ‘broodjes’ beschadigd raakten.

En de weg was kennelijk ook geen 'lust voor het oog', want Van Dijken stelde in 2018: "Normaal is de hoofdweg het visitekaartje voor een dorp, maar wij hebben misschien wel de lelijkste dorpsstraat van Nederland." Maar in 2019 ging een langgekoesterde wens van het dorp in vervulling; de 2,5 km lange weg is heringericht, van Roodeschool tot aan het ZO aangrenzende buurdorp Oosteinde. Het ging onder meer om nieuwe straatverlichting, wegversmallingen en een duidelijker markering van de dorpskom van de genoemde dorpen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Roodeschool heeft 1 rijksmonument, zijnde het pand op M.H. Trompstraat 13, een voormalig woonhuis met bakkerij, winkel en aangebouwde schuur uit 1934 (uitbreiding in 1949).

- In 1871 wordt de Gereformeerde kerk gebouwd (Hooilandseweg 82). In 1945 wordt deze kerk mede bestemd voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV), en sinds 1950 geheel, omdat de Gereformeerden toen een nieuwe kerk hebben gebouwd (zie daarvoor de volgende alinea). De voorgevel is voorzien van gepleisterde decoraties met neoclassicistische elementen en wordt bekroond door een dakruiter met spits. In 2004 is het exterieur gerestaureerd, waarbij onder meer het gehele dak - wegens lekkage - is vernieuwd. In 2005 en 2006 is het interieur in de oorspronkelijke staat teruggebracht, waarbij onder meer de kerkbanken zijn vervangen. - Site GKV Roodeschool. - De kerkdiensten kun je hier terugluisteren.

- De huidige Gereformeerde (PKN) kerk (Hooilandseweg 75) dateert uit 1950.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Nieuws over evenementen en activiteiten in Roodeschool op Facebook.

- Stichting Sportieve Recreatie Uithuizermeeden en Roodeschool organiseert door het jaar heen diverse actviteiten op het gebied van sport, fietsen, wandelen e.d.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Dorpsbelangen Roodeschool is er trots op dat Speeltuin Hummelhörn op de hoek van de M.A. de Ruyterstraat en de Westerdijkstraat in 2018 geheel door de inwoners zelf is vernieuwd. Op 28 november 2018 is de speeltuin feestelijk geopend door de kinderen uit het dorp. De speeltuin is mogelijk gemaakt door bijdragen van het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma, de provincie Groningen, een bijdrage vanuit het Woon- en Leefbaarheidsplan van de gemeente Eemsmond, een bijdrage van Stichting Gezondheidsactiviteiten in de voormalige gemeente Uithuizermeeden en bijdragen van de inwoners tijdens de Lichtweek 2018.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Roodeschool, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten e.d. van Roodeschool op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Roodeschool (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Het is goed te merken dat het dorp bruist. De vele vrijwilligers maken dit mogelijk. De Lichtweek was een mooi voorbeeld, maar vergeet ook de Vakantieweek, de Dorpsvisie en de speeltuin niet. Allemaal voorbeelden van initiatieven die georganiseerd moeten worden. Dat kan alleen maar door de inzet van veel vrijwilligers. Daarnaast heeft Dorpsbelangen Roodeschool een goede relatie met het gemeentebestuur, waardoor wij de belangen van het dorp voortdurend onder de aandacht brengen van bestuurders, wethouders en burgemeester. Ook in het provinciehuis kennen ze ons goed. Het praten met bestuurders en het lobbyen is belangrijk. De initiatieven komen van onderaf (van de burger), maar de overheid zal moeten participeren, wil dat ook graag, maar voorwaarde is wel dat je elkaar kent en vertrouwt.

De activiteiten die wij organiseren kunnen alleen maar worden voortgezet als er voldoende donateurs zijn. Op dit moment is nog niet een op de drie huishoudens donateur. Vind jij het ook belangrijk dat er een stichting is die zich inzet om Roodeschool leefbaar te houden en de leefbaarheid waar mogelijk te vergroten? Meld je dan aan als donateur door een mailtje te sturen naar dorpsbelangenroodeschool@gmail.com. Donateur zijn kost je €12,50 per jaar (dat is maar €1,04 per maand)." Aldus Dorpsbelangen d.d. december 2018.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Nieuw Calvaria is het sociale hart van het dorp. Het dorpshuis organiseert allerlei activiteiten zoals klaverjassen, toneelavonden en ander entertainment. Er zijn ook mogelijkheden om zalen te huren.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Roodschoul en Basisschool H.H. Simonides zijn per 1-8-2016 gefuseerd tot Samenwerkingsschool De Dobbe. In het middengedeelte van het dorpshuis is Peuterspeelzaal Lutje potje gevestigd. De mogelijk bij uitstek om je kind in zijn eigen omgeving te laten spelen met andere kinderen zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen.

- Sport: - Voetbalvereniging Corenos.

- Vrouwen: - "Vrouwen van Nu afd. Roodeschool is de noordelijkste afdeling in Nederland van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. De afdeling bestaat uit diverse leden uit bijvoorbeeld de agrarische sector die duurzaam werken, een ander houdt zich bezig met het welzijn van anderen. Allen zijn het Top vrouwen van Nu en we zijn trots op onze afdeling, die tegen de 70 leden heeft. We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogeheten ‘interessegroepen’. Kom eens vrijblijvend naar een bijeenkomst, workshop of uitstapje en neem een vriendin, buurvrouw of familielid mee, want hoe meer zielen hoe meer vreugd."

- Welzijn: - In het voorste gedeelte van het dorpshuis is Steunstee Roodescbool gevestigd, waar je tijdens de inloopuren terecht kunt voor een kop koffie, een praatje en al je vragen en opmerkingen over het dorp. Ook over zaken die de woning en de woonomgeving betreffen, zoals straatverlichting, openbaar groen en onveilige situaties ben je welkom bij Steunstee. Steunstee biedt je ook de mogelijkheid over bepaalde zaken informatie en voorlichting te verkrijgen. En Steunstee kan contact voor je leggen met de gemeente en aanbieders van woon-, welzijn- en zorgdiensten. Naast inloopuren en koffieochtenden kunnen inwoners bij Steunstee terecht op spreekuren van instellingen op het gebied van zorg, dienstverlening, welzijn en wonen. Medewerkers van betrokken partijen zijn op vastgestelde tijdstippen aanwezig in de Steunstee en zijn op die manier in de buurt zelf te bereiken.

Ook ben je welkom tijdens de koffieochtenden van Veur Mekoar. De koffieochtend van de 1e dinsdag van de maand is handwerkochtend. Iedereen is welkom (beginner of gevorderd), met of zonder breiwerk of ander handwerkje, om ideeën uit te wisselen of hulp te krijgen. Laat je inspireren door anderen met wie je een passie voor handwerken deelt. Ruil patronen of voorbeelden, leer elkaar nieuwe technieken en drink ondertussen gezellig een kopje koffie of thee. Tijdens de koffieochtenden kunnen inwoners ook gebruik maken van de ‘Dörps-bieb’. Dit is een grote boekenkast met boeken - ook kinderboeken - en tijdschriften, die door iedereen meegenomen kunnen worden.

- Bedrijfsleven/ondernemen: - Ondernemersvereniging Eemsmond Noord bestaat al bijna 100 jaar en is met een ledenbestand van ruim 60 bedrijven een professionele organisatie die zich inzet voor de bevordering van de handel en de leefbaarheid van de regio. De ondernemersvereniging is ontstaan uit het samengaan van handelsvereniging Uithuizermeeden en handelsvereniging Roodeschool (en heeft verder ook nog de Eemshaven als werkgebied). De naam is daarbij bewust veranderd in 'ondernemersvereniging', omdat de vereniging er is voor alle ondernemers, en niet enkel voor ondernemers met een eigen winkeldeur. Uit samenwerking met lokale instellingen zijn zijn al diverse mooie initiatieven ontstaan, zoals eens in de drie jaar de Eemsmondweek, Oldtimerevenementen en de Taptoe. De ondernemersvereniging organiseert zelf ook activiteiten waaronder een jaarlijks ledenuitje, BHV trainingen, de jaarlijkse intocht van St. Nicolaas, de Eemsmondweek en tweemaal per jaar een ledenvergadering.

- Openbaar vervoer: - In 2015 zijn alle betrokken partijen het eens geworden over het doortrekken van de spoorlijn Groningen-Roodeschool - waar de plaatsnaam landelijk bekend van is - naar de Eemshaven. In 2018 is dit project gereedgekomen. Voor de verbinding is 3 kilometer nieuw spoor aangelegd. Daarnaast is ongeveer 4,3 km bestaand goederenspoor aangepast. Het station in het dorp heeft bovendien een nieuwe locatie gekregen, aan de Hooilandseweg. In de Eemshaven sluit de trein aan op de veerdienst van en naar het N van de Eemshaven gelegen Duitse waddeneiland Borkum. Met het doortrekken van de spoorlijn worden de Eemshaven en Borkum ontsloten voor het openbaar vervoer. Dit is goed voor zowel het toerisme op Borkum, als het toerisme van Borkum naar Groningen: bewoners van Borkum kunnen nu sneller naar Groningen reizen dan naar het Duitse vasteland van Emden of Oldenburg.

- Weer: - Online weerstation Meteo Roodeschool van weerman Jannes Wiersema.

Reactie toevoegen