Rijkevoort-De Walsert

Plaats
Buurtschap
Sint Anthonis
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

Rijkevoort-De Walsert [640x480].jpg

Rijkevoort-De Walsert is een recent toegekende plaatsnaam. Deze naam bestaat pas sinds 1999. Het gebied viel vanouds onder Rijkevoort, dat sinds 1994 in de gemeente Boxmeer ligt. Rijkevoort-De Walsert ligt sinds 1994 in de gemeente Sint Anthonis.

Rijkevoort-De Walsert is een recent toegekende plaatsnaam. Deze naam bestaat pas sinds 1999. Het gebied viel vanouds onder Rijkevoort, dat sinds 1994 in de gemeente Boxmeer ligt. Rijkevoort-De Walsert ligt sinds 1994 in de gemeente Sint Anthonis.

Rijkevoort-De Walsert

Terug naar boven

Status

- Rijkevoort-De Walsert is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Cuijk, gemeente Sint Anthonis. T/m 30-4-1942 gemeente Beugen en Rijkevoort. Per 1-5-1942 over naar gemeente Wanroij, in 1994 over naar gemeente Sint Anthonis.

- Onder buurtschap Rijkevoort-De Walsert valt een deel van de buurtschap Papenvoort.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Bij de gemeentelijke herindelingen van 1994 in deze regio, is bij de opheffing van de gemeente Wanroij het dorp Rijkevoort naar de gemeente Boxmeer overgegaan. Een gebied ZW van Rijkevoort dat vanouds onder Rijkevoort viel, omvattende de buurtschap Walsert en een deel van de buurtschap Papenvoort, is (samen met het dorp Wanroij) naar de gemeente Sint Anthonis gegaan. Volgens de site van de gemeente Sint Anthonis hebben de inwoners van dit gebied zich sindsdien nadrukkelijk beziggehouden met de gewenste gemeentelijke gebiedsindeling. De inwoners hebben er unaniem voor gekozen om bij de gemeente Sint Anthonis te blijven horen (wat impliceert dat men de keus had om alsnog met Rijkevoort mee naar de gemeente Boxmeer te gaan).

Maar kennelijk voelde men zich toch teveel Rijkevoorter om aan het dorp Wanroij, of anders wellicht aan het eveneens nabijgelegen dorp Ledeacker, te worden toegevoegd, wat puur geografisch gezien voor de hand zou hebben gelegen. Er is namelijk gekozen om voor dit gebiedje per 1-1-1999 een nieuwe plaatsnaam Rijkevoort-De Walsert te creëren, met eigen postcode (5449) en woonplaatsnaam in het postcodeboek (sinds de indeling bij de gemeente Sint Anthonis in 1994 werd dit gebied aanvankelijk aangeduid met alle vier de wegen die onder de buurtschap vallen - zie bij Ligging - en dat was natuurlijk niet erg praktisch). Rijkevoort-De Walsert is daarmee sindsdien een formele 'woonplaats' en valt daarmee dus niet onder Wanroij of Ledeacker. Men wilde met deze naam de blijvende verbondenheid met Rijkevoort aangeven.

Terug naar boven

Ligging

- Buurtschap Rijkevoort-De Walsert ligt ZW van Rijkevoort, ZO van Wanroij en is, als afgebakend gebied, in feite een samenstelling van de oude buurtschap Walsert (de tegenwoordige buurtschap Rijkevoort-De Walsert) en een deel van de buurtschap Papenvoort (die vóór 1994 in zijn geheel onder het dorp Rijkevoort en de toenmalige gemeente Wanroij viel, samen met de toen nog zo geheten buurtschap Walsert).

- Het gebied van de buurtschap valt dus uiteen in buurtschap Rijkevoort-De Walsert zelf en een gedeelte van buurtschap Papenvoort. De buurtschap Rijkevoort-De Walsert zelf omvat de weg Walsert, een gedeelte van de Papenvoortsedijk (het gedeelte ZW van het water Lage Raam, en dáárvan de N zijde) en een gedeelte van de St. Anthonisweg (het gedeelte tussen rond het kruispunt met de weg Walsert en de Papenvoortsedijk).

- De vierde weg waar hierboven op wordt gedoeld (onder Naam, Naamgeving), is de Papenvoortsesteeg, die onder de buurtschap Papenvoort valt.

- Anno 2016 is het nog altijd St. Anthonisweg, al is de officiële spelling van de dorpsnaam (en gemeentenaam) al sinds 1994 Sint Anthonis.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap Rijkevoort-De Walsert - voorheen Walsert - omvat ca. 20 huizen met ca. 60 inwoners. Het postcodegebied met deze naam omvat daarnaast nog een 10-tal panden, die - zoals hierboven onder Ligging beschreven - geografisch gezien onder de buurtschap Papenvoort vallen.

Terug naar boven

Links

- Zorg: - Mart Albers* en Patricia Verschuren, beiden SPW-ers, zijn in 2005 in buurtschap Rijkevoort-De Walsert gestart met hun Doe-boerderij An 't Hoag. Zij bieden activiteiten voor mensen met een hulpvraag. De doelgroepen zijn zowel jongere als oudere lichamelijk en geestelijk gehandicapten, van sociaal psychotisch tot psychische hulpvragers. De belangrijkste doelstelling is om de cliënten een gevoel van veiligheid en eigenwaarde te bieden. Het bieden van rust, structuur en ritme moet leiden tot het vergroten van het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen.
* Wiens voorouders de boerderij reeds hebben gekocht in 1818!

Het is een kleinschalig bedrijf waar een grote variëteit aan werkzaamheden wordt geboden in de dierverzorging, de bomen- en plantenteelt, planten- en groenteverkoop en de minicamping. Ze bieden cliënten een zinvolle dagbesteding op het gebied van bijv.: het verzorgen van de dieren zoals het voeren, waterbakken schoonmaken, uitmesten van de stal en het instrooien van de stal, klauwverzorging van de geiten, eieren rapen; het verzorgen van de planten in de kassen, de groenten in de moestuin door bemesten, schoffelen, beregenen; het onderhoud aan de hoogstamfruitbomen zoals fruit plukken, onder begeleiding snoeien; het onderhouden van de minicamping, waaronder gras maaien en schoonhouden sanitair. Bij dit alles is natuurvriendelijk beheer en respect voor de natuur een belangrijk uitgangspunt.

Reactie toevoegen