Ledeacker

Plaats
Dorp
Sint Anthonis
Noordoost- Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

Ledeacker

Terug naar boven

Status

- Ledeacker is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Cuijk, gemeente Sint Anthonis. T/m 1993 gemeente Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker.

- Onder het dorp Ledeacker vallen ook de buurtschappen Toven en Ullingen.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
't Leker.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Ledeacker grenst in het W aan Landhorst, in het NW aan Wanroij, in het NO aan Rijkevoort en in het O en Z aan Sint Anthonis, en ligt W van Boxmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Ledeacker 36 huizen met 221 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 280 huizen met ca. 700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Ledeacker.

- Verhalen over de geschiedenis van Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool de Willem Christiaansschool is in 2016 gefuseerd met een basisschool in Sint Anthonis, waar de kinderen uit Ledeacker in het vervolg naar school gaan. Het schoolgebouw is daarmee leeg komen te staan. Stichting Exploitatie Voormalige Basisschool Willem Christiaans heeft in nauw overleg met de dorpsvereniging een initiatief bedacht waarbij het gebouw opnieuw een positieve invloed zal hebben op de leefbaarheid van het dorp, door het pand te herbestemmen tot bedrijfsverzamelgebouw. Diverse huurders met bijbehorende werkgelegenheid zullen het gebouw betrekken.

Een dergelijk initiatief past volgens het college van Burgemeester en Wethouders van Sint Anthonis binnen de gedachte van zelfsturing. De voormalige basisschool in het dorpshart van Ledeacker krijgt weer een zinvolle invulling, waarmee leegstand van dit gebouw op een prominente plek in het dorp wordt voorkomen. Een win-win situatie voor zowel de gemeente als het dorp en de diverse bedrijven die als huurder het gebouw willen betrekken. De gemeente heeft daarom positief op het plan van de stichting beschikt en het pand in 2017 aan de stichting verkocht.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ledeacker heeft 2 rijksmonumenten, zijnde het keuterboerderijtje uit 18e of 19e eeuw op Nullen bij 1D, en de Catharinakerk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Hanen.

- Kermis (eind mei).

- Het Internationaal Pinkster Toernooi Activia (Dutch Open Outdoor Volleyballchampionships) is voor het eerst gehouden in 1957 als een regionaal volleybaltoernooi. In de daarop volgende jaren heeft het zich ontwikkeld tot een professioneel georganiseerd, werldwijd bekend evenement, met gerenommeerde internationale deelnemers. Zo waren er in het verleden de winnaars Ulbra Diadora, Belo Horizonte en Frangosul uit Brazilië, Fuji en Nippon Denso uit Japan, Automobilist St. Petersburg en Odintsovo uit Rusland, Aurora Riga uit Letland, en de nationale teams van Canada en Egypte.

Het Pinkstertoernooi geniet internationale naam en faam als een soort Grand Slam-toernooi voor club-teams op gras velden. Gezelligheid, ontspanning, ontmoeting en volleybal op niveau zijn de sleutelwoorden voor dit prachtige evenement. Een kampioenschap in Sint Anthonis (Open Nederlands Kampioen op gras) wordt door velen gezien als de kroon op het seizoen. Het sportpark waar het evenement plaatvindt, ligt weliswaar tegen de kern Sint Anthonis aan, maar valt formeel (voor het postadres) nog net onder het dorp Ledeacker, vandaar dat wij het hier vermelden.

Naast het volleybalspektakel is er in hetzelfde weekend ook de Pinksterparty; 3 avonden lang live bands en artiesten in de enorme feesttent op het sportpark.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Tovense Beek, NW van Ledeacker in deels gemeente Sint Anthonis, deels gemeente Boxmeer, is in 2016 omgevormd naar een natuurlijke beek. De beek ontspringt in het St. Anthonisbos en mondt uit in de Lage Raam nabij Rijkevoort. Het hoogteverschil over dit traject beslaat 10 meter waarbij het verval in het Sint Anthonisbos het grootst is. De beek was voorheen een brede waterloop met bijna stilstaand water en aan beide zijden hoge steile oevers met eentonige flora en fauna. De beek is heringericht tot een smal stromend beekje met flauwe oevers en ruimte voor natuur. Langs de beek zijn ook amfibieënpoelen aangelegd. Dit zorgt voor grotere biodiversiteit in en langs het water. Beoogd wordt een geschikte leefomgeving te creëren voor o.a. struweelvogels, drijvende waterweegbree en diverse soorten amfibieën.

Verder is 4,1 kilometer van de beek ingericht als ecologische verbindingszone. Deze zone verbindt het Sint Anthonisbos met de Lage Raam. Ook aan de mens is gedacht door de aanleg van wandelroutes langs de beek. Met het project is zo ook een bijdrage geleverd aan een nog aantrekkelijker recreatief buitengebied. Tevens is hiermee ook de landbouwkundige structuur verbeterd.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Actualiteiten uit Ledeacker op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsvereniging 't Leker heeft ten doel het bevorderen van de leefbaarheid van het dorp Ledeacker en het bevorderen van het welzijn van de inwoners, en ontplooit daartoe de door haar noodzakelijk geachte initiatieven.

- Sport: - s.v. DSV (voetbal).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ledeacker.

Reactie toevoegen