Benschop

Plaats
Dorp
Lopik
Lopikerwaard
Utrecht

benschop_collage.jpg

Benschop, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Benschop, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

benschop dorp 1911 [640x480].jpg

Benschop, Dorp, 1911

Benschop, Dorp, 1911

Benschop (2).JPG

De entree van de 5 km lange lintbebouwing van Benschop, gezien vanuit IJsselstein

De entree van de 5 km lange lintbebouwing van Benschop, gezien vanuit IJsselstein

Benschop (3).JPG

Benschop, in de verte zien we al de toren van de Sint Victorkerk

Benschop, in de verte zien we al de toren van de Sint Victorkerk

_MG_4862.JPG

Aangekomen op het Dorpsplein in Benschop

Aangekomen op het Dorpsplein in Benschop

_MG_4867.JPG

De Sint Victorkerk is beeldbepalend in het landschap van Benschop

De Sint Victorkerk is beeldbepalend in het landschap van Benschop

Benschop (4).JPG

Benschop, het theekoepeltje gezien vanaf het Dorpsplein met rechts het ouderlijk huis van Herman de Man

Benschop, het theekoepeltje gezien vanaf het Dorpsplein met rechts het ouderlijk huis van Herman de Man

benschop_de_sint_victorkerk_van_dichtbij.jpg

Benschop, de Sint Victorkerk van dichtbij

Benschop, de Sint Victorkerk van dichtbij

benschop_hervormde_kerk.jpg

Benschop, Hervormde kerk

Benschop, Hervormde kerk

benschop_bijzondere_elementen_aan_de_hervormde_kerk.jpg

Benschop, bijzondere elementen aan de Hervormde kerk

Benschop, bijzondere elementen aan de Hervormde kerk

benschop_gevelstenen_in_boerderij_snellenburg.jpg

Benschop, de gevelstenen in de muur van hoeve Snellenburg vertellen waarom dit zo'n bijzonder pand en bijzondere plek is

Benschop, de gevelstenen in de muur van hoeve Snellenburg vertellen waarom dit zo'n bijzonder pand en bijzondere plek is

UT gemeente Benschop in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Benschop anno ca. 1870 kaart J. Kuijper

Gemeente Benschop anno ca. 1870 kaart J. Kuijper

Benschop

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Benschop.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Benschop.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Benschop.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Benschop (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Benschop is een dorp in de provincie Utrecht, in de streek Lopikerwaard, gemeente Lopik. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1988.

- Wapen van de voormalige gemeente Benschop.

- Onder het dorp Benschop valt, ook voor de postadressen, ook het O deel van de buurtschap Polsbroekerdam (O van de brug).

Terug naar boven

Naam

Oudere schrijfwijzen
Benscoop, 1280-1287 Benscop, 1289 Benscoep, 1883 Benskoop, 1887 Benschop.

Naamsverklaring
Betekent cope ‘gekocht land, veenontginning’ van de persoon Benne. Het Middelnederlandse cope is hetzelfde woord als het Nederlandse koop. Hier betrof het een contract waarbij de landsheer (graaf, bisschop) die beschikking had over de woeste gronden een afgepaald stuk hiervan ter ontginning uitgaf. Als gevolg hiervan ontwikkelt cope in de Hollandse veengebieden ook de betekenis ‘veenontginning’. Plaatsnamen met cope als grondwoord hebben als eerste lid veelal een persoonsnaam, meestal de naam van de ondernemer of ontginner, zelden die van de verkoper. (1)

Bij- en spotnamen
De Benschoppers hebben als bijnaam berenschieters. Hieraan ligt de volgende legende ten grondslag. Een Benschopper ging eens ten hazenjacht in de polder. In de schemering meende hij daar een beer te zien, terwijl het in werkelijkheid een wagen vol met mest was. Verschrikt haastte hij zich naar het dorp om de buurtgenoten in te lichten en hen te wapen te roepen. De vergissing kwam toen snel aan het licht. Aan het ontstaan van de schimpnaam zal het feit dat zo’n mestkar ook wel beerkar werd genoemd, hebben meegewerkt. Ook in andere provincies kent men voor mest de benaming beer. De Groningers hadden het bijvoorbeeld over ‘de beer ringen’ als ze doelden op het legen van de w.c.-ton. (122)

Terug naar boven

Ligging

- Benschop ligt W van IJsselstein. De compacte dorpskern ligt in een langgerekte lintbebouwing, die gelijk na de bebouwde kom van IJsselstein begint en na liefst acht kilometer, na de bebouwing van de buurtschap Polsbroekerdam rond de kruising met de Damweg, overgaat in een soortgelijke lintbebouwing van het dorp Polsbroek.

- Onder Benschop bevindt zich een  bijzonder geografisch snijpunt (5º00' oosterlengte en 52º00 noorderbreedte'), één van de zes in Nederland (vier op het vasteland en twee in het water). Het punt ligt ZO van Benschop, daar waar de Provincialeweg N210 tot enkele jaren geleden nog een bocht naar het noorden maakte, en nu is doorgetrokken naar het oosten richting de A2. Daarmee is het bestaan van dit snijpunt niet in gevaar gekomen, het is immers slechts een fictief punt.
De overige punten zijn:
4/52: in de Noordzee westelijk van Hoek van Holland in de Maasgeul;
5/53: in de Waddenzee boven Wieringen;
6/52: bij Velp noordoostelijk van kasteel Biljoen;
6/53: in Fryslân circa vier kilometer noordelijk van Langezwaag;
7/53: oostelijk van Stadskanaal op de hoek van de Kettingwijk en de Knijpdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Benschop 188 huizen met 1.415 inwoners.

- De gemeente Benschop is per 1 januari 1989 opgeheven en als volgt opgedeeld:
naar de nieuwe gemeente Lopik: 2.257 hectare met 1.014 huizen en 3.161 inwoners;
naar de gemeente IJsselstein: 11 hectare met 2 huizen en 5 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Benschop ca. 1.200 huizen met ca. 3.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Benschop is een voormalige heerlijkheid, die in de Middeleeuwen in het bezit was van een gelijknamig adellijk geslacht.

Tot en met 1813 behoorde de gemeente Benschop tot de provincie Zuid-Holland. Ze vormt een afzonderlijke polder, geheel door dijken ingesloten. Het dorp is in de lengte gebouwd, langs de Benschopper Wetering. Het bijzondere hiervan is, dat er aan de ene kant van deze wetering sprake is van kleigrond, en aan de andere kant van zandgrond. De wetering loopt door Polsbroek naar Haastrecht.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De bibliotheek van Benschop is in 2013 bij de Sint Victorschool ondergebracht. Naast kostenbesparing is er het voordeel van ruimere openingstijden en dat de boeken dichterbij de kinderen staan waar ze mede voor bedoeld zijn.

- In 2015 is de nieuwe wijk Benschop-Oost gerealiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Benschop heeft 44 rijksmonumenten.

- De PKN (voorheen hervormde) kerk op het Dorpsplein was voor de Reformatie aan Sint Nicolaas gewijd. Tegenwoordig is het gebouw een eenbeukige kruiskerk (dus met dwarsschip oftewel transept) en een smallere driezijdige koorsluiting. Tussen grofweg 1300 en 1500 verkreeg de kerk zijn uiterlijk, en op enig moment is het schip ook nog driebeukig geweest. Tijdens een restauratie in 1956-1959 werden 19e-eeuwse aanpassingen, die in en aan de meeste middeleeuwse kerken zijn terug te vinden, ongedaan gemaakt en is een middeleeuwse toestand hersteld. Opmerkelijk is de toren, waarvan de onderste geleding, te dateren niet ver van 1250, tot het oudste deel van de kerk behoort. De bovenste helft kwam tot stand in de 15e eeuw, maar wekt door zijn Romaanse elementen, zoals de tweelichtvensters - eigenlijk galmgaten - en de rondboogfriezen tussen hoeklisenen (iets vooruitspringende staande banden), de indruk veel ouder te zijn (vergelijk met Linschoten en Polsbroek). In de kerk bevindt zich het grafmonument van de in 1697 overleden zeekapitein Abraham Ferdinand Van Zijll, die het landgoed Zeevliet bewoonde. (124)

- In de buurt van de hervormde kerk staat de RK Sint Victor, een neogotische kerk uit 1888 van architect Tepe. Niet alleen het koor, ook de transeptarmen hebben een driezijdige sluiting. Veel van de uitrusting is nog origineel, zoals de gewelf- en zuilbeschildering, de vensters en een deel van de inventaris. (124)

- Aan de noordzijde van de Benschopperwetering, halverwege tussen IJsselstein en de kern van Benschop, ligt het huis Snellenburg. Het oorspronkelijke huis is omstreeks 1250 gebouwd door Arnoud van Amstel. Omstreeks 1500 komt het in handen van Arent van Snellenburch, die ermee is beleend. In 1534 is het door brand verwoest, maar later weer opgebouwd. In het begin van de 18e eeuw komt het in handen van baron de Milan Visconti, die er een prachtig herenhuis van maakt. Dit herenhuis is geleidelijk afgebroken. De huidige boerderij is op de oude funderingen gebouwd. Op de gevel van de boerderij staat op twee gevelstenen vermeld: 'Riddermatig Landgoed Snellenburch 1300' en 'Is verbouwd tot boerderij 1886'. (225)

- Het theekoepeltje aan de Benschopperwetering bij Dorp 224 heeft een zuiver recreatieve functie. Reeds op een gravure uit 1744 is op deze plaats tussen de wetering en de weg een theekoepeltje te zien. Het huidige gebouwtje dateert uit 1828 en is gebouwd door de lokale arts B.W. Monnik. (232)

- Dorpsplein met dorpspomp.

- Gevelstenen in Benschop.

- Oorlogsmonument 'Drama van Benschop' (Benedeneind ZZ 361. In februari 1945 zijn verzetsstrijders uit Benschop verraden. Op 13 februari houden de Duitsers een razzia waarbij aan beide kanten doden vallen. Op 17 februari komen de Duitsers terug en executeren 7 verzetsstrijders. Documentaire 'Het verraad van Benschop' (VPRO / NTR, april 2015).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zaterdag in september organiseert de Jeugdraad van de Hervormde Kerk een Rommelmarkt op het Dorpsplein.

- Eveneens op een zaterdag in september organiseert de VOB-BWL de Jaarmarkt. Informatie over het huren van een kraam kunt u krijgen bij Marja Boumans, tel. 0348-451990.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Fraai aangelegd wandelpark Wilhelmina’s Hof aan de Wilhelminastraat (achter de dorpskern) met wandelpaden, vijver en speelgelegenheid voor de kinderen.

- Bij Benschop is in 2011 een ecologische verbindingszone van bijna 5 hectare aangelegd. Deze Ecozone Benschop is voor planten, dieren én wandelaars. De ecozone maakt deel uit van een stelsel van zones die natuurgebied Willeskop en de uiterwaarden van de Lek met elkaar verbinden. Een nieuwe wandelbrug verbindt de ecozone met de al bestaande wandelroute Ronde van Benschop. Dankzij de nieuwe brug is de Ronde van Benschop met 3,5 kilometer verlengd. De Ecozone Benschop wordt afgewisseld door knotwilgen, een geriefbosje, bloemrijk hooiland en een brede afgegraven slootoever. Op deze oever kan zich een bloemrijke vegetatie ontwikkelen die houdt van de vochtige omstandigheden, met bijvoorbeeld koekoeksbloem en kale jonker.

- Reservaat Benschop, beheerd door Staatsbosbeheer, is een klein (circa 20 hectare) maar zeer waardevol reservaat, waarin een groot aantal zeldzame plantensoorten groeit. Blauwe zegge, Spaanse ruiter, veenpluis en moeraskartelblad zijn rondom de twee eendenkooirestanten in ruime aantallen aanwezig. Minder algemene vogelsoorten als kwartel en zomertaling vinden hier een prima broedgebied. Het ecologisch belang van eendenkooien betreft dus zowel flora als fauna. Het reservaat zelf is niet toegankelijk, maar u kunt er een goede indruk van krijgen vanaf de Noordzijdse Kade (alleen toegankelijk voor wandelaars), waaraan het is gelegen. U komt daar als volgt: ga vanuit Polsbroekerdam richting Oudewater, na ruim een kilometer een scherpe bocht naar links, gelijk daarna een scherpe bocht naar rechts, in die bocht gaat u rechtsaf de Noordzijdse Kade op. Na twee kilometer ziet u het reservaat aan uw rechterhand liggen. Of: ga vanuit Benschop richting Polsbroek rechtsaf de M.A. Reinaldaweg (N212) op richting Montfoort, vervolgens na ruim een kilometer linksaf de Noordzijdse Kade op. Na anderhalve kilometer ziet u het reservaat aan uw linkerhand liggen. (713)

- De Noordzijdse Kade, en de zuidelijk van Benschop parallel daaraan lopende Zuidzijdse Kade, zijn voorbeelden van een houtkade, zoals er vele lopen in de Lopikerwaard en de Krimpenerwaard. De houtkaden, vroeger van praktisch belang voor de boeren die het ‘hakhout’ voor diverse doeleinden gebruikten, zijn tegenwoordig vooral van landschappelijke betekenis. Er broeden allerlei soorten vogels. Ook zijn de houtkaden van belang als verbindingszone voor plant en dier, waarlangs ze zich kunnen verplaatsen van het ene naar het andere gebied. Op bijna alle kaden is wandelen toegestaan, dus neem een gedetailleerde plattegrond mee en u kunt voorlopig even vooruit! (713)

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van een wandeling door Benschop, Polsbroekerdam (v/a nr. 49) en Polsbroek (v/a nr. 59), langs de liefst 12 km lange Benschopperwetering, door Jan Dijkstra uit Houten. Wellicht ter inspiratie om deze route ook zelf eens 'in het echt' te gaan lopen. Zo kun je thuis alvast bekijken wat je onderweg voor moois kunt tegenkomen.

Terug naar boven

Links

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Benschop alg en Benschop RK.

Reactie toevoegen