Overa

Plaats
Buurtschap
Breda
West-Brabant Baronie en Markiezaat De Rith
Noord-Brabant

Overa

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Overa.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Overa.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Overa.

Terug naar boven

Status

- Overa is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, en daar weer binnen in het streekje De Rith, gemeente Breda. T/m 1941 gemeente Princenhage.

- De buurtschap Overa valt onder het 'dorp in de stad' Princenhage (volgens onder andere de inwoners van dit voormalige dorp, dat thans een wijk van de stad Breda is; zie daarvoor de pagina over het streekje De Rith, en de pagina over dit 'dorp in de stad' en de voormalige gemeente Princenhage), maar valt officieel onder het dorp Effen. Voor de postadressen liggen zowel Overa als Effen 'in' Breda. De buurtschap heeft witte plaatsnaambordjes en ligt dus buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Betekent over ‘aan de overzijde van’ de rivier de Aa (ten opzichte van Princenhage-dorp), de andere naam van de door Breda stromende Weerijs.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Overa ligt 3 km Z van Princenhage, rond de Overaseweg, in het W grenzend aan de A16, N aan de Aa of Weerijs, O aan het Mastbos. De buurtschap ligt O in het streekje De Rith - het hele landelijk gebied WZW en ZW van Breda.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Overa 20 huizen met 144 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving

De boerderijen in Overa vormen, met enige goede wil, een lintbebouwing. Langs de Overaseweg staan de boerenhuizen niet zij aan zij maar onderling op redelijke afstand. Loodrecht op de weg liggen de bijbehorende stroken land die reiken tot aan de Aa of Weerijs.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Door de aanleg van de Hogesnelheidslijn (HSL) en de verschuiving en verbreding van de A16 was het nodig de viaducten in de Effenseweg en de Overasebaan bij Overa te vervangen. Fietsers kunnen nu ook onder de HSL en A16 door met een fietspad bij de Effenseweg. Dit fietspad ligt gedeeltelijk langs de Aa of Weerijs.

Er zijn nog slechts enkele actieve agrarische bedrijven in de buurtschap. De meeste woningen zijn nu burgerwoningen en woningen van ex-agrariërs. De komende jaren mogen in Overa 7 nieuwe villa's worden gebouwd in het kader van de regeling Rood en Groen / Ruimte voor Ruimte.

Reactie toevoegen