Oud-Beijerland

Plaats
Dorp
Hoeksche Waard
Hoeksche Waard
Zuid-Holland

ZH gemeente Oud-Beijerland in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Oud-Beijerland in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Oud-Beijerland in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Oud-Beijerland

Terug naar boven

Status

- Oud-Beijerland is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Hoeksche Waard. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2018.

- Wapen van de voormalige gemeente Oud-Beijerland.

- Onder het dorp Oud-Beijerland vallen ook de buurtschappen Greup (deels), Vuurbaken (deels) en Zinkweg (grotendeels).

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Oud-Beijerland ligt O van de stad Spijkenisse en grenst in het N aan de rivier de Oude Maas.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Oud-Beijerland 533 huizen met 3.870 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 500/3.542 (= huizen/inwoners) en buurtschap Zinkweg 33/328. Vlak voor de opheffing in 2019 had de gemeente, die alleen het gelijknamige dorp omvatte plus de onder Status genoemde delen van buurtschappen, ca. 9.500 huizen met ca. 23.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Joden
In het dorp is een bloeiende joodse gemeenschap geweest, maar zoals in vele plaatsen en landen heeft de Tweede Wereldoorlog ook hier ingrijpend veranderingen gebracht. Hoewel het joodse leven in het dorp er niet meer is, leeft de herinnering er aan voort en is deels nog tastbaar in de vorm van het joodse monument, de joodse begraafplaats en twee gebrandschilderde ramen in het Oude Raadhuis. Op de site Joods leven in Oud-Beijerland kun je een aantal elementen van dit joodse leven terugvinden, o.a. iets over de geschiedenis, familienamen, herkomst, beroepen, onderwijs, synagoge, ritueel bad, slager Rood, sleutels, begraafplaats, restauratie grafstenen, iets over de Davidster en
het monument.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de in 1997 opgerichte Historische Vereniging Oud-Beijerland. "Het doel van de vereniging is het wekken en onderhouden van de belangstelling voor de geschiedenis van het drop, alsmede het verrichten van historisch onderzoek om zo gezamenlijk te komen tot waardevolle uitgaven in de vorm van een periodiek (Beijerlandsche Berichten), dat 4x per jaar verschijnt, alsmede diverse boekvormen en of publicaties. Om zo breedschalig mogelijk bezig te zijn onderhoudt zij contacten met bijvoorbeeld de Dorpskerk, en neemt zij deel aan het Monumentenbeleid van de gemeente m.b.t. het dorp. De vereniging nodigt haar donateurs en leden eenmaal per jaar uit voor een thema-avond en treedt jaarlijks naar buiten tijdens de Jaarmarkt."

De Historische Vereniging heeft haar archief in de openbare bibliotheek van het dorp. In samenwerking met de bibliotheek is het archief uitgebouwd tot een historisch informatiepunt (HIP) over de rijke geschiedenis van het dorp. In het archief zijn veel documenten, foto`s en boeken waarvan de geïndexeerde inventarislijsten ook online zijn in te zien. Ook hebben zij diverse digitale informatiebronnen van bijvoorbeeld oude ansichtkaarten, doopregisters en kadastralekaarten. Het HIP in de bibliotheek aan de Steenenstraat 24 is elke 2e donderdag van de maand open van 14.00 tot 16.00 uur.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oud-Beijerland heeft 28 rijksmonumenten.

- Oud-Beijerland heeft 72 gemeentelijke monumenten.

- In het karakteristieke voormalige Raadhuis uit 1622 (Waterstal 1) is tegenwoordig een horecagelegenheid gevestigd.

- Heemschut commissie Zuid-Holland is anno 2018 in overleg met de gemeente aan het kijken wat de mogelijkheden zijn voor het behouden van de technische school in Oud-Beijerland (Koninginnneweg 126). De school verliest na 53 jaar haar onderwijsfunctie en Heemschut pleit voor het behoud van het karakteristieke gebouw. De school uit 1955 is geen monument, maar is zeldzaam en nog vrij gaaf. Bij de opening gold de technische school als een van de modernste van ons land. Bestuursvoorzitter D. Fonkert sr. sprak bij de opening tevreden over de nieuwe tijden voor het nijverheidsonderwijs: "Van overheidswege wordt het begrip voor dit onderwijs steeds groter. Zodat dit soort moderne en goed geoutilleerde gebouwen kunnen worden gesticht." Een glas-in-loodraam in de centrale hal herinnert aan de voormalige huishoudschool, een van de fusiepartners uit het verleden. Het raam is in 1954 ontworpen door dhr. J.D. de Groot uit Dordrecht. Het raam stelt de ontwikkeling van de vrouw en haar taak voor, gesymboliseerd in een boom, waarvan de takken het tijdperk aangeven.

- Gevelstenen in Oud-Beijerland.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oud-Beijerland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- MFC: - De Thomaskerk in Oud-Beijerland is in 1971 ontworpen door architect Willem Wissing. Na jarenlange leegstand is de Thomaskerk sinds 2016 weer een levendig centrum voor de wijk, dankzij het slim combineren van functies zoals een cursuslocatie, kringloopwinkel en de huisvesting van jongeren. In de kosterswoning van de Thomaskerk wonen nu jongeren die kampen met verslaving of andere problemen. In het kerkgebouw zelf vinden verschillende activiteiten plaats voor de jongeren, maar ook voor de bewoners van de omliggende wijk. De herbestemde kerk wordt gezien als modelproject. Ambtenaren en bestuurders van elders komen hier kijken omdat ze dit project zien als een voorbeeld van een gemeenschapsgebouw met een totaal nieuwe bestemming waar de hele wijk zich bij betrokken voelt.

Reactie toevoegen