Greup

Plaats
Buurtschap
Binnenmaas Oud-Beijerland
Hoeksche Waard
Zuid-Holland

Greup hervormde kerk [640x480].jpg

Greup, hervormde kerk

Greup, hervormde kerk

Greup gem. Binnenmaas bord [640x480].jpg

Greup gem. Binnenmaas bord

Greup gem. Binnenmaas bord

Greup gem. Oud-Beijerland bord [640x480].jpg

Greup gem. Oud-Beijerland bord

Greup gem. Oud-Beijerland bord

Greup

Terug naar boven

Status

- Greup is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Hoeksche Waard, in grotendeels gemeente Binnenmaas, deels gemeente Oud-Beijerland. Tot de herindelingen van 1984 viel de buurtschap grotendeels onder de gemeente Mijnsheerenland, deels onder de gemeente Westmaas.

- De buurtschap Greup valt voor de postadressen deels onder het dorp Oud-Beijerland, deels onder het dorp Mijnsheerenland, deels onder het dorp Westmaas (zie verder bij Ligging).

Terug naar boven

Naam

Synoniem
In sommige atlassen en op sommige plattegronden, zo ook op Google Maps komt de plaatsnaam Stougjesdijk voor naast de naam Greup. Ook in de loop der jaren zijn beide namen tegelijkertijd of afwisselend gebruikt (zie ook onderaan bij Postale gegevens). Het gaat hier echter om één en dezelfde buurtschap, waarvoor tegenwoordig de naam Greup het meest gangbaar is.

Oudere vermeldingen
1639 Group. In 1840 komt de buurtschap in de gemeente Westmaas voor als Group en in de gemeente Mijnsheerenland als Stougiesdijk. 1866 Groep.

Naamsverklaring
Wel te verbinden met het Middelnederlandse groepe 'goot, greppel' (in een koestal de gemetselde goot achter het vee waarin de mest wordt opgevangen). Kiliaan noemt grubbe en gruppe, door hem omschreven met het Latijnse forea en cloaca. Hier misschien een waterloop of een afvoergoot.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Greup ligt ZO van Oud-Beijerland, rond de 4 km lange Stougjesdijk. Deze dijk loopt vanuit Oud-Beijerland naar het Z, richting Klaaswaal, tot aan de zijweg naar Westmaas. De bebouwing aan de Stougjesdijk is ongeveer gelijkelijk over 3 omliggende dorpen verdeeld en wel als volgt: Westmaas huisnrs. 13-99 en 20-98, Mijnsheerenland huisnrs. 101-205 en 102-168 en Oud-Beijerland huisnrs. 215-303 en 208-294.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Onder de naam Stougiesdijk heeft de buurtschap in 1840 onder de gemeente Mijnsheerenland 44 huizen met 284 inwoners. Als Group heeft het in 1840 onder de gemeente Westmaas 27 huizen met 177 inwoners. Onder Oud-Beijerland komt het in dat jaar niet voor, omdat het deel van de Stougjesdijk dat nu onder Oud-Beijerland valt, destijds ook onder de gemeente Mijnsheerenland viel.

Terug naar boven

Geschiedenis

Molen
De Greupmolen bij de t-splitsing Molendijk / Stougjesdijk / Smitsweg dateerde uit 1707, is in 1945 onttakeld en in 1986 gesloopt. Thans is er alleen nog de maalderij waarop staat: "Greupmolen anno 1707" als aandenken aan de molen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ook de Greupkerk uit 1922 is een bijzonder grensgeval. Het kerkje ligt nog net op grondgebied van de gemeente Oud-Beijerland, maar valt onder de Protestantse Gemeente Mijnsheerenland. Ongetwijfeld omdat dat deel van Greup vroeger ook onder de burgerlijke gemeente Mijnsheerenland viel. De kerkdiensten van de Greupkerk zijn via de link achteraf ook online te beluisteren.

- In 1941 moet een vliegtuig van de RAF een noodlanding maken bij de buurtschap Greup. De bemanning kan vluchten dankzij de hulp van omwonenden. De Duitsers dwingen de mannelijke inwoners van Westmaas echter met het mes op de keel om te vertellen waar zij de Engelse vliegers verborden hebben en wie hen hebben geholpen. Als vergelding zijn 5 mannelijke inwoners van Greup gefusilleerd. Ter herdenking hiervan is op 19 september (de datum waarop de mannen in 1941 zijn gefusilleerd) 2013 een gedenkteken onthuld aan de Stougjesdijk, nabij de hoek met de 1e Kruisweg. Sindsdien komt men er jaarlijks op 19 september bijeen om de slachtoffers te gedenken. Nadere informatie vind je op de site De 5 van Greup.

Terug naar boven

Postale gegevens

Ook de PTT heeft in de loop der jaren verschillende namen aan deze plaats gegeven. Zo komt er onder de naam Greup in 1850 een bestelhuis en in 1866 een brievenbus. In 1930 wordt er een hulppostkantoor opgericht onder de naam Stougiesdijk-Greup. In 1968 vervalt het eerste deel van die benaming, in 1977 wordt de naam van het kantoor Mijnsheerenland-Stougjesdijk en in 1984 (vermoedelijk wegens de herindelings-grenscorrectie) Oud Beijerland-Stougjesdijk. In 1985 is het postagentschap opgeheven en wordt de buurtschap een halte van het rijdend postkantoor Oud-Beijerland onder de naam Oud-Beijerland-Stougjesdijk (Greup). Dit rijdend postkantoor stopt ermee in mei 1994.

Bij de laatste 3 zal Stougjesdijk niet als plaats- maar alleen als straatnaam bedoeld zijn. Omdat in 1977 (bij de introductie van het huidige postcodesysteem) Greup / Stougjesdijk geen eigen postcode kreeg, zal men de plaats vanaf dan onder de postale nabijgelegen hoofdplaats hebben laten vallen. Het postagentschap lag kennelijk op grondgebied van de toenmalige gemeente Mijnsheerenland, per 1984 gemeente Oud-Beijerland.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Greup (online te bestellen).

Reactie toevoegen