Ottoland

Plaats
Dorp
Molenlanden
Alblasserwaard
Zuid-Holland

ottoland_collage_2.jpg

Ottoland is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard, gem. Molenlanden. Het was een zelfstandige gem. t/m 1985. In 1986 over naar gem. Graafstroom, in 2013 over naar gem. Molenwaard, in 2019 over naar gem. Molenlanden.

Ottoland is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard, gem. Molenlanden. Het was een zelfstandige gem. t/m 1985. In 1986 over naar gem. Graafstroom, in 2013 over naar gem. Molenwaard, in 2019 over naar gem. Molenlanden.

ottoland_apres_ski_party_maart.jpg

Op een zaterdag in maart is er jaarlijks een Après-ski Party in het dorpshuis van Ottoland

Op een zaterdag in maart is er jaarlijks een Après-ski Party in het dorpshuis van Ottoland

1-_mg_4683.jpg

Schaapskooi Ottoland (A 89) is in 2010 gebouwd. De dieren van de schaapskooi zijn allemaal oud-Hollandse rassen. De schaapskudde kun je in de wijde omgeving tegenkomen en je kunt de schapen ook ter plekke bewonderen bij het bezoekerscentrum.

Schaapskooi Ottoland (A 89) is in 2010 gebouwd. De dieren van de schaapskooi zijn allemaal oud-Hollandse rassen. De schaapskudde kun je in de wijde omgeving tegenkomen en je kunt de schapen ook ter plekke bewonderen bij het bezoekerscentrum.

ottoland.jpg

De schaapskudde van Ottoland met herder in actie in de berm van de N216 en bij de Smoutjesvliet

De schaapskudde van Ottoland met herder in actie in de berm van de N216 en bij de Smoutjesvliet

ottoland_2.jpg

De Hervormde kerk van Ottoland, prachtig gelegen in het dorp en het landschap van de Alblasserwaard

De Hervormde kerk van Ottoland, prachtig gelegen in het dorp en het landschap van de Alblasserwaard

ottoland.jpg

Ze zijn altijd goed bij de tijd in Ottoland, als de zon schijnt tenminste. Het jaartal op deze zonnewijzer verwijst naar het bouwjaar van de kerk (hoewel de site van de kerk spreekt van 1732 als bouwjaar).

Ze zijn altijd goed bij de tijd in Ottoland, als de zon schijnt tenminste. Het jaartal op deze zonnewijzer verwijst naar het bouwjaar van de kerk (hoewel de site van de kerk spreekt van 1732 als bouwjaar).

ZH gemeente Ottoland in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Ottoland in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Ottoland in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Ottoland

Terug naar boven

Status

- Ottoland is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard, gemeente Molenlanden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1985. In 1986 over naar gemeente Graafstroom, in 2013 over naar gemeente Molenwaard, in 2019 over naar gemeente Molenlanden.

- De gemeente Ottoland is per 19-8-1857 vergroot met de gemeente Laag Blokland.

- Wapen van de voormalige gemeente Ottoland.

- Onder het dorp Ottoland valt ook de buurtschap Laag Blokland en een deel van de buurtschap Vuilendam.

- Bijzonder is dat er drie bebouwde kommen zijn (= gebieden aangegeven met blauwe plaatsnaamborden) met de naam Ottoland. Namelijk het eigenlijke dorp, het deel van buurtschap Vuilendam dat onder dit dorp valt, en buurtschap Laag Blokland. De laatste twee worden aangegeven met witte plaatsnaambordjes onder de komborden. Iets soortgelijks is overigens het geval bij het W gelegen buurdorp Brandwijk.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1366 Ottelant, Ottelandt, 1412 dat dorp, ende vry Heerlichede van Ottenlant, 1514 Ottelant, van Otterlant, 1518 Ottelandt, 1665 Ottelant.

Naamsverklaring
Betekent land 'polderland' van de persoon Otte, mogelijk een telg uit het geslacht Van Arkel.(1)

Terug naar boven

Ligging

- Het dorp Ottoland ligt NW van de stad Gorinchem, Z van de stad Schoonhoven, O van de dorpen Molenaarsgraaf en Brandwijk en W van het dorp Goudriaan, aan een horizontale langgerekte lintbebouwing, die verticaal wordt doorsneden door het water de Ottolandse Vliet. Het gebied W van deze vliet betreft de Laag Bloklandse Polder, O ervan is de Ottolandse Polder.

- In veel dorpen waren vanouds geen straatnamen, maar werden de respectievelijke buurten met een letter aangegeven. In de loop van de 20e eeuw hebben vrijwel alle wegen in ons land straatnamen gekregen. Voor zover ons bekend is Ottoland het enige dorp waar nog altijd sprake is van letters. De hoofdweg langs de lintbebouwing heet B westelijk van de Ottolandse Vliet en A ten oosten hiervan. Alleen de nieuwbouw die sinds de jaren 1980 in het dorp is gerealiseerd, heeft 'echte' straatnamen gekregen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Ottoland, die alleen het dorp omvat, 43 huizen met 300 inwoners. De polder Laag Blokland, die dan nog een aparte gemeente is, heeft in dat jaar 21 huizen met 156 inwoners. Bij haar opheffing per 1-1-1986 heeft de gemeente 268 huizen met 890 inwoners op een oppervlakte van 833 hectare. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 330 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Inferno
De per 1 januari 1986 geïnstalleerde burgemeester G.W. Abbring van de nieuwe gemeente Graafstroom, krijgt op 28 februari 1986 letterlijk en figuurlijk zijn vuurdoop, als een aanvankelijk schuurbrandje in Ottoland door de harde wind binnen enkele minuten uit de hand loopt tot een verwoestend inferno dat 7 monumentale boerderijen en een aantal woonhuizen in de as legt. Men spreekt zelfs van een 'vuurstorm'. Strenge vorst en daardoor zeer droge rieten daken en een felle zuidoostenwind maken dat het vuur zich met grote snelheid verplaatst van het ene pand naar het andere pand. En de hitte is zo intens dat het bluswater al bijna verdampt is voor dat het de vuurhaarden bereikt. Uit de hele regio zijn ca. 150 brandweermensen bezig geweest met blussen. De Vliet levert gelukkig genoeg bluswater. Door de strenge vorst moeten wel eerst gaten in de meer dan 20 cm dikke ijslaag worden gezaagd om bij het water te kunnen. 40 inwoners raken er dakloos door. Gelukkig wordt voor iedereen binnen een jaar een vervangend huis gebouwd. De oorzaak van de brand blijft een mysterie.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Ottoland, kun je terecht bij Historische Vereniging Binnenwaard.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Klankbordgroep Leefbaarheid Ottoland pleit anno 2019 voor de bouw van starterswoningen in het dorp. De gemeente heeft geen bouwplannen voor het dorp, omdat zij meent dat er overaanbod is. De klankbordgroep constateert juist wel behoefte aan nieuwe, betaalbare woningen. Want de gemiddelde vraagprijs van een te koop staand huis in het dorp is bijna 800.000 euro en dat is voor alleenstaanden en jonge gezinnen niet op te brengen. Zij trekken daarom uit het dorp weg. Er worden daardoor in het dorp beduidend minder kinderen geboren dan bijvoorbeeld in buurdorp Goudriaan, waar wel gebouwd is. Het draagvlak voor bijv. verenigingen en de basisschool dreigt daardoor af te nemen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ottoland heeft 14 rijksmonumenten, waaronder een 8-tal boerderijen (het dorp heeft weliswaar nog veel meer monumentale bezienswaardige boerderijen, maar dat zijn geen rijksmonumenten).

- Gemeentelijke monumenten in Ottoland.

- De huidige Hervormde (PKN) kerk (A59) staat op de plaats van een middeleeuwse voorganger. Het gebouw is gesitueerd op een terp. Mogelijk diende de kerk op die manier ook als toevluchtsoord voor mens en dier bij hoog water. Het huidige kerkgebouw is in 1732 gebouwd. Oorspronkelijk was er aan de westzijde ook nog een kerkkamer en een knekelhuis aangebouwd. Voor het huidige gebouw stond een gebouw vermoedelijk uit de 16e eeuw dus van voor de Reformatie. Dit was zo in verval geraakt na de watersnood van 1726 dat schout en schepenen besloten een nieuwe kerk te laten bouwen. De bouwkosten bedroegen f. 8000,00. De Staten van Holland droegen aan deze kosten ruim bij, omdat er in de gemeente zelf grote armoede heerste.

Het huidige vloerniveau is in 1848 ontstaan na een verbouwing. Uit die tijd dateert ook het fraai beschilderde achterschot van de kerkzaal waartegen in 1913 het orgel is geplaatst. Dit was ter gelegenheid van het eeuwfeest van de onafhankelijkheid. Ook is in dat jaar de zoldering aangebracht. In de vloer van de kerk is een aantal grafzerken te vinden en sinds de laatste restauratie in 1988 zijn die zerken ook weer zichtbaar. Bij de kerkenraad is een lijst beschikbaar met namen van personen die daar begraven zijn. - Site Hervormde kerk. - Orgel van de Hervormde kerk.

- Het kerkhof bevindt zich in Ottoland nog daadwerkelijk bij de (hervormde) kerk.

- De Gereformeerde (PKN) kerk (A88) is gebouwd in 1888, in de vorm van een boerderij, want als zou blijken dat deze kerk geen bestaansrecht zou hebben, kon er alsnog een boerderij van worden gemaakt. Het woonhuis is de pastorie en in de ’stal’ is de kerkzaal gevestigd. In 1989 is een aanbouw met verschillende zalen bijgebouwd, genaamd De Bogerd. In 2011 is nog een aanbouw gerealiseerd. Het orgel is in 1951 gebouwd door D.A. Flentrop voor de Emmaüskerk te Zwolle. In november 2017 is het in de Gereformeerde kerk te Ottoland in gebruik genomen. - Weblog dominee Mirjam Kollenstaart.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjevereniging Beatrix organiseert door het jaar heen allerlei evenementen en activiteiten voor jong en ouder, waaronder als vaste evenementen natuurlijk Koningsdag en de vijfjaarlijkse Feestweek (in de jaren die op een 3 of 8 eindigen, dus voor de eerstvolgende keer moeten we nog even geduld hebben).

- Après-ski Party (op een zaterdag in maart, in het dorpshuis).

- Omloop van Ottoland (wielrennen, op een zaterdag eind september).

- Carbidschieten op oudjaarsdag. Henk de Tank heeft hiervoor zijn auto tot carbidkanon omgebouwd. - Op oudjaarsdag is er al ruim 10 jaar jaarlijks een 'carbid-battle' tussen Goudriaan en Ottoland. Voor de deelnemers is winnen vaak niet het belangrijkst. Het is vooral een goede gelegenheid om hun carbidkunsten te tonen. Wie daar het slechtst in slaagt, riskeert de titel 'plop van de dag' voor de meest teleurstellende knal. Het is voor de deelnemers vooral een uitdaging om creatieve constructies te bedenken, zoals kanonnen met meerdere lopen. Zie ook het artikel over de carbid-battle 2015.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsclub Wilhelmina.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Schaapskooi Ottoland (A89) is in 2010 gebouwd, met als voorbeeld de oude boerderijen uit de regio. De dieren op de schaapskooi zijn allemaal oud-Hollandse rassen: Schoonenbeker schapen, Nederlandse landgeiten en diverse kippenrassen. "In de schaapskooi willen wij jou het leven met de dieren en de natuur in de omgeving van onze schaapskooi laten beleven. Door het hele jaar heen vanaf de geboorte van de lammetjes naar het volwassen schaap. Van mei t/m zijn er volop mogelijkheden om met de schaapherder op pad te gaan met de kudde in het achterliggende polderlandschap. Tevens valt er te genieten van alle activiteiten in en om de schaapskooi en haar bezoekerscentrum. Voor informatie of gewoon een kop koffie in de Theetuin is de schaapskooi van dinsdag t/m zondag geopend. Bezoekerscentrum, theetuin en toilet zijn rolstoelvriendelijk. Wij hebben bij de bouw van ons centrum zo veel mogelijk gebruik gemaakt van natuur- en milieuvriendelijke materialen, hergebruik en hernieuwbare energie."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Ottoland, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ottoland (online te bestellen).

- Het boek En boven de polder de hemel. Een antropologische studie van een Nederlands dorp 1850-1971 (Jojada Verrips, oorspronkelijk proefschrift 1977, herziene druk 2002) is via de link voor een klein deel online te lezen. Via de link in de alinea hiervóór is het boek online te bestellen.

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Algemeen: - Site van en over Ottoland.

- Belangenorganisatie: - "In de meeste kernen van de gemeente Molenlanden zijn inmiddels klankbordgroepen actief. Deze klankbordgroepen bestaan uit inwoners van de desbetreffende kernen en een vertegenwoordiging vanuit de gemeente, de kerncontactfunctionaris. Klankbordgroep Leefbaarheid Ottoland zet zich in voor de knelpunten en wensen op het gebied van de leefbaarheid in deze kern. Het is de bedoeling om de knelpunten en wensen te inventariseren en oplossingen voor te dragen aan de gemeente."

- Dorpshuis: - De zalen van Dorpshuis Ottoland zijn te huur voor gezelschappen van 25 tot 250 personen. De zaal huren voor een dag of dagdeel kost slechts 85 euro. Tevens hebben ze de beschikking over Oud-Hollandse spellen die je kunt gebruiken. "Voor de mooie zomerdagen en -avonden stellen wij ook graag ons terras ter beschikking. Je kunt hier genieten van het uitzicht over de polder. Zelfs bij slecht weer is het mogelijk van het terras gebruik te maken, door opstelling van een partytent. Het terras heeft max. 80 zitplaatsen en is, net als het dorpshuis zelf, rolstoelvriendelijk."

- Onderwijs: - De Eben-Haëzerschool heeft ca. 120 leerlingen.

- Muziek: - Niks aan de Zeis (hun zelfbedachte variant van het gezegde "niks aan de hand") profileert zich als "de feestband uit de polder". "Of het nu gaat om nederpop, boerenrock, gouwe ouwe klassiekers of nummertjes op aanvraag: wij maken er altijd een feestje van. Van grapje in de tent, tot inmiddels een serieuze band, met zes enthousiaste leden. Naast onze boerennuchterheid, en het drinken van een (paar) biertje(s), vinden wij het simpelweg super om muziek te maken. Het enige wat we dan nog nodig hebben is een enthousiast publiek, toch?" Nog een aardige slogan van deze band uit Brandwijk/Ottoland is: "Des te meer jullie drinken, des te beter wij klinken!"

- Sport: - "VVAC (VoetbalVereniging Alblasserwaard Centrum) is opgericht in 1960 in Molenaarsgraaf. Dat de club zijn standplaats kreeg in Ottoland had te maken met het feit dat ten oosten van de camping twee stukken land konden worden gehuurd. Sindsdien is De Put synoniem voor VVAC. Door de instelling van een werkplicht voor alle leden werden de twee weilanden bespeelbaar gemaakt. In 1961 werd een betaalde trainer aangezocht en een trainingsverlichting geïnstalleerd (heel modern voor die tijd). Momenteel telt VVAC ca. 500 leden, die actief zijn in 29 teams, waaronder twee meisjesteams, een kabouterteam en een G-team. Hierdoor is een vierde veld zeer gewenst. Het clubgebouw is klaar voor de toekomst. Met acht prachtige kleedkamers en een fraaie kantine is het nu alleen nog wachten op een extra speelveld. De onderhandelingen met de gemeente verkeren inmiddels in een eindfase."

- Veiligheid: - Brandweer Goudriaan-Ottoland.

- Genealogie: - De doop-, trouw- en begraafboeken van Ottoland (en Neder Blokland zoals Laag Blokland toen heette) uit de periode 1732-1812 zijn via de link online te bekijken.

Reactie toevoegen