Laag Blokland

Plaats
Buurtschap
Molenwaard
Alblasserwaard
Zuid-Holland

Laag Blokland plaatsnaambord (Kopie).jpg

Laag Blokland, t/m 18-8-1857 nog een zelfstandige gemeente, is tegenwoordig opgegaan in het dorp Ottoland. Het is ter plekke nog wel herkenbaar aan witte bordjes onder de komborden van Ottoland. Het betreft het W deel van Ottoland, rond de wegen genaamd B

Laag Blokland, t/m 18-8-1857 nog een zelfstandige gemeente, is tegenwoordig opgegaan in het dorp Ottoland. Het is ter plekke nog wel herkenbaar aan witte bordjes onder de komborden van Ottoland. Het betreft het W deel van Ottoland, rond de wegen genaamd B

Laag Blokland

Terug naar boven

Status

- Laag Blokland is een voormalige buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard, gemeente Molenwaard. Het was een zelfstandige gemeente t/m 18-8-1857. Per 19-8-1857 over naar gemeente Ottoland*, in 1986 over naar gemeente Graafstroom, in 2013 over naar gemeente Molenwaard.
* De reden voor de opheffing van deze gemeente was dat Laag Blokland niet voldoende gekwalificeerde kiezers had voor de gemeenteraad.

- De gemeente Laag Blokland had geen eigen gemeentewapen. De gemeente gebruikte het wapen van de heerlijkheid Blokland.

- Laag Blokland ligt tegenwoordig binnen de bebouwde kom van Ottoland en maakt als buurt nu dus deel uit van het dorp Ottoland. Het is ter plekke nog wel herkenbaar aan witte borden Laag Blokland onder blauwe plaatsnaamborden (komborden) Ottoland.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
Dit deel van Ottoland wordt in de volksmond ook wel 'kortzij' genoemd (de korte 'linkerkant' van Ottoland), ten opzichte van de 'langzij' (het lange rechterdeel, genaamd A, = het oude Ottoland).
Oudere vermeldingen
Neder-Blokland, Laagblokland, Laag-Blokland, 1514 Laech Blocklant.
Naamsverklaring
Betekent blokland 'land dat aan alle kanten omsloten is', met de toevoeging laag ter onderscheiding van Hoogblokland.(1)

Terug naar boven

Ligging

Laag Blokland ligt in het W van Ottoland, O van de buurtschap Vuilendam, W van de Ottolandse Vliet, in de Laag Bloklandse Polder, rond de 2 parallel lopende wegen genaamd B.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de gemeente Laag Blokland, die alleen uit de gelijknamige buurtschap bestond, "21 verstrooid liggende huizen, welke noch dorp noch buurt uitmaken, met 150 inwoners, allen Hervormd".(2)

- Tegenwoordig omvat Laag Blokland ca. 120 huizen met ca. 300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Hoog Blokland is een voormalige hoge heerlijkheid. Vroeger was hier een adellijk Huis te Blokland, dat reeds in de 17e eeuw is afgebroken.

Oud-rechterlijke archieven van Laag Blokland (1489-1811). Het archief bevat voor de periode 1489-1811 stukken met betrekking tot de jurisdictie van de overheden van de hoge heerlijkheid Blokland, ook wel Laag-Blokland of Neder-Blokland. Als baljuwschap bezat het daarmee het recht van hoge jurisdictie waardoor naast de behandeling van civiele en kleinere criminele strafzaken ook zware criminele vergrijpen zoals halsmisdaden berecht konden worden. Het archief bevat enkele rechtsrollen. Daarnaast omvat het stukken betreffende de rechtsuitoefening door de plaatselijke overheden waarbij de verantwoordelijkheden van de heer vaak werden waargenomen door de aangestelde baljuw, in samenwerking met de schepenen. Het archief bevat tevens stukken betreffende volontaire rechtspraak zoals overdracht en verpachting van roerende en onroerende goederen, hypotheken en erfrecht.

Reactie toevoegen