Ottersum

Plaats
Dorp
Gennep
Noord-Limburg
Limburg

LB gemeente Ottersum in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Ottersum in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Ottersum in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Ottersum

Terug naar boven

Status

- Ottersum is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Gennep. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1972.

- Wapen van de voormalige gemeente Ottersum.

- Onder het dorp Ottersum vallen ook de buurtschappen Aaldonk en De Looi.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Otersóm.

Oudere vermeldingen
1349-1362 Oitershem, 1413 Otershem, 1439 Oetmershe(y)m, 1556 Oetersum, 1573 Oetersum, 1641 Ottersen.

Naamsverklaring
Betekent heem 'woonplaats, woning' van de persoon Oter, te vergelijken met Ootmarsum.(1)

Terug naar boven

Ligging

Ottersum ligt N van Gennep. De kernen worden van elkaar gescheiden door de rivier de Niers.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Ottersum 252 huizen met 1.672 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 27/200 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Zeldersche Heide 11/78, Zelder 4/35, Bistervelt 1/11, Dam 5/33, Hekkens 3/25, Ven 53/350, Aaldonk 34/230, Panhovensche Heide 1/6, Milsbeek 38/520, Looi 5/59, IJshövel (het NL deel) 11/65 en Looijerheide 9/60. Verder was/is er N van Milsbeek nog sprake van een buurtschap Sint Jansberg. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Kroniek van Ottersum (= gebeurtenissen uit de geschiedenis van het dorp op volgorde van jaartallen).

- Presentaties over onderwerpen uit de geschiedenis van Ottersum.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Een levend dorp is nooit af. De vele initiatieven, verenigingen en evenementen in Ottersum zijn het bewijs. Het dorp heeft, met en dankzij haar inwoners, al veel ambities waargemaakt. Zonder volledig te kunnen zijn; denk maar eens aan de ontwikkelingen op het Raadhuisplein met renovaties van de Huisartsenpraktijk, Logement de Reiziger, Koos & Co’s, de Pastorie, Sport- en Speelstraat De Brink, de Kindervierdaagse, het Ossenbraadfeest, Cultuurpodium Roepaen etc. etc. Projecten die vooral door betrokkenheid en inzet van inwoners van Ottersum tot stand zijn gekomen en die van grote betekenis zijn voor de ontwikkeling van het dorp. Wekelijks zijn zo vele dorpsgenoten als vrijwilliger actief in een van onze verenigingen.

Om in te kunnen spelen op de toekomst is het goed dat we als inwoners de ambities van Ottersum in beeld brengen. Het gaat niet om plannen van beleidsmakers of bestuurders, maar juist om úw ambitie. Onze ambities maken het verschil. Een team van 15 Ottersummers is aan de slag gegaan om samen met de dorpsbewoners een Dorpsambitieplan samen te stellen. Het resultaat is een Dorps Ambitie Boek met 180 ambities. Deze ambities zijn vervolgens geordend in de categoriën Lekker, Leuk, Leefbaar en Levendig. Eind 2012 zijn 4 werkgroepen aan de slag gegaan met deze ambities en hebben deze vertaald in een uitvoeringsprogramma. Op de website van Dorps Ambitie Groep (DAG) Ottersum informeren we je over de samenstelling van de werkgroepen, de projecten waar ze mee bezig zijn en welke plannen er nog liggen." Aldus de Dorps Ambitie Groep (DAG) op haar site.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ottersum heeft 5 rijksmonumenten.

- Ottersum heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- H. Johannes de Doperkerk uit 1931.

- Het voormalige kloostercomplex Maria Roepaan (Kleefseweg 9) is tegenwoordig een congres- en partycentrum.

- Gevelstenen in Ottersum.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Maskotters is opgericht in 1958. Naast een aantal activiteiten rondom het carnavalsgebeuren organiseren ze ook het jaarlijkse Ossebraadfeest. - CV Ga Nie Wies.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 2013 is een wetenschappelijk onderzoek verschenen naar het meanderingsproces van het riviertje de Niers bij Ottersum.

- Tijdens zoldertellingen in de kerk van Ottersum in november 2017 zijn grijze grootoorvleermuizen aangetroffen. Dat is een stuk noordelijker dan waarvan deze soort toe nu bekend was. De grijze grootoorvleermuis zit in Nederland aan de noordgrens van zijn verspreiding. De komende jaren moet blijken of de soort zijn areaal als gevolg van de opwarming van de aarde naar het noorden uitbreidt. In het kader van het monitoringsmeetnet NEM Zoldertellingen Vleermuizen worden ieder jaar, meestal in het najaar, veel (kerk)zolders in Nederland onderzocht op de aanwezigheid van vleermuizen. Deze zoldertellingen zijn een belangrijke manier om twee zeldzame vleermuissoorten te monitoren in Limburg. De ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) en de grijze grootoorvleermuis (Plecotus austriacus) zijn niet zo gemakkelijk vliegend te ontdekken, maar wel op zolders te vinden. Beide soorten zitten in Nederland aan de noordgrens van hun verspreiding. De verspreiding van de grijze grootoorvleermuis was tot voor kort bekend in Limburg en Noord-Brabant, met het Noord-Limburgse Blitterswijck als noordelijkste recente vindplaats.

Toen duidelijk werd dat in Duitsland plannen werden gemaakt voor een windmolenpark in het Reichswald langs de grens tussen Kleve en Groesbeek / Gennep (dit is voorlopig van de baan), volgde een reeks onderzoeken naar het voorkomen van dieren en planten in de directe omgeving. Verschillende soorten zouden namelijk last kunnen krijgen van de windmolens. Bij het onderzoek naar vleermuizen werd een aantal grijze grootoorvleermuizen gezenderd. Een deel daarvan bleek naar de kerk van Ottersum te vliegen. Dat is nog net in Limburg, maar een stuk noordelijker dan tot nu toe bekend was. Bij de eerstvolgende mogelijkheid, in het najaar van 2016, werd deze kerk meegenomen in de jaarlijkse zoldertellingen. Er bleken 5 grijze grootoorvleermuizen op de zolder aanwezig. Inmiddels is de kerk ook in 2017 bezocht: in dat jaar zijn er 10 grijze grootoorvleermuizen aangetroffen. Hoelang de dieren er al zitten weet niemand. De laatste telling dateerde uit 1994; toen is er mest gevonden van gewone of grijze grootoorvleermuizen. Het is aannemelijk dat de vleermuizen zich hier nu gevestigd hebben. Of we de grijze grootoorvleermuis nu ook kunnen scharen onder de lijst van warmteminnende dieren en planten die onder invloed van de opwarming van de aarde hun areaal naar het noorden uitbreiden is nog niet duidelijk. Wel lijkt het zinvol om verder noordwaarts rekening te houden met deze soort. (© Bernadette van Noort, provinciaal coördinator Limburg NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen van de Zoogdiervereniging)

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van Ottersum.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ottersum (online te bestellen).

- Literatuurlijst Ottersum.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Ottersum.

- Nieuws: - Het - sinds 2016 - 6x per jaar verschijnende DAGblad Ottersum is via de link ook online te lezen (ook de oudere nummers). Waarom DAG hier met hoofdletters wordt geschreven, kun je lezen onder Recente ontwikkelingen en in het kopje hieronder.

- Belangenvereniging: - De Dorps Ambitie Groep (DAG) Ottersum zet zich in voor behoud en waar mogelijk verdere verbetering van de leefbaarheid en levendigheid in het dorp. Zie daarvoor ook het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

- Onderwijs: - Basisschool De Brink.

- Muziek: - Harmonie St. Caecilia is er van en voor de dorpen Ven-Zelderheide en Ottersum. De vereniging is in 1899 als fanfare opgericht. Sinds 1960 is het een harmonie. Door de jaren heen heeft de vereniging natuurlijk veel meegemaakt. Op de pagina Geschiedenis van hun site lees je er alles over.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ottersum. - Doop-, trouw- en begraafregisters Ottersum.

Reactie toevoegen