Aaldonk

Plaats
Buurtschap
Gennep
Noord-Limburg
Limburg

Aaldonk

Terug naar boven

Status

- Aaldonk is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Gennep. T/m 1972 gemeente Ottersum.

- De buurtschap Aaldonk valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ottersum.

- De buurtschap Aaldonk heeft geen plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
D'Oldónk.

Oudere vermeldingen
1731 den Oldung (zie het hoofdstuk Geschiedenis), 1803-1820 Aaldonk.

Naamsverklaring
Samenstelling met donk 'zandige opduiking in moerassig terrein'. De betekenis van het eerste deel is onzeker. Men denkt aan aal 'mestvocht', aal 'paling' of aan ool 'land aan water, vochtig laagliggend land'. Gelegen langs de Schaveldse Beek. Een verdwenen Aaldonk wordt in 1381 te Breugel (NB) vermeld: "beemd in breugel in aeldonc".(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Aaldonk ligt N van het dorp Ottersum, rond de Aaldonksestraat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Aaldonk 34 huizen met 230 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

1830-1839 Belgisch grondgebied en Drielandenpunt
Tijdens de Belgische Revolutie (1830-1839) is Aaldonk het noordelijkst gelegen gebied van België. Tot 1839 ligt het Drielandenpunt dan ook hier, bij de Neutraleweg. Deze is na de periode 1949-1963 definitief aan dit gebied toegevoegd.

Derk Dinnissenhof
Als Pruisische landmeters in 1731 met Duitse gründlichkeit het gehele gebied van Gennep en Oeffelt in kaart brengen, treffen we in hun opstellingen een boerenhoeve aan, gelegen aan de rand van een enorm onontgonnen heide- en moerasgebied. In “den Oldung” (hun benaming voor het huidige Aaldonk) ligt de Derk Dinnissenhof. De boerderij lag aan een zijtak van de Niers - de Dinnissengraaf - en de naam wijst er op dat hier de Dinnissens hebben gewoond, waarschijnlijk al ver vóór 1700. Immers, alleen jarenlange bewoning geeft een boerderij een naam. De boerderij was een grote bezitting: in 1731 besloeg deze nog zo’n 20 morgen, dat is ca. 17 hectare, inclusief boerderij, tuin en hof. Zij was toen in het bezit van Herr Von Forell, een hoge ambtenaar van de Pruisische Keizer, en is in 1834 aangekocht door een familie Cöp, wier nakomelingen er in ieder geval in 2000 nog woonden. De oorspronkelijke boerderij is in 1952 afgebroken. (bron: genealogische website van de families Dinnissen {en soortgelijke spellingen})

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het voormalige klooster Maria Roepaan (Kleefseweg 9) staat bekend als gelegen te Ottersum, maar valt eigenlijk onder de buurtschap Aaldonk. Het klooster is in 1882 gesticht door de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit Münster. Zij beginnen in boerderij Roepaen. In 1899 komt er een schoolhuis bij en in 1909 het kloostercomplex. Tegenwoordig is het een evenementenlocatie.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse lopen (alleen) de 50-km-lopers in een lange lus door dit gebied.

Reactie toevoegen