Oosterwolde

Plaats
Dorp
Ooststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

oosterwolde FR dorpsgezicht 1916 [640x480].jpg

Oosterwolde FR dorpsgezicht 1916

Oosterwolde FR dorpsgezicht 1916

Oosterwolde

Terug naar boven

Status

- Oosterwolde is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.

- Onder het dorp Oosterwolde vallen ook de buurtschappen Bentemaden, Boekhorst (grotendeels), Buttinga, De Knolle (voor de postadressen, praktisch gezien valt deze buurtschap onder het dorp Fochteloo, daar het daar een uitloper van is), Drie Tolhekken (grotendeels), Hoogeduurswoude, Jardinga, Klazinga, Medhuizen, Nanninga, Prandinga, Schrappinga, Venekoten, Weper en Weperpolder. Dit zijn 15 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Easterwâlde.

Terug naar boven

Ligging

Oosterwolde ligt ZO van Drachten, NW van Appelscha.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oosterwolde 106 huizen met 548 inwoners (exclusief de buurtschappen). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 4.000 huizen met ca. 10.000 inwoners (inclusief de buurtschappen).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Oosterwolde, kun je terecht bij de Historische Vereniging Oosterwolde en Omstreken, Leegemaad 12, 8431 TS Oosterwolde. Voor zover ons bekend is de vereniging nog niet middels een website of anderszins op het internet aanwezig.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2015 waren er plannen om aan het Jardingapad aan de N dorpsrand een 'landgoed Ter Borgh Esch' met 20 luxe seniorenwoningen te realiseren. Inwoners protesteerden tegen de beoogde aantasting van deze natuurlijke es, zijnde de laatste nog onbebouwde es van Oosterwolde en daarmee een landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol gebied. De plannen zijn nu 'opgeschort'. Wat betekent dat de ontwikkelaar wellicht later alsnog een gewijzigd plan gaat indienen. Een voorstel om bebouwing hier definitief onmogelijk te maken is namelijk niet door de gemeenteraad aangenomen. Voor de historie van dit 'dossier' zie Dossier woningbouw Jardinga Oosterwolde op de site van de Nieuwe Ooststellingwerver (alleen voor abonnees).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oosterwolde heeft 9 rijksmonumenten.

- Oosterwolde heeft 17 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Oosterwolde.

- Dorpskerk Oosterwolde, zoals deze tegenwoordig heet (PKN voorheen Hervormd), is een in 1735 herbouwd zaalkerkje met klokketorentje boven de westgevel. De Hervormde Gemeente Oosterwolde-Fochteloo is in 2010 gefedereerd met de Gereformeerde Kerk Oosterwolde. Samen vormen zij nu de Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a. In de Dorpskerk wordt maandelijks één ochtenddienst gehouden. Bovendien vinden er met regelmaat avonddiensten plaats. Tevens wordt de kerk vaak gebruikt voor trouw- en rouwdiensten. Daarnaast is er een Werkgroep Activiteiten Dorpskerk die uiteenlopende activiteiten organiseert. Zo doet men regelmatig mee aan Tjerkepaad, worden er orgelconcerten, andere uitvoeringen, lezingen en exposities gehouden en probeert men op andere manieren de Dorpskerk bij evenementen te betrekken.

- Dubbele klokkenstoel uit 1735 (eerste vermelding) met schilddak van gepotdekselde planken. Eén van de klokken dateert oorspronkelijk uit 1492 maar is in 1936 hergoten (met behoud van opschrift en versieringen) door van Bergen te Midwolda. De andere klok, eveneens gegoten door Van Bergen, dateert uit 1948. De klokken worden dagelijks om 9.00 uur geluid en verder bij begrafenissen en kerkdiensten.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Oosterwolde op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oosterwolde (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Bewonersoverleg Oosterwolde-Noord (BOON).

- Gemeenschapshuis: - Activiteitencentrum De Miente, gevestigd in een boerderij uit 1869, biedt sinds 1988 onderdak aan verenigingen en particulieren om er cursussen en andere activiteiten te organiseren. Zo heeft het een belangrijke funktie als ontmoetingscentrum voor de inwoners. Tevens organiseert de Culturele Commissie van De Miente er diverse culturele evenementen.

- Sport: - JVO Oosterwolde Vrouwenvoetbal.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oosterwolde en - idem kerk.

Reactie toevoegen