Jardinga

Plaats
Buurtschap
Ooststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

Jardinga

Terug naar boven

Status

- Jardinga is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.

- De buurtschap Jardinga valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oosterwolde.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Jardinge.

Oudere vermeldingen
1542-1543 Jardinge, 1840 Jarringa, 1861 Jardinga, 1884 Jarringe, Jarringa.

Naamsverklaring
In de omgeving liggen vele plaatsen op -inga, zoals Buttinga, Makkinga en Aekinga. Deze plaatsnamen verwijzen naar de geslachtsnamen van de stichters.(1) -inga betekent 'nederzetting behorend bij...'.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Jardinga ligt rond de gelijknamige weg, direct N van Oosterwolde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Jardinga 4 huizen met 31 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologen hebben recentelijk voldoende bewijzen verzameld die aangeven dat in deze buurtschap, langs de rivier de Tsjonger, een oeros-slachtplaats (kill site) is geweest die tussen 7400 en 7050 jaar geleden minimaal twee maal bezocht is door laat-mesolithische jagers. De vondst is een unicum voor Nederland. - Nadere informatie over de prehistorische oeros-slachtplaats te Jardinga.

Terug naar boven

Links

- Volkstuinvereniging Jardinga is opgericht in 1974. De vereniging heeft ca. 70 leden, die een 120-tal moestuintjes bewerken op twee locaties, namelijk Jardinga aan de Ter Borghlaan en Schottelenburg aan de Rijweg. Ze huren de grond (2,7 ha) van de gemeente Ooststellingwerf. Elk lid heeft een uniek lidmaatschapsnummer. Het bestuur geeft een nummer maar 1 keer uit. Ze hebben zeer recent lid nummer 696 mogen verwelkomen. In de afgelopen decennia heeft de vereniging dus bijna 700 mensen een groot plezier kunnen doen met het werken in de moestuin. Er zijn mannen en vrouwen die al heel wat jaren een moestuin bewerken. Er zijn nu nog 5 leden met een nummer onder de 100; zij zijn al zowat vanaf het begin bij de vereniging betrokken.

Reacties

(1)

Wat hier niet naar voren komt, is dat rond 1920 er een buurtschap was, die de naam Hiddekamp droeg. Hier stonden kriskras huisjes, die door arme mensen werden bewoond. Het land was van Hidde Wytzes de Jong. Vandaar ook de naam Hiddekamp. Nergens staat vermeld, dat de gemeente Ooststellingwerf op een nogal duistere manier aan het land is gekomen. Hier heeft in de Panorama of de Revu, in het verleden, een heel artikel over in gestaan. Er zou met handtekeningen zijn geknoeid. Er is daarna nog iemand van de familie De Jong in protest geweest, door er een tijd lang met een camper en spandoeken op bewuste locatie te staan. Hier is zeer weinig ruchtbaarheid aan gegeven en met een sisser afgelopen. Er is een ruilverkavelingsweg doorheen gelegd, waardoor voor altijd de Hiddekamp verleden tijd werd. Het land waar hier in dit artikel over gesproken wordt, is dus nog steeds feitelijk van de familie De Jong. Daar lees je hier niks over.

Red.:
Dank voor uw reactie. Wij hadden hier nog nooit van gehoord. Wat er op het internet over te vinden is, is een verslag van een reünie ter plekke in november 2013: http://www.kdj-fotografie.nl/2014/01/reunie-het-kaamp-november-2013/ en een aankondiging van een lokaal omroep-item over de Hiddekamp in oktober 2013: https://www.youtube.com/watch?v=ArKodIUpz1c. En in de Leeuwarder Courant van 22-3-1983 blijkt een reportage te hebben gestaan over de door u bedoelde kwestie. Zie deze link http://resources3.kb.nl/010620000/pdf/DDD_010622271.pdf , pagina 13. Volgens deze 3 artikelen lag de buurtschap Hiddekamp - ook wel Hiddekaamp en kortweg De Kaamp of Het Kaamp - direct NO van Oosterwolde, N van Klazinga, Z van Weper, rond de huidige Klazingaweg. Genoemd naar en in 1851 opgericht door Hidde Wytzes de Jong, door zijn nazaten geleidelijk uitgebouwd tot een nederzettinkje van uiteindelijk ca. 9 huisjes en woonwagens, en sinds ca. 1960 geleidelijk afgebroken i.v.m. de ruilverkaveling. Het was een informele buurtschap die verder niet in atlassen of plaatsnamenlijsten voorkomt. Blijkens het filmpje bevindt zich ter plekke ook nog een informatiepaneel over deze vroegere buurtschap. Verder is er nog het volgende artikel verschenen voor wie zich nader in deze voormalige buurtschap wil verdiepen: H. Jager en S.A. Bijlsma, 'Hiddekamp of Heidekamp', in: De Gaaste, tijdschrift van de Historische Vereniging Oosterwolde en Omstreken, 2007, jrg. 5, nr. 18, p. 4-6.

Reactie toevoegen