Buttinga

Plaats
Buurtschap
Ooststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

Buttinga buurtschapsgezicht.JPG

Buurtschap Buttinga

Buurtschap Buttinga

Buttinga in vroeger tijden.JPG

Buttinga in vroeger tijden, toen de weg nog niet verhard was

Buttinga in vroeger tijden, toen de weg nog niet verhard was

Buttinga informatiepaneel I.JPG

In buurtschap Buttinga kun je op een informatiepaneel lezen en zien wat er zo bijzonder is aan deze buurtschap en de omgeving ervan

In buurtschap Buttinga kun je op een informatiepaneel lezen en zien wat er zo bijzonder is aan deze buurtschap en de omgeving ervan

Buttinga

Terug naar boven

Status

- Buttinga is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.

- De buurtschap Buttinga valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oosterwolde.

Terug naar boven

Naam

In het Stellingwerfs
Buttinge.

Oudere vermeldingen
17e eeuw Butinge, Buttinga, 1840 Buttinge.

Naamsverklaring
De geslachtsnaam Buttinga is afgeleid van de persoonsnaam Butte die is ontstaan uit *bod- 'gebieden'. (2)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Buttinga ligt rond de gelijknamige weg, direct ZW van Oosterwolde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Buttinga 4 huizen met 35 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Buttinga is van oorsprong een esnederzetting (hogergelegen stuk land). Vroeger was de buurtschap dichter bevolkt dan nu. Door de ruilverkaveling is het aantal panden verminderd. Op oude kaarten (zie de foto's) is de oude kavelstructuur nog te zien. Vroeger was hier ook een kruidenierswinkeltje.

De gemeente Ooststellingwerf verdient een compliment voor de informatiepanelen die zij bij haar buurtschappen heeft geplaatst (zie de foto's). Hopelijk inspireert dat andere gemeenten tot navolging.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Basisschool OBS Buttinga ligt niet in de gelijknamige buurtschap, maar in het dorp Oosterwolde, in een na-oorlogse uitbreidingswijk, die tot in de jaren zestig nog buitengebied was, en in die tijd vermoedlelijk nog wel tot de buurtschap te rekenen viel. "De school is in 1961 gebouwd. Het mooie, karakteristieke schoolgebouw heeft al een paar uitbreidingen ondergaan. De school groeit snel. In 1997 waren er 100 leerlingen. Op dit moment zijn dat er ca. 135. In de beginjaren werden alle belangrijke gebouwen in het dorp vereeuwigd. Als ansichtkaarten werden ze verkocht. Ook School 2, de huidige Buttingaschool, was en is belangrijk voor het dorp. Er is inmiddels veel veranderd. Er zijn diverse verbouwingen geweest. Bij de laatste verbouwing en renovatie (2007) kwamen er twee lokalen bij, zijn de plafonds vernieuwd, kwamen er nieuwe kozijnen met dubbel glas, er werd gezorgd voor nieuwe zonwering en ventilatie en het plein werd uitgebreid met een 'sportplein' en nieuw klimmateriaal."

"Hoe duurzaamheidsonderwijs op een natuurlijke manier op school zou kunnen worden ingepast, laat OBS Buttinga op een overtuigende manier zien. Hier is een schooltuin tot stand gekomen met hulp van daadkrachtige ouders. Tijdens een schoolfeest in de zomer van 2018 kwam het idee van een schooltuin ter sprake. Het enthousiasme van een tweetal ouders springt direct over op het team. Nadat het idee in het team is besproken komt er na de zomervakantie groen licht voor de aanleg van een schooltuin. Met behulp van een toegekende subsidie van het Fonds Ooststellingwerf kan er in maart 2019 begonnen worden met de aanleg van een moestuin. Intussen is er een grotere groep ouders enthousiast geworden en wordt het mogelijk om de tuin gedurende zo’n 5 zaterdagen een aansprekende vorm te geven. Onder deze ouders bevindt zich ook hovenier Jos van den Akker, die met zijn kennis en ervaring zorgt voor een schitterend tuinontwerp.

Naast de moestuin is er gedacht aan een vlindertuin en zelfs een voedselbos. Eind 2019 jaar is in samenwerking met leerlingen van Terra Next uit Eelde de vlindertuin aangelegd. Het voedselbos staat nog in de planning en zal komen te liggen aan de Kampingerhof. Het team van OBS Buttinga laat met deze schooltuin zien dat ze geloven in de kracht en waarde van onderwijs aan de hand van natuur in de directe omgeving. Dat het voor kinderen belangrijk is om meer tijd buiten door te brengen en dat er hier door hen veel te leren valt. Het schooltuinteam hoopt met het tot stand brengen van deze schooltuin een inspiratie te zijn voor andere scholen. Ben je ook enthousiast geworden en zie je een tuin bij jou op school wel zitten? Kijk dan voor meer inspiratie en informatie op de pagina van de gemeente Ooststellingwerf m.b.t. biodiversiteit." (bron: Spark The Movement)

Reactie toevoegen