Oosterhuizen

Plaats
Dorp
Apeldoorn
Veluwe
Gelderland

oosterhuizen_oranjefeest_kermis_2016.jpg

Sinds 1962 is er met Pinksteren jaarlijks Oranjefeest/kermis in Oosterhuizen; dan staat het dorp vier dagen lang op zijn kop met een programma boordevol sport, spel, kermis en livemuziek.

Sinds 1962 is er met Pinksteren jaarlijks Oranjefeest/kermis in Oosterhuizen; dan staat het dorp vier dagen lang op zijn kop met een programma boordevol sport, spel, kermis en livemuziek.

oosterhuizen_muziek-_en_amusementsvereniging_mondolia.jpg

Muziek- en Amusementsvereniging Mondolia omvat een beginnersgroep, jeugdorkest en A-orkest. De samenstelling is vrij uniek. Zo wordt er gespeeld op melodica’s, accordeons, gitaren, vineta's, mondharmonica’s, mandolines, keyboards, bas, piano en drum.

Muziek- en Amusementsvereniging Mondolia omvat een beginnersgroep, jeugdorkest en A-orkest. De samenstelling is vrij uniek. Zo wordt er gespeeld op melodica’s, accordeons, gitaren, vineta's, mondharmonica’s, mandolines, keyboards, bas, piano en drum.

oosterhuizen_oosterhuuzens_dialectkoor.jpg

Mannelijke inwoners van Oosterhuizen die zich liever zingend in het dialect uitleven, kunnen terecht bij het Oosterhuuzens Dialectkoor, dat populaire liedjes in het Oost-Veluwse dialect zingt. (© www.dialectkoor.nl)

Mannelijke inwoners van Oosterhuizen die zich liever zingend in het dialect uitleven, kunnen terecht bij het Oosterhuuzens Dialectkoor, dat populaire liedjes in het Oost-Veluwse dialect zingt. (© www.dialectkoor.nl)

oosterhuizen_plaatsnaambord.jpg

Oosterhuizen is een van de dorpen die in 1978 zijn 'vergeten' bij het toekennen van de postcodes. Het ligt daarom voor de post 'in' buurdorp Lieren, dat op zijn beurt in veel opzichten een tweelingdorp is met het wél bekende buurdorp Beekbergen.

Oosterhuizen is een van de dorpen die in 1978 zijn 'vergeten' bij het toekennen van de postcodes. Het ligt daarom voor de post 'in' buurdorp Lieren, dat op zijn beurt in veel opzichten een tweelingdorp is met het wél bekende buurdorp Beekbergen.

oosterhuizen_sfeervolle_winterfair_kopie.jpg

De Winterfair van Oosterhuizen is de eerste winter-/kerstfair in de omgeving van Apeldoorn. Naast de kramen met toepasselijke artikelen, is er natuurlijk warme chocolademelk, glühwein en de, naar wij hebben begrepen, beroemde Oosterhuizense erwtensoep.

De Winterfair van Oosterhuizen is de eerste winter-/kerstfair in de omgeving van Apeldoorn. Naast de kramen met toepasselijke artikelen, is er natuurlijk warme chocolademelk, glühwein en de, naar wij hebben begrepen, beroemde Oosterhuizense erwtensoep.

oosterhuizen_touwtrek_club_ttc_oosterhuizen.jpg

Wie dacht dat touwtrekken alleen een sport voor mannelijke Hulks is, heeft het mis; bij TTC Oosterhuizen staan ook de dames hun mannetje! Sterker nog: het is zelfs met een damesteam begonnen! Later kwamen de mannen vragen of ze ook mee mochten doen...

Wie dacht dat touwtrekken alleen een sport voor mannelijke Hulks is, heeft het mis; bij TTC Oosterhuizen staan ook de dames hun mannetje! Sterker nog: het is zelfs met een damesteam begonnen! Later kwamen de mannen vragen of ze ook mee mochten doen...

oosterhuizen_dorpshuis.jpg

Wat een beauty hè, het Dorpshuis, het altijd bruisende dorpshart van Oosterhuizen. Het is het enige gemeentelijke monument in het dorp. Het is de voormalige lagere school uit 1901. De huidige basisschool staat er vlak naast.

Wat een beauty hè, het Dorpshuis, het altijd bruisende dorpshart van Oosterhuizen. Het is het enige gemeentelijke monument in het dorp. Het is de voormalige lagere school uit 1901. De huidige basisschool staat er vlak naast.

oosterhuizen_dorpsvisie_kern_met_pit_kopie.jpg

Oosterhuizen is een 'Kern met pit'. Die kwalificatie kreeg het dorp in 2000, als blijk van waardering voor het eigenhandig met 'twee rechterhanden' aanleggen van het fraaie amfitheater in het centrum van het dorp, nabij de school en het Dorpshuis.

Oosterhuizen is een 'Kern met pit'. Die kwalificatie kreeg het dorp in 2000, als blijk van waardering voor het eigenhandig met 'twee rechterhanden' aanleggen van het fraaie amfitheater in het centrum van het dorp, nabij de school en het Dorpshuis.

Oosterhuizen

Terug naar boven

Status

- Oosterhuizen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Apeldoorn.

- Het dorp Oosterhuizen heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' het W gelegen buurdorp Lieren, dat op zijn beurt weer een 'tweeling' is met zijn W buurdorp Beekbergen (zo hebben die bijv. een gezamenlijke Dorpsraad, Dorpsplan etc.). Dus wellicht zou je hier min of meer van een drielingdorp kunnen spreken.

- Het dorp Oosterhuizen heeft in 2000 de kwalificatie 'Kern met pit' toegekend gekregen, als waardering voor het eigenhandig bouwen van het amfitheater in het dorp. Die slogan heeft ook bij de plaatsnaamborden gestaan. Op de recente borden is dat kennelijk weer verwijderd.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1235 in Osterhusen, 14e eeuw in Oesterhusen.

Naamsverklaring
Betekent 'bij de oostelijk gelegen huizen'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Oosterhuizen ligt ZO van Apeldoorn, Beekbergen en Lieren. Het dorpsgebied wordt doorsneden door de A50. De dorpskern ligt W ervan, het buitengebied ligt O ervan. Het dorpsgebied grenst in het N aan het Apeldoorns Kanaal, in het ZW aan de spoorlijn, in het ZO aan de waterloop Vrijerbergspreng.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oosterhuizen 83 huizen met 386 inwoners. Tegenwoordig heeft het postale dorpsgebied van Lieren, zoals hierboven toegelicht onder Status, ca. 450 huizen met ruim 1.200 inwoners, dus inclusief het dorp Oosterhuizen. In de Dorpsvisie van dat dorp stelt men dat dat dorp bijna 300 huizen met bijna 900 inwoners zou hebben. Dan zouden voor het eigenlijke dorp Lieren slechts ca. 350 inwoners resteren. Als wij op de kaarten kijken, lijkt het eerste getal ons iets te hoog en het tweede getal iets te laag. Kennelijk klopt dat vermoeden, want volgens de site Apeldoorn in Cijfers zijn de in totaal ca. 450 huizen met ruim 1.200 inwoners ongeveer gelijk over de beide dorpen verdeeld, dus beide ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Van oudsher is landbouw en veeteelt het voornaamste middel van bestaan in Oosterhuizen. Rond 1950 zijn er meer dan 50 agrariërs actief. Daarnaast neemt de kurkfabriek een belangrijke plaats in, dankzij de gunstige ligging aan het Apeldoorns Kanaal. In het dorp waren twee levensmiddelenwinkels en een verfwinkel ‘aan huis’. Tegenwoordig zijn er nog slechts enkele agrariërs met veeteelt (koeien), en zijn er nog enkele landbouwers die de Enk bebouwen met afwisselend maïs en graansoorten.

De agrarische bedrijvigheid heeft plaatsgemaakt voor een grote diversiteit aan kleinschalige bedrijvigheid, o.a. maneges, adviesbureaus, engineering, mechanisatie, kleding, grondbewerking, aannemers e.a. bouw, loonwerkers, antiekhandel en autohandel. De levensmiddelenwinkels zijn inmiddels verdwenen. Oosterhuizen is, buiten een 'rijdende winkel’, op dit gebied aangewezen op Beekbergen of Apeldoorn. Op de plek van de kurkfabriek ligt nu Bedrijventerrein Lieren, waar een aantal grote bedrijven is gevestigd. In de omgeving van het dorp zijn veel recreatiebedrijven en vakantieparken te vinden, en een golfbaan. Daarnaast zijn enkele vakantieparken ‘omgebouwd’ tot tweede woningen c.q. recreatiewoningen.

Molenberg?
De doorgaande weg van Oosterhuizen naar Lieren heet Molenberg. De hoofdredacteur van Plaatsengids.nl, die - uiteraard - een 'topografie- en geografie-tik' heeft, vraagt zich dan altijd gelijk af; hoe zit/zat dat dan met die molen en die 'berg'? Want die zijn nergens (meer) te bekennen. Welnu, dat zit zo; in 1912 koopt Bort van Twillert uit Bunschoten hier een graanhandel over. Maar er zit geen windmolen bij om het graan te malen. Dus koopt hij een molen in Groningen en laat die hier weer opbouwen. Helaas krijgt hij het geheel op den duur niet rendabel. In 1927 stopt hij met de molen, die enkele jaren later wordt afgebroken. Dit is de korte versie. Hier kun je de lange versie lezen, van inwoonster Annie de Groot. En die 'berg'? Die zal vermoedelijk wel geëgaliseerd zijn tijdens de egalisatiedrang van de ruilverkaveling.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Hoofddoel van de in 2007 verschenen Dorpsvisie Oosterhuizen is natuurlijk de leefbaarheid van het dorp en de omgeving te behouden c.q. het niveau te verbeteren. De gemeente Apeldoorn gaf de inwoners de ruimte met een luisterend oor en een budget om een plan of visie, met deskundige hulp van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland (VKK), te gaan maken. Die kans hebben ze gepakt en goed benut. De Dorpsvisie zegt iets oer alles wat hen als inwoners van een dorp in een grote gemeente aangaat. Dat betekent natuurlijk niet dat al hun wensen ook ingewilligd kunnen worden, zo stellen ze op hun dorpssite, maar ze kunnen ze wel alvast uitspreken en in een plan samenvatten. En daarmee in een volgend stadium aan het werk gaan.

Wat denken ze bijvoorbeeld over het onderwerp ‘wonen’ in Oosterhuizen. Willen ze woningen voor ouderen of voor jongeren, zien ze liever huur- of koopwoningen, waar willen ze bouwen etc. Of is het met de nieuwe woningen aan de Achterste Kerkweg nu klaar? Ook t.a.v. ‘voorzieningen’ bestaan wensen en verwachtingen. Functioneert het Dorpshuis goed of willen ze het anders en zo ja, hoe? Is de toekomst van de school veilig? Zijn er voldoende voorzieningen voor de jeugd? Voor winkels en andere voorzieningen moeten ze naar een dorp of wijk in de buurt of naar Apeldoorn. Kan dat wellicht anders? Wat vinden ze van het verkeer en de veiligheid in Oosterhuizen? En wat van het openbaar vervoer en de bereikbaarheid? Veel mensen wonen niet alleen in het dorp maar werken er ook. Hoe gaan ze in de toekomst om met economische bedrijvigheid? Wat gaat er gebeuren met de inrichting van het buitengebied, bijvoorbeeld Alba, golfbaan, defensieterrein, enk, Kanaal? En zo zijn er nog veel meer onderwerpen waar ze iets van en over kunnen zeggen. En dat doen ze dan ook volop in de Dorpsvisie Oosterhuizen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- "In Oosterhuizen staat bij het dorpshuis een steen met een zwarte gedenkplaat. Net als in Lieren wordt op deze plaat Princess Patricia’s Canadian Light Infantry (PPCLI) genoemd. Alleen de datum verschilt: 16 april 1945, Lieren: 17 april.
Maandag 16 april 1945 marcheerden de Canadezen vanuit Eerbeek op langs de beide kanaaloevers. Duitse tegenstand was er nauwelijks. In Veldhuizen aangekomen bleek de brug vernield, maar de Canadezen kregen hier wel de beide oevers in handen. Zij besloten hier onmiddellijk gebruik van te maken om Apeldoorn vanuit het zuiden te kunnen bevrijden. Omdat de voertuigen en de zware uitrusting zich nog ten oosten van het kanaal bevonden, was herstel van de brug van groot belang.

De Canadese brigadecommandant stuurde zijn beide overige bataljons – waaronder de PPCLI - hier naartoe. Zo kon het gebeuren dat op de avond van 16 april 1945 er een paar Canadese soldaten in Oosterhuizen poolshoogte kwamen nemen, voordat de rest het kanaal zou oversteken. Zij vormden een verkenningspatrouille, die was uitgestuurd door de PPCLI. Er waren toen al geen Duitsers meer te bekennen. In de vroege morgen van 17 april had de genie de vernielde brug door een Baileybrug vervangen. Vervolgens trok de rest van de Canadese infanteriebrigade over de brug. De PPCLI nam posities in bij het dorp en bij buurdorp Lieren, de overigen kozen opstellingen ten noorden van Loenen in de omgeving van de Vrijenberg. In 1995 kreeg het dorp na 50 jaar alsnog dit monument om deze snelle bevrijding te herdenken." (bron: Apeldoorn en de Oorlog)

- Vroeger stond naast de boerderijen vaak een bakhuis. Daar kookte men in grote fornuispotten het wasgoed of de aardappelen voor de varkens. In sommige bakhuizen stond een bakoven, waar men het brood bakte. In de grotere bakhuizen zelfs voor de hele buurt. Op Wittekruisweg 12 in Oosterhuizen staat er nog zo een, en aan de Achterste Kerkweg (beide gelegen in het ZW van de dorpskern). Op vaste avonden kwamen de boeren uit de buurt er met hun '16 ponders' (8 kilo dus!) roggedeeg op de kruiwagen naartoe om brood te laten bakken. Voor de inwoners een uitje en bovendien werden de laatste nieuwtjes er uitgewisseld. (bron: fietsroute Oosterhuizenroute)

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De inwoners van Oosterhuizen hebben een prachtige Jaarkalender 2018 gemaakt, verluchtigd met veel mooie foto's, waarin te zien is wat er door het jaar heen in het dorp aan activiteiten en evenementen te doen is. Tevens wordt toegelicht wat het dorp allemaal te bieden heeft (school, dorpshuis e.d.), wat natuurlijk reuze handig is voor nieuwe inwoners.

- Op 16 april 1945 komen de Canadezen Oosterhuizen binnen met de intentie het te bevrijden van de Duitse bezetter. Een dag later is dat daadwerkelijk gelukt. Maar omdat het hier op 16 april begonnen is, viert men hier jaarlijks op 16 april de bevrijding van destijds, bij het monument ter ere van de Canadese bevrijders, dat in 1995 bij het Dorpshuis is geplaatst.

- Sinds 1962 organiseert Oranjecomité Oosterhuizen jaarlijks in het pinksterweekend het Oranjefeest / Kermis; 4 dagen vol sport (waaronder het Touwtrektoernooi), spel, kermis en live muziek. Voor een indruk hoe het er hier dan aan toegaat, zie de brochure Kermis 2016.

- De Sfeervolle Winterfair van Oosterhuizen (laatste zaterdag van november) is de eerste winter-/kerstfair in de omgeving van Apeldoorn. Ca. 80 standhouders. Naast de kramen met voor deze tijd toepasselijke artikelen is er natuurlijk ook warme chocolademelk, glühwein en de naar wij hebben begrepen beroemde Oosterhuizense erwtensoep. Nieuw in 2016 was het onderdeel de Sfeervolle Winterveiling, met hele mooie prijzen. De opbrengst kwam ten goede aan het Dorpshuis. De Winterfair trekt ca. 5.000 bezoekers en is ook voor mensen die moeilijk ter been zijn of voor rolstoelers goed toegankelijk. Wel kan het door de drukte wat lastig zijn. Entree is gratis, je auto parkeren kost €3,00.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Fietsroute Oosterhuizenroute (18 km). Tijdens de route maak je kennis met het gevarieerde landschap rond het dorp Oosterhuizen; de uitgestrekte akkers van de Enk, verscholen dorpen, oude beekjes, het Apeldoorns-Dierens Kanaal en niet te vergeten de bossen. Onderweg tijdens de route is een aantal picknickbankjes geplaatst, waar je even kunt uitrusten en kunt genieten van de stilte en het uitzicht.

- Naast de school van Oosterhuizen ligt een amfitheater, dat door school en inwoners wordt gebruikt voor optredens en activiteiten. Ernaast ligt het kunstgrasveld, dat een aantal jaren geleden door drie betrokken vaders (René, Eric en Roel) met veel enthousiasme is gerealiseerd, waardoor de inwoners nu een heel jaar rond aan voetbal, volleybal en andere sporten kunnen doen.

- Het Albameer, ZO van Oosterhuizen gelegen en in het N grenzend aan het kanaal, is ontstaan door zandwinning. Kalkzandsteenfabriek De Alba, opgericht in 1906, was hier jarenlang verantwoordelijk voor zandwinning en productie van stenen. Alba betekent ook wel 'witte heuvel'. Witte stenen dus, gemaakt van zand, water en ongebluste kalk. De kalk kwam met een treintje uit Duitsland en de stenen werden via het kanaal, met eigen schepen, afgevoerd. 43 medewerkers werkten er, voornamelijk uit Klarenbeek. De huizenrij naast het meer is in 1913 gebouwd, voor medewerkers van de fabriek. Het meer is 35 meter diep en een thuis voor vele watervogels. Rond het meer is het mooi wandelen. Zwemmen en schaatsen is er verboden. In de loop der jaren zijn 4 mensen in het meer verdronken. (© Hanneke Stegeman) De komende jaren vindt er nog zandwinning plaats. Daarna krijgt de plas met omliggende grond de bestemming 'bos en park'.

- Aan weerszijden van de Achterste Kerkweg liggen de uitgestrekte oude enkgronden. Door jarenlange bemesting met de inhoud uit de potstal, waarin veel heide gebruikt werd, ontstond er een zeer vruchtbare grond. Op sommige plaatsen is de teelaardelaag meer dan 1 meter dik. De Enk van Oosterhuizen - Lieren - Beekbergen is een van de mooiste enken van ons land.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Oosterhuizen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Oosterhuizen is een mooi en dynamisch dorp en dat willen ze graag zo houden en waar mogelijk nog verder verbeteren. Om elkaar verder te helpen, hebben vrijwilligers een interactieve website ingericht; Ons Oosterhuizen, waar inwoners met elkaar in gesprek kunnen, iets kunnen afspreken, verkopen, delen, elkaar kunnen informeren etc. Samen maken ze de site en zo houden ze de dynamiek erin. Meer dan 225 personen hebben zich ingeschreven en doen actief mee. Per maand worden er gemiddeld 10.000 pagina’s bezocht. Schrijf je in, als je dat als inwoner nog niet gedaan hebt. En praat mee! Natuurlijk is de site ook zeer informatief voor iemand 'van buiten' die in het dorp geïnteresseerd is.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Oosterhuizen op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Oosterhuizen beoogt zo goed mogelijk de belangen te behartigen van de inwoners van het dorp. Het bestuur organiseert 1x per jaar een openbare vergadering in het Dorpshuis. Inwoners kunnen hun wensen, klachten etc. ten aanzien van de leefbaarheid in het dorp bij de Dorpsraad melden. Samen kan men positief kritisch het gemeentelijk beleid medebepalen. Actuele zaken die spelen zijn bijvoorbeeld verbeteringen van de wegen, snelheids- en/of volumebeperkende maatregelen voor het verkeer, onderhoud aan gebouwen en omgeving, woningbouw etc. Voor een klacht, wens of verzoek kan men bellen met een van de leden van de Dorpsraad. In overleg met de lokale overheden werkt de Dorpsraad aan een oplossing. Daarnaast kan de Dorpsraad reageren en anticiperen op bestuurlijke plannen ten aanzien van het dorp.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Oosterhuizen, gevestigd in een fraai monumentaal pand, het enige gemeentelijke monument in het dorp, zijnde de voormalige openbare school uit 1901 (die gelegen is naast de huidige school), is het kloppend hart van het actieve dorp. "Als er ‘s avonds door de verschillende koren en door Mondolia druk wordt geoefend, en de muziek door het groene hart van het dorp klinkt, verraden de tekeningen aan de wand van het nieuwe Oosterhuisje dat de peuters er overdag in hun peuterspeelzaal weer fijn hebben gespeeld. De gymzaal in het hoofdgebouw wordt door de kinderen van de aangrenzende basisschool intensief gebruikt. Maar dat geldt evenzeer voor de inwoners van het dorp en omgeving, die er gedurende de week dansen, gymnastieken, biljarten, volleyballen, sjoelen, yogalessen volgen of koersballen. Ook wordt de kantine na een actieve bezigheid en ook na een rondje klootschieten door de omgeving als een rustpunt gebruikt.

Het Dorpshuis is het middelpunt van een dansmiddag, een koersbalmiddag, een sjoelavond, het jaarlijkse Biljarttoernooi, het Klootschiettoernooi en van waaruit veel buitenactiviteiten zoals de Fietsvierdaagse, het Kunstgrasvoetbaltoernooi en de jaarlijkse Winterfair worden georganiseerd. Daarnaast wordt het Dorpshuis door veel verschillende verenigingen en ook door Dorpsraad Oosterhuizen als vergaderfaciliteit gebruikt. Wil je zelf een feestje of vergadering organiseren? De ruimtes van het Dorpshuis zijn ook te huur." Een mooie sfeertekening van dit kleine maar bruisende dorp, die wij hebben ontleend aan de Jaarkalender 2017.

- Onderwijs: - Basisschool Oosterhuizen is een kleine, sfeervolle basisschool, die deel uitmaakt van de dorpsgemeenschap. Omdat zij een continurooster hebben mogen de kinderen kosteloos overblijven. Zij geven adaptief onderwijs met lessen op maat voor ieder kind. Zo werken ze met verschillende instructieniveaus, dag- en weekplannen, differentiatiemogelijkheden, instructietafels en pre-teaching. Lezen en taal zijn speerpunten en de ouders zijn sterk bij de school betrokken. Het schoolgebouw biedt middels 't Oosterhuisje ook onderdak aan de Peuterspeelgroep, die valt onder Het Kindercentrum, dat ook de BSO en VSO verzorgt.

- Muziek: - Muziek- en Amusementsvereniging Mondolia in Oosterhuizen is opgericht in 1947 en bestaat uit een beginnersgroep (diplomalessers), een jeugdorkest en een A-orkest. De samenstelling van de orkesten is vrij uniek. Zo wordt er in het A-orkest gespeeld op Melodica’s, Accordeons, Gitaren, Vineta's, Mondharmonica’s, Mandolines, Keyboards, Bas, Piano en Drum. Ze maken verschillende soorten muziek; van Ballads tot Country- en Westernmuziek en van Nederlandstalig tot Popmuziek. Soms wordt er bij een nummer gezongen en af en toe voegen ze een showelement aan de nummers toe. Naast het muziek maken houden ze zich ook bezig met sketches, liedjes en andere acts, die door de leden zelf worden bedacht en uitgevoerd. Deze spelen ze op de jaarlijkse uitvoering in maart. Onder deze links kun je van een reeks nummers bekijken hoe dat dan klinkt en eruit ziet. Hoewel ze serieus oefenen, houden ze ook van een lolletje op zijn tijd.

- Mannelijke inwoners van Oosterhuizen die zich liever zingend in het dialect uitleven, kunnen terecht bij het Oosterhuuzens Dialectkoor, dat populaire liedjes in het Oost-Veluws dialect zingt. Het mannenkoor is een koor waar gezelligheid de boventoon voert, maar waarbij het koor door zang en uitstraling tijdens optredens ook goed voor de dag wil komen. Alle liedjes worden in de streektaal gezongen en zijn dialectvertalingen van bekende Nederlandse of buitenlandse liedjes, of waarvan de tekst en muziek door de leden zelf zijn gemaakt. Het koor heeft ca. 55 leden en wordt begeleid door twee accordeonisten, een gitarist, een mondharmonicaspeler en een drummer. Het koor treedt ongeveer 25 keer per jaar op. Anno 2017 is er nog plek voor enkele nieuwe leden. Zangervaring en het vloeiend praten in het dialect is niet direct nodig. Wel belangrijk is een flinke dosis enthousiasme en plezier om met elkaar gezellig te zingen.

- Sport: - En dan heeft het kleine dorp ook nog een touwtrekclub; TTC Oosterhuizen, wat menig groter dorp en stad moet ontberen. Hoe zou dat nu ontstaan zijn? Welnu, dat leggen ze gelukkig uit op hun Facebookpagina: "Lang, lang geleden wilde een groep dorpelingen bijeen komen om toch iets sportiefs te gaan doen waar de oerinstincten van gaan brullen. En wat is er nou beter als sport dan touwtrekken... Dit werd gedaan onder de begeleiding van Henk de Groot, die vroeger op touwtrekken heeft gezeten. De groep die toentertijd alleen uit dames bestond, hebben toen de naam Henk's Angels! bedacht. Na verloop van tijd begon het ook bij de heren in het dorp te jeuken, en die zijn toen ook bijeen gekomen om eveneens onder de begeleiding van de almachtige Henk de Groot getraind te worden als een sterrenteam. Alleen werd de groep steeds hechter en beter én gezelliger, dus hebben de beide groepen besloten om gezamelijk hand in touw te nemen en TTC Oosterhuizen te beginnen. En zo is geschiedenis gemaakt..."

- Openbaar vervoer: - Van maandag t/m vrijdag rijdt de Buurtbus Oosterhuizen Lieren van Loenen naar Apeldoorn v.v. (uiteraard via de in de titel van de Buurtbus genoemde dorpen, waar de bus primair voor bedoeld is). Deze voorziening wordt geheel door vrijwilligers onderhouden. De overige inwoners zijn hen zeer erkentelijk voor hun inzet, want de buurtbus voorziet in een grote behoefte, en men is er zeer aan gehecht geraakt. De buurtbus is er voor de inwoners, maar ook (vakantie)gasten die in het dorp verblijven, zijn van harte welkom. De buurtbus zorgt voor comfortabel vervoer naar school, werk, studieplek en is ook erg handig voor een heerlijk dagje winkelen in Apeldoorn, zonder telkens te moeten denken aan een gestaag doortikkende parkeermeter. Natuurlijk kun je in- en uitstappen bij de haltes. Zij stoppen echter ook op verzoek op iedere andere - mits uiteraard verkeersveilige - plaats. Bij het op een andere plaats instappen is het wel van belang dat je dit duidelijk, door het opsteken van de hand, aangeeft. Voor het uitstappen geef je je wensen door aan de chauffeur. Dat is nog eens service met een grote S!

Reactie toevoegen