Lieren

Plaats
Dorp
Apeldoorn
Veluwe
Gelderland

Lieren

Terug naar boven

Status

- Lieren is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Apeldoorn.

- Het dorp Lieren is (vrijwel) aaneengegroeid met het W buurdorp Beekbergen. Ze werken ook op veel gebieden samen (zo is er bijv. een gezamenlijke Dorpsraad). Je zou het dan ook een tweelingdorp kunnen noemen. O van het dorp ligt het dorp Oosterhuizen, dat in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek heeft gekregen en daarom voor de postadressen 'in' Lieren ligt.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1225 Everhardo de Lidere, 1255 Stephano de Lederen, 1408 Lederen, 1573 Liere, 1596 Lierermerct, 1830-1855 Lieren, 1839 Lier.

Naamsverklaring
Wel verklaard als een samenstelling van het Germaanse hliþa*- 'helling' en haru*- = haar 'zandige rug'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Lieren ligt direct Z van Apeldoorn, Z van de A1, O van Beekbergen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Lieren 47 huizen met 202 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.250 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Structuurvisie Beekbergen en Lieren schetst de wenselijke ontwikkelingen voor deze dorpen voor de komende jaren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lieren heeft 11 gemeentelijke monumenten, zijnde het Dorpshuis (Het Oude Veen 19-21), de brugwachterswoning op Kanaal Zuid 268, de ophaalbrug (Kanaal Zuid ter hoogte van de Woudweg), het pand op Lierderstraat 36, de boerderij op Wilmalaan 5, een schuur aan de Molenvaart (waar helaas geen huisnr. bij staat), de boerderij op nr. 34, het bakhuisje op nr. 36, en de metaalwarenfabriek (voorheen wasserijcomplex) op nrs. 47-49.

- De Gereformeerde (PKN) kerk (Lierderstraat 7) dateert uit 1934 en is de opvolger van een kerk uit 1850 in Beekbergen (die aan de Tullekensmolenweg 106 stond maar na buitengebruikstelling in 1934 is gesloopt). Kerkzaal en orgel zijn in 2009 gerenoveerd. Het interieur is opnieuw geschilderd. Deuren, kansel, doopvont en liturgie­tafel zijn vernieuwd. Het orgel heeft een grote opknapbeurt ondergaan en is opnieuw geïntoneerd. De toren is in 2011 gerenoveerd. De werkzaamheden bestonden onder meer uit het aanbrengen van een ondersteunende staalconstructie, het aanbrengen van een nieuwe houten torenspits en het dichten van scheuren in de toren. Verder zijn het haantje, het uurwerk en de luidinstallatie gerenoveerd. De kerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Lieren - Beekbergen.

- De Kerk van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (Molenberg 20) is gebouwd na 1924.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Beekbergen en Lieren overlegt regelmatig met andere organisaties die ook belangbbend zijn bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid in het werkgebied, zoals Ondernemingsvereniging Bemivo, scholen, verenigingen, kerken, zorginstellingen, recreatieve en toeristische organisaties en de raadsfracties van politieke partijen. De verantwoordelijkheden van de Dorpsraad kunnen kort worden samengevat in de volgende punten: gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over beleidsvoornemens van de gemeente Apeldoorn, die het algemeen belang in het dorp beïnvloeden; communicatieve taken als intermediair naar de inwoners in het werkgebied; betrokkenheid bij ontwikkelingen in het werkgebied en bij de uitvoering van beleidsprocessen van de gemeente Apeldoorn in het werkgebied; betrokkenheid bij de Stadsdeelaanpak.

- Onderwijs: - De Prinses Julianaschool in Lieren is een moderne school. Ze geven les vanuit recent vervangen methoden. In elk lokaal staat een digitaal schoolbord waarmee de lessen gegeven worden. De komende jaren wordt de digitalisering van het onderwijs verder uitgebreid. Ze kennen een leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat kinderen per leeftijd in een groep zitten en daar de lesstof van dat leerjaar krijgen aangeboden. Dat geldt niet voor alle kinderen. Sommige kinderen kunnen ze laten versnellen en anderen kunnen ze meer tijd geven. Het kan ook zijn dat dat per vakgebied verschilt. Je kind zit bijvoorbeeld in groep 5 en rekent mee met groep 6.

Ze geven les volgens het 'Directe Instructiemodel', dit wordt in de hele school gebruikt. Zo heeft elke les ongeveer dezelfde structuur: doel van de les benoemen; voorkennis ophalen; klassikale instructie voor iedereen; gedifferentieerd inoefenen; verlengde instructie; afronden. Kinderen leren op deze school van jongs af aan zelfstandig te werken. Dat betekent dat ze werken met planningen/taken, dat ze om kunnen gaan met uitgestelde aandacht, dat ze problemen op kunnen lossen. Samenwerken is een factor voor succes. Alleen gaat het sneller, samen kom je verder. Daarom werken ze met coöperatieve leerstrategieën. Zo heeft iedereen een taak en kennen de kinderen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Reactie toevoegen