Beekbergen

Plaats
Dorp
Apeldoorn
Veluwe
Gelderland

beekbergen lierderstraat [640x480].jpg

Beekbergen Lierderstraat

Beekbergen Lierderstraat

GL kadastrale gemeente Beekbergen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

kadastrale gemeente Beekbergen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

kadastrale gemeente Beekbergen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Beekbergen

Terug naar boven

Status

- Beekbergen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Apeldoorn. Het was een zelfstandige gemeente van 1812 t/m 1817.

- Onder de gemeente Beekbergen vielen naast het gelijknamige dorp verder nog de dorpen Ugchelen, Hoenderloo, Loenen, Lieren en Oosterhuizen en de buurtschappen Hoog Buurlo, Engeland, Woeste Hoeve en Zilven.

- Onder het dorp Beekbergen valt ook de buurtschap Engeland en een klein deel van de buurtschap Woeste Hoeve.

Terug naar boven

Ligging

Beekbergen ligt direct Z van Apeldoorn en grenst in het N aan de A1. Direct O van het dorp ligt het kleinere dorp Lieren. Deze twee dorpen werken op veel gebieden samen. Zo is er een gezamenlijke Dorpsraad. ZO van Lieren ligt het dorp Oosterhuizen, dat voor de postadressen weliswaar onder Lieren valt, maar verder als apart dorp wordt beschouwd met een eigen Dorpsraad e.d.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Beekbergen 67 huizen met 565 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.000 huizen met ca. 5.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Beekbergen, kun je terecht bij Oudheidkundige Vereniging De Marke.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren.

- Op het middelpunt tussen de dorpen Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen, rond de kruising van de Achterste Kerkweg met de Hulleweg, is in 2010 een Brede School gerealiseerd. Bij de naam 'brede school' moet je in dit verband niet alleen of misschien zelfs niet zozeer denken aan een gebouw, maar aan een samenwerkingsverband tussen scholen en andere instellingen, waardoor er buiten schooltijd allerlei activiteiten kunnen worden georganiseerd voor schoolkinderen, maar ook voor andere inwoners van de dorpen. Bij de Brede School gaat het om de openbare basisscholen in Beekbergen en Oosterhuizen en de protestants-christelijke basisschool Juliana in Lieren. Verder zijn creatief centrum Markant en welzijnsorganisatie WisselWerk bij het project betrokken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Beekbergen heeft 9 rijksmonumenten.

- Beekbergen heeft 25 gemeentelijke monumenten.

- Ruitersmolen.

- Gevelstenen in Beekbergen.

- Oorlogsmuseum Collectie '40-'45.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- PrimeVal Paardenspektakel (internationale menwedstrijd) (weekend eind juli).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De in 1975 opgerichte Veluwsche Stoomtrein Maatschappij rijdt tussen Apeldoorn en Dieren. De VSM beschikt over een collectie van tientallen rijdende stoomlocomotieven, diesellocomotieven, historische personenrijtuigen en goederenwagons.

- Beekbergerwoud.

- De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen (SBNE) zet zich in voor het behoud en het bevorderen van de natuurwaarden in het gebied van de enken waar de Konijnenkamp, Engeland, Spelderholt en Engelanderholt doorheen lopen en in het aangrenzende bosgebied, volgt kritisch de bouwplannen in dit gebied en spant zich waar nodig in voor alternatieven die recht doen aan natuur en landschap.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Beekbergen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Beekbergen en Lieren overlegt regelmatig met andere organisaties die ook belangbbend zijn bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid in het werkgebied, zoals Ondernemingsvereniging Bemivo, scholen, verenigingen, kerken, zorginstellingen, recreatieve en toeristische organisaties en de raadsfracties van politieke partijen. De verantwoordelijkheden van de Dorpsraad kunnen kort worden samengevat in de volgende punten: gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over beleidsvoornemens van de gemeente Apeldoorn, die het algemeen belang in het dorp beïnvloeden; communicatieve taken als intermediair naar de inwoners in het werkgebied; betrokkenheid bij ontwikkelingen in het werkgebied en bij de uitvoering van beleidsprocessen van de gemeente Apeldoorn in het werkgebied; betrokkenheid bij de Stadsdeelaanpak.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Beekbergen. - Tennisvereniging.

- Zorg: - Zorgboerderij De Poedelick.

Reactie toevoegen