Nieuwe Wetering (Groenekan)

Plaats
Buurtschap
De Bilt
Utrechtse Heuvelrug
Utrecht

nieuwe_wetering_groenekan_collage_.jpg

Nieuwe Wetering, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Nieuwe Wetering, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

nieuwe_wetering_ut_richtingbord_kopie.jpg

De buurtschap Nieuwe Wetering heeft geen plaatsnaamborden, maar in de omgeving staat wel een richtingbord,  zodat je in ieder geval wél de goede kant op wordt gestuurd...

De buurtschap Nieuwe Wetering heeft geen plaatsnaamborden, maar in de omgeving staat wel een richtingbord, zodat je in ieder geval wél de goede kant op wordt gestuurd...

Nieuwe Wetering (Groenekan)

Terug naar boven

Status

- Nieuwe Wetering is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streek Utrechtse Heuvelrug, gemeente De Bilt. T/m 2000 gemeente Maartensdijk.

- De buurtschap Nieuwe Wetering valt onder het dorp Groenekan.

- De buurtschap Nieuwe Wetering heeft geen plaatsnaamborden. In de omgeving, aan de N234, staan wél richtingborden. Je kunt dus wel zien waar je heen moet, maar je kunt niet zien wanneer je er bent aangekomen... Hoewel het eigenlijk ook niet kan missen, want de buurtschap ligt aan een doodlopende weg.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
'Nieuw' t.o.v. het Z gelegen dorp Groenekan, dat in de begintijd van de ontginning Oude Wetering heeft geheten.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Nieuwe Wetering ligt N van Utrecht en Groenekan, W van Bilthoven, Z van Maartensdijk, rond de Nieuwe Weteringseweg (= deels de provincialeweg N234, deels een doodlopende parallelweg daarvan) en grenst in het W aan de A27.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Nieuwe Wetering 14 huizen met 65 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Omstreeks het midden van de 14e eeuw bereikten de ontginners van het veengebied ten noorden van Groenekan de Nieuwe Wetering. Het is altijd een buurtschap gebleven met hoofdzakelijk boerderijen. In 1920 is het enige grote en voorname huis van deze buurtschap, genaamd Beukenburg, afgebroken. Van oorsprong was dit ook een boerderij. Het huis De Babel aan het begin van de Nieuwe Weteringseweg is momenteel het oudste gebouw van deze buurtschap. (© Historische Vereniging Maartensdijk)

- Geschiedenis van de treinhalte Nieuwe Wetering.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Op Nieuwe Weteringseweg 52a in buurtschap Nieuwe Wetering staat de Taborkapel van de Gemeente Gods. Katholiek-Apostolisch werk, 'nieuwe ordening'. "Deze groepering oriënteert zich op de Katholiek-Apostolische Kerk (K.A.K.) van 1830, namelijk onder de Stichtingsnaam ‘Gemeente Gods’ die is ontstaan met de Nederlandse gebroeders L.J. Bos en J.L. Bos te Groenekan in 1930, die beide een roeping tot apostel ervoeren. Hun getuigenis werd door de oude K.A.K. op wie zij een beroep deden, zowel in Londen als in Den Haag genegeerd door hun schrijven onbeantwoord gelaten. Na hun tevergeefse beroep op de ‘oude ordening’, die bleef zwijgen, richtten zij toen een nieuw Katholiek Apostolisch Werk op, waar men sinds 1937 de viervoudige ambtsdiening kent door middel van apostelen, profeten, evangelisten en herders/leraars (Ef. 4:11).

Hun centrale plek werd de Taborkapel te Groenekan, gebouwd naast hun woonhuis en ook wel genoemd ‘De Kapel van de Grote Koning’. In hun midden zijn apostelen geroepen en gewijd. Na de gebroeders Bos, van wie L.J. Bos in 1968 en J.L. Bos in de jaren negentig overleed, zijn ook de broeders Gotschalk, Nieland en Van Wijk tot apostel geroepen en er functioneert regelmatig profetie. Belangrijke beslissingen gebeuren op profetische aanwijzing. Op bescheiden schaal gebruikt men de oude Katholiek-Apostolische liturgie inclusief de kledij voor de priesterlijke ambten, die oudtestamentisch aandoet. Vrouwen gebruiken hoofdbedekking. Deze groep timmert in het geheel niet aan de weg. Zo bestaat er wel een stuk op Wikipedia over de ‘Gemeente Gods’(de Stichtingsnaam), maar is er tot op heden geen eigen website. Informatie is moeilijk verkrijgbaar door hun terughoudende opstelling die de mensen, die tot deze groepering behoren, aannemen. Zij leeft in de verborgenheid." (©, bron en uitvoeriger informatie over dit genootschap op de site van Jildert de Boer).

Reactie toevoegen