Groenekan

Plaats
Dorp
De Bilt
Utrechtse Heuvelrug
Utrecht

groenekan villa welgelegen 1923 [640x480].jpg

Groenekan, Villa Welgelegen 1923

Groenekan, Villa Welgelegen 1923

Groenekan.JPG

De pas gerestaureerde molen Geesina in Groenekan.

De pas gerestaureerde molen Geesina in Groenekan.

Groenekan (3).JPG

Stuwtje in de Wetering aan de Groenkanseweg.

Stuwtje in de Wetering aan de Groenkanseweg.

Fort Ruigenhoek..JPG

Groenekan, Fort Ruigenhoek.

Groenekan, Fort Ruigenhoek.

Fort Ruigenhoek.JPG

Groenekan, fortgracht van Fort Ruigenhoek.

Groenekan, fortgracht van Fort Ruigenhoek.

Groenekan

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Groenekan.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Groenekan.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Groenekan.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Groenekan (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Groenekan is een dorp in de provincie Utrecht, in de streek Utrechtse Heuvelrug, gemeente De Bilt. T/m 2000 gemeente Maartensdijk.

- Onder het dorp Groenekan valt ook de buurtschap Nieuwe Wetering.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1696 en 1743 Groene Kan, 1848 Groenekan.

Naamsverklaring
Dankt volgens een in de 19e eeuw gegeven verklaring zijn naam aan een herberg waar een groene kan uithing.(1) Op een kaart uit 1607 wordt de herberg "De Groene Kan" vermeld, gelegen aan de weg Utrecht - Soest.(2)

Terug naar boven

Ligging

Groenekan ligt direct NO van Utrecht, NW van De Bilt, Z van Maartensdijk. De kern grenst in het W aan de A27, maar er ligt ook nog een uitloper van het dorp W van de A27.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Groenekan 41 huizen met 237 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Groenekan ca. 800 huizen met ca. 1.900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De nederzetting Groenekan is begin 14e eeuw ontstaan. De ontginners van het veengebied ten noorden van de Ezelsdijk noemden de buurtschap oorspronkelijk de Oude Wetering of Bisschopswetering (dat verklaart ook gelijk de naam van de Groenekanse buurtschap Nieuwe Wetering N van het dorp). De kern is van oorsprong agrarisch. Later zijn er grotere huizen gekomen zoals Voordaan. Vanaf 1920 is er een wijk met burgerhuizen gebouwd. Groenekan had tot 1945 maar liefst twee treinhaltes en vele winkels. Ook is in deze kern sinds drie eeuwen de beroemde tuinarchitectuurfirma Copijn gevestigd. Het dorp heeft ondanks de forse groei door de jaren heen, zijn landelijke en agrarische karakter weten te bewaren.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Groenekan, kunt u terecht bij de Historische Vereniging Maartensdijk. Onder de link vindt een beschrijving van de vele artikelen die zij al over Groenekan hebben geschreven.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Groenekan.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Groenekan heeft 30 rijksmonumenten (waarvan 9 er alleen al betrekking hebben op Fort Voordorp).

- De Hervormde (PKN) Kerk (Groenekanseweg 68) uit 1953 maakt deel uit van de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan. Voorafgaand aan deze kerk heeft op het terrein er achter sinds 1945 een noodkerk gestaan, die in 1953 is afgebroken.

- Boskapel (PKN) (Grothelaan).

- Fort Voordorp (Voordorpsedijk 28b) is tegenwoordig een evenementenlocatie.

- Huize Voordaan (Groenekanseweg 85) uit ca. 1905 is gebouwd in een eclectische stijl met neoclassicistische elementen. Het pand is tegenwoordig in gebruik als kantoor.

- Gevelstenen in Groenekan.

- Op 28 mei 2014 is oorlogsmonument B-17 onthuld, ter herinnering aan het neerstorten in Groenekan van de Amerikaanse bommenwerper B-17 op 28 mei 1944.

- In de 17e eeuw legde Nederland, ter verdediging tegen de oprukkende Fransen, de eerste (oude) Hollandse Waterlinie aan. Deze waterlinie maakte het mogelijk om stukken land onder te laten lopen met een ondiepe laag water, waardoor het voor de vijand onbegaanbaar was. De linie liep van Muiden naar Woerden en via Schoonhoven naar Gorinchem, ter bescherming van belangrijke strategische plaatsen in Noord- en Zuid-Holland. In 1815 werd besloten om ook Utrecht te omsluiten met de linie, wat de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie inluidde. Door hoogteverschillen in het landschap was het echter niet mogelijk om de volledige linie onder water te zetten. Bepaalde stukken land bleven droog en dus begaanbaar voor de vijand. Deze stukken werden verdedigd door onder andere een groot aantal forten. Een van deze forten is Fort Ruigenhoek. In de jaren 1869/1870 is dit fort gebouwd ter afsluiting van het acces Ruigenhoekse Dijk en ter verdediging van de keerkade tussen twee inundatiekommen. Ook maakte het deel uit van een vooruitgeschoven fortenkring die als taak had Utrecht te beschermen tegen artilleriebombardementen. De Nieuwe Hollandse Waterlinie was bij oplevering echter al ingehaald door de voortschrijdende techniek en heeft zodoende haar waarde als verdedigingslinie nooit kunnen bewijzen. Fort Ruigenhoek is inmiddels een rijksmonument, een plek waar in de winter vleermuizen een veilig heenkomen vinden en waar verschillende beschermde korstmossen groeien. onstelling van actuele beeldende kunst georganiseerd voor gezinnen met kinderen. Beheerder Staatsbosbeheer bezint zich op een 'zinvolle herbestemming' voor het fort.

- Molen Geesina (Ruigenhoeksedijk 32) heette aanvankelijk De Groene Kan en dateert vermoedelijk uit 1843. De molenromp - bovendien in slechte staat - die er de afgelopen jaren nog van restte, is sinds 1998 in bezit van Stichting De Utrechtse Molens. Restauratie van de molen is in 2012 gereed gekomen dus de Geesina staat er nu weer in volle glorie bij. Filmpje over Molen Geesina te Groenekan in vroeger tijden (1941) plus foto's van de recent gerestaureerde molen. Site Molen Geesina.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Openluchtzwembad De Kikker.

- Overdekt zwembad Blauwkapel.

- De wandelroute Groenekanroute (12 km) voert van Groenekan via de buurtschap Nieuwe Wetering naar Maartensdijk en terug naar Groenekan. Via de link kunt u de route uitprinten voor onderweg.

- Het 70 hectare grote recreatiegebied Ruigenhoek W van Groenekan is in 2011 extra aantrekkelijk gemaakt. Het aantal paden is uitgebreid en er is een fietscrossbaan, ligweide en waterspeelpark aangelegd. Het recreatiegebied is een paar jaar geleden aangelegd in het kader van het Landinrichtingsproject Noorderpark. Hierdoor is het sinds 2009 al een aantrekkelijk gebied voor wandelaars, fietsers, ruiters en kanovaarders. Het recreatieschap Stichtse Groenlanden beheert het gebied. Bij de uitbreidingen in 2011 is o.a. gekozen voor een waterspeelpark omdat er in de polder veel water is. De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt dwars door het recreatiegebied.

- Stichting Het Groenekans Landschap stelt zich ten doel de landschappelijke kwaliteiten en natuurwaarden in Groenekan en omgeving te beschermen en te bevorderen.

- De Hooge Kampse Plas is een voormalige zandwinplas ZO van Groenekan, N van Fort Voordorp. De plas heeft een oppervlakte van ca. 30 hectare. Het Utrechts Landschap heeft samen met het bedrijf Dekker van de Kamp een plan ontwikkeld voor natuurontwikkeling in en rond de Hooge Kampse Plas. Om de natuurwaarden van de voormalige zandwinplas te verbeteren, is de plas in 2010 gedeeltelijk verondiept, zijn eilandjes aangelegd en zijn langs de hele plas natuurvriendelijke oevers aangelegd. Op de bodem en zijkanten van de plas is grond aangebracht. Hierdoor wordt de diepte van de zandwinplas behoorlijk beperkt en ontstaan flauwe oevers. De flora en fauna krijgen daardoor meer en betere leefruimte. Het project heeft een positieve invloed op de bestaande natuurwaarden rondom de plas.

Terug naar boven

Beeld

- Groenekan in oude ansichten.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Groenekan.

- Dorpsraad Groenekan.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Groenekan.

- Basisschool De Nijepoort.

 

Reactie toevoegen