Nekkeveld

Plaats
Buurtschap
Nijkerk
Veluwe
Gelderland

Nekkeveld plaatsnaambord.jpg

Nekkeveld (buurtschap van Nijkerk) heeft geen plaatsnaambordjes. Gelukkig kun je aan de gelijknamige straatnaambordjes nog zien dat je in de buurtschap bent aanbeland.

Nekkeveld (buurtschap van Nijkerk) heeft geen plaatsnaambordjes. Gelukkig kun je aan de gelijknamige straatnaambordjes nog zien dat je in de buurtschap bent aanbeland.

Nekkeveld

Terug naar boven

Status

- Nekkeveld is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, in het gebied Arkemheen (zie daarvoor bij Nijkerk > Landschap etc.), gemeente Nijkerk.

- De buurtschap Nekkeveld valt, ook voor de postadressen, onder de stad Nijkerk.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, je kunt slechts aan de gelijknamige straatnaamborden zien dat je in de buurtschap bent aanbeland. Op het complex op huisnrs. 2-3 staat weliswaar een zelfvervaardigd plaatsnaambord 'Nekkeveld gem. Bunschoten', maar dat is een 'speldeprikje' van de eigenaar van dit pand, omdat hij meer affiniteit heeft met Bunschoten dan met Nijkerk. De gemeentegrens Nijkerk-Bunschoten ligt enkele honderden meters naar het westen (door het riviertje de Laak).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
14e eeuw Ekenvelde, Eckenvelde, 1434 Neckenvelde.

Naamsverklaring
Betekent 'veld met eiken begroeid'. De N- laat zich verklaren uit overname van de slot-n van het verbogen lidwoord in Den Eckenvelde*.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Nekkeveld ligt rond de gelijknamige weg, in het uiterste NW van de gemeente Nijkerk, W van de stad Nijkerk, O van Bunschoten-Spakenburg, en grenst in het W aan de provincie Utrecht (kern Bunschoten-Spakenburg) en in het N aan het Nijkerkernauw (onderdeel van de randmeren tussen Gelderland en Flevoland).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840(2) wordt Nekkeveld niet apart geteld, maar gezamenlijk met de nabijgelegen buurtschappen Doornsteeg, Bontepoort, Ark en Watergoor. Deze buurtschappen hadden in 1840 samen 37 huizen met 247 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap een 7-tal panden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Douwe Veldhuizen (huisnrs. 2-3) is sinds 2007 zijn complex aan het omvormen tot landgoed Nekkeveld EcoPlus. Onder de link vind je uitvoerige informatie over dit omvangrijke project.

- De boerderij op nr. 7, een gemeentelijk monument, is in 2013 gerestaureerd. De functie van het pand is tegelijkertijd veranderd van boerderij (in functie) naar burgerwoning. Dat daarbij nogal wat komt kijken aan onderzoeken en rapporten voordat het zover is (mede omdat het in dit geval om een gemeentelijk monument gaat dat ook nog in Natura 2000-gebied ligt) kun je lezen in de Omgevingsvergunning Nekkeveld 7 met bijlagen.

- In 2007 is door duikers in het Nijkerkernauw ter hoogte van Nekkeveld gezocht naar vermeende resten van het verdwenen kasteel Hulckesteijn. Tot heden is dit echter niet aangetoond kunnen worden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nekkeveld (online te bestellen).

Reactie toevoegen