Muizenhol

Plaats
Buurtschap
Gemert-Bakel
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Muizenhol

Terug naar boven

Status

- Muizenhol is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Gemert-Bakel. T/m 1996 gemeente Bakel en Milheeze.

- De buurtschap Muizenhol valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bakel.

- De buurtschap Muizenhol heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Aanvankelijk werd dit gebied 'Aan de Bakelse brug' genoemd. Begin 18e eeuw Muysenhoolen, 1732 Muysenhoeck (bron van alle hiervoor vermelde gegevens: Heemkundekring Bakel en Milheeze), 1898 kopie 1906 Muizenhol.

Naamsverklaring
"Oorspronkelijk een veldnaam met de betekenis 'hol van een muis', vergelijk een stuk land te Veghel in 1542 genoemd de Muyse nest."(1) "De naam heeft te maken met het groot aantal weggetjes die daar de beemden in gingen." (bron: Heemkundekring Bakel en Milheeze)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Muizenhol ligt rond de gelijknamige weg, ZW van het dorp Bakel, NW van de stad Helmond, Z van het dorp De Mortel, ZZW van het dorp Gemert en NW van het dorp Deurne.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Muizenhol omvat een handvol huizen met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

"Dit beemdgebied achter het Mathijseind bestond uit smalle kronkelende paden die de Dusseldonk of Esseldonkse beemden in gingen. Bij de Muizenhol stond de grootste hoeve van Bakel, genaamd Loeffen. De ontginning van dit gebied werd tussen 1920 en 1935 gedaan. Schulten uit Helmond is in 1925 begonnen met het aanplanten van canada’s bomen tussen Dierdonk en Mathijseind. Schulten had ook het plan om van Dierdonk een woonwijk te maken. Als eerste bouwde hij bij Dennenlucht een rij van 2 woningen en een rij van 8 woningen die als proef diende voor zijn bouwplannen. Schulten werd het slachtoffer van oplichtingpraktijken van notaris Dijkhof uit Helmond. Door annexatie van 1968 is dit bos bij Helmond gekomen." (bron: Heemkundekring Bakel en Milheeze)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bewoners van buurtschap Mathijseind en omgeving maken zich zorgen over de ontwikkelingen in hun buurt. Volgens de buurtbewoners is er in de omgeving sprake van een 'stapeleffect dat de leefbaarheid dreigt aan te tasten'. De bewoners maken zich niet alleen zorgen over de recente veehouderijplannen van de familie Knoops aan het Muizenhol (waarvoor zie de volgende alinea). Volgens hen zitten er in het gebied meerdere veehouderijen die in de toekomst volgens bestaande vergunningen nog mogen en willen uitbreiden. Daarnaast vreest de buurt de gevolgen van de nieuwe lange omleiding van de N279 die de provincie om de Helmondse wijk Dierdonk heen wil leggen. "Een omleiding die de nodige uitstoot van fijnstof, stankoverlast, geluidsoverlast, aantasting van de natuur en verwoesting van landbouwgrond gaat betekenen", aldus de omwonenden.

Geitenhouder Knoops had lange tijd plannen om aan het Muizenhol geiten te gaan houden, maar maakte eind 2017 bekend die plannen gewijzigd te hebben. Knoops heeft in 2018 een aanvraag bij de gemeente ingediend om op de locatie in kwestie 1.200 vleeskalveren te willen gaan houden, in een nieuw te bouwen stal. Uitgangspunt is volgens de gemeente in elk geval dat de uitstoot in het gebied per saldo niet mag toenemen. "Daar wordt bij elke vergunningaanvraag aan getoetst: er mag niks bijkomen", aldus wethouder Anke van Extel.

Kennelijk wil de fa. Knoops op de locatie toch alsnog geiten gaan houden, want op de site van D66 afdeling Gemert-Bakel lezen wij: "Op 30 september 2020 heeft de Rechtbank Oost-Brabant het besluit vernietigd van de gemeente Gemert-Bakel om de bouwaanvraag van een geitenstal op Muizenhol 1 te Bakel te weigeren. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 oktober 2020 besloten tegen deze uitspraak van de rechtbank hoger beroep in te stellen. Op 17 november 2020 heeft het college verder besloten de aanvraag omgevingsvergunning eerste fase onderdeel bouwen te weigeren. De reden: De aanvraag voor het oprichten van geitenstallen voldoet niet aan de voorwaarden van een zorgvuldige veehouderij vanwege de risico’s die geitenhouderijen met zich mee brengen voor de volksgezondheid. Tegen dit besluit kan door belanghebbende binnen 6 weken beroep worden ingesteld. Wij wachten het instellen van beroep en de uitspraak van de Raad van State in hoger beroep rustig af in de gedachten dat een geitenhouderij voorlopig gedurende deze procedures nog geen werkelijkheid wordt." Zie ook het artikel van de SP afdeling Gemert-Bakel, getiteld "Wordt Muizenhol misschien toch een geitenhol?", d.d. 12-4-2017.

Reactie toevoegen