Moerslag

Plaats
Buurtschap
Eijsden-Margraten
Heuvelland
Limburg

DK_20110507_4409_Vakantie_boerderij_te_Moerslag.jpg

Moerslag, Vakantieboerderij De Moerslag

Moerslag, Vakantieboerderij De Moerslag

DK_20110507_4413_Boerderij_te_Moerslag.jpg

Moerslag, boerderijen aan de straat

Moerslag, boerderijen aan de straat

Moerslag

Terug naar boven

Status

- Moerslag is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, gemeente Eijsden-Margraten. T/m 1981 grotendeels gemeente Sint Geertruid, deels gemeente Eijsden (t/m 1942 gemeente Mesch). In 1982 in zijn geheel over naar gemeente Margraten, in 2011 over naar gemeente Eijsden-Margraten.

- De buurtschap Moerslag valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Sint Geertruid.

- De buurtschap Moerslag heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Volgens Veldeke Moersjelt, volgens (1) Moersjel.

Oudere vermeldingen
1390 Moerselo, Morslo, 1401 Moirsloie, 1805-1806 Moerslag.

Naamsverklaring
Wordt vergeleken met Moorsel (B), 1139 Morslo, samenstelling van het Germaanse maur* 'donkerbruin paard'(?) of 'mier'(vergelijk het Limburgse moeremet), of de persoonsnaam Maur en lo 'bos'. Gezien de s is moer 'drassige grond' hier niet waarschijnlijk.(2)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Moerslag ligt rond de gelijknamige weg en de Heiweg, Z van het dorp Sint Geertruid, in het Z grenzend aan België. De buurtschap ligt verder NO van het dorp Mesch, ONO van de dorpen Eijsden en Mariadorp, O van de A2, ZO van de dorpen Rijckholt en Oost-Maarland, W van de dorpen Mheer en Banholt en N van de plaats 's-Gravenvoeren in België.

Topografisch bijzondere situatie
De panden aan de Heiweg, voorzover sinds 1982 vallend onder de gemeente Margraten en daarmee postaal kern Sint Geertruid, vielen vóór 1982 onder de gemeente Eijsden (t/m 1942 gemeente Mesch), om precies te zijn onder het nabijgelegen dorp Mesch, maar zijn in dat jaar door een grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Margraten. Daarmee vallen zij nu hiërarchisch onder het dorp Sint Geertruid en geografisch onder de buurtschap Moerslag (als dichtstbij gelegen plaats in de gemeente Margraten, die per 2011 overigens is opgegaan in de gemeente Eijsden-Margraten). Gevoelsmatig vallen deze en omliggende panden echter nog steeds onder het dorp Mesch. Zij behoren ook nog steeds tot de parochie Mesch en ook de gemeente Margraten had deze panden nog apart in haar administratie opgenomen als ‘kern’ Mesch onder het dorp Sint Geertruid.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Moerslag 14 huizen met 88 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Moerslag is al oud, maar is van alle buurtschappen van Sint Geertruid toch de jongste. Het dateert uit het midden van de 14e eeuw. De ligging op een steile helling is er wellicht de oorzaak van dat deze plek pas relatief laat voor bewoning werd ontgonnen. Over de verdere geschiedenis is zeer weinig bekend. Aan het einde van de 19e eeuw wordt de buurtschap twee keer getroffen door een grote brand, waarbij het merendeel van de boerderijen in de as wordt gelegd. Vandaar dat de buurtschap nog slechts één 18e-eeuws vakwerkboerderijtje telt. Zie verder bij Bezienswaardigheden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Moerslag is een beschermd dorpsgezicht.

- De kapel is in 1959 gebouwd en in de jaren negentig gerestaureerd en gemoderniseerd. Het in de kapel geplaatste Mariabeeld is van de hand van de Maastrichtse kunstenaar Frans Gast.

- Door de schade die twee grote branden in de 19e eeuw hebben aangericht, resteert in Moerslag nog slechts één 18e-eeuws vakwerkboerderijtje. Dit bevindt zich direct achter de kapel.

- Diverse wegkruisen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De weg Moerslag door de gelijknamige buurtschap is populair bij wielrenners. De weg klimt geleidelijk zo’n 5% en is daarmee een goede opwarmer voor het zwaardere werk in Zuid-Limburg.

- Bij de buurtschap ligt aan de bosrand het geologisch monument Moerslag. Op deze plaats werd in het verleden kalksteen of mergel gedolven om akkers en weilanden te bemesten (bemergelen). In het Bovenkrijt (80 tot 85 miljoen jaar geleden) werd geheel Zuid-Limburg overstroomd door de Krijtzee. In deze tropische zee leefden veel planten en dieren die nu uitgestorven zijn. De hier zichtbare kalksteen bestaat uit ontelbare skeletten van kleine planten en dieren die het plankton vormden. Naast dit plankton leefden in deze zee ook grote dieren, waarvan de resten in de mergel terug te vinden zijn. In de kalksteen bevinden zich grillige vuursteenknollen. Vuursteen is een zeer hard gesteente dat onder zeer bijzondere omstandigheden in zuivere kalksteen kan ontstaan. Vuursteen bestaat uit zuivere kiezeldioxyde. Het werd in de prehistorie gebruikt voor het vervaardigen van stenen werktuigen. Tot in de 19e eeuw gebruikte men vuursteen voor het maken van vuur met behulp van de ‘tondeldoos’. (3116)

- Bezoekerscentrum De Bosrand, Moerslag 4. Tel. 043-4091544.

Reactie toevoegen