Mesch

Plaats
Dorp
Eijsden-Margraten
Heuvelland
Limburg

mesch voer [640x480].jpg

Mesch, de Voer ca. 1910.

Mesch, de Voer ca. 1910.

mesch_hoeve_meschermolen.jpg

Mesch, hoeve Meschermolen

Mesch, hoeve Meschermolen

LB gemeente Mesch in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Mesch in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Mesch in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Mesch

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Mesch.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Mesch.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Mesch.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Mesch (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Mesch is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, gemeente Eijsden-Margraten. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1942. In 1943 over naar gemeente Eijsden, in 2011 over naar gemeente Eijsden-Margraten.

- Het dorp Mesch heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen ligt Mesch daarom 'in' Eijsden.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Misj.

Oudere vermeldingen
1178 Messau, 1253 Meske, 1291 Meschau. In het Waals Mexhawe en Mehawe.

Naamsverklaring
- Men gaat uit van Meskawe*, waarin ahwjô-* ‘land aan water’, maar een duiding van het eerste lid ontbreekt.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

- Een andere verklaring luidt dat, volgens de overleveringen, Karel de Grote in Mesch, voor zijn vele reizen tussen Aken, Luik, Tongeren en Nijmegen, een rustpunt bouwde in de vorm van een villa, Manderveld of Meschawa geheten. Vermoedelijk op de plaats waar nu de Meschermolen staat. (3112)

Terug naar boven

Ligging

- Mesch ligt aan de Voer, O van Eijsden, Z en O grenzend aan België.

- Mesch is het meest zuidelijk gelegen dorp van Nederland. Op een steenworp afstand (enkele honderden meters noordelijker gelegen, streekbreed gezien) volgen Noorbeek, Slenaken en Vaals. De meest zuidelijk gelegen buurtschap is overigens (Klein) Kuttingen (Z van Epen), de meest zuidelijk gelegen stad is Maastricht.

- Bij de herindeling van 1982 is een noordoostelijke uitloper van Mesch (de Mescherhei, rond de Heiweg) overgegaan van de gemeente Eijsden naar de gemeente Margraten.

- Bijzonder is dat, gezien de ligging van Mesch tegen de grens met (deels Franstalig) België, de kinderen er op de lagere school al les krijgen in de Franse taal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Mesch 30 huizen met 222 inwoners, verdeeld in dorp Mesch 27/191 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Mescherheide (Mesjerhei) 2/17 en de Meschermolen (Mesjemeule) 1/14.

- Per 1 januari 1943 is de gemeente Mesch opgeheven en opgegaan in de gemeente Eijsden met 266 hectare, 47 huizen en 348 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Mesch ca. 150 huizen met ca. 370 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Mesch wordt reeds genoemd in 882. In dat jaar bevestigt koning Arnulf Mesch als gift aan het Mariënstift in Aken. De nederzetting is echter al veel ouder. Op de Steenberg, aan de rand van Mesch, is een Romeinse begraafplaats aangetroffen. En bij opgravingen in 1979 en 1986 zijn in de omgeving van de Steenbergweg zelfs vuurstenen voorwerpen uit de prehistorie gevonden. Het materiaal wordt op een ouderdom van 12.000 jaar geschat. Men vermoedt dat rendierjagers hier een uitkijkpost annex werkplaats hebben gehad.

Tot 1794 blijft Mesch een vrije rijksheerlijkheid onder supervisie van de proost van het stift in Aken. Na de Franse Revolutie wordt Mesch een zelfstandige gemeente, tot zij in 1943 bij de gemeente Eijsden wordt gevoegd.

Mesch was aan het eind van de Tweede Weeldoorlog het eerstbevrijde dorp van Nederland (12 september 1944).

Met name bij het boerderijtje op de Stenenberg (bij de Steenbergweg) zijn veel opnamen gemaakt voor de televisieserie ‘Dagboek van een herdershond’.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In het Bestemmingsplan Mariadorp / Mesch / Withuis 2015 worden o.a. ontstaan, ontwikkeling en huidige situatie van deze kernen beschreven.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Mesch heeft 11 rijksmonumenten.

- Diverse wegkruisen.

- In de 9e eeuw stond in Mesch al een kerkje. De Sint Pancratiuskerk is volgens velen de oudste kerk van Limburg en mogelijk door keizer Karel de Grote voor Akense kanunniken gesticht. Het zou zelfs een van de oudste nog bestaande gebouwen van Nederland kunnen zijn. De huidige kerk vindt zijn oorsprong in een Karolingische veldkapel, gebouwd omstreeks het jaar 800, wat de kolenzandsteen (zichtbaar links naast de ingang) en de visgraatverbanden ons kunnen doen geloven. De hoofdvorm van de gemeenschapsruimte - de elementaire vorm van de zaal - herinnert met de vlakke houten zoldering aan de vroegste geschiedenis. De tijd stond evenwel niet stil: in de 15e eeuw trok men een nieuw gotisch koor op en in de laatste jaren van de 19e eeuw was een verlenging van het schip in westelijke richting voltooid. Toen werd ook een nieuwe toren, na instorting van de oude, gebouwd. In 1969 werd het geheel door ir. Satijn gerestaureerd. Binnen vinden we de houten reliekhouder in de vorm van patroon Sint Pancratius, als ridder met een opening in de borst, uit de 17e eeuw. (3324) Bij de kerk staat een monument ter ere van Sint Pancratius die samen met Servatius en Bonifatius de drie IJsheiligen vormt. Hun naamdag wordt gevierd op 12, 13 en 14 mei. Volgens de volksweerkunde is het dan koud en guur weer. - Beschrijving van het orgel in de Sint Pancratiuskerk. - Reeds in de 19e eeuw trokken pelgrims uit het Belgische grensgebied en de omgeving van Mesch naar de aldaar gelegen Pancratiuskerk om Pancratius' hulp in te roepen tegen kinderziektes, eczeem, huiduitslag en jicht. Deze bedevaart heeft zich op kleine schaal tot op heden gehandhaafd.

- De Meschermolen (Meschermolen 1), een graanmolen die door het water van de Voer wordt aangedreven, is al bekend in de 17e eeuw, maar moet veel ouder zijn. De grote hoeve is een van de mooiste voorbeelden van een typisch Limburgse boerderij. De molen was altijd in particulier bezit en dat is hij nog steeds. De molen wordt sinds 1920 bewoond door de familie Lippertz. Sinds 1965 wordt er in de Meschermolen niet meer gemalen. Oorspronkelijk werd er kalamijn (zinkerts) en graan gemalen. De molen en het gehele boerderijcomplex zijn eind jaren negentig ingrijpend gerestaureerd. Het maalwerk is sinds de restauratie weer bedrijfsvaardig (alleen op verzoek wordt er nog gedraaid). Vandaag de dag kunt u in het rustiek gelegen molencomplex uw vakantie vieren. Voor nadere informatie zie bij Overnachten.

- De huidige Laathof (Langstraat 3) dateert uit 1721 en behoorde tot het Mariënstift in Aken. Jaarlijks moesten de ‘laten’, de halfvrije burgers, hun cijnzen betalen aan de Laathof. De oorsprong van deze Laathof gaat zeker terug tot vóór 1450. De administratie en de rechtspraak in de vrije rijksheerlijkheid Mesch vonden ook plaats in de Laathof. Op de hardstenen latei boven de ingang staat een Latijnse tekst. In het Nederlands vertaald luidt deze als volgt: “Schep mij een zuiver en rein hart en vernieuw mijn kunde.”

- Het voormalige raadhuis (Grijzegraaf 17-19) is een witgepleisterd L-vormig pand uit 1876, gebouwd als raadhuis annex school en onderwijzerswoning.

- Het bevrijdingsmonument aan de Grijzegraaf illustreert dat op 12 september 1944 de eerste bevrijders (Amerikanen) hier Nederland binnenkwamen. Zij behoorden tot de Old Hickory Divisie. Een onderdeel daarvan was het 113e Cavalerie-eskadron, bijgenaamd Red Horse. In 1994 is ter gelegenheid van de 50-jarige bevrijding, een nieuw aangelegde straat hiernaar genoemd: de Red Horsestraat.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Bronkprocessie trekt uit op de 3e zondag na Pinksteren. De Cramignon wordt op zondag en maandag gedanst. Filmpje van de Bronk 2010 te Mesch.

- De kermis is op de voorlaatste zondag van augustus. Die dag is ook de Meschergaank, de jaarlijkse bedevaart naar Sint Pancratius.

- Op de eerste zondag van september is er een Open Dag bij Wijngaard Sjtejneberg. Met wijnproeven, bezichtigen van de wijnkelder en excursie naar de wijngaard.

- In een weekend in september is er de Limburgs Landmarkt Mesch. Met onder meer Luikse Markt, natuurzuivere streekproducten, oude ambachten, huifkartochten, boerderijdieren en livemuziek.

- Jaarlijks in december organiseert de atlethiekvereniging de Mescherbergloop. Deze loop is 15 km lang en gaat over 6 hellingen en een trappenpad van 155 treden. De loopafstanden voor liefhebbers liggen tussen 5 en 12 km. Verslag en foto's van de Mescherbergloop 2008.

- De Culifair is een ‘mini-preuvenemint’ in feesthoeve De Laathof (op een zondag eind november).

- Jaarlijks in de eerste helft van december verandert Mesch een weekend lang in een heus kerstdorp. Op een viertal locaties presenteren tal van professionals en hobbyisten hun producten en kunsten, alle in het teken van de kerst.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Rondwandeling vanuit Mesch (4,8 km).

- Rondwandeling Mesch - Mheer - Mesch (17 km).

- Ten noordwesten van Mesch is in 2003 een nieuw bos met een grote variatie aan bomen en struiken aangelegd: het Mescher Plukbos. Dit bos (ca. 7 ha groot) is het tastbare resultaat van een samenwerkingsverband tussen onder meer de gemeente Eijsden en Het Limburgs Landschap, waarbij het enkele jaren geleden door de provincie Limburg ingezette beleid om meer bos in de provincie te krijgen mede wordt uitgevoerd. De naam is afgeleid van het naburige dorpje Mesch en de functie die het bos zou kunnen vervullen. Bezoekers kunnen namelijk de aanwezige bosvruchten in het oogstseizoen plukken. Karakteristieke soorten van het bos zijn onder meer beuk, haagbeuk, zomereik en walnoot.

- Aan de Heiweg op de Mescherhei is in 2013 een 'landmark' gerealiseerd in de vorm van een 9 meter hoge moderne uitkijktoren, die op vele verschillende manieren refereert aan de rijke historie van de plek. Er is informatie te vinden over het huidige landschap(gebruik) en dat uit het verre verleden. Op een strategische plek op de grens van de voormalige gemeenten Eijsden en Margraten, waar in de omgeving veel waardevolle archeologische vondsten zijn gedaan, die in sommige gevallen uniek voor Nederland zijn te noemen. De plek die in de prehistorie al door rendierjagers gebruikt werd als uitzichtpunt krijgt zijn functie terug om de mens (opnieuw) bewust te maken van het landschap waarin hij zich begeeft. Door de toren wordt de beleving van het weidse panorama extra benadrukt. Daarnaast is in samenwerking met lokale ondernemers een belevingsboomgaard gerealiseerd met fruitbomen van oude rassen en informatie hierover. Reportage over de uitkijktoren in Mesch (door L1, 2015).

Terug naar boven

Links

- Basisschool Mesch.

- Doop-, trouw- en begraafregisters Mesch 1621-1853.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Mesch.

 

Reactie toevoegen