Margraten

Plaats
Dorp
Eijsden-Margraten
Heuvelland
Limburg

DK_20110817_3267_Kantoorpand_in_mergelsteen_Margraten.jpg

Margraten, voormalige burgemeesterswoning en school; nu kantoor.

Margraten, voormalige burgemeesterswoning en school; nu kantoor.

Margraten Amerikaanse oorlogsbegraafplaats II_0.JPG

Margraten is internationaal bekend van de Amerikaanse oorlogsbegraafplaats met 8.301 graven. Zie verder bij Bezienswaardigheden.

Margraten is internationaal bekend van de Amerikaanse oorlogsbegraafplaats met 8.301 graven. Zie verder bij Bezienswaardigheden.

margraten_amerikaanse_oorlogsbegraafplaats_iv.jpg

Margraten, Amerikaanse oorlogsbegraafplaats

Margraten, Amerikaanse oorlogsbegraafplaats

margraten_amerikaanse_oorlogsbegraafplaats_v.jpg

Margraten, Amerikaanse oorlogsbegraafplaats

Margraten, Amerikaanse oorlogsbegraafplaats

margraten_amerikaanse_oorlogsbegraafplaats.jpg

Margraten, Amerikaanse oorlogsbegraafplaats

Margraten, Amerikaanse oorlogsbegraafplaats

LB gemeente Margraten in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Margraten in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Margraten in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Margraten

Terug naar boven

Status

- Margraten is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, in - en hoofdplaats van - gemeente Eijsden-Margraten. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2010.

- Wapen van de voormalige gemeente Margraten.

- De gemeente is in 1982 vergroot met onder andere de gemeenten Bemelen, Cadier en Keer, Mheer, Noorbeek en Sint Geertruid, waardoor de gemeente naast het dorp Margraten zelf, ook de gelijknamige dorpen ging omvatten, plus de dorpen Banholt (uit de gemeente Mheer), Eckelrade (deels overgekomen uit de toen opgeheven gemeente Gronsveld) en Scheulder (overgekomen uit de toen opgeheven gemeente Wijlre). Dat waren bij elkaar 9 dorpen.

- Onder het dorp Margraten vallen ook de buurtschappen Groot Welsden, Honthem, Klein Welsden, ’t Rooth (deels) en Termaar. Dit zijn 5 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Naam

Klemtoon
Márgraten.

In het Limburgs
Mergraote.

Oudere vermeldingen
1284 op Sente Marien Rod, 1312-1350 ad Sanctam Mariam ad Gradus, apud Sanctam Margaretam, Margraten, 1511 Synt marien grate, 16e eeuw S. Margrieten, 1846 naast de huidige spelling ook Margeraten, Merkratten.

Naamsverklaring
Een oudere verklaring gaat uit van Sente Marien Rod en stelt dat de naam Maria zich in dialect tot Merge heeft ontwikkeld. In de samenstelling met raten, meervoud van raat, rade, rode 'rooiing van bos, ontginning' heeft men dan reeds vroeg de naam Margareta gezien. Het feit dat het Mariaklooster te Aken bezittingen had te Margraten, zou deze hypothese ondersteunen. Overtuigender is de verklaring die uitgaat van de vormen Sanctam Mariam ad Gradus en Synt marien grate. Deze gaan terug op de naam van het Keulse klooster Sancta Maria ad gradus, dat sedert 1075 bezittingen had in deze streek.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Margraten ligt aan de weg van Maastricht naar Aken en ligt verder OZO van het dorp Cadier en Keer, ZO van het dorp Berg, ZZO van het dorp Vilt, Z van het dorp Sibbe, ZW van het dorp Scheulder, WNW van het dorp Gulpen, NNW van het dorp Reijmerstok, NNO van de dorpen Banholt en Mheer, NO van het dorp Sint Geertruid en ONO van het dorp Eckelrade.

De gelijknamige gemeente lag in het zuidelijkste deel van Zuid-Limburg en grensde (na de herindeling van 1982) in het Z gedeeltelijk (ca. 10 km) aan de Belgische Voerstreek. Gelegen op het Plateau van Margraten, dat eigenlijk geen plateau, ‘een vlak gedeelte in een gebergte’ is, maar een ‘rivieren- of heuvellandschap’, of het ‘Land van löss en mergel’.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Margraten 171 huizen met 1.100 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 58/378 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Termaar 43/269, Groot-Welsden 32/201, Klein-Welsden 12/92, Het Rooth 24/147 en Aan den Eik 2/13. In 1866 wordt ook nog een buurtschap De Dobbelsteen genoemd.

- Per 1 januari 1982 is de gemeente in het kader van de gemeentelijke herindeling opgeheven en gelijk weer opgericht. De nieuwe gemeente is als volgt samengesteld:
van de oude gemeente: 982 hectare met 3.496 inwoners;
van Cadier en Keer: 856 hectare met 3.909 inwoners;
van Mheer: 895 hectare met 1.840 inwoners;
van Sint Geertruid: 912 hectare met 1.497 inwoners;
van Noorbeek: 747 hectare met 1.048 inwoners;
van Gronsveld: 664 hectare met 471 inwoners;
van Bemelen: 277 hectare met 371 inwoners;
van Wijlre: 303 hectare met 371 inwoners (met daarin onder andere de buurtschappen Gasthuis (deels) en Wolfshuis (deels) en het dorp Scheulder);
van Gulpen: 73 hectare met 41 inwoners;
van Eijsden: 64 hectare met 16 inwoners.

- Vlak voor de opheffing per 2011 had de gemeente ca. 5.500 huizen met ca. 13.500 inwoners.

- Het gelijknamige dorp omvat tegenwoordig ca. 1.500 huizen met ca. 3.750 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Miljoenen jaren geleden is dit gebied enkele keren door zee overspoeld geweest. Ook de Maas heeft er gestroomd. Deze rivier heeft bijna alles van het vuursteeneluvium (klei met vuurstenen) weggespoeld, behalve in Termaar. Onder meer door dit vuursteeneluvium in de bodem is Termaar natter dan de rest van Margraten; het regenwater zakt er maar moeilijk door de bodem weg. Drie miljoen jaar geleden begon het gebied zijn huidige uiterlijk te krijgen. De opheffing van het gebied tot ruim 100 meter boven het omringende land heeft met het omhoogkomen van de Ardennen tussen 500.000 en 300.000 jaar geleden plaats gehad. Toen ontstonden ook de Keerderberg, de Gulperberg en de Daelhemmerberg.

Na de laatste ijstijd begon het klimaat te verbeteren. Tussen 10.000 en 7.000 jaar geleden groeide in Margraten een vrijwel ondoordringbaar oerwoud. Tussen 7.000 en 6.000 jaar geleden begonnen de boeren uit de lagergelegen omgeving het oerwoud te kappen en stukken ervan kaal te branden ten behoeve van hun primitieve landbouw; zij hadden natuurlijk ook veel hout nodig voor hun huizenbouw en in de koude jaargetijden om hun huizen te verwarmen. Het oerwoud werd bos waar groot wild voorkwam; eland, hert, everzwijn.

In de tijd van de Romeinen werd er hevig gevochten tussen de binnendringende legers en de plaatselijke bevolking, de Eburonen onder leiding van Ambiorix. Een aantal Eburonen heeft in die tijd hun toevlucht gezocht in de bossen van Margraten. Misschien hebben zij zich verscholen en geleefd op de plek waar later het dorp werd gebouwd. Doordat er op het plateau geen water was, was het gebied ook om deze reden lange tijd geheel ongeschikt en onaantrekkelijk voor landbouw en bewoning. De mensen die er woonden en leefden, waarschijnlijk het eerst in Termaar, Groot Welsden en Honthem, moeten wel erg arm zijn geweest en vrij geïsoleerd hebben geleefd. De twee grote Romeinse heirwegen van Maastricht naar Aken en van Maastricht naar Trier liepen ook N en Z om het dorp heen. In de periode 1000-1300 - de periode van de vorming van het landschap door mensen; cultuurlandschap - werden de lössplateaus die door de Romeinen waren verlaten, weer in cultuur gebracht.

Margraten bleef lang een vrij geïsoleerd dorp door zijn hoge ligging en doordat het bij gebrek aan wegen moeilijk bereikbaar was. Pas in 1825 kon het plan (van Napoleon) voor het aanleggen van een nieuwe weg van Maastricht naar Aken die de oude, versleten Romeinse heirwegen kon vervangen, worden uitgevoerd - een moeilijke klus naar het bleek; men deed er 30 jaar over. Deze weg liep dwars door het dorp en doorbrak het isolement. Vanaf nu begon voor het dorp de ‘moderne tijd’. (6)

Op 1 oktober 1795 werd Margraten bij Frankrijk ingelijfd, deel uitmakend van het Departement van de Nedermaas, van kanton Gulpen. Tijdens de Belgische Opstand in 1815 werd het dorp met Limburg door België geannexeerd. In 1839 (verdrag van Londen) kwam het dorp met Limburg definitief bij Nederland. (5)

De bebouwing is, afgezien van de markante "Dobbelsteinhoeve", overwegend uit de 19e eeuw. Margraten biedt de wandelaar en fietser zeer verrassende panorama's. Typische vakwerkboerderijen, monumentale hoeves en landhuizen liggen te pronken in een weldadig groen landschap.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instantie en literatuur:

- Heemkundevereniging Margraten is opgericht in 2007. - Videoreportage t.g.v. het 10-jarig bestaan van de vereniging in 2017. "Iedere 1e zaterdag van de maand is van 10.00-12.00 uur het museum in de Auw Veiling (Rijksweg 68) geopend. Belangstellenden kunnen onze regelmatig wisselende verzameling komen bekijken. Ook kan men de Museum Werkgroep bezig zien, die de handen uit de mouwen steekt om nog meer ruimtes te creëren, om schilderwerk uit te voeren en om allerlei gebruiksvoorwerpen te repareren en op te knappen. Zijn er onder onze leden en andere belangstellenden nog mensen die iets kunnen vertellen over gebruik en doel van deze museumstukken, dan zijn zij uiterst welkom om ons daarover te vertellen, zodat wij die voorwerpen kunnen beschrijven. Ook mensen die ons kunnen helpen bij het repareren en opknappen van de voorwerpen zien wij graag eens binnenlopen. Informatie over het museum of vragen? Stuur een e-mail aan Caren Frijnts: c.frijnts@heemkunde-margraten.nl."

- H.M.R. Heidendal e.a., 'Een bijdrage tot de historie van Margraten'. Uitgave bij gelegenheid van de restauratie van de Sint Margaretakerk. Uitg. Restauratiecommissie St. Margaretakerk, 1983.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De wijk Heiligerweg in het noordoosten van Margraten is gebouwd sinds 2006. De wijk omvat een kleine 250 huizen, 100 minder dan gepland, vanwege de aanwezigheid van een dassenburcht. Bij de woningbouw heeft de gemeente verder rekening gehouden met de holle wegen, de hagen, de devotiekapel en het veldkruis. Ook de historische IJzerenweg en Heiligerweg zijn intact gebleven.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Margraten heeft 13 rijksmonumenten.

- Margraten heeft 10 gemeentelijke monumenten.

- Het standaardwerk van A.G. Schulte, getiteld 'Margraten, Mheer en Noorbeek. De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst' (656 pag., Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Waanders Uitgevers, 1991) beschrijft alle monumentale panden in de dorpen en buurtschappen van deze gemeenten van voor de gemeentelijke herindeling van 1982. Via de link is het boek ook online te lezen.

- De RK Sint-Margaritakerk (Pastoor Brouwersstraat 21) wordt in 1262 reeds genoemd in een charter. Van het gebouw uit die tijd resteert thans alleen nog een deel in de westelijke muur van het schip. In de 14e eeuw wordt er een toren tegenaan gebouwd. In de 15e eeuw is het driezijdig gesloten koor in laatgotische stijl herbouwd. In 1617 is de toren hersteld en kreeg zij een mergelstenen omklamping met een nieuwe spits. In 1661 komt Margraten bij Traktaat toe aan de Verenigde Nederlanden, waardoor de missen sindsdien in een kapel te Scheulder op Spaans grondgebied gelezen moeten worden.

In 1921 is het eenbeukige schip afgebroken om in 1922-1928 te worden vervangen door een driebeukig gebouw, naar ontwerp van architect Alphons Boosten. Dit nieuwe gebouw is dwars op de oude kerkas gebouwd en is opgetrokken uit mergelsteen op een plint van kunradersteen. Voor de bouw van het nieuwe koor heeft men gebruikgemaakt van een betonskelet-constructie waardoor er een ongedeelde ruimte kon worden gecreëerd zonder belemmeringen van zicht op het altaar. Het schip is overspannen door gordelbogen in beton uitgevoerd. Deze bogen vormen één geheel met het gestucte tongewelf.

Het kerkgebouw bestaat uit een middeleeuwse toren van mergel met ingesnoerde torenspits, een eenbeukig schip van vier traveeën dwars op de oorspronkelijke kerkas, het oude middeleeuwse koor staat dwars tegen de vierde travee van de kerk als een kapel, en een driezijdig gesloten koor van mergel aan de noordzijde van het kerkgebouw met een lage kooromgang. Ter hoogte van de vierde travee bevindt zich aan de oostzijde het oude middeleeuwse koor en aan de westzijde de middeleeuwse toren. Het huidige schip is even breed als het oude schip lang was. Het oude koor heeft een net- en stergewelf. In het gebouw zijn nog fragmenten van schilderingen te zien uit het laatste kwart van de 15e eeuw op de gewelven, de koormuren en de triomfboog. Ook bevinden zich schilderingen op de nieuwe triomfboog van de hand van Harrie Schoonbrood, uit 1934-1935, net als de gebrandschilderde ramen. Het orgel is in 1879 gebouwd door Pereboom en Leyser. Tegenover de RK kerk van Margraten staat het beeldje van D’r Schutter, gemaakt door Math Wanders, ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan van Schutterij Sint Sebastianus in 1991.

- Het klooster uit ca. 1911 met voormalig schoolgebouw op Rijksweg 30 is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele, geestelijke en typologische ontwikkeling. Het object bezit streekgebonden architectuurhistorische waarde en is van belang vanwege het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek. Ensemblewaarde ontleent het object door de situering aan de Rijksweg en daarmee onderdeel uitmakend van een lineaire ontwikkeling in de bebouwing van de kern Margraten, en tevens van betekenis voor het aanzien van dit dorp. Klooster en voormalige school zijn tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur, en de typologische en functionele zeldzaamheid.

- Margraten heeft (inter)nationale bekendheid gekregen door de uitstekend onderhouden Amerikaanse oorlogsbegraafplaats (ook wel American War Cemetery and Memorial Netherlands) met 8.301 graven, die hier in 1944 is aangelegd. Het is de enige Amerikaanse militaire begraafplaats in Nederland. De begraafplaats ligt gedeeltelijk op grondgebied van de buurtschap Honthem. Vanaf de 30 meter hoge toren heb je een goed uitzicht over de begraafplaats en omgeving. In het op de Amerikaanse oorlogsbegraafplaats gelegen museum vind je onder meer in romaanse travertinesteen gebeitelde landkaarten, die de militaire operaties in Europa in beeld brengen.

Zie ook: - Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats (alle graven zijn inmiddels geadopteerd door vrijwilligers die de graven geregeld bezoeken en er bloemen leggen). - Stichting Margraten Memorial Center streeft naar de realisatie van een waardig herdenkingscentrum in de directe nabijheid van de begraafplaats. In oktober 2016 is bekend geworden dat de American Battle Monuments Commission (ABMC) het bezoekerscentrum gaat financieren. In 2020, bij de viering van 75 jaar bevrijding, moet het gereed zijn.

In 2009 is een boek verschenen met 40 interviews met ooggetuigen die destijds de aanleg van deze begraafplaats hebben meegemaakt. Nadere informaite op de site van de Stichting Akkers van Margraten. - Op de site Margraten.org zijn verschillende projecten en initiatieven rond deze begraafplaats samengebracht. Een aantal van deze projecten is in 2011 samengegaan in Stichting Memorial Center. De stichting wil de geschiedenis van en herinnering aan de begraafplaats levend houden. Daarbij gaat de aandacht speciaal uit naar de menselijke verhalen achter de begraafplaats: zowel die van de gesneuvelde Amerikaanse soldaten als die van de ooggetuigen uit het dorp en omgeving, die de begraafplaats zagen ontstaan en waarvan velen een graf hebben geadopteerd.

Met het project De Gezichten van Margraten ambieert Stichting Verenigde Adoptanten Amerikaanse Oorlogsgraven om zo veel mogelijk soldaten begraven of herinnerd op de Amerikaanse Begraafplaats een gezicht te geven. Dit wil zij op twee manieren bereiken. Ten eerste door het voorzetten van haar werkzaamheden voor haar Fields of Honor Database, waar al sinds 2009 informatie over Margratense soldaten in wordt verzameld en die permanent en vrij toegankelijk is via het internet. Het hoofddoel van dit project is echter om zo veel mogelijk graven en namen op de Muren der Vermisten van een foto te voorzien, om zo deze namen een gezicht te geven. Zo krijgen onze bevrijders ruim 70 jaar naar dato alsnog een gezicht en wordt de herinnering aan hen levend gehouden. De stichting beschikt inmiddels over de foto’s van ongeveer 3.500 soldaten, die zij verkregen heeft door eigen onderzoek of via adoptanten, familieleden, collega-onderzoekers en veteranenorganisaties.

De stichting is van mening dat het onverminderd belangrijk blijft om aandacht te besteden aan de offers die deze gesneuvelde Amerikaanse soldaten brachten, zeker gezien de huidige internationale context die des te meer onderstreept dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Hiervan bewust zijn vormt een belangrijke voorwaarde om mogelijke toekomstige conflicten tegen te gaan: dit nooit meer. Stichting Verenigde Adoptanten Amerikaanse Oorlogsgraven beoogt met haar project dan ook bij te dragen aan het versterken van dit bewustzijn. Zeker voor de huidige jongere generaties is het van belang dat hier actief aandacht wordt besteed. Zij hebben de oorlog niet mee gemaakt en de generatie die dat wel heeft neemt zeer sterk af, waardoor die generatie het verhaal van de oorlog binnenkort niet meer aan de jongere generaties kan overbrengen.

- Zwingelput bij de kerk en aan de Rijksweg.

- Margraten was een van de zeer weinige Nederlandse gemeenten die haar grondgebied met grensstenen heeft afgepaald. Het zijn fraaie stenen met een kleurig gemeentewapen. Ze staan langs elke weg die deze voormalige gemeente binnenkomt. Wie weet doet goed voorbeeld goed volgen...

- Ook in dit dorp en omgeving kun je tientallen wegkruisen bewonderen. Sommige oud, andere van meer recente datum. Een van de nieuwste aanwinsten is het Millenniumkruis op het plein bij de kruising Julianalaan-Bernhardlaan, geplaatst op initiatief van de Stichting Kruisen en Kapellen Margraten. Het kruis is afkomstig van een kapel in Heerlen, aldus Giel Frantzen, in wiens tuin het kruis enkele jaren heeft gestaan.

- Hoeve Dobbelsteijn of Dobbelsteyn of Dobbelsteynhof (Rijksweg 8), deels daterend uit de 17e en 18e eeuw, met een sluitsteen aan de buitengevel met het jaartal 1780. Thans zijn er appartementen in gevestigd.

- Hoenderstraat 2 is in 1880 gebouwd als gemeentehuis, school en schoolmeesterswoning. Enkele malen verbouwd. Thans kantoor.

- Hoenderstraat 11-13. De boerderij heeft de woonvleugel links van de cour, die aan de achterzijde wordt afgesloten door een doorrijschuur. Datering: 18e eeuw, met latere wijzigingen. Het complex wordt aan de voorzijde afgesloten met een poortmuur met een rondbogige doorgang.

- Gevelstenen in Margraten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Pelgrimswandeling Margraten-Noorbeek (op een vrijdag begin februari). Lengte 12 km. Met eucharistieviering waarna koffie met vlaai in Noorbeek. Nadere informatie op tel. 045-5463563.

- Carnaval. - CV De Rieste. - JCV De Rieste.

- De Lammertocht (op een zondag in maart, vertrek vanuit café ’t Flaterke in de buurtschap Termaar) voert naar de schaapskooi in het Gerendal. De mogelijke afstanden zijn 8, 11, 15, 22 of 30 km. Het aantal deelnemers is wisselend, het grootste aantal deelnemers tot nu toe was 2.600.

- De Kinderkleding- en Speelgoedbeurs (2x per jaar, op een zondag begin april en begin oktober), die tot in de verre omgeving een zeer goede naam heeft, is mede een succes door de locatie, het recentelijk gerealiseerde gemeenschapshuis Oos Heim. Deze grote zaal met open karakter maakt het mogelijk om de te verkopen materialen overzichtelijk op te stellen. De opbrengst gaat jaarlijks naar verschillende lokale goede doelen. De Kinderkleding- en Speelgoedbeurs heeft er, net als veel andere organisaties, belang bij dat er in Margraten een fraaie locatie is. Dit heeft de organisatie van de beurs dan ook doen besluiten om gedurende enkele jaren delen van de opbrengst van de beurs te doneren voor de nieuwbouw en inrichting van Oos Heim. In totaal hebben zij ca. € 10.000 bijgedragen.

- Pelgrimswandeling Margraten-Banneux (België) op een zondag begin mei. Vertrek om 07.00 uur, lengte 42 km. Om 17.30 uur viering in Banneux en mogelijkheid voor maaltijd. Om 19.30 uur terugreis per bus. Nadere informatie op tel. 045-5463563.

- Mei-den planten: vierde zaterdag in mei, behalve wanneer die op pinksterzaterdag valt, dan wordt (meestal) een week opgeschoven. Op de site van Jonkheid Mheer vind je uitgebreide achtergrondinformatie over de traditie van het plaatsen van de mei-den.

- Jaarlijks is er op de laatste zondag van mei (in 2020 voor de 46e keer) Memorial Day op de Amerikaanse Begraafplaats.

- Sinds 2015 is er de Kirmes Mergraote (weekend eind juni).

- De Kindervakantieweek (in augustus, in 2020 voor de 49e keer) is een onvergetelijke speelweek voor kinderen van de basisschoolleeftijd in Margraten en omstreken. Het evenement vindt plaats op de oude voetbalwei in Scheulder.

- Popfestival Midsummer (weekend in augustus).

- Zomermarkt (op een maandag en donderdag in augustus) met diverse attracties voor kinderen en volwassenen. Organisatie: Margratens Toneel Gezelschap. Nadere informatie op tel. 043-4582112.

- MTG (Margratens Toneel Gezelschap) is opgericht in 1945 en brengt jaarlijks in november een nieuw stuk op de planken. De vereniging heeft ca. 38 leden, waarvan 3 jeugdleden en de rest volwassenen (vrijwel gelijkelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen). Niet iedereen speelt toneel; er zijn ook werkgroepen zoals decorbouw, licht en geluid, grime, souffleurs, en een leescommissie.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Stichting Verontruste Plateaubewoners (SVP) zet zich sinds de jaren zeventig in voor het behoud van kenmerkende landschappelijke en cultuurhistorische waarden op en rond het Plateau van Margraten. Een belangrijke kwestie was al die jaren - en is nog altijd - de situatie rond de mergelgroeve in buurtschap 't Rooth. Voor de beschrijving van die casus zie verder aldaar.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over het dorp (online te bestellen). O.a. A.G. Schulte, 'Geillustreerde beschrijving Margraten, Mheer en Noorbeek'. Dit standaardwerk van 400 pag. is een deel in de serie 'De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst', nationaal en internationaal een begrip op het gebied van de monumentenbeschrijving.

Terug naar boven

Links

- MFC: - "Midden in een bestaande woonwijk is in 2015 het multifunctionele gemeenschapshuis Oos Heim gerealiseerd. Het gemeenschapshuis is geschikt voor alle verenigingen in Margraten en bestaat uit diverse ruimten, waaronder een grote zaal met verrijdbaar podium. De zaal heeft een uitmuntende akoestiek. Uit oogpunt van duurzaam bouwen is er gewerkt met materialen die deels uit de gesloopte bestaande bebouwing zijn hergebruikt." (bron en voor foto's van het pand zie iNeX architecten) Het is mogelijk om diverse ruimtes middels de flexibele schuifwanden met elkaar te verbinden. Zo kan de Theaterzaal verbonden worden met de foyer en de schakelruimte. De kleine zaal, de bar en de schakelruimte kunnen tot een gezellig geheel worden gecombineerd. Daarnaast zijn er uiteraard diverse andere opties mogelijk, al naar gelang de behoefte van de gebruiker.

- Onderwijs en kinderopvang: - Gastouderopvang Chillie Billie.

- Jeugd en jongeren: - Bij Scouting Margraten draait het allereerst om plezier. Het doel is dan ook dat alle kinderen elke vrijdagavond een leuke tijd hebben. Maar Scouting is meer dan plezier alleen. Ze leren de kinderen ook vele vaardigheden aan; van koken tot stoken en van hutten, torens en tenten bouwen tot koekjes bakken en alles ertussenin. Belangrijk voor Scouting is ook de band tussen mens en natuur die meeste kinderen (maar ook volwassenen) in de afgelopen jaren zijn verloren door de opkomst van de multimedia. Bij Scouting beogen ze dit alles te combineren om de algemene ontwikkeling te bevorderen.

- De in 1909 opgerichte Jonkheid Margraten organiseert o.a. het Den halen, het sieren met de Broonk en ondersteunt de Midsummer.

- Muziek: - Harmonie Concordia Margraten is opgericht in 1852, en is sindsdien uitgegroeid tot een bloeiende vereniging. De vereniging omvat een harmonieorkest en een drumband, en heeft een eigen gedegen leerlingenopleiding. Op muzikaal gebied wordt er naar gestreefd elke muzikant zoveel mogelijk de gelegenheid te geven op een optimale manier bezig te zijn met het maken van muziek. De harmonie kent jaarlijks een drukke activiteitenagenda. Naast de vaste eigen activiteiten zoals het Koffieconcert, de Processie, show- en marswedstrijden en concertwedstrijden, worden er ook regelmatig bijzondere concerten zoals galaconcerten georganiseerd.

- Sport: - Voetbalvereniging RKVVM is opgericht in 1936.

- Judoclub To-Zai is in 1970 opgericht onder de naam Judoclub Dracula. In 1986 is de naam gewijzigd i.v.m. de verzelfstandiging (voorheen viel zij onder de gelijknamige jongerensociëteit). De huidige naam betekent "van oost naar west". De achterliggende gedachte is dat judo in Japan (oosten) is ontstaan, en naar het westen (in dit geval Margraten) is gebracht.

- Turnclub Juventa is opgericht in 1982 en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwassen en bloeiende sportvereniging. Juventa richt zich vooral op het groepsspringen, op de onderdelen minitrampoline en minitrampoline met verschillende toestellen. Daarnaast wordt er ook op de tumblingbaan geturnd. Naast recreatief turnen biedt Juventa ook de mogelijkheid om in wedstrijdverband deel te nemen. Veel meisjes en jongens uit Margraten en de omliggende woonkernen kiezen voor Turnclub Juventa om samen op een plezierige manier te sporten. Ze vinden het dan ook belangrijk om met afwisselende en diverse activiteiten en materialen bezig te zijn, zodat alle jongens en meisjes op een leuke en zinvolle wijze het turnen kunnen beoefenen.

- "Handbalvereniging Margraten is opgericht in 1974. De handbalvereniging is momenteel een vereniging met niet uitsluitend dames- en meisjesteams. Ook jongens vanaf ca. 7 jaar zijn in goed overleg welkom. Alle teams nemen deel aan de officiële competities van het NHV. Ook is er samenwerking met HV ADIO (Reijmerstok) betreffende het samenstellen van de jongste jeugdteams. Wil je kennismaken met handbal of lid worden van onze handbalvereniging? Je bent van harte welkom! Bij onze vereniging krijg je de mogelijkheid om 3x gratis mee te trainen. Instappen kan op ieder gewenst moment, ook tijdens het lopende seizoen. Wil je komen proeftrainen? Dat kan, sportkleding is het enige dat je nodig hebt! Laat een reactie achter op onze website. Of informeer via je vriendjes of vriendinnetjes of familie bij de trainers. Wij vinden het wel fijn dat je je vooraf aanmeldt, zodat wij onze trainers kunnen informeren. Ook kunnen wij jou dan vooraf van de juiste informatie voorzien."

- Schutterij: - Het ontstaan van Schutterij Sint Sebastianus Margraten wordt gedateerd op 1541. Het eerste document dat hiernaar verwijst is uitgevaardigd in 1550, en vermeldt o.a. het volgende: "Den 20 Meert 1550 door ordonantie van de gebiedende heere van Margraeten, waernaer sigh ieder schut sal regeleeren volgens de artickelen en de boeten daerop staen sulle. Vogelschieten op Pinksterdinsdag. De schuttemeester leest de namen op; “so wy daen niet daer en is sal vervallen in de boedt van 12 stuver". De gebiedende heer heeft “3 schuet vooruyt”, daarna schieten koning, kapitein, luitenant enzovoort “; “iedere schut moet 3 schuet naer den voegel schieten”. Als de vogel eraf is “sullen de schutten den (nieuwen) kooningh volgen daer goedt bier is ende dat niet buyten de heerlickheidt ofte lemyten”. Ter gelegenheid van het Oud-Limburgs Schuttersfeest dat op 4 juli 1954 in het dorp plaatsvond en waaraan liefst 141 verenigingen deelnamen, gaf organiserende vereniging Sint Sebastianus een programmaboekje uit. De lezenswaardige voorwoorden in dit boekje zijn via de link ook online te lezen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Margraten kerk.

Reacties

(2)

Ik zou graag, als mede oprichter van de handbalvereniging Margraten graag wat tekst toevoegen. Hoe kan ik dat het beste doen! Tot horens. Huub Senden

Ik heb dat zojuist zelf al gedaan heer Senden. Doorgaans formuleer ik een alinea per vereniging, als samenvatting uit hun site, over wie ze zijn en wat ze doen, wat ze te bieden hebben. Bij deze vereniging was het daar nog niet van gekomen, daarom heb ik dat zojuist alsnog gedaan.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen