Loon op Zand

Plaats
Dorp en gemeente
Loon op Zand
Hart van Brabant Langstraat
Noord-Brabant

loon_op_zand_plaatsnaambord_kopie.jpg

Loon op Zand is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, en daarbinnen in de streek Langstraat.

Loon op Zand is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, en daarbinnen in de streek Langstraat.

gemeente_loon_op_zand_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Loon op Zand anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Loon op Zand anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Loon op Zand

Terug naar boven

Status

- Loon op Zand is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, en daarbinnen in de streek Langstraat.

- De gemeente Loon op Zand omvat naast het gelijknamige dorp verder nog de dorpen De Moer en Kaatsheuvel, en de buurtschappen Duiksehoef, Kraanven, Land van Kleef, Loons Hoekje (grotendeels), Moleneind, Molenstraat (grotendeels) en Sprangsevaart (grotendeels). In totaal dus 3 dorpen en 7 buurtschappen. Bosch en Duin is een landgoed dat een plaats lijkt omdat er blauwe plaatsnaamborden staan. Maar dit is een particulier initiatief en is geen echte 'bebouwde kom'.

- Wapen van de gemeente Loon op Zand.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Loon op Zand.

- Onder het dorp Loon op Zand vallen de buurtschappen Duiksehoef, Kraanven, Land van Kleef, Moleneind en Molenstraat (grotendeels).

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Loên.

Oudere vermeldingen
1233 Lon, 1267 Vello, 1269 kopie 1768 Venloen, 1287 Venloe, 1298 Velloen, 1314 Venlone, Venloen, ca. 1560 Venloon, Loon op Sant, opt Sant, 1573 Veenloon op Zandt, 1636 Loon.

Naamsverklaring
"Oorspronkelijk een datief meervoud met plaatsaanduidende functie van lo 'licht, open bos', met als betekenis '(nederzetting) bij het bos'. De oude vormen met ven 'kleine plas in bos- of heidegebied' of veen 'veen, veengebied', vervangen door 'op Zand', wijzen erop dat de situatie door veenafgraving en de daarop volgende verzanding ingrijpend gewijzigd moet zijn. De oude nederzettingskern van Loon op Zand werd in de 13e-14e eeuw verlaten wegens het opdringende zand. In 1394 werd een kilometer zuidelijker een nieuwe kerk gebouwd. Er is geen reden om te denken aan vernoeming naar Venlo."(1) Zie ook het artikel over ontstaan en betekenis van deze plaatsnaam door John de Nijs.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Loon op Zand grenst in het W aan Dongen, in het NW en N aan Sprang-Capelle, in het N aan Waalwijk, in het NO aan Drunen, in het O aan het Nationale Park De Loonse en Drunense Duinen (waarvan het W gedeelte binnen de gemeente ligt) en Udenhout en in het Z aan Tilburg, en ligt O van 's Gravenmoer en Oosterhout, ZO van Waspik-Boven, Waspik en Geertruidenberg, WZW van 's-Hertogenbosch en NW van Berkel-Enschot.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Loon op Zand 765 huizen met 5.079 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 90/692 (= huizen/inwoners) met de buurtschappen Klokkenberg 10/63, Moleneind 9/47, Molenstraat 22/84, ’t Land van Kleef 17/102, Westloon 5/48, Kraanven 32/166, Duiksche Hoeven 7/35, Bernsche Hoeven 6/26, Heikant 7/43, Het Moer 47/290, Efteling 16/84, Roestenberg 4/26, Achterste Hoeven 5/35, Hoekje 47/245, Vaart 10/69, Vaartkant 14/114, Horst 6/69 en Vaartsche Heikant 11/66, en dorp Kaatsheuvel 115/858 met de buurtschappen Hil 11/63, Baan 18/120, 1e Straatje 43/320, 2e Straatje 52/346, Regtvaart 37/249, Hooge Zandschel 62/403, Lage Zandschel 26/193 en Loonschendijk 36/223.

- Tegenwoordig heeft de gemeente Loon op Zand ca. 9.500 huizen met ca. 23.500 inwoners, waarvan ca. 2.500 huizen met ca. 6.300 inwoners in het gelijknamige dorp.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Loon op Zand, kun je terecht bij:

- "Heemkundekring Loon op 't Sandt stelt zich tot doel het overbrengen en verbreiden van zo groot mogelijke historische kennis van het werkgebied van de vereniging in casu de kerkdorpen Loon op Zand en De Moer. Die kennis moet in de ruimste zin verstaan worden. Ze betreft onder meer religieuze, sociale, economische, culturele en natuurhistorische aspecten en richt zich op personen, instellingen, verenigingen, gebeurtenissen, roerende en onroerende zaken als gebouwen of typische kenmerken daarvan en op typerende zaken in de natuurlijke omgeving.

Het verkrijgen van die kennis geschiedt door: het verzamelen van alles wat over dat gebied gepubliceerd is en wordt; het conserveren en voortdurend uitbreiden van een foto- en diaverzameling; het digitaal vastleggen en bewaren van interviews; het nauwkeurig inventariseren en toegankelijk maken via databases van genoemde verzamelingen.

Het verbreiden van die kennis gebeurt onder meer door: publicaties, hoofdzakelijk via de website van onze kring en in het door de vereniging uitgegeven jaarboek Straet & Vaert; het op gezette tijden organiseren van (foto) tentoonstellingen; het houden van lezingen; het verstrekken van informatie op aanvraag; een jaarlijkse fietstocht door de omgeving van het werkgebied waarbij zaken op kundige wijze in historisch perspectief worden geplaatst; een nieuw aandachtsveld van de vereniging is het overbrengen van historisch besef van de woonomgeving op de jeugd en basisscholen, een en ander in nauw overleg met de leerkrachten."

- "Acht jaar na de vaststelling van een nationale canon heeft nu ook de gemeente Loon op Zand een eigen historische canon, waarin iedere geïnteresseerde in kort bestek een overzicht krijgt van de geschiedenis van onze gemeente, van prehistorie tot (bijna) nu. In 34 ‘vensters’ die steeds bestaan uit een afbeelding en een tekst worden evenzoveel kernmomenten uit de geschiedenis beschreven.

De auteurs hebben ervoor gewaakt om zoveel mogelijk alle periodes gelijkwaardig aan bod te laten komen. In het boekwerk is nadrukkelijk erop toegezien dat alle kernen binnen de gemeente hun rechtmatige plaats kregen. Nadrukkelijk is deze canon er dan ook een van de hele gemeente. Vanaf het begin is ernaar gestreefd deze canon ook geschikt te maken voor de basisscholen binnen de gemeente. Dat is deels al gedaan in de vormgeving, maar ook door ervoor te zorgen dat de teksten zo breed mogelijk toegankelijk zijn. Daarmee kan deze canon met gemak Wikipedia overtreffen, want wat daarin over onze gemeente valt te lezen, maakt de doorgewinterde heemkundige niet vrolijk. Als nu iemand iets over Loon op Zand wil weten, grijpt men nog wel eens snel terug op Wikipedia. Nu er een canon is, hoeft dat niet meer en zou het ook niet meer mogen gebeuren.

Deze canon is behalve informatief, ook een mooi kijk- en bladerboekje geworden. Niet alleen historisch geïnteresseerde inwoners en schoolkinderen, niet alleen bestuurders en beleidsmakers voor wie het verleden de weg naar de toekomst kan wijzen, maar ook toeristen en iedereen die toeristen ontvangt en wegwijs maakt, kan met dit boekje zijn voordeel doen. Kortom: deze canon is er voor iedereen die iets met de gemeente Loon op Zand van doen heeft." De canon is te bestellen bij de heemkundekring.

- "Op 1 oktober 2018 is de Kindercanon Loon op Zand gepresenteerd. Het was een leuke presentatie met grote inbreng van de kinderen van Basisschool De Start in De Moer. Marja van Trier heeft de kinderen laten zien hoe met deze canon de geschiedenis van onze gemeente meer is dan alleen een saai boekje en dat ook over de geschiedenis van onze gemeente veel te vertellen en vooral te beleven is. Iets wat in de landelijke geschiedenis niet of nauwelijks aandacht krijgt. Met een heuse brandblusoefening zoals dat ook gebeurde tijdens de grote dorpsbrand in 1737 waren de leerlingen actief betrokken bij een onderdeel van de geschiedenis. Heemkundekring Loon op ‘t Sandt heeft de canon op hun website gezet en die is voor iedereen vrij toegankelijk. De canon is, behalve in te zien, ook te downloaden en te printen, wat wel zo handig is als je ermee aan de slag gaat."

- Verhalen over de geschiedenis van Loon op Zand op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

- Artikelen over de geschiedenis van de kernen in deze gemeente, door vrijetijdshistoricus Jan van Iersel.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Enkele inwoners van Loon op Zand hebben het initiatief genomen om bij de inwoners te peilen hoe zij denken over een eventuele overgang van het dorp naar de gemeente Tilburg. De initiatiefnemers zien daar wel voordelen in. Onder de link kun je lezen waarom.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Loon op Zand heeft 9 rijksmonumenten.

- De RK Sint-Jans Onthoofdingkerk in Loon op Zand (Oranjeplein 1) is gebouwd omstreeks 1394, toen de bewoners van Venloon vanwege het oprukkende stuifzand gedwongen waren hun dorp te verplaatsen en het in 1233 gebouwde stenen Sint-Willibrordkerkje te verlaten. Oorspronkelijk was de Sint-Jans Onthoofdingkerk een rechthoekig zaalkerkje in romaanse stijl. Reeds omstreeks 1400 werd de kerk uitgebreid met een koor in gotische stijl, in 1410 volgde het transept en in 1450 de toren. In 1570 volgde een verbouwing waarbij de kerk min of meer haar huidige vorm kreeg. In 1648 werd de kerk in het kader van de Reformatie door de machthebbers van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aan de katholieke eredienst onttrokken. Omdat de hervormde gemeente erg klein was werden delen van de kerk gebruikt als brandweerhok, paardenstal en gevangenis. De kerk raakte in verval en op 9 november 1800 werd de toren door storm zwaar beschadigd en verloor haar spits. In 1820 kon een beginnende brand tijdig worden geblust.

In 1821 is de kerk aan de katholieken teruggegeven en, na herstel, in 1823 weer in gebruik genomen. In 1835 kwam er een orgel. In 1880 volgde een restauratie onder leiding van architect Carl Weber, waarbij onder meer een houten tongewelf is aangebracht. In 1882 is de toren gerestaureerd. In 1907 is de toren opnieuw gerestaureerd, omdat de spits er bij een storm afgewaaid was. In 1923 volgde nog een nieuwe beschildering van het interieur en in 1928 is het dwarstransept uitgebreid onder leiding van architect Hendrik Willem Valk. Deze uitbreiding wordt in het algemeen in architectonische zin als negatief gewaardeerd. De kerk liep in 1944 oorlogsschade op, wat in 1945 is hersteld. De vernielde gebrandschilderde ramen zijn toen eveneens vervangen.

De kerk is een driebeukige bakstenen kruiskerk in gotische stijl. Het koor, het oudste deel van de kerk, wordt geflankeerd door grote, modernere gebouwen. De toren is rijk versierd met speklagen en spaarvelden. Ook de overhoekse steunberen van de toren zijn rijkelijk van ornamenten voorzien. In het interieur zijn vooral enkele 17e-eeuwse koperen kroonluchters van belang. Verder zijn er diverse neogotische meubelstukken en kunstwerken aanwezig. Van de aanwezige heiligenbeelden valt vooral dat van de Heilige Gerlachus van Houthem op. Het in 1835 door Bernhard van Hirtum geplaatste orgel kent een lange geschiedenis. Het is afkomstig uit de Waalse kerk van 's Hertogenbosch en is voor de Sint-Janskerk in Loon op Zand uitbreid met een tweede klavier. Het bevat orgelpijpen die rond 1660 vervaardigd zijn door Stephanus Cosijns. Het zijn de oudste van Noord-Brabant In 1943 is het door de gebrs. Vermeulen uit Weert omgebouwd en in 1985-1986 gereviseerd.(2) Na een fusie in 2012 van drie parochies in de omgeving valt de kerk en geloofsgemeenschap tegenwoordig onder de Parochie H. Willibrord. Op de site van de parochie is onder meer een uitvoerige pagina over de geschiedenis van deze kerk te vinden.

- Mariakapellen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Efteling wil haar positie bij de top van Europese attractieparken behouden door haar park en de verblijfsmogelijkheden uit te breiden. Samen met de Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten is gekeken naar manieren om deze groei op een zo natuurlijke en duurzaam mogelijke manier aan te laten sluiten op ontwikkelingen in de omgeving. De organisaties willen samen zorgen voor een goede balans tussen natuur, recreatie en economische ontwikkeling in het gebied tussen Kaatsheuvel, Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen en Tilburg. Natuurmonumenten heeft daartoe in 2018 een aantal gronden in het zuiden van natuurgebied het Loonsche Land aangekocht. Deze gronden waren sinds de jaren vijftig eigendom van Stichting Natuurpark De Efteling. Door de overdracht van de gronden wordt de rust en de natuur(functie) in het gebied voor de lange termijn verzekerd. Het gebied blijft toegankelijk.

En ter hoogte van de gemeentegrens tussen Tilburg en Loon op Zand wordt een natuurbrug (recroduct) over de N261 aangelegd, die de natuurgebieden aan weerszijden van de weg met elkaar verbindt. Het recroduct wordt een natuurbrug voor dieren als boomkikkers, padden, salamanders en mogelijk ook grotere zoogdieren, gecombineerd met een brug waar fietsers en wandelaars de N261 kunnen oversteken. De natuurbrug is een onderdeel van de natuurcompensatie die nodig is voor de uitbreiding van de Efteling. (bron: Natuurmonumenten, 28-2-2018)

- De Loonse en Drunense Duinen is een omvangrijk bos- en stuifzandgebied NO van Loon op Zand, Z van Drunen. Natuurmonumenten heeft de afgelopen jaren een grootschalig project uitgevoerd om het stuifzand in het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen te herstellen. Door aanplanting van bos en verzuring van de grond was de totale oppervlakte van het stuifzand gekrompen van 1400 hectare in 1850 naar 270 hectare in de afgelopen jaren. De Loonse en Drunense Duinen zijn van levensbelang voor veel zeldzame planten en dieren, zoals de levendbarende hagedis en het rood bekermos. Het gebied is wegens het unieke habitattype aangewezen als Natura 2000-gebied. Daarnaast trekt dit bijzondere landschap jaarlijks 1,5 miljoen recreanten. Daarmee is het een van de meest populaire natuurgebieden van ons land.

Om te voorkomen dat het stuifzand in de Loonse en Drunense Duinen over enkele jaren is verdwenen, was ingrijpen nodig. Selectieve bomenkap heeft geleid tot een uitbreiding van het stuifzandgebied naar 400 hectare anno 2015. Er is weer een aaneengesloten open gebied ontstaan waar de wind vrij spel heeft. Vrijwillgers, geholpen door een schaapskudde, zorgen ervoor dat het stuifzand niet opnieuw dichtgroeit. Nadere informatie over Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen op de site van beheerder Natuurmonumenten.

- In 2015 is Natuurbrug De Westloonse Wissel over de N261, Z van de Efteling, gerealiseerd. Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen was altijd verbonden met het natuurgebied Landgoed Huis ter Heide. Rond 1985 kwam daar met de aanleg van de N261 abrupt een einde aan. De afgelopen jaren is de capaciteit van de N261 uitgebreid, o.a. om het toegenomen verkeer naar de Efteling goed te kunnen verwerken. De brug is een 'natuurcompensatie' voor het extra asfalt. Natuurmonumenten verwacht dat de brug vooral wordt gebruikt door het heideblauwtje, de das en de levendbarende hagedis. Ook zoogdieren als de ree, de vos, het konijn en marterachtigen kunnen ervan profiteren.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Loon op Zand, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Loon op Zand door Kees Wittenbols uit Breda. Zie onderaan de pagina ook de link naar deel 2.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Loon op Zand. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Duurzaamheid: - "ECLoZ | om is een coöperatieve vereniging, die gericht is op betaalbare en duurzame energievoorziening. Onze doelstelling is dat de gemeente Loon op Zand in 2045 energieneutraal is. Dat wil zeggen dat er evenveel duurzame energie wordt opgewekt als er verbruikt wordt. Samen met inwoners en ondernemers in de gemeente werken we aan energiebesparing en duurzame opwekking van energie, volgens onze visie. ECLoZ | om is aangesloten bij en levert stroom aan om | nieuwe energie, coöperatie van energiecoöperaties. Met tientallen andere lokale energiecoöperaties samen vormen wij het groenste energiecollectief van Nederland. Door onze krachten te bundelen kunnen we als collectief 100% duurzame en lokale energie leveren in onze eigen regio. Dat maakt dat we als collectief al 6 keer zijn uitgeroepen tot meest duurzame energieleverancier van Nederland. Samen zijn we om."

"De Vloeivelden die westelijk liggen van de kern Loon op Zand naast de Heideweg en tussen Bergstraat en het Blauwe meer, zijn rond 1996 buiten gebruik geraakt. Vanaf begin jaren vijftig werd dit terrein gebruikt door steeds een laag vervuild water tussen ‘dijkjes’ op het land te zetten. Samen met de vervuilende stoffen uit lederindustrie en huishoudens infiltreerde dit in de grond tussen ‘dijkjes’. Na ruim 40 jaar infiltratie was de grond vervuild en ongeschikt voor enige teelt. Er groeide een idee dat goed past binnen de zonnevisie van de gemeente. Een idee met twee doelen: opwek van duurzame energie en versterking van recreatiemogelijkheden voor de inwoners. Beide goed voor onze gemeenschap. Dit idee is door ECLoZ opgepakt waarbij gesproken en overleg is gepleegd met buurtbewoners, Natuurmonumenten en een fauna-organisatie. Via online sessies is dit toegelicht aan en besproken met belangstellenden, raadsleden en de leden van ECLoZ. Mede met hun suggesties is het plan voor het zonnepark uitgewerkt.

Voldoende elektriciteit voor 2500 gezinnen. Het plan omvat wandelpaden over de dijken rondom de voormalige vloeivelden én plaatsing van zonnepanelen voor opwek van duurzame energie op de tussenliggende delen. Samen wekken deze panelen voldoende elektriciteit op voor 2500 gezinnen en dat is ruim een kwart van alle particuliere huishoudens in de gemeente Loon op Zand. De wandelpaden sluiten vanaf de Heideweg aan op de padenstructuur van het bestaand bosgebied. Door de ‘bomenlijn’ met groene beplanting aan de noordzijde van de vloeivelden door te trekken tot aan de Heideweg met daarlangs verder een groenstrook richting rotonde, ontstaat een stevige natuurlijke groene gordel rond het zonnepark. Een afrastering aan de ‘teen’ van de dijken voorkomt dat wandelaars het vervuilde terrein betreden.

Vanaf de dijken is goed zicht over de omgeving en het zonnepark. Voor klein wild zorgen faunapassages ervoor dat zij kunnen foerageren en hun weg blijven vinden. De ontwikkeling, de bouw en het beheer (exploitatie) van het zonnepark wordt door ECLoZ samen uitgevoerd met deskundige andere partijen. En uiteraard wordt nauw samengewerkt met de gemeente. Via ECLoZ wordt het een zonnepark ‘van ons allen’, waarbij inwoners en ondernemers samen ook het park gaan meefinancieren." De planning is dat de bouw van het zonnepark in de tweede helft van 2022 kan beginnen en dat vanaf voorjaar 2023 duurzame zonnestroom wordt opgewekt.

- "Loon op Zand werd in 2013 Millenniumgemeente; een gemeente die een actieve bijdrage ging leveren aan het behalen van de VN millenniumdoelen: de doelen om een einde te maken aan honger, armoede en ongelijkheid in de wereld. Nadruk werd gelegd op de doelen 7 en 8, kort gezegd: Duurzaamheid en Eerlijke verhouding met ontwikkelingslanden. Stichting Wereldgemeente Loon op Zand, een platform van betrokken inwoners, geeft vorm en inhoud aan dit gemeenteraadsbesluit. De milleniumdoelen zijn in 2016 opgevolgd door de The Global Goals for Sustainable Development, kortweg de “Global Goals”. Armoede, ongelijkheid en klimaatverandering aanpakken binnen 15 jaar: daarover gaan de 17 VN Werelddoelen. In de gemeenteraadsvergadering van 5 oktober 2017 is besloten de overstap te maken van Millenniumgemeente naar Global Goals gemeente. Bij die 17 doelen zijn er een aantal die gaan over duurzaamheid c.q. aanpakken van klimaatverandering en Eerlijke handel. Dat zijn dan de doelen die Wereldgemeente heeft omarmd, juist omdat dit de doelen zijn waarop ieder individu door eigen handelen invloed kan hebben.

Hier vind je een aantal voorbeelden van mooie initiatieven van inwoners van onze gemeente. Wat doet Stichting Wereldgemeente? De stichting heeft haar werkterrein opgedeeld in vier thema’s die te maken hebben met Duurzaamheid en Eerlijke handel: Energie (opwekking & besparing), Voedsel, Reparatie/hergebruik en Eerlijke handel. Vanuit de werkgroep Energie is een duurzaam energie-collectief ontstaan: Energiecollectief Loon op Zand (ECLoZ | om). Deze coöperatie is aangesloten bij om | nieuwe energie, coöperatie van energiecoöperaties. ECLoZ | om werkt zowel aan besparing als aan opwekking.

De Voedselgroep besteedt jaarlijks aandacht aan Wereldvoedseldag. Daarnaast wordt ingezet op verkleinen van de voedselafdruk o.a. door promotie van lokale producten, aandacht voor moestuinieren, wijktuinen en voedselverspilling. Er is onderzoek gedaan naar het duurzame assortiment bij de lokale supermarkten. Jaarlijks wordt op Boomfeestdag in samenwerking met wijkbewoners plukfruit geplant. Via de website is hier van alles over na te lezen. Rondom Reparatie & Hergebruik is Wereldgemeente Loon op Zand gesprekspartner van de gemeente met betrekking tot afvalinzameling en hergebruik van materialen die op de gemeentewerf worden aangeboden. Daarnaast is er samenwerking met de Repaircafés en de Spullenbank van de Klussen- en Dienstencentrale, met Gered Gereedschap en met de Boekenbank voor verkoop van tweedehandsboeken. Om het lenen van goederen te promoten is op de website een Peerby-toepassing geplaatst.

Rondom Eerlijke Handel wordt op educatief vlak samengewerkt met Stichting Wereldwijd. Er was aandacht voor herkomst van kleding op de kledingruilbeurs tijdens een van de Wereldcafés. Over eerlijke kleding is op de website van Wereldgemeente Loon op Zand veel informatie te vinden. Wereldgemeente is altijd te vinden op Festival Wereldwijd, 2e Pinksterdag op het terrein van De Kuip aan de Klokkenlaan, met presentaties rond een of meer van de thema’s. Daarnaast vindt jaarlijks een inspiratiebijeenkomst plaats. Voor de zomervakantie sturen wij een jaarlijkse nieuwsbrief. Wil je je daarop abonneren, dan kun je je daarvoor aanmelden via info@wereldgemeenteloonopzand.nl. We geven graag publiciteit aan bestaande duurzame en internationale activiteiten in de Loonse samenleving, door artikelen daarover te schrijven op onze website en/of in De Duinkoerier."

Reacties

(1)

LOONSE ZUCHT

Het gedenkbos ruist;
minnaars der vrije ruigte
zijn hier begraven.

Het witte kasteel
glanst licht sidderend achter
waaiend herfstlover.

Grauwe najaarshei
verfraait het wiegende groen
van dennen vol wind.

De vliegenzwam staat
fier rechtop; zijn hoed groeit krom,
tegen de bank aan.

Op de zandvlakte
rennen hondjes, kijken rond,
zijn het spoor bijster.

Droog zand en dor gras
omringen tere bloempjes
van verkwikkend blauw.

Uit verschrompeld mos
steken de laatste zwammen
hun felle kopjes.

Reactie toevoegen