Lettelbert

Plaats
Dorp
Leek
Westerkwartier
Groningen

lettelbert_plaatsnaambord.jpg

Lettelbert is met ca. 160 inwoners het kleinste dorp in de gemeente Leek. (© H.W. Fluks)

Lettelbert is met ca. 160 inwoners het kleinste dorp in de gemeente Leek. (© H.W. Fluks)

lettelbert_kerk.jpg

Een piepklein dorpje heeft natuurlijk ook maar een piepklein kerkje. De kerk van Lettelbert dateert in ieder geval uit de 14e en misschien zelfs wel uit de 13e eeuw, en is al sinds 1977 in goede handen bij de Stichting Oude Groninger Kerken (© H.W. Fluks)

Een piepklein dorpje heeft natuurlijk ook maar een piepklein kerkje. De kerk van Lettelbert dateert in ieder geval uit de 14e en misschien zelfs wel uit de 13e eeuw, en is al sinds 1977 in goede handen bij de Stichting Oude Groninger Kerken (© H.W. Fluks)

Lettelbert molen nu gemaal en woning (Kopie).jpg

Lettelbert, voormalige molen thans woonhuis (zie verder het kopje Bezienswaardigheden in de tekst).

Lettelbert, voormalige molen thans woonhuis (zie verder het kopje Bezienswaardigheden in de tekst).

lettelbert_eenvoudig_huisje.jpg

Zeer eenvoudig huisje in Lettelbert (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Zeer eenvoudig huisje in Lettelbert (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Lettelbert

Terug naar boven

Status

- Lettelbert is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Westerkwartier, gemeente Leek.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Lepterd.

Oudere vermeldingen
1444 Lettebeerd, 1445 Letterbert, 1455 Lettelbert.

Naamsverklaring
Let, lettel
betekent 'klein, luttel' en bert betekent 'huizengroep, buurt'.(1) In de omgeving liggen ook de 'oude buurt' en de 'nieuwe buurt' (= Tolbert en Niebert).

Terug naar boven

Ligging

Lettelbert ligt NO van Leek en Midwolde, rond de Hoofdweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Lettelbert 29 huizen met 148 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 65 huizen met ca. 160 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lettelbert heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- De op forse veldkeien gefundeerde kerk van Lettelbert is vermoedelijk aan het begin van de 13e eeuw gebouwd; bouwsporen van kleine, hooggeplaatste romaanse vensters komen in grootte en plaatsing overeen met die van de kerk van buurdorp Midwolde, die eveneens uit het begin van de 13e eeuw dateert.

- Het bijzondere pandje aan de Lettelberterdijk 3 is oorspronkelijk een windmolen (achtkante bovenkruier, grondzeiler) die de Lettelbertermolenpolder bemaalde. De molen uit 1818 is in 1916 onttakeld. Sindsdien wordt de polder elektrisch bemalen. De molenromp is tegenwoordig een woonhuis.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Schuurfeest (mei). Gratis entree.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Lettelbert - Nienoord (Midwolde) v.v.

- Wandelroute 'Lettelberter Petten en Bergboezem'.

- Jachthaven aan het Leekstermeer.

- De Lettelberterpetten is ontstaan na begin 20e-eeuwse veenontginning (afgraven van turf voor brandstof). Tegenwoordig is het een natuurgebied, in beheer bij Het Groninger Landschap (onder de link vind je een beschrijving en wandelroute van het gebied). In 2015 is een zwaluwwand aangelegd in natuurgebied Lettelberterpetten. De wand biedt broedgelegenheid aan ca. 60 paar oeverzwaluwen. Ze kunnen via de gaten in de wand een gang uitgraven zodat ze veilig kunnen broeden. De Lettelbertpetten is een onderdeel van De Onlanden; een groot moerasgebied op de grens van Groningen en Drenthe. Oeverzwaluwen komen zeer regelmatig voor in het moerasgebied maar voorheen hadden ze geen mogelijkheid om te broeden. Met de aanleg van de zwaluwwand hoopt Het Groninger Landschap de soort tot broeden te verleiden.

In 2015 zijn de petgaten van de Lettelberterpetten uitgegraven. Het petgatencomplex is ontstaan door het afgraven van de veenlaag. Het veen uit de petgaten werd te drogen gelegd op de naastgelegen akkers, waarna het als brandstof werd gebruikt. In de loop der jaren zijn de petgaten dichtgegroeid. De petgaten zijn echter altijd een zeer geschikt leefgebied voor zeldzame diersoorten geweest, zoals bijvoorbeeld de waterspitsmuis, de libellensoorten groene glazenmaker en vroege glazenmaker en de zeggekorfslak. Daarom zijn de petgaten in 2015 weer uitgegraven. Door het open water dat hierdoor is gecreëerd, zorgt Het Groninger Landschap ervoor dat de populatie van deze weinig voorkomende dieren niet alleen blijft bestaan, maar ook weer gaat toenemen. Bovendien wordt het historisch beeld van dit gebied op deze wijze in ere hersteld.

In het natuurgebied staat een Vogelkijkhut, waarmee je de vogels kunt bespieden zonder ze te storen. Onder de link staat welke soorten vogels je er zoal kunt 'spotten'.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Lettelbert.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Lutjehonk is in 1984 gebouwd door de bewoners van Lettelbert. Ook in 2014 hebben de inwoners weer een grote rol gespeeld bij het aanpassen van het dorpshuis aan de eisen des tijds. Het dorpshuis is bijzonder mooi gelegen aan het Lettelbertdiep en aan het fietspad tussen het dorp en Leek.

- Jeugd: - Waterscouting De Bevers.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Lettelbert, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen