Kwintsheul

Plaats
Dorp
Westland
Westland Delfland
Zuid-Holland

kwintsheul kwintsheulweg 1950 [640x480].jpg

Kwintsheul Kwintsheulweg 1950

Kwintsheul Kwintsheulweg 1950

Kwintsheul

Terug naar boven

Status

- Kwintsheul is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, en daarbinnen in de streek Westland, gemeente Westland. T/m 30-6-1957 grotendeels gemeente Monster, deels gemeente Naaldwijk, deels gemeente Wateringen. Per 1-7-1957 is het dorp door grenscorrecties geheel onder de gemeente Wateringen komen te vallen, hoewel de RK Andreasparochie een groter gebied omvat(te) dan op dat moment aan de gemeente Wateringen werd toegewezen (in die tijd was ca. 90 procent van de dorpelingen katholiek). In 2004 is het dorp met de gemeente Wateringen opgegaan in de nieuwe gemeente Westland.

- Onder het dorp Kwintsheul valt ook buurtschap De Driesprong.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
Het dorp wordt in de volksmond kortweg De Heul genoemd. De inwoners heten Heulenaren.

Oudere vermeldingen
1639 Quintsheul.

Naamsverklaring
- Samenstelling van heul "overdekte doorgang voor water, lage boogbrug" (vergelijk Stenenheul) en Quints, naar de Quintes wetering, een water dat rond 1284 vermeld wordt als Quintes wateringhe, met in het eerste deel waarschijnlijk de persoonsnaam Quint.(1)

- Anderen stellen dat Quint ook voor het getal 5 zou kunnen staan, in dat geval zou de plaatsnaam Vijfde Brug betekenen.

Terug naar boven

Ligging

Kwintsheul ligt ZW van Den Haag, ZW van Wateringen. Het dorp lag, zoals bij Status al vermeld, tot 1-7-1957 rond een driegemeentepunt, door de inwoners destijds gekscherend Drielandenpunt genoemd. Het postkantoor van het dorp lag ook vóór de grenscorrectie al in de gemeente Wateringen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Kwintsheul 32 huizen met 254 inwoners onder de gemeente Monster, en 12 huizen met 104 inwoners onder de gemeente Wateringen (totaal dus 44/358). Onder de gemeente Naaldwijk wordt de plaatsnaam in de Volkstelling van 1840 niet genoemd, maar dat wil niet zeggen dat er toen geen Kwintsheulse huizen op Naaldwijks grondgebied stonden (vermoedelijk was dat wel het geval). Helaas was niet iedere gemeente zo accuraat om alle buurtschappen of dorpsdelen apart in de volkstellingen te vermelden. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.300 huizen met ca. 4.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Historische Werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente, Koornneef Vastgoed, Dorpshuis Kastanjehof en een klankbordgroep (met o.a. Heulse Aanpak), hebben intensief samengewerkt aan het anno 2017 in ontwikkeling zijnde Centrumplan Kwintsheul. Het doel is om een duurzaam en levendig centrum te ontwikkelen met ruimte voor ontmoeting en een voorzieningenniveau dat aansluit bij de behoefte.

- In 2012 is door brandstichting de Albert Heijn in Kwintsheul afgebrand. De gemeente denkt op dat moment nog dat de inwoners binnen een half jaar weer boodschappen kunnen doen in een nieuwe supermarkt. Dat loopt 'iets' uit; pas eind 2017 is een nieuwe supermarkt in het dorp geopend, een Jumbo. De supermarkt is tevens voorzien van een pinautomaat, die in de afgelopen jaren ook al uit het dorp was verdwenen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kwintsheul heeft 8 rijksmonumenten.

- Kwintsheul heeft 7 gemeentelijke monumenten.

- RK kerk van de RK Parochie Sint Andreas.

- Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck is de enige kwekerij in Nederland met de status van rijksmonument. Op deze druiventuin is vrijwel de gehele geschiedenis van de Westlandse druiventeelt vertegenwoordigd. De tijd op Sonnehoeck lijkt al ruim 100 jaar stil te staan. Toch is het een levend en bloeiend productiebedrijf. De kwekerij bestaat uit 8 druivenkassen, een watertoren, 2 ketelhuisjes met schoorstenen, 2 fruitmuren en een boomgaard. Samen met de oude tuinderswoning met ingebouwde schuur uit 1729 is het bedrijf uniek in het Westland en van grote historische waarde. De kwekerij is alleen voor groepen op afspraak te bezoeken.

Terug naar boven

Beeld

- Ansichtkaarten van Kwintsheul in de collectie van het Westlands Museum.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Kwintsheul (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Jeugd: - Scouting Kwintsheul.

- Muziek: - Muziekvereniging St. Gregorius in Kwintsheul bestaat al sinds 1927. St. Gregorius omvat 7 afdelingen: harmonieorkest, startersorkest, Basta! (saxofoonkwartet), slagwerkgroep PerQzzy, djembegroep, smartlappenkoor De Waterlanders, en de blokfluitgroep. Nieuwe leden, zowel muzikanten als zangers, zijn altijd welkom. Via de vereniging kun je de instrumenten leren bespelen die in een harmonie thuishoren. Vaste en gediplomeerde muziekleraren leren je alles. De theorie, maar ook het bespelen van het instrument zelf natuurlijk. De vereniging biedt de mogelijkheid om in een aantal jaren de muziekdiploma's A, B en C te halen.

- Sport: - Tennisvereniging Quintus.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kwintsheul.

Reacties

(2)

Een goedemiddag,
Ik ben Nico van Reeuwijk, oud-Wateringer, geb. in de Wilhelminastraat 16.

Mijn vader Arie is geb. aan de Heulweg waar vroeger 5 huisjes hebben gestaan , aan de voorkant bij boer Valk en later Bom. De boerderij bestaat nog steeds.
Mijn opa Hendrik en zijn vrouw Treintje Vreugdenhil uit Naaldwijk, hebben daar een aantal jaren gewoond tot zij omstreeks 1920-1925 naar de Julianastraat verhuisden. In één van de 5 genoemde huisjes aan de Heulweg was vroeger een café genaamd Halfwege, ook wel het Laatste Stuivertje.
De eigenaar van twee huisjes was Hendrikus Hermanus de Groot, banketbakker te Wateringen. In 1934 werd het verkocht aan de Provincie Zuid Holland. In 1933 veranderde een van die huisjes in een werkplaats.
Enkele bewoners waren voornoemde Teun Hout van der Meer en klumpes de olieboer. De huisjes zijn gebouwd in 1840 en afgebroken in 1937 voor de reconstructie van de Heulweg.
Mijn vraag: wie heeft nog meer informatie over deze huisjes, misschien is er ook nog wel beeldmateriaal van. Gaarne een reactie.
Mijn groeten N. van Reeuwijk

Red.:
Wellicht dat de Historische Werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul http://www.oud-wateringen.nl/ u ook kan helpen. U kunt er o.a. maandelijks langs op een informatiemiddag: http://www.oud-wateringen.nl/historisch_spreekuur.htm en op hun site hebben ze ook een Vraag- en Antwoord-rubriek waar u een vraag kunt posten: http://www.oud-wateringen.nl/vraag_en_antwoord.htm

Dag,
Zou het deel 'Kwint' uit de plaatsnaam Kwintsheul kunnen slaan op de vijfde mijlpaal langs de romeinse weg van Naaldwijk naar Voorburg? De teruggevonden mijlpalen in Naaldwijk (VII MP), Wateringseveld (IV MP) en Rijswijk (II MP) verwijzen met kloppende afstanden in romeinse mijlen en/of Leugae naar MA(E)C en F(orum) Hadr(iani), allebei vermoedelijk Voorburg. Kwintsheul staat op precies 5 mijl van Voorburg langs dezelfde weg, nu op vele plaatsen 'Heerweg' genoemd.

In andere landen zijn vele vergelijkbare toponiemen te vinden, die naar romeinse mijlpalen verwijzen, zoals bijvoorbeeld Quint en Dezem in Duitsland bij Trier. Het is verbazingwekkend dat dat in Nederland niet het geval is, ondanks de vele honderden kilometers romeinse wegen.
(aldus een bezoeker, die zijn naam niet heeft vermeld)

Reactie toevoegen