Klein Peursum

Plaats
Buurtschap
Molenlanden
Alblasserwaard
Zuid-Holland

klein_peursum_plaatsnaambord_kopie.jpg

Het buurtje met een paar handenvol huizen in het N uiteinde van de Peursumseweg heeft zich uitgeroepen tot buurtschap Klein Peursum, met zelfvervaardigde plaatsnaamborden en een symbolische 30 km-zone om het verkeer tot voorzichtigheid te manen.

Het buurtje met een paar handenvol huizen in het N uiteinde van de Peursumseweg heeft zich uitgeroepen tot buurtschap Klein Peursum, met zelfvervaardigde plaatsnaamborden en een symbolische 30 km-zone om het verkeer tot voorzichtigheid te manen.

klein_peursum_plaatsnaambord_close_up_kopie.jpg

Close up van het plaatsnaambord Klein Peursum, waarmee ze je welkom heten in hun buurtschap, en, als je gemotoriseerd bent, je verzoeken je voet van het gaspedaal te halen.

Close up van het plaatsnaambord Klein Peursum, waarmee ze je welkom heten in hun buurtschap, en, als je gemotoriseerd bent, je verzoeken je voet van het gaspedaal te halen.

klein_peursum_picknickplaats_minibieb_infokast_den_haneker_fietsoplaadpunt_kopie.jpg

Klein Peursum is een minibuurtschap met slechts een 10-tal panden, maar ze hebben wél mooi een eigen bibliotheek! Je mag een boek meenemen dat je mooi vindt en als je er ook weer een terugplaatst, houdt het systeem zichzelf in stand. Handig hè? (© Google)

Klein Peursum is een minibuurtschap met slechts een 10-tal panden, maar ze hebben wél mooi een eigen bibliotheek! Je mag een boek meenemen dat je mooi vindt en als je er ook weer een terugplaatst, houdt het systeem zichzelf in stand. Handig hè? (© Google)

klein_peursum_picknickplaats.jpg

Kijk eens wat een prachtig rustpunt voor de fietser of wandelaar in de minibuurtschap Klein Peursum bij Giessenburg; drie picknickbankjes, nog een zitbankje, een folderkast, een oplaadpunt voor e-bikes én een Minibieb. Wat wil je nog meer... (© Google)

Kijk eens wat een prachtig rustpunt voor de fietser of wandelaar in de minibuurtschap Klein Peursum bij Giessenburg; drie picknickbankjes, nog een zitbankje, een folderkast, een oplaadpunt voor e-bikes én een Minibieb. Wat wil je nog meer... (© Google)

klein_peursum_schuitenmakersweg_kopie.jpg

Vanuit Peursum ligt vlak voor de kern van Klein Peursum aan de linkerhand de Schuitenmakersweg, met 1 boerderij, die je ook nog tot de buurtschap zou kunnen rekenen.

Vanuit Peursum ligt vlak voor de kern van Klein Peursum aan de linkerhand de Schuitenmakersweg, met 1 boerderij, die je ook nog tot de buurtschap zou kunnen rekenen.

Klein Peursum

Terug naar boven

Status

- Klein Peursum is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard, gemeente Molenlanden. T/m 1811 gemeente Peursum. In 1812 over naar gemeente Noordeloos, per 1-4-1817 weer over naar de heropgerichte gemeente Peursum, in 1957 over naar gemeente Giessenburg, in 1986 over naar gemeente Giessenlanden, in 2019 over naar gemeente Molenlanden.

- De buurtschap Klein Peursum ligt buiten de bebouwde kom en heeft, alleen aan de kant komend vanuit Peursum, een zelfvervaardigd blauw plaatsnaambord met daaronder een bord met een aanduiding van een max. snelheid van 30 km/uur. Buiten de bebouwde kom mag je in dit gebied weliswaar formeel max. 60 km/uur rijden. Vanuit Peursum is er eerst enkele honderden meters weiland aan beide kanten. Vermoedelijk meerdert men dan vaart, en is deze bebording door de inwoners geplaatst om verkeer erop te attenderen dat hier weer een woonkerntje begint en daarom 'rustig aan' gewenst is.

- De buurtschap Klein Peursum valt voor de postadressen onder het dorp Giessenburg. In de praktijk valt de buurtschap onder de Z gelegen, grotere buur-buurtschap Peursum.

- De plaatsnaam Klein Peursum staat, voor zover ons bekend, in geen enkele oude noch recente atlas of plaatsnamenlijst. Dat betekent kennelijk dat hetzij de plaatsnaam pas recentelijk door de inwoners is bedacht, hetzij de naam in de volksmond wellicht al langer bestond en men er pas recentelijk, met het hierboven beschreven plaatsnaambord, mee naar buiten is getreden.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De naam van de buurtschap verwijst naar het feit dat zij onder de grotere Z buur-buurtschap Peursum valt.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Klein Peursum ligt aan het riviertje de Giessen, aan de Peursumseweg, voor zover gelegen tussen de zijwegen Schuitenmakersweg in het Z en de provincialeweg N216 in het N (het betreft de huisnrs. 125-139 en 92). De buurtschap ligt NO van de dorpen Giessenburg (hier bedoelen wij de dorpskern ervan, zijnde het vroegere dorp Giessen-Nieuwkerk, aan de Z zijde van het riviertje de Giessen) en Giessen-Oudekerk, NNO van de buurtschap Peursum, NW van het dorp Schelluinen en de stad Gorinchem, WZW van het dorp Hoornaar, ZW van het dorp Noordeloos, Z van het dorp Goudriaan, ZO van het dorp Ottoland en OZO van het dorp Molenaarsgraaf.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Klein Peursum omvat 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De panden op Peursumseweg nr. 131 (met wapen) en 133/135 zijn gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De buurtschap Klein Peursum ligt prachtig als kleinschalig buurtje aan het riviertje de Giessen. Voor zo'n klein buurtje heeft het een goede toeristische infrastructuur waar zelfs menig grotere buurtschap en dorp niet aan kan tippen; er is een fraaie picknickplaats aangelegd, met 3 picknickbankjes, een zitbankje aan de Giessen, een informatiekast van de regionale vereniging voor natuur- en landschapsbeheer Den Hâneker met folders over de omgeving, een oplaadpunt voor je e-bike, en enkele kunstwerken waaronder eentje in de vorm van een molen.

En als 'kers op de taart' is er sinds 2015 zelfs ook nog MiniBieb Klein Peursum; een kastje waar inwoners als start boeken in hebben gedaan, waar je er een of enkele uit mag meenemen die je goed vindt, die je bijv. na lezing weer kunt doorgeven aan iemand anders, en waar je wellicht boeken die je zelf over hebt, in terug kunt doen, met de bedoeling dat het systeem zichzelf zo in stand houdt. Zo krijgen boeken die iemand al uit heeft en eigenlijk maar 'niets staan te doen' in zijn boekenkast, weer een 'tweede leven' bij iemand anders die er opnieuw plezier aan beleeft. De afgelopen jaren heeft het in 2009 in Amerika gestarte fenomeen Minibieb een hoge vlucht genomen in ons land; vooral in kleine dorpen en buurtschappen waar geen bibliotheek (meer) is, zijn deze als paddenstoelen uit de grond geschoten. In Nederland zijn het er nu al meer dan 3.000, en wereldwijd zijn het er inmiddels al meer dan 50.000!

Reactie toevoegen