Peursum

Plaats
Buurtschap
Giessenlanden
Alblasserwaard
Zuid-Holland

zh_gemeente_peursum_kaart_kuijper_kopie.jpg

De gemeente Peursum, hier op een kaart van J. Kuijper uit ca. 1870, omvat oorspronkelijk alleen de W rechthoek op deze kaart. In 1857 komt ook de O rechthoek = de gemeente Nederslingeland erbij. De grens tussen beide is de Smoutjesvliet en de huidige N216

De gemeente Peursum, hier op een kaart van J. Kuijper uit ca. 1870, omvat oorspronkelijk alleen de W rechthoek op deze kaart. In 1857 komt ook de O rechthoek = de gemeente Nederslingeland erbij. De grens tussen beide is de Smoutjesvliet en de huidige N216

Peursum

Terug naar boven

Status

- Peursum is een buurtschap, voormalig dorp en voormalige gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard. De gemeente is in 1812 toegevoegd aan de gemeente Noordeloos, en daar per 1-4-1817 alweer van afgesplitst tot wederom een zelfstandige gemeente. In 1957 is de gemeente opgegaan in de nieuwe gemeente Giessenburg, die op haar beurt in 1986 is opgegaan in de nieuwe gemeente Giessenlanden.

- De gemeente Peursum is per 19-8-1857 vergroot met de gemeente Nederslingeland (= de huidige buurtschap Pinkeveer).

- Wapen van de voormalige gemeente Peursum.

- In principe verdwijnen plaatsnamen niet door een fusie van gemeenten. De plaatsen als zodanig blijven immers gewoon bestaan. Soms, zoals hier, grijpt men echter de gelegenheid aan om aan elkaar gegroeide kernen (hoewel hier weliswaar de rivier de Giessen nog tussen zit), tegelijk te laten 'fuseren' tot één dorp. In dit geval heeft men, naast de gemeente Giessenburg, in 1957 gelijk het dorp Giessenburg ingesteld, een samenvoeging van de dorpen Peursum N van de Giessen en Giessen-Nieuwkerk Z daarvan. De huidige dorpskern van Giessenburg is het oude dorp Giessen-Nieuwkerk.

- Hoewel formeel de plaatsnaam Peursum niet meer bestaat, omdat de bebouwing voor de postadressen dus 'in' Giessenburg ligt, ligt de bebouwing, doordat de rivier de Giessen er tussen zit, nog altijd los van de dorpskern van Giessenburg. En het heeft ook nog een zekere eigen identiteit. Zo heeft de buurt een eigen buurtvereniging. Daarom vinden wij Peursum vandaag de dag, gezien de ligging en de eigen buurtvereniging, nog wel als buurtschap te beschouwen (je zou het ook nog als dorp kunnen zien omdat het een kerk heeft, maar gezien de lintbebouwing zonder kern wordt het toch meer een buurtschap gevonden).

- In het N uiteinde van Peursum ligt een handvol panden dat zich kennelijk, gezien de vermoedelijk zelfvervaardigde bebording, heeft uitgeroepen tot buurtschap Klein Peursum.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Peursem.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Peursum ligt op de noordoever van de rivier de Giessen, tegenover het vroegere Giessen-Nieuwkerk = de huidige dorpskern van Giessenburg, rond de Peursumseweg. Het grondgebied van de buurtschap loopt in het N tot aan de N214, maar het buitengebied N van de Peursumseweg is vrijwel onbewoond: daar liggen maar 2 boerderijen: 1 aan de Heideweg en 1 aan de Schuitenmakersweg. Aan de W kant van de buurtschap loopt tussen de N214 en de Giessen de Peursumse Vliet. De grenzen tussen Giessenburg / Peursum en het Z buurdorp Giessen-Oudekerk zijn niet formeel afgebakend (omdat ook dát dorp voor de postadressen 'in' Giessenburg ligt), maar vermoedelijk valt de bebouwing aan de Bovenkerkseweg (= het W verlengde van de Peursumseweg) tot aan de Kooiweg, dus zeg tot huisnr. 44, ook nog tot Peursum te rekenen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de buurtschap en gemeente Peursum 26 huizen met 243 inwoners. Bij de opheffing van de gemeernte per 1-1-1957 heeft zij ca. 400 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2016 is de Peursumse Vlietbrug, die de Bovenkerkseweg met de Peursumseweg verbindt, vervangen, omdat de oude brug kennelijk 'op' was. In 2015 heeft de gemeente al een gewichtsbeperking moeten toepassen voor zwaar vrachtverkeer. Er is een speciaal brugdek gemaakt, omdat voor de pleziervaart een hogere doorvaarthoogte is vereist dan bij de oude brug het geval was. De hellingen naar de brug moeten ook niet te steil worden. Om de brug niet te hoog te laten worden is er gekozen voor een speciaal dun brugdek. Deze brugconstructie kon niet ‘prefab’ geleverd worden en moest ter plekke gemaakt worden. Ook is een speciale funderingstechniek toegepast. Het heien van palen zou te veel trillingen geven voor de bebouwing. Daarom zijn palen toegepast die in de bodem zijn geschroefd. Mede door inspraak van omwonenden is het een bijzondere brug geworden. Zo is onder de brug een kluunvoorziening voor schaatsers gerealiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De huidige Gereformeerde (PKN) Maranathakerk (Peursumseweg 15) uit 1970 heeft een moderne uitstraling door zijn ligging op een “terp” en zijn open toren. De kerk verving de voorganger uit 1913, die ervoor stond. Toen de nieuwe kerk gereed was, heeft men de oude afgebroken.

- Overige bezienswaardige panden o.a.: Peursumseweg 31, 57 (Elders Rust), 67, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 109, 119 (met wapen) (1880), 131 (met wapen), 133. - Bovenkerkseweg 14 (school), 18-20, 24-26, 30.

- In 2015 is er een zogeheten 'Minibieb' geplaatst in Klein Peursum. Dat is een kastje waar inwoners of voorbijgangers een boek kunnen lezen en/of plaatsen zodat anderen daar ook weer plezier van kunnen hebben.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Peursum.

- Sport: - vv Peursum (voetbal). Ook de dames van v.v. Peursum staan hun mannetje (tja zo heet dat nu eenmaal). Ze hebben zelfs zo'n goede reputatie dat in 2017 4 meiden van het Gorcumse GJC hier naartoe zijn 'overgelopen'.

Reactie toevoegen