Kievitswaard

Plaats
Buurtschap
Altena
West-Brabant Land van Heusden en Altena
Noord-Brabant

Kievitswaard plaatsnaambord (Kopie).jpg

Het is een kleine moeite en kost niet veel om voor de argeloze voorbijganger met een bordje aan te duiden dat 'ie door buurtschap X komt. Zoals hier bij buurtschap Kievitswaard gemeente Altena keurig wás gedaan. Helaas is dit bordje recentelijk verdwenen.

Het is een kleine moeite en kost niet veel om voor de argeloze voorbijganger met een bordje aan te duiden dat 'ie door buurtschap X komt. Zoals hier bij buurtschap Kievitswaard gemeente Altena keurig wás gedaan. Helaas is dit bordje recentelijk verdwenen.

kievitswaard_buurtschapsgezicht.jpg

Een groot deel van buurtschap Kievitswaard. De oude Bandijk is hier nu de parallelweg. Dat is een stuk rustiger en veiliger voor de inwoners. Maar om het helemaal af te maken nu alleen nog even die fraaie plaatsnaambordjes terugplaatsen s.v.p. ...

Een groot deel van buurtschap Kievitswaard. De oude Bandijk is hier nu de parallelweg. Dat is een stuk rustiger en veiliger voor de inwoners. Maar om het helemaal af te maken nu alleen nog even die fraaie plaatsnaambordjes terugplaatsen s.v.p. ...

kievitswaard_boerderij_op_huisnr._46.jpg

Het laatste pand van de aaneengesloten bebouwing van buurtschap Kievitswaard, gezien vanuit Werkendam, is deze knoeperd op huisnr. 46. Daarna is er een stuk verderop alleen nog het voormalige kerkje.

Het laatste pand van de aaneengesloten bebouwing van buurtschap Kievitswaard, gezien vanuit Werkendam, is deze knoeperd op huisnr. 46. Daarna is er een stuk verderop alleen nog het voormalige kerkje.

kievitswaard_voormalig_kerkje.jpg

Deze dus. Toen deze Biesboschkapel op Kievitswaard 47 te klein werd voor de toegenomen Hervormde bevolking van Werkendam, is in 2004 een nieuwe Biesboschkerk gebouwd in de dorpskern van dat dorp.

Deze dus. Toen deze Biesboschkapel op Kievitswaard 47 te klein werd voor de toegenomen Hervormde bevolking van Werkendam, is in 2004 een nieuwe Biesboschkerk gebouwd in de dorpskern van dat dorp.

kievitswaard_uitkijkpunt.jpg

Vlak vóór buurtschap Kievitswaard, gezien vanuit Werkendam, is in het kader van de herinrichting van de Noordwaard dit uitzichtpunt gerealiseerd. Onder meer populair bij vogelspotters en -fotografen.

Vlak vóór buurtschap Kievitswaard, gezien vanuit Werkendam, is in het kader van de herinrichting van de Noordwaard dit uitzichtpunt gerealiseerd. Onder meer populair bij vogelspotters en -fotografen.

Kievitswaard

Terug naar boven

Status

- Kievitswaard is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. T/m 2018 gemeente Werkendam.

- De buurtschap Kievitswaard valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Werkendam.

- De buurtschap Kievitswaard ligt buiten de bebouwde kom en had tot voor kort witte plaatsnaambordjes in een bijzondere lay out (zie de afbeelding elders op deze pagina) (soortgelijke bordjes treffen we aan in de buurtschappen Kille en Peerenboom, beide eveneens voorheen gemeente Werkendam. Vermoedelijk zijn die allemaal in een keer ontworpen en geplaatst). De bordjes zijn recentelijk verdwenen, vermoedelijk naar aanleiding van de wegreconstructie om de doorgaande weg om de buurtschap heen te leiden. Daarbij zullen ze wel in de weg hebben gestaan. Beetje jammer, en niet zo netjes - netjes gezegd - dat de wegwerkers niet de moeite hebben genomen om de bordjes na afloop van de werkzaamheden terug te plaatsen... (hint: dat kan alsnog, zoals bijvoorbeeld ook bij een soortgelijke situatie in buurtschap Gemaal is gebeurd). Want als de bordjes er wél staan, kunnen inwoners expliciet zien dat ze in deze buurtschap wonen, en kunnen toeristen en recreanten eraan zien dat ze door deze buurtschap komen, en ook voor bezoekers, leveranciers en hulpdiensten is het wel zo handig.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Kievitswaard.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de ligging in de gelijknamige polder. Een samenstelling van waard = weerd 'land aan water, riviereiland, door waterlopen omsloten poldergebied' en de vogelnaam kievit (Vanellus vanellus), naar de vogelsoort die een voorkeur heeft voor vochtige weilanden en akkers en die soms voorkomt op slikken.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kievitswaard ligt ZW van Werkendam, aan de Bandijk (huisnrs. 32-47), vanuit Werkendam gezien kort na de zijweg Muggenwaard.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 (2) wordt de naam Kievitswaard vermeld als polder, met op dat moment nog slechts 1 huis met daarin 12 bewoners. Later is het tot buurtschap uitgegroeid. Tegenwoordig omvat de buurtschap een 15-tal panden met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De afgelopen jaren is de Noordwaard heringericht in het kader van waterberging, natuurontwikkeling en landbouw. De Noordwaard is het omvangrijke poldergebied Z van buurtschap Kievitswaard. In het kader van dat project is ook de Bandijk ter hoogte van deze buurtschap heringericht. De Bandijk lijkt en is namelijk ook vaak een rustige weg, omdat hij doodloopt in de Biesbosch. Maar vlak voor het eind is er een aansluiting op de pont naar Dordrecht v.v., dus daarom is het hier vooral in de ochtend- en avondspits druk met woon-/werkverkeer, dat tot voor kort langs de voorgevels van de inwoners van buurtschap Kievitswaard raasde. De doorgaande weg is ter hoogte van de buurtschap om de oude weg heen gelegd, waardoor die ter plekke een rustige parallelweg is geworden, waar de huizen van de buurtschap dus aan liggen. Slim! Minder slim is dat de herinrichters kennelijk zijn vergeten om na afronding van de werkzaamheden de plaatsnaambordjes terug te plaatsen, waarvoor zie verder het hoofdstuk Status, 3e alinea.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sinds 1929 kerkten de hervormde inwoners van de Biesbosch in het Biesboschschooltje in de buurtschap Kievitswaard. Het schoollokaal bevond zich in het pand op Bandijk 34. Het is een twee-onder-een-kap met de aangrenzende woning op nr. 35. Dat zal dan wel de schoolmeesterswoning zijn geweest. In 1952 verrees daar een kerkje, de Biesboschkapel (Bandijk 47). Het is een wit geschilderd houten 'noodgebouw' met ruitertorentje en een rood bitumineus dak. Het kerkje is in 2004 buiten gebruik gesteld (het werd te klein om alle kerkgangers te herbergen) en in datzelfde jaar opgevolgd door de nieuwe Biesboschkerk (adres: Richter 91) in de dorpskern van Werkendam. Het kerkje is nu in particulier bezit, in gebruik door een kunstenaar.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het fietspad langs de Bandijk geeft zicht op de plassen in de Kievitswaard. Er zijn enkele uitkijkpunten gerealiseerd met zicht op de diverse watervogels. Er is een grote plas waar je diverse watervogels kunt bewonderen. Grote kans dat je lepelaars, zilverreigers en blauwe reigers ziet. Ook verschillende soorten eenden worden hier gespot. Al met al een interessant gebied voor vogelaars, die hier dan ook veelvuldig rondwandelen om te fotograferen.

Reactie toevoegen