Kille

Plaats
Buurtschap
Altena
West-Brabant Land van Heusden en Altena
Noord-Brabant

Kille

Terug naar boven

Status

- Kille is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. T/m 30-9-1950 deels gemeente De Werken en Sleeuwijk (per 1-10-1950 over naar gemeente Werkendam). T/m 1972 tevens deels gemeente Almkerk. In 1973 gaat ook dát deel over naar de gemeente Werkendam. In 2019 over naar gemeente Altena.

- De buurtschap Kille valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Nieuwendijk.

- De buurtschap Kille heeft witte plaatsnaamborden (maar niet de soort witte plaatsnaamborden die de tegenhanger is van de officiële, blauwe plaatsnaamborden) en ligt - dus - buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kille ligt rond de wegen Zandsteeg (het gedeelte van deze weg Z van het kruispunt met de Dijkgraaf Den Dekkerweg), Krouwerskade (het gedeelte van deze weg vanaf Fort Bakkerskil, in Z richting), Dwarssteeg, Kildijk, Boomgaard, Dirkappel, Kooisteeg en Killeweg (het gedeelte van deze weg NO van het kruispunt met de weg Grote Dwarssteeg). De buurtschap ligt direct NW van het dorp Nieuwendijk, W van de A27, O van het Nationaal Park De Biesbosch, NNO van het dorp Hank, WNW van het dorp Almkerk, ZO van het dorp Werkendam en ZW van het dorp Sleeuwijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Kille 36 huizen met 216 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 220 huizen met ca. 550 inwoners.

Reactie toevoegen