Het Groene Woud

Streek
Het Groene Woud
Noord-Brabant

Het Groene Woud

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Het Groene Woud.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Het Groene Woud.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Het Groene Woud.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Het Groene Woud (online te bestellen).

Terug naar boven

Status en ligging

- Het Groene Woud is een streek in de provincie Noord-Brabant.

- De streek heeft sinds 2004 de status van Nationaal Landschap.

- De streek Het Groene Woud betreft het grote overwegend groene gebied in de driehoek tussen 's-Hertogenbosch in het N, Tilburg in het ZW en Eindhoven in het ZO, en omvat - het buitengebied van - de gemeenten Best, Boxtel, Haaren, Oirschot, Oisterwijk, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Son en Breugel, Tilburg en Vught. Plattegrond van Het Groene Woud.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De naam duidt op de eigenschappen van het gebied: 'groen hart' in de regio BrabantStad. De streek Het Groene Woud is vrij recent als zodanig benoemd en beoogt vooral natuur, landschap en toeristische aantrekkelijkheid van de streek 'op de kaart' te zetten en verder te ontwikkelen.

Terug naar boven

Ligging

Het Groene Woud ligt in Midden-Brabant, tussen de steden Tilburg in het W, 's-Hertogenbosch in het N en Eindhoven in het ZO. De streek omvat de buitengebieden rond de kernen Berkel-Enschot, Udenhout, Moergestel, Oisterwijk, Haaren, Helvoirt, Boxtel, Liempde, Schijndel, Sint-Oedenrode, Best en Oirschot.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De streek Het Groene Woud heeft in totaal een oppervlakte van 35.000 hectare. Het gebied omvat 7.500 hectare natuur, bestaande uit bossen, moerassen, heide en agrarisch populierenlandschap. Door deze zeer gevarieerde natuurkern, in combinatie met een omliggend cultuurhistorisch waardevol landschap biedt Het Groene Woud een bijzondere mix van natuur, cultuur en vermaak.

Terug naar boven

Geschiedenis en landschap

Het Groene Woud is een landschap waar je je nog in het Brabant van vroeger kunt wanen. Het bestaat uit kleine akkers met verspreide boerderijtjes en gehuchten die als een krans om de centrale kern liggen, zoals Oirschot, Liempde, Gemonde, Sint-Oedenrode, Oisterwijk en Haaren. Lieflijke beken als de Reusel, de Beerze en de Dommel stromen door bos en heide en passeren onderweg nu eens een watermolen, dan weer een landgoed.

Tot 1850 bestonden grote delen van Noord-Brabant uit heideveld of bos. Alleen in de buurt van dorpen hadden de bewoners kans gezien om de schrale zandgronden zodanig te bemesten dat er zoiets als graan kon worden verbouwd. Die mest bestond uit dierlijke mest, vermengd met heideplaggen, en werd elk jaar opnieuw over het land uitgereden. Het gevolg was dat de akkers – essen of kampen geheten – geleidelijk hoger kwamen te liggen. Ook nu nog zijn ze aan hun bolvorm en hun voor deze tijd kleine oppervlakte te herkennen. Deze zoheten bolle akkers zijn karakteristiek in het landschap.

Grotere percelen zijn pas ontstaan met het ontginnen van de woeste grond, waarmee in de 19e eeuw een begin is gemaakt. Sommige heidevelden zijn veranderd in akkers, andere zijn bebost. Met name in de omgeving van Schijndel is dit landschap zeer goed herkenbaar.

Tussen Boxtel en Oirschot is het landschap zeer afwisselend: drassige graslandjes, kleine en grote stukken bos en verspreid liggende akkers volgen elkaar op. En langs de vele wegen staan populieren, net als aan de rand van de weilandjes waar ze als perceelsgrens dienst doen. Enkele weilanden zijn helemaal beplant met populieren. In Liempde staat een fabriek waar van dit hout nog altijd klompen worden gemaakt.

Dichter tegen Den Bosch liggen enkele fraaie buitens en staat een enkel kasteel (Kasteel Heeswijk, De Wamberg, Kasteel Nemerlaer). Maar het gebied kent ook andere cultuurhistorisch waardevolle gebouwen als de Spoordonkse watermolen en het Groot Duijfhuis met duiventoren in Liempde.

Landschapscanon
De in 2015 gepubliceerde Landschapscanon van Het Groene Woud geeft inzicht in de historische landschapsontwikkeling van Het Groene Woud, vanaf de prehistorie tot heden, en vertelt een regionaal verhaal over de landelijke gemeenten in het gebied. De website bestaat uit 14 vensters. Deze gaan over verschillende tijdsperioden waarin belangrijke veranderingen in het landschap plaatsvonden. Hieronder is een 20-tal casussen ondergebracht die voorbeelden laten zien van bijzondere gebeurtenissen, ontwikkelingen en kenmerkende objecten. Voorbeelden zijn de alleenstaande toren in Oostelbeers, de Armenhoef in Best en de Bodem van Elde.

Naast de canon zijn er, in samenwerking met vrijwilligers, gemeenten, heemkundekringen en andere organisaties op het gebied van natuur en cultuurhistorie, ook enkele erfgoedprojecten uitgevoerd. Dit zijn projecten die de kwaliteit van het landschap versterken en de geschiedenis meer beleefbaar maken. Ger van den Oetelaar, bestuurslid Stichting Brabantse Bronnen: “Het gaat om het verhaal van het landschap en dat brengen we over aan anderen. De verbindingen die we binnen dit project leggen met gemeenten, heemkundekringen en vrijwilligers, maken het nog waardevoller.” Arnoud-Jan Bijsterveld, voorzitter van Stichting Brabantse Bronnen: “Er zijn verschillende soorten erfgoed, zoals gebouwen, landschappen, museumobjecten, oorkonden, maar ook tradities. Niet de soorten erfgoed staan echter centraal, maar de dwarsverbanden ertussen. Het gaat om het verbindende verhaal en dat moet steeds herhaald worden.”

Er zijn onder meer veldkapellen geplaatst, waterputten hersteld en verspreid over de gemeenten in Het Groene Woud staan ook nog 27 toponiemenbanken. Door de toevoeging van informatiebordjes kunnen voorbijgangers meer te weten komen over de historie van het gebied. Daarnaast zijn gedeelten van grenswallen in de Geelders en Landgoed Velder onderzocht en beter zichtbaar gemaakt. Alle elementen uit de deelprojecten zijn opgenomen in wandel- en fietsroutes. Deze zijn te downloaden via de website van Landschapscanon Het Groene Woud.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Met het Doeboek voor Groene Woudlopers kunnen kinderen en hun ouders op pad in Het Groene Woud om de leukste ontdekkingen te doen. Het vrolijk vormgegeven boek staat boordevol natuurweetjes, eropuit-tips, spelletjes, recepten, doedingen en allerlei bonnen voor gratis verrassingen. Het is geschreven door de Bossche kinderboekenschrijfster Annemarie Bon. De opbrengst gaat naar leuke projecten voor en (zoveel mogelijk ook) door kinderen.

Terug naar boven

Links

- Site over Het Groene Woud van Streekorganisatie Het Groene Woud en De Meijerij.

Reactie toevoegen